В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Частина аксонів других нейронів присінкових ядер (nuclei vestibulares) перехрещується, прямує в таламус (thalamus), де розміщені тіла третіх нейро­нів.

їх аксони йдуть до кори півкуль великого мозку (cortex cerebri), а саме до зацентральної звивини тім'яної та скроневої часток (gyrus postcentralis lobulorum parietalis et temporalis) - кіркових центрів статокінетичного аналізатора. Ці зв'язки забезпечу­ють свідому орієнтацію в просторі.

Частина аксонів других нейронів присінкових ядер (nuclei vestibulares), а також частина аксонів перших нейронів присінкового нерва (nervus vestibularis) йдуть безпосередньо в мозочок (cerebellum) до клаптика (flocculus), вузлика (nodulus) і ядра вершини; присереднього ядра мо­зочка (nucleus fastigii; nucleus medialis cerebelli).

Ці зв'язки регулюють присінкові рефлекси.

Зв'язки присінкових ядер (nuclei vestibulares) з ядрами окорухових черепних нервів, що забезпечу­ють рух очних яблук (bulbi oculorum), також регулю­ють процеси зміни положення голови і тіла в просто­рі.завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентівТема


л о

* 2Модуль 3

Відпрепарувати (індивідуальна робота): 11

1.   Стовбур головного мозку.

2.   Основу головного мозку.

3.   Дорзолатеральну поверхню головного мозку.

4.   Медіальну поверхню головного мозку.

5.   Бічні шлуночки.

6.   Мозочок.

7.   Нерви обличчя.

8.     Шийне сплетення.

9.     Судинно-нервовий пучок шиї.

10.Короткі гілки плечового сплетення.

11.Довгі гілки плечового сплетення.

12.Передні гілки спинних нервів.

13.Поперекове сплетення.

14.Крижове сплетення.

15.Шийну петлю під'язикового нерва.

16.Верхній та зворотний гортанні нерви

Оволодіти умінням 1

- малювати схему простої та складної рефлекторних дуг

Оволодіти умінням 1

-  малювати схему внутрішньої будови спинного мозку:

-  будови сірої речовини спинного мозку;

-  будови білої речовини спинного мозку

Оволодіти умінням 1

-  малювати схему будови спинномозкового нерва

Оволодіти умінням малювати схему будови похідних ромбоподібного та середнього 1 мозку:

-  схему будови сірої та білої речовин довгастого мозку;

-  схему будови сірої та білої речовин моста;

-  схему будови сірої речовини мозочка;

-  схему будови сірої та білої речовин середнього мозку

Оволодіти умінням малювати 1

-  схему розміщення ядер черепних нервів у ромбоподібній ямці

Оволодіти умінням малювати 1

-  схему топографії провідних шляхів внутрішньої капсули

Оволодіти умінням малювати схеми: 1

-  висхідних провідних шляхів загальної чутливості кіркового напряму;

-  висхідних провідних шляхів загальної чутливості мозочкового напряму

Оволодіти умінням малювати схеми: 1

-  шляхів пірамідної системи;

-  шляхів екстрапірамідної системи

Оволодіти умінням малювати схеми 1

-  міжоболонних просторів головного і спинного мозку

Оволодіти умінням малювати схеми: 1

-  провідних шляхів зорового аналізатора;

-  провідних шляхів слуху та рівноваги

Оволодіти умінням 1

-  демонструвати на препаратах зовнішню будову спинного і головного мозку

Оволодіти умінням 2

-  демонструвати на препаратах будову органів чуття

Оволодіти умінням 1

-  малювати схему загальної будови черепних нервів, похідних головного мозку

Оволодіти умінням 1

малювати схему будови змішаних черепних нервів
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО МОДУЛЯ 3 "Нервова система. Органи чуття"Заняття №1

Спинний мозок

1.      Шийне стовщення

2.      Попереково-крижове стовщення

3.      Мозковий конус

4.      Кінцева нитка

5.      Передня серединна щілина

6.      Задня серединна борозна

7.      Передньобічна борозна

8.      Задньобічна борозна

9.      Задня проміжна борозна

10. Кінський хвіст

Заняття №2

1.      Канатики спинного мозку

2.      Передній канатик

3.      Бічний канатик

4.      Задній канатик

5.      Центральний канал

6.      Сіра речовина

7.      Передній ріг

8.      Задній ріг

9.      Бічний ріг

10. Біла речовина

Заняття №3

Головний мозок

1.      Стовбур головного мозку

2.      Задній мозок

3.      Міст

4.      Середній мозок

5.      Довгастий мозок

6.      Передня серединна щілина

7.      Піраміда довгастого мозку

8.      Перехрестя пірамід

9.      Передньобічна борозна

10. Олива

11. Задньобічна борозна

12. Клиноподібний пучок

13. Клиноподібний горбик

14. Тонкий пучок

 

15. Тонкий горбик

16. Задня серединна борозна

17. Нижня мозочкова ніжка

Заняття №4

1.      Міст

2.      Основна борозна

3.      Середня мозочкова ніжка

4.      Верхня мозочкова ніжка

5.      Верхній мозковий парус

6.      Покрив мосту (на поперечному розрізі)

7.      Основна частина мосту

8.      Мозочок

9.      Півкуля мозочка

10. Черв'як мозочка

11. Щілини мозочка

12. Листки мозочка

13. Клаптик

14. Дерево життя

15. Кора мозочка

16. Зубчасте ядро

17. Нижня мозочкова ніжка

18. Середня мозочкова ніжка

19. Верхня мозочкова ніжка

Заняття №5

1.      Четвертий шлуночок

2.      Ромбоподібна ямка

3.      Серединна борозна

4.      Присереднє підвищення ромбоподібної ямки

5.      Мозкові смуги четвертого шлуночка

6.      Трикутник під'язикового нерва

7.      Трикутник блукаючого нерва

8.      Бічний закуток

9.      Присереднє підвищення ромбоподібної ямки

10. Лицевий горбик

11. Присінкове поле

12. Покрив четвертого шлуночка

13. Верхній мозковий парус

Нижній мозковий парусЗаняття №6

1.      Середній мозок

2.      Покрівля середнього мозку

3.      Пластинка покрівлі

4.      Верхній горбик

5.      Нижній горбик

6.      Ручка верхнього горбика

7.      Ручка нижнього горбика

8.      Водопровід мозку

9.      Міжніжкова ямка

10. Задня пронизана речовина

11. Ніжка мозку

12. Покрив середнього мозку

13. Червоне ядро

14. Чорна речовина

15. Основа ніжки мозку

Заняття №7

1.      Проміжний мозок

2.      Таламус

3.      Передній горбик таламуса

4.      Подушка таламуса

5.      Мозкова смуга таламуса

6.      Епіталамус

7.      Повідець

8.      Повідцевий трикутник

9.      Шишкоподібна залоза

10. Метаталамус

11. Бічне колінчасте тіло

12. Присереднє колінчасте тіло

13. Гіпоталамус

14. Зорове перехрестя

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах