В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

1

Вступ до ЦНС

2

2

Анатомія похідних ромбоподібного і середнього мозку

2

3

Анатомія похідних переднього мозку

2

4

Анатомія провідних шляхів головного і спинного мозку

2

5

Анатомія черепних нервів

2

6

Анатомія автономної нервової системи

2

7

Анатомія органів чуття. Анатомія ока та структур утворів

2

8

Анатомія вуха

2

Разом

16

тематичний план практичних занять

 

Тема практичного заняття

Кільсть

годин

Кільсть балів

1

Загальні відомості про центральну нервову систему. Макроскопічна анатомія спинного

2

 

3

 

мозку

 

 

 

2

Мікроскопічна анатомія спинного мозку

2

 

3

3

Ембріогенез головного мозку. Анатомія довгастого мозку

2

 

3

4

Анатомія моста і мозочка

2

 

3

5

Ромбоподібна ямка. IV шлуночок

2

 

3

6

Середній мозок

2

 

3

7

Анатомія проміжного мозку. ІІІ шлуночок

2

 

3

8

Нюховий мозок. Базальні ядра

2

 

3

9

Бічні шлуночки. Біла речовина півкуль великого мозку

2

 

3

10

Рельєф плаща

2

 

3

11

Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку

2

 

3

12

Асоціативні, комісуральні і висхідні проекційні провідні шляхи центральної нервової

2

 

3

 

системи

 

 

 

13

Низхідні проекційні провідні шляхи центральної нервової системи

2

 

3

14

Оболони і шляхи циркуляції спинномозкової рідини. Кровопостачання головного і

2

 

3

 

спинного мозку

 

 

 

15

Практичні навички з анатомії ЦНС

2

 

6

16

I, II, III, IV, VI, VIII, пари черепних нервів.

2

 

3

17

Загальна будова V пари черепних нервів. І гілка V пари черепних нервів

2

 

3

18

II гілка V пари черепних нервів

2

 

3

19

ІИ гілка V пари черепних нервів

2

 

3

20

VII і ІХ пари черепних нервів

2

 

3

21

X пара черепних нервів

2

 

3

22

ХІ і ХІІ пари черепних нервів

2

 

3

23

Задні гілки спинних нервів. Шийне сплетення

2

 

3

24

Плечове сплетення: короткі гілки

2

 

3

25

Плечове сплетення: довгі гілки

2

 

3

26

Передні гілки грудних спинномозкових нервів. Поперекове сплетення

2

 

3

27

Крижове сплетення

2

 

3

28

Автономна нервова система. Парасимпатичний відділ автономної нервової системи

2

 

3

29

Симпатичний відділ автономної нервової системи

2

 

3

30

Практичні навички з периферичної нервової системи

2

 

6

31

Анатомія очного яблука

2

 

3

32

Анатомія допоміжного апарату органа зору. Провідні шляхи зорового аналізатора

2

 

3

33

Анатомія зовнішнього і середнього вуха

2

 

3

34

Анатомія внутрішнього вуха. Провідні шляхи слуху і рівноваги

 

 

3

35

Практичні навички з анатомії органів чуття

2

 

6

Разом

70

114

Змістовий модуль 13 АНАТОМІЯ СПИННОГО МОЗКУ

 

СПИННИЙ МОЗОК (medulla spinalis)Це довгий тяж циліндричної форми, який розмі­щений у хребтовому каналі і тягнеться від великого отвору потиличної кістки до рівня І-ІІ поперекових хребців.

Спинний мозок закінчується мозковим конусом (conus medullars), від якого до окістя другого купри­кового хребця тягнеться кінцева нитка, спинномоз­кова частина (filum terminale, pars spinalis).

На рівні від ІІ шийного - ІІ грудного хребців спин­ний мозок утворює:

-  шийне стовщення (intumescentia cervicalis), яке найбільшого свого розміру досягає на рівні V! ший­ного хребця.

На рівні X - ХІІ грудних хребців утворює:

-  попереково-крижове стовщення (intumescentia lumbosacralis), яке переходить у мозковий конус (conus medullaris).

У товщі спинного мозку проходить центральний канал (canalis centralis), який продовжується вгору в W шлуночок головного мозку, а донизу закінчується кінцевим шлуночком (ventriculus terminalis).

Розрізняють такі частини спинного мозку:

-  шийна частина; шийні сегменти [1-8] (pars cervicalis; segmenta cervicalia [1-8]), їх є 8;

-  грудна частина; грудні сегменти [1-12] (pars thoracica; segmenta thoracica [1-12]), їх є 12;

-  поперекова частина; поперекові сегменти [1-5] (pars lumbalis; segmenta lumbalia [1-5]), їх є 5;

-  крижова частина; крижові сегменти [1-5] (pars sacralis; segmenta sacralia [1- 5]), їх є 5;

-  куприкова частина; куприкові сегменти [1 - 3] (pars coccygea; segmenta coccygea [1-3]), їх є 1-3.

Відрізок спинного мозку, який відповідає двом парам корінців (два передніх та два задніх) назива­ється сегментом (segmentum).

Спинний мозок, відповідно, складається з 31 -33 сегментів.

Починаючи з грудних сегменти розміщуються вище відповідних хребців хребтового стовпа (прави­ло Шипо). Таке розміщення пояснюється тим, що довжина спинного мозку значно менша за довжину хребтового стовпа. Тому практично важливо знати скелетотопію спинномозкових сегментів.

Скелетотопія спинномозкових сегментів:

-  у шийному і верхньому грудному відділах сегме­нти розміщені на один хребець вище від відповідно­го їм за ліком хребця;

-  у середньому грудному відділі сегменти розмі­щені на два хребці вище;

-  у нижньому грудному відділі (X, XI, ХІІ сегменти) сегменти розміщені на три хребці вище.

Відношення сегментів спинного мозку до пери­ферійної рухової і чутливої іннервації такі:

-  м'язи і шкіра верхньої кінцівки іннервуються V-VIII та I і почасти II грудними сегментами;

-  шкіра і м'язи тулуба іннервуються II-XII грудни­ми сегментами;

-  шкіра над пахвинною зв'язкою (lig. inguinale) іннервується I поперековим сегментом;

- нижня кінцівка (membrum inferius) іннервується

II-        V поперековими та I-II крижовими сегментами;

- ділянка зовнішніх статевих органів, промежини і присередній відділ сідничної ділянки іннервуються

III-      V крижовими сегментами; тут же містяться рефле-
кторні центри сечовипускання, дефекації
та ерекції.

Сіра речовина спинного мозку (substantia grisea medullae spinalis) із задніми і передніми корінцями (radices posteriores et anteriores) і переднім, бічним, заднім власними пучками білої речовини (fasciculi proprii anterior, lateralis, posterior substantiae albae), що обрамляє сіру речовину (substantia grisea), утво­рює власний або сегментарний апарат спинного мозку.

Тобто це частина спинного мозку, яка відповідає двом парам корінців (два передніх і два задніх) і вузької смужки білої речовини, яка безпосередньо прилягає до сірої речовини.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах