І Ф Костюк - Професійні хвороби - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 

У практично здорових людей, які не мають контакту зі ртуттю на виробництві, з сечею може виводитися до 0,01 мг/л (50 нмоль/л) ртуті.

Визначення марганцю в сечі. Метод грунтується на осадженні марганцю із сечі разом із фосфатами при різкому підлужуванні середовища, окисленні безколірного двовалентного марганцю в пофарбовану сіль марганцевої кислоти і наступному колориметруванні розчину.

До 500 мл сечі добавляють 50 мл концентрованого аіміаку і залишають на добу. Сечу над осадком обережно відсмоктують насосом. Осадок з невеликою кількістю сечі, що залишилась, збовтують, переносять в пробірку Хагедорна і центрифугують 15 хв. Сечу над осадком відсмоктують, до осадка добавляють 8—10 мл води, збовтують і центрифугують, потім осадок промивають тричі. До промитого осадка приливають 5 мг гарячої сірчаної кислоти (1:5) і залишають на 30 хв, після чого рідину відфільтровують через фільтр Шота, осадок промивають 10 мл сірчаної кислоти (1:5), а фільтр переносять у фарфорову чашку і випаровують на плиті. Осадок, який утворився, спалюють у муфельній печі до набуття білого кольору, потім розчинюють його в 2—3 мл сірчаної кислоти (1:5), переливають у мірну центрифужну пробірку, змивають осадок з чашки у пробірку з кількома мілілітрами сірчаної кислоти таким чином, щоб рідини було рівно 5 мл.

Готовлять шкалу, яка містить ряд розведень марганцю. Для цього в центрифужні пробірки наливають зростаючі кількості робочого розчину марганцю (0,1; 0,2; 0,3 мл і т. ін.). Потім у приготовлений ряд розведень добавляють сірчаної кислоти до об'єму 5 мл. У пробірку зі стандартним та досліджуваним розчинами додають по 3 краплі азотнокислого срібла і 0,3 г персульфату амонію. Пробірки нагрівають на водяній бані до появи рожевого забарвлення стандартного розчину. Наявність марганцю визначається появоюрожевого забарвлення досліджуваного розчину. До цього кольору підбирають відповідний стандарт.

У практично здорових людей кількість виділеного з сечею марганцю не перевищує 0,01 мг/л.

Якісне визначення в сечі деяких токсичних речовин. Для визначення хлорофосу, хлорорганічних з'єднань, сірковуглецю і багатьох токсичних речовин необхідно провести розгонку сечі в спеціальній установці. Наявність токсичних речовин визначається в результаті якісної реакції, яка одержується при додаванні до відгону відповідних реактивів.

Визначення хлорофосу. Після додавання до відгону відповідних реактивів (о-толідіну, ацетону) у лужному середовищі з'являється рожеве забарвлення розчину, яке вказує на наявність отрути. Рожевий відтінок розчину з'являється тим скоріше, чим більше хлорофосу міститься в досліджуваній сечі.

Визначення іона хлору. При гострих інтоксикаціях хлорорганічними з'єднаннями здійснюється визначення іона хлору. Для цього пробірку з відгоном нагрівають на спиртівці протягом кількох хвилин у присутності лугу. Після цього вільний хлор легко визначається шляхом додавання солей, з якими утворює осадок. Характер і ступінь вираженості осадка свідчать про кількість хлору.

Визначення сірковуглецю. Визначення сірковуглецю має практичне значення тільки в перші часи після отруєння, оскільки він швидко руйнується в організмі. Для визначення використовують якісну реакцію, яку одержують при

37

додаванні до відгону сечі Fe , солей міді, аніліну, триетилфосфіну.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Азбест, властивості Азбестові тільця Азбестоз

  картина клінічна

  картина рентгенологічна

  стадії

Алергени виробничі

Альвеоліт дифузняй фіброзуючий

Альвеоліт екзогенний алергічний

Альгезі ометрія

Алюміноз

  патогенез

  клініко-рентгенологічна картина Амінобензол

Ангідрид сірчаний

Анілін

Антракоз

  картина клінічна

  патогенез

  профілактика

  експертиза працездатності Антракосилікоз Антидотна терапія, засоби Антибіотики,   виробництво, фактори

шкідливі

Артроз суглоба ліктьового Асептичні некрози кісток Астма бронхіальна професійна

--------- патогенез

--------- картина клінічна

------------ патолого-анатомічна

--------- лікування

--------- діагностика

---------  профілактика

--------- ступінь легкий

------------  середній

------------ тяжкий

--------- експертиза працездатності

—      — обумовлена впливом антибіотиків

Астматичний бронхіт Атмосферний тиск підвищений Аудіометрія тональна Бензол, властивості Бензол, інтоксикація

------ патогенез

------ картина клінічна

------ діагностика

------ лікування

------  профілактика

  експертиза працездатності Берилій, властивості Бериліоз

  діагноз

  інтоксикація гостра

  картина клінічна

  патолого-анатомічна

  ураження шкіри

  картина рентгенологічна

  лікування

  патогенез

  профілактика

  хронічний

  діагностика

  стадії

  форма грануломатозна

  інтерстиціальна

  експертиза працездатності Бісиноз

  картина клініко-рентгенологічна

  стадії

Бронхіоліт токсичний гострий Бронхіт пиловий

  патогенез

  клінічна картина

  патолого-анатомічна

  лікування

  ускладнення

  ступені тяжкості

  експертиза працездатності

  етіологія

Бронхолегеневого апарату гострі токсичні ураження

Бронхолегеневого апарату хронічні ураження

Бурсити

  діагноз

  картина клінічна

  патогенез

  профілактика

  експертиза працездатності Вагітність, вплив факторів виробничого

середовища

Вентиляція легенів

  показники, що характеризують Випромінювання іонізуюче, вплив на

людину

  картина клінічна

  лікування

  механізм дії

--------------- профілактика

  експертиза працездатнос­ті

Випромінювання лазерне, вплив на людину

--------------- картина клінічна

--------------- лікування

--------------- механізм дії

--------------- профілактика

            експертиза працездатності

  радіохвиль, вплив на людину

--------------- діагноз

--------------- картина клінічна

--------------- лікування

--------------- механізм дії

--------------- порушення неврологічні

--------------- серцево-судинні

--------------- ендокринно-обмінні

--------------- профілактика

------------------- астенічний

------------------- вегетативний

------------------- діенцефальний

--------------- стадії

--------------- хронічний

            експертиза працездатності

Вібраційна хвороба

----- від впливу локальної вібрації

----- від впливу загальної вібрації

----- діагноз

----- диференційний діагноз

----- лікування

----- порушення судинні

------------ трофічні

------------ чутливості

----- патогенез

----- стадії

--------- ступінь перший

--------- ступінь другий

--------- ступінь третій

----- експертиза працездатності

Вібрація

  амплітуда коливань

  місцева

  загальна

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Похожие статьи

І Ф Костюк - Професійні хвороби