В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

H3AsO4, І степень

3,62 . 10-3

HClO

3,0 . 10-8

ІІ ступень

1,70 . 10-7

Основи

ІІІ ступень

2,95 . 10-12

Al(OH)3,І ступень

4,0 . 10-13

H3AsO3, І ступень

5,8 . 10-10

NH4OH

1,79 . 10-5

ІІ ступень

3 . 10-14

Ba(OH)2,H ступень

2,3 . 10-1

H3PO4, І ступень

7.51 . 10-3

Be(OH)2,H ступень

3,3 . 10-8

ІІ ступень

6,23 . 10-8

H2O

1,8 . 10-16

ІІІ ступень

2,2 . 10-13

Ca(OH)2,H ступень

5,0 . 10-2

HF

7,4 . 10-3

Cu(OH)2,H ступень

3,4 . 10-7

H2SO3, І ступень

1,3 . 10-2

Sn(OH)2,H ступень

5,0 . 10-13

ІІ ступень

5 . 10-6

Pb(OH)2, І ступень

9,6 . 10-4

H2S,    І ступень

5,7 . 10-8

ІІ ступень

6,0 . 10-7

ІІ ступень

1,2 . 10-15

AgOH

1,1 . 10-4

HCN

7,2 . 10-10

Zn(OH)2,H ступень

4,0 . 10-5

Додаток 19


Добуток розчинності малорозчинних речовин у воді при 25°С
Додаток 20

Ступінь гідролізу деяких солей в 0,1М розчинах при 25 °С

 

Речовина

Ступінь

Речовина

Ступінь

 

гідролізу h, %

 

гідролізу h, %

NH4Cl

0,07

NaH2PO4

0,0004

CH3COONH4

0,5

Na2CO3

4,0

(NH4)2S

99,0

NaHCO3

0,005

NH4HS

7,0

Na2S

9,9

Na2B4O7

0,5

NaHS

0,10

Na2SO3

0,13

NaClO

0,18

NaHSO3

0,0002

KCN

1,2

CH3COONa

0,007

Al2(SO4)3

3,5

Na3PO4

3,4

Al(CH3COO)3

40,0

Na2HPO4

0,13

Fe(CH3COO)3

32,0

 

 

 

 

 

Додаток 21

Кріоскопічна (КК) и ебуліоскопічна (КЕ) константи розчинників

 

Розчинник

 

 

t оС

t оС

1кип v

Ацетон - (CH3)2CO

2,4

1,48

-94,6

56,0

Бензол - C6H6

5,1

2,57

5,4

80,2

Вода - H2O

1,86

0,516

0

100

Діетиловий ефір - (C2H5)2O

1,73

2,02

-

34,5

Хлороформ - CHCl3

4,9

3,88

-63,2

61,2

Чотирихлористий вуглець - CCl4

2,90

5,3

-23

76,7

Етиловий спирт - C2H5OH

-

1,16

-114,15

78,39


Стандартні окисно-відновні потенціали за відношенням до водневого електроду при 25°С

 

Елемент

Електродний процес ox + пё ^red

j°, B

Ag

Ag+ + ё ^Ag

+0,80

Al

[Al(OH)4]- + 3ё <=t A + 4OH-

-2,35

 

Al3+ + 3ё ^Al

-1,66

Au

Au3+ + 3ё^ Au

+1,50

 

Au+ + ё ^Au

+1,69

Ba

Ba2+ + 2ё ^Ba

-2,90

Be

[Be(OH)4]2- + 2ё ^Be + 4OH-

-2,62

 

Be2+ + 2ё ^Be

-1,85

Br

2BrO3- + 6H2O + 10ё <=t Br2 + 12OH-

+0,50

 

Br2 + 2ё ^2Br-

+1,09

 

2BrO3- + 12H+ + 10ё <=t Br2 + 6H2O

+1,52

 

2HBrO + 2H+ + 2ё <=t Br2 + 2H2O

+1,59

Ca

Ca2+ + 2ё ^ Ca

-2,87

Cd

Cd2+ + 2ё ^Cd

-0,40

Cl

2C1O- + 2H2O + 2ё <=t Cl2 + 4OH-

+0,40

 

ClO4- + 4H2O + 8ё^ Cl- + 8OH-

+0,56

 

ClO3- + 3H2O + 6ё ^Cl- + 6OH-

+0,63

 

ClO2- + H2O + 2ё ^Cl- + 2OH-

+0,66

 

Cl2 + 2ё <=t 2Cl-

+1,36

 

2ClO4- + 16H+ + 14ё ^Cl2 + 8H2O

+1,39

 

2ClO3- + 12H+ + 10ё <=t Cl2 + 6H2O

+1,47

 

2HOCl + 2H+ + 2ё ^Cl2 + 2H2O

+1,63

Co

Co2+ + 2ё ^ Co

-0,28

 

Co3+ + 3ё ^Co

+0,33

 

Co3+ + ё ^Co2+

+1,84

Cr

Cr3+ + 3ё ^Cr

-0,74

 

Cr3+ + ё ^Cr2+

-0,41

 

CrO42- + 4H2O + 3ё ^Cr(OH)3 + 5OH-

-0,13

 

Cr2O72- + 14H+ + 6ё <=t 2Cr3+ + 7H2O

+1,33


Елемент

Електродний процес ox + пё ^red

 

Cs

Cs+ + ё ^Cs

-2,91

Cu

Cu2+ + 2ё ^ Cu

+0,34

 

Cu+ + ё ^Cu

+0,52

F

F2 + 2ё <=t 2F-

+2,85

Fe

Fe(OH)3 + ё ^Fe(OH)2 + OH-

-0,56

 

Fe2+ + 2ё ?± Fe

-0,44

 

Fe3+ + 3ё ^Fe

-0,04

 

Fe3+ + ё ^Fe2+

+0,77

Ge

H2GeO3 + 4H+ + 2ё ?± Ge2+ + 3H2O

-0,36

 

H2GeO3 + 4H+ + 4ё <=t Ge + 3H2O

-0,13

H

2H2O + 2ё <=t H2 + 2OH- (розчин лугу, рН>7)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах