В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Н нН

S] нН

«нн m

«HH

Й I

 

 

 

 

СЛ нН

ГЧ

>H н^

hH to HH

^ HH

я

fN

 

СО нн

Ж нН

Я о

U нН

СЛ ^H

PQ ©~

ве ON

Я

нН

нН

to нН

Я ON

Z ©^

8

* ©4

.Q 00

 

F0


 

Lu (1,15)

to с

Yb (1,15)

Z С

Tm (1,15)

th m

Er

(1,15)

to С

Ho (1,15)

rn s,

to С

)5

^ hH

 

Tb

(1,15)

PQ С

Gd (1,15)

 

Eu (1,15)

в §

Sm (1,15)

Рн w

Pm (1,15)

z с

Nd (1,15)

P hh

Pr

(1,15)

P1

Ce

(1,15)

m

T,1

^Лантаноїди

* * Актиноїди

о

се


wrt

8, ,0

C5СЄ О


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

HH

Рн

и о

нн


A

 

чо

 

9 2

© rt

П + 1

W40<N

rt ТГ © rt

CC to In

ІЛ rt

^ O4 rt~

t/2 to In

ЧО fN ІЛ fN 3^1=; r~J

to to In

О

Рн 1

 

СЄ

 

ІЛ 90 rt т£ О rt

Z Vi С»5

ІЛ ЧО C*3 90 О rt

Рн V; Ь

Г~ rt О rt ^  г f*>

2 8

чо ©

4Q© <^

t/2 Vj f*>

^ ■*

fN

PQ^Vi

 

СЄ

 

0 0

ГЧ чр^

© Г~Т U+rt W

0

©

ІЛ rt ЧО rt

fN Г-t/2 «N+rt

ч^ чо

42rt© pH+fN%T

 

СЄ

 

1

r-ІЛ ©

2

ЧО

СЄ ©

02

e ^ °~

hHrt(*5

Ч^ ІЛ

©

to г г

 

hO fN

 

8

Й ©

N+fN

9 9,

U+fN

fN

Рн г

 

hO нН

 

80 3©°©

U +rt+fN

-Art

90

3

<!rt^

 

 

 

 

 

rt fN

.rt©<©

Z "fN г

90 C5 90

73  О* сГ HH+fN%r

^ чо Рн г

n

р 1

hO 00

 

 

 

90 rt

ЧОб

O©©

U "fN "t*5

90 rt

- +M

90 Г~

"Н + +

s 1

 

 

 

 

О r-90 ЧО

^ ^ ©°

to+fN+^

1^ rt 90

P^+fN%T

^ ІЛ 90

0+fN%T

n

И і

hO

l>

 

rt ЧО rt     , , HH°°

ЧО

toV

ГЧ чо

PQ 1

hO

ЧО

 

90

*—  О4 О*

90 ІЛ

_чочо

нн1^1^ fctrrto

90 ІЛ

Ч^ ч^

г*"тг"чо

ю і

hO

 

fN

© © fc" "fN Vi

чо чо чо

» »

Z ТГ "іл

чо ч^

СЄ

to Vi

42

— 1

hO

 

Г~ rt 90 ЧО

.rt  ©0 ©0

fN 90

fN 90

©°

it-

й 1

hO

 

C5 90

t/2 Л

г-

СЄ ^ to+c^

CJ rt

СЄ fN

 

rt

с, ©

PQ.N

їх®

rt

©

СЄ

U+fN

0 2,

г1

90

ЄЄ ^ PQ+fN

rt СЄ

й+«

СЄ

hH

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах