І Ф Костюк - Професійні хвороби - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 

  експертиза працездатності

  аніліном

  бензольна хронічна

  діагноз

  експертиза працездатності

  газом сірчистим

  картина клінічна

  лікування

  гостра

  хронічна

  діхлорбензолами

  ксилолами

  марганцем

  діагноз

  картина клінічна

  лікування

  патогенез

-----  профілактика

----- стадії

----- експертиза працездатності

  нітроз'єднаннями бензолу
     діагноз

---------  гостра

---------  патогенез

---------  профілактика

--------- ступінь легкий

------------ середній

------------ тяжкий

--------- хронічна

--------- експертиза працездатності

  оксидами азоту

--------- картина клінічна

--------------- гіпоксемія сіра

------------------- синя

--------- лікування

---------  гостра

---------  профілактика

--------- хронічна

--------- експертиза працездатності

  окисом вуглецю

--------- діагноз

--------- картина клінічна

------------ патолого-анатомічна

--------- лікування

---------  гостра

---------  профілактика

--------- ступінь легкий

------------ середній

------------ тяжкий

--------- хронічна

--------- експертиза працездатності

  пестицидами

----- карбаміновими

--------- лікування

---------  гостра

--------- хронічна

  ртуттю
     діагноз

----- картина клінічна

--------- патолого-анатомічна

--------- лікування

----- гостра

-----  патогенез

-----  профілактика

----- стадія змін виражених

--------------- помірних

------------  початкових

--------- експертиза працездатності

  свинцем

 

  діагноз

  картина клінічна

  патолого-анатомічна

  лікування

  патогенез

  профілактика

  синдром астенічний

  астеновегетативний

  поліневритичний

  енцефалопатії

  форма виражена

  легка

  початкова

  експертиза працездатності

  сірководнем

  картина клінічна

  лікування

  гостра

  форма легка

  тяжка

  хронічна

  сірковуглецем

  діагноз

  картина клінічна

  патолого-аиатомічна

  лікування

  гостра

  патогенез

  профілактика

  стадія І

--------- II, III

----- форма легка

  тяжка

  хронічна

  експертиза працездатності

  з'єднаннями, що містять миш'як

  картина клінічна

  патолого-анатомічна

  лікування

  гостра

  патогенез

—    — форма шлунково-кишкова

  катаральна

  хронічна

  ртутьорганічними

  картина клінічна

  патолого-анатомічна

  лікування

  гостра

  патогенез

  хронічна

------ фосфорорганічними

--------- картина клінічна

------------ патолого-анатомічна

--------- лікування

---------  гостра

---------  патогенез

--------- стадія збудження

------------ паралітична

------------ судомна

--------- хронічна

------ хлорорганічними

--------- картина клінічна

------------ патолого-анатомічна

--------- лікування

---------  гостра

---------  патогенез

--------- хронічна

  тетраетилсвинцем

------ картина клінічна

------ лікування

------ гостра

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Похожие статьи

І Ф Костюк - Професійні хвороби