І Ф Костюк - Професійні хвороби - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 

------  профілактика

------ стадія кульмінаційна

---------  початкова

--------- передкульмінаційна

------ хронічна

------ експертиза працездатності

  вуглеводнями ароматичними

--------- картина клінічна

------------ патолого-анатомічна

---------  гостра

---------  патогенез

--------- легкий ступінь

------------ середній

------------ тяжкий

--------- хронічна

  хлором

------ картина клінічна

------ лікування

------ гостра

------ хронічна

  ціаністими з'єднаннями

--------- картина клінічна

--------- лікування

---------  гостра

--------- хронічна

--------- експертиза працездатності

---------  профілактика

Історія хвороби

Кандидоз, обумовлений впливом антибіотиків

Канцерогени промислові

Капіляроскопія Карбоконіози

  картина клініко-рентгенологічна

—      — патолого-аиатомічна Карциноматоз легенів, диференціаль­ний діагноз

Коліка свинцева Коніотуберкульоз, види

  діагностика

Кров, дослідження при професійних хворобах

Лазери, застосування Легені, захворювання пилові

  рентгенограма в нормі

  при пневмоконіозі стадії І, II

  III

Легеня фермера

  клінічна картина

  перебіг

  форми гострі

  хронічні Легенів токсичний набряк

  лікування

  періоди

 

        хронічні захворювання токсико-хімічної етіології

  клініка

  лікування

  патологічна анатомія

  профілактика Легенева вентиляція максимальна Марганець, властивості

  визначення в сечі

  інтоксикація

  клініка

  лікування

  патологічна анатомія

  патогенез

  профілактика

  стадії

--------- «марганцевого паркінсонізму»

  енцефалопатії

      функціональних порушень центральної нервової системи

  експертиза працездатності Медико-санітарна частина, завдання Метгемоглобін, визначення Металоконіозн

  алюміноз

  сидероз

Мікробіологічний синтез, виробництво, фактори шкідливі

Мікротравматизація

Мінеральні добрива, інтоксикація

--------- азотними

--------- лікування

--------- фосфорними

---------  профілактика

Міозити професійні

------ діагноз

------ картина клінічна

------ лікування

------ патогенез

------  профілактика

------ експертиза працездатності

Миш'як, властивості Миш'яковистий водень

--------- інтоксикація

--------- клініка

--------- лікування

---------  гостра

---------  патогенез

--------- хронічна

Р-Нафтиламін, застосування Невідкладна допомога при

--------- астматичному стані

--------- гемолітичній анемії

--------- гострій недостатності дихання

--------- гострих отруєннях

--------- металевій лихоманці

--------- набряку легенів

--------- спонтанному пневмотораксі

Неврози координаторні

------ діагноз

------ картина клінічна

------ лікування

------ патогенез

------ форма судомна

--------- паретична

------ експертиза працездатності

Нейротоксикози професійні
------ клініка

--------- синдром астенічний

------------ токсичного поліневриту

------------ токсичної енцефалопатії

Некроз асептичний кістки зап'ястка човноподібної

Нерви периферичні, захворювання професійні

------------ лікування

------------  профілактика

Непрацездатність тимчасова

стійка

Нітробензол

Нітротолуол

Огляди медичні періодичні

  строки

  ціль

  попередні

  ціль Оксиди азоту

Окис вуглецю, інтоксикація

  діагноз

  клініка

  лікування

  патогенез

Опорно-руховий апарат, захворювання

  лікування

  експертиза працездатності Опитування хворих

Палеогезі ометрія Паркінсонізм від дії марганцю Перегрів

  картина клінічна

  лікування

  патогенез

  профілактика

  удар сонячний

  тепловий

  експертиза працездатності Перенапруження фізичне Переохолодження

  картина клінічна

  загальне охолодження

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Похожие статьи

І Ф Костюк - Професійні хвороби