В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

На передпліччі від серединного нерва (n. medianus) відходять передній міжкістковий нерв передпліччя (n. interosseus antebrachii anterior), який іннервує:

- глибокі м'язи переднього відділу передпліччя (musculi profundi compartimentі antebrachii anterior-

is).

Крім того, від серединного нерва (n. medianus) відходять:

- м'язові гілки (rami musculares) до всіх м'язів переднього відділу передпліччя (musculi profundi compartimenti antebrachii anterioris), крім тих, що іннервуються ліктьовим нервом (n. ulnaris);

- долонна гілка (r. palmaris), яка іннервує шкіру долонної поверхні кисті з променевого боку.

Кінцевим розгалуженням серединного нерва на рівні дистального краю тримача м'язів-згиначів є спільні долонні пальцеві нерви (nn. digitales palmares communes), які розгалужуються на власні долонні пальцеві нерви (nn. digitales palmares proprii), що іннервують:

- шкіру середини долоні;

- шкіру підвищення великого пальця;

- шкіру долонної поверхні І-ІІІ і бічної поверхні IV пальців кисті.

Серединний нерв (n. medianus) іннервує:

- м'язи підвищення великого пальця (крім при­відного м'яза великого пальця і глибокої голівки ко­роткого м'яза-згинача великого пальця);

 

-  І-ІІ червоподібні м'язи (mm. lumbricales [І-ІІ]). Від бічного пучка (fasciculus lateralis) відходить:

-  м'язово-шкірний нерв (n. musculocutaneus), який пронизує дзьобо-плечовий м'яз (m. coracobrachialis) та іннервує:

-  дзьобо-плечовий м'яз (m. coracobrachialis);

-  двоголовий м'яз плеча (m. biceps brachii);

-  плечовий м'яз (m. brachialis).

М'язово-шкірний нерв (n. musculocutaneus) ви­ходить з-під нижньо-бічного краю двоголового м'яза плеча у вигляді бічного шкірного нерва передпліччя (n. cutaneus antebrachii lateralis), який іннервує:

-  шкіру бічної поверхні передпліччя.

Із заднього пучка (fasciculus posterior) відходять:

-  довга гілка - променевий нерв (n. radialis);

-  коротка гілка - пахвовий нерв (n. axillaris). Променевий нерв (n. radialis) проходить у каналі

променевого нерва (canalis nervi radialis) та ін-нервує усі м'язи задньої групи плеча і шкіру над ни­ми.

Виходячи  на  передпліччя,   променевий нерв (n. radialis) іннервує:

- усі глибокі та поверхневі м'язи задньої групи передпліччя і шкіру над ними;

- м'язи бічної частини (pars lateralis) заднього відділу передпліччя (compartimentum antebrachii posterius) - плечо-променевий м'яз (m. brachioradialis) та довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка (m. extensor carpi radialis longus).

Променевий нерв віддає такі гілки:

- м'язові гілки (rr. musculares), які іннервують усі задні м'язи плеча;

- задній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii posterior), який іннервує шкіру задньої поверхні пле­ча;

- нижній бічний шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis inferior), який іннервує шкіру бічної поверхні плеча нижче дельтоподібної ділянки;

- задній шкірний нерв передпліччя (n. cutaneus antebrachii posterior), який іннервує шкіру задньої поверхні передпліччя;

- глибоку гілку (r. profundus), що розгалужується на м'язові гілки, які іннервують усі задні м'язи пе­редпліччя, та короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка (m. extensor carpi radialis brevis).

Від глибокої гілки променевого нерва (r. profundus nervi radialis) відходить задній міжкістко­вий нерв передпліччя (n. interosseus antebrachii posterior), який іннервує:

- міжкісткову перетинку передпліччя (membrana interossea antebrachii);

- кістки передпліччя (ossa antebrachii);

- міжзап'ясткові суглоби кисті (articulationes intercarpales); зап'ясткові суглоби кисті (articulationes carpi);

- п'ястково-фалангові суглоби кисті (articulationes metacarpophalangeae);

- поверхневу гілку (r. superficialis), що на тилі кисті поділяється на п'ять тильних пальцевих нервів (nn. digitales dorsales), які іннервують шкіру тильних поверхонь проксимальних фаланг перших двох пальців з обох боків та середнього пальця з проме­невого боку. Від поверхневої гілки також відходить ліктьова сполучна гілка (r. communicans ulnaris).

