І Ф Костюк - Професійні хвороби - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 

  частота

Вплив професійних факторів на

--------- серцево-судинну систему

--------- органи травлення

--------- жіночій організм

Вуглеводні ароматичні, інтоксикація

Газ сірчистий, інтоксикація Газообмін

  показники, що характеризують Галовакс

Гексахлоран

  інтоксикація Гепатит токсичний

  картина клінічна

  гострий

  лікування

  патологічна анатомія

  патогенез

  профілактика

  хронічний

  лікування

  експертиза працездатності Гранозан, властивості Диметилсульфат Динамометрія

Динітробензол, застосування Динітротолуол, застосування Дисбактеріоз Дихальна недостатність

  ступені Дихальний об'єм

  хвилинний Дихання, порушення

Експертиза лікарсько-трудова, питання інвалідності

  документи

  працездатності при антракозі

—       — астмі бронхіальній професійній

  бериліозі

  хворобі вібраційній

  кесонній

  променевій

  бронхіті пиловому

  бурситах

  впливі температур високих

  низьких

  ультразвуком

  шуму

  електромагнітних хвиль

  випромінюванні лазерному

  радіохвильовому

— — інтоксикації аміно-з'єднаннями бензолу

  бензольній

  марганцем

  нітроз'єднаннями бензолу

  оксидами азоту

------------ окисами вуглецю

------------ пестицидами

------------ ртуттю

------------ свинцем

------------ тетраетилсвинцем

---------  міозитах

--------- неврозах координаторних

--------- остеонекрозі асептичному

---------  перегріві

--------- переохолодженні

--------- періартриті плечового суглоба

------------ у електрозварювальників

--------- силікозі

--------- сонячному ударі

Енцефалопатії токсичної синдром Електромагнітні    хвилі,    вплив на людину

--------------- діагноз

--------------- картина клінічна

--------------- лікування

--------------- механізм дії

--------------- порушення неврологічні

------------------- серцево-судинні

------------------- ендокриннооб мінні

--------------- профілактика

—       — синдром ангіодистонічний

------------------- астенічний

------------------- астеновегетативний

------------------- вегетативний

------------------- діенцефальний

--------------- стадії

--------------- хронічне

   експертиза працездат­ності

Епікондиліт плеча

----- діагноз

----- картина клінічна

----- лікування

----- патогенез

----- експертиза працездатності

Життєва ємкість легенів

---------  форсована

Захворювання професійні в

--------- авіабудуванні

--------- виробництві антибіотиків

   виробництві будівельних мате­ріалів

   виробництві полімерних спо­лук

   гірничодобувній промисловос­ті

 

  машинобудуванні

  мікробіологічній промисловос­ті

  металургічній промисловості

--------- нафтодобувній промисловості

--------- сільському господарстві

--------- суднобудуванні

--------- хімічній промисловості

Захворювання професійні інфекційні і паразитарні

  анкілостомідоз

  бруцельоз

 

  вірусний гепатит
     Ку-лихоманка

  лептоспіроз

  орнітоз

  паротит епідемічний

  сибірська виразка

  сказ
     СНІД

  туберкульоз

Зерновий пил, захворювання від впливу Інвалідність, групи І, II, III Інтоксикація амінобензолом

  аміноз'єднаннями бензолу

  діагноз

  картина клінічна

  патолого-анатомічна

  гостра

  патогенез

  профілактика

  ступінь легкий

  середній

  тяжкий

  хронічна

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Похожие статьи

І Ф Костюк - Професійні хвороби