В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

25. VI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із че­репа, ділянки іннервації.

26. VII пара черепних нервів - лицевий і проміжний нерви: розвиток, загальна характеристика, ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.

27. Вегетативні вузли голови, зв'язані із проміжним нервом: їх корінці, гілки, ділянки іннервації.

28. VIII пара черепних нервів: розвиток, частини, їх загальна характеристика, ядра, утворення, топо­графія.

29. IX пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із че­репа, гілки, ділянки іннервації.

30. X пара черепних нервів: розвиток, загальна ха­рактеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із чере­па, частини, їх топографія.

31. X пара черепних нервів: гілки головної і шийної частин - їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

32. X пара черепних нервів: гілки грудної і черевної частин - їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

33. XI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із че­репа, ділянки іннервації.

XII пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із че­репа, топографія, ділянки іннервації.Змістовий модуль 16. Спинномозкові нерви. Автономна нервова система2.

3.

 

4.

 

 

5.

 

6.

7.

8.

9. 10.

11.

 

12.

 

13.

 

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.


Автономна  частина  периферичної нервової системи ( вегетативна нервова система): час­тини, функції, об'єкти іннервації. Відмінності між соматичною нервовою систе­мою і вегетативною нервовою системою. Морфологічні  відмінності  рефлекторної дуги автономної частини  периферичної нервової системи (вегетативної нервової системи). Морфологічні відмінності між симпатичною і парасимпатичною частинами автономної час­тини периферичної нервової системи (вегета­тивної нервової системи). Вегетативна  нервова система: центральний відділ, його класифікація, топографія, утворен­ня.

Вегетативна нервова система: периферійний відділ, його компоненти.

Вегетативні вузли: класифікація, будова, топо­графія, відмінності від чутливих вузлів. Симпатичний стовбур: топографія, відділи, вуз­ли , їх з'єднення.

Сполучні білі гілки: утворення, топографія. Сполучні сірі гілки: утворення, топографія. Шийний відділ симпатичного стовбура: вузли, що його утворюють, їх топографія, джерела пе-редвузлових волокон.

Шийний відділ симпатичного стовбура: верхній шийний вузол, його топографія, джерела пе-редвузлових волокон, гілки, ділянки іннервації.. Шийний відділ симпатичного стовбура: серед­ній шийний вузол, його топографія, джерела передвузлових волокон, гілки, ділянки іннерва­ції.

Шийний відділ симпатичного стовбура: нижній шийний вузол, його топографія, джерела пе-редвузлових волокон, гілки, ділянки іннервації. Грудний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передвузлових волокон, гілки, ділянки іннервації. Великий, малий і найнижчий нутрощеві нерви: їх утворення, склад волокон, топографія. Поперековий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передвузлових волокон, гілки, ділянки іннервації. Крижовий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передвузлових волокон, гілки, ділянки іннервації. Вегетативні сплетення черевної порожнини: утворення, топоргафія, склад волокон, ділянки іннервації.

Черевне аортальне сплетення: вторинні спле­тення, їх топоргафія, склад волокон, вузли, ді­лянки іннервації.

Вегетативні сплетення малого таза: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації. Нижнє підчеревне сплетення: вторинні спле­тення, їх топографія, склад волокон, ділянки ін­нервації.

Об'єкти іннервації головного центру парасим­патичної частини вегетативної нервової систе­ми.


24.

 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

66. 67.

68.

69.

70.

71.

72.

 

 

73.


Об'єкти іннервації крижового центру парасим­патичної частини вегетативної нервової систе­ми.

Іннервація стінок грудної клітки. Іннервація діафрагми. Іннервація трахеї. Іннервація бронхів. Іннервація легень. Іннервація плеври. Іннервація стравоходу. Іннервація серця. Іннервація осердя.

Іннервація стінок черевної порожнини.

Іннервація печінки.

Іннервація жовчного міхура.

Іннервація шлунка.

Іннервація тонкої кишки.

Іннервація дванадцятипалої кишки.

Іннервація порожньої кишки.

Іннервація клубової кишки.

Іннервація товстої кишки.

Іннервація сліпої кишки.

Іннервація висхідної ободової кишки.

Іннервація поперечної ободової кишки.

Іннервація низхідної ободової кишки

Іннервація сигмоподібної ободової кишки.

Іннервація прямої кишки.

Іннервація підшлункової залози.

Іннервація селезінки.

Іннервація нирок.

Іннервація сечоводів.

Іннервація сечового міхура.

Іннервація сечівника.

Іннервація надниркових залоз.

Іннервація яєчників.

Іннервація матки.

Іннервація маткових труб.

Іннервація піхви.

Іннервація зовнішніх жіночих статевих органів. Іннервація яєчка. Іннервація сім'явиносної протоки. Іннервація сім'яних пухирців. Іннервація передміхурової залози. Іннервація зовнішніх чоловічих статевих орга­нів.

Іннервація промежини.

Периферична нервова система: компоненти, їх загальна характеристика. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку. Задні гілки спинномозкових нервів: склад во­локон, топографія, ділянки іннервації. Задня гілка I шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації. Задня гілка II шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон; загальні закономірності будови та то­пографії передніх гілок різних спинномозкових нервів.

Грудні нерви: утворення, гілки, топографія, ді-лянки іннервації.

74.     Міжреброві нерви: утворення, гілки, топогра­фія, ділянки іннервації.

75.     Загальні принципи будови соматичних нерво­вих сплетень.

76.     Шийне сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

77.     Шийне сплетення: діафрагмовий нерв, його склад волокон, топографія, гілки, ділянки інне­рвації. Описати і продемонструвати на препа­ратах.

78.     Плечове сплетення: утворення, топографія, ча­стини, класифікація гілок.

79.     Плечове сплетення: стовбури, пучки, їх топо­графія. Описати і продемонструвати на препа­ратах.

80.     Плечове сплетення: надключична частина, її топографія, компоненти. Описати і продемонс­трувати на препаратах.

81.     Короткі гілки плечового сплетення: їх топогра­фія, ділянки іннервації. Описати і продемонст­рувати на препаратах.

82.     Короткі гілки плечового сплетення: пахвовий нерв, його топографія, ділянки іннервації. Опи­сати і продемонструвати на препаратах.

83.     Плечове сплетення: підключична частина, її топографія, компоненти. Описати і продемонс­трувати на препаратах.

84.     Довгі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

85.     Довгі гілки плечового сплетення: м'язово-шкірний нерв, його утворення, топографія, гіл­ки, ділянки іннервації. Описати і продемонст­рувати на препаратах.

86.     Довгі гілки плечового сплетення: серединний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

87.     Довгі гілки плечового сплетення: ліктьовий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

88.     Довгі гілки плечового сплетення: променевий нерв, його утворення,топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

89.     Довгі шкірні гілки плечового сплетення: їх утво­рення, топографія, ділянки іннервації.

90.     Поперекове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонс­трувати на препаратах.

91.     Поперекове сплетення: стегновий нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

92.     Поперекове сплетення: затульний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

93.     Крижове та куприкове сплетення: утворення, топографія, класифікація гілок.

94.     Крижове сплетення: короткі гілки