Пахвовий нерв (n. axillaris) виходить через чоти­ристоронній отвір (foramen quadrilaterum) на тильну поверхню лопатки та іннервує:

- капсулу плечового суглоба;

- дельтоподібний і малий круглий м'язи (м'язові гілки - rr. musculares).

Від пахвового нерва (n. axillaris) відходить верх­ній бічний шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis superior), який іннервує:

шкіру верхньо-бічної поверхні плеча (шкіру дельтоподібної ділянки).ГРУДНІ НЕРВИ [TI - TI2]

(nervi thoracici [TI - TI2])Грудні нерви (nervi thoracici [TI - TI2]) починають­ся від грудних сегментів спинного мозку. Як й інші спинномозкові нерви, кожний грудний нерв розга­лужується на:

-  оболонкову гілку; поворотну гілку (r. meningeus; r. recurrens);

-  сполучну гілку (r. communicans);

передню гілку; міжребровий нерв; вентральнугілку (r. anterior; n. intercostalis; r. ventralis);

- задню гілку; дорсальну гілку (r. posterior; r. dorsalis).

Задні гілки; дорсальні гілки (rami posteriores; rami dorsales) пронизують глибокі м'язи спини і закінчу­ються шкірними гілками.

Кожна із задніх гілок має такі гілки:

- присередні гілки (rr. mediales), що іннервують:

- глибокі м'язи спини;

- бічні гілки (rr. laterales), що іннервують:

- глибокі м'язи спини;

- задні шкірні гілки (rr. cutanei posteriores), що ін-нервують шкіру:

- хребтової ділянки (regio vertebralis);

- лопаткової ділянки (regio scapularis);

- підлопаткової ділянки (regio infrascapularis);

- поперекової ділянки спини (regio lumbalis).

Міжреброві нерви; передні гілки; вентральні гілки (nn. Intercostales; rami anteriores; rami ventrales). їх є 12 пар.

Одинадцять пар міжребрових нервів проходять у борозні відповідного ребра (sulcus costae) між зовнішніми і внутрішніми міжребровими м'язами (mm. intercostales externi et interni), іннервуючи їх.

ХІІ нерв називається підребровим нервом (n. subcostalis).

Шість верхніх міжребрових нервів доходять до груднини (sternum) та іннервують шкіру грудей і грудну залозу (glandula mammaria).

Шість нижніх міжребрових нервів заходять у товщу черевних м'язів, входять у піхву прямого м'яза живота (vagina musculi recti abdominis) та ін-нервують м'язи передньої і бічної стінок живота, а також шкіру над ними.ПОПЕРЕКОВІ НЕРВИ [LI - L5]

(nervi lumbales [LI - L5])Поперекові нерви (nervi lumbales [LI - L5]), як і усі спинномозкові нерви, розгалужуються на:

- сполучні гілки (rr. communicantes);

- оболонкові гілки (rr. meningei);

- передні гілки (rr. anteriores);

- задні гілки (rr. posteriores).

Задні гілки; дорсальні гілки (rami posteriores; rami dorsales) поперекових нервів, проходячи дозаду, розділяються на:

- присередні гілки (rr. mediales), які іннервують глибокі м'язи спини;

- бічні гілки (rr. laterales), які іннервують шкіру верхньої частини сідничної ділянки (regio glutealis) -верхні нерви сідниці (nn. clunium superiores);

- задні шкірні гілки (rr. cutanei posteriores), які ін-нервують шкіру сідничної ділянки (cutis regionis glu-tealis).

Передні гілки; вентральні гілки (rami anteriores; rami ventrales) формують:

- поперекове сплетення (plexus lumbalis);

- крижове сплетення (plexus sacralis), які об'єднуються в попереково-крижове сплетення (plexus lumbosacralis).

Поперекове сплетення

(plexus lumbalis) Поперекове     сплетення     (plexus lumbalis) утворене:

- передніми гілками чотирьох верхніх попереко­вих спинномозкових нервів;

- частиною ХІІ грудного спинномозкового нерва. М'язові гілки поперекового сплетення іннерву-

ють:

-  клубовий м'яз (m. iliacus);

-  великий поперековий м'яз (m. psoas major);

-  квадратний м'яз попереку (m. quadratus lumborum).

З-під бічного краю великого поперекового м'яза відходять такі нерви:

1) клубово-підчеревний нерв; клубово-лобковий нерв (n. iliohypogastricus; n. iliopubicus), що роз­міщується паралельно до ХІІ ребра та іннервує:

-  бічну групу м'язів живота;

 

-  прямий м'яз живота (m. rectus abdominis);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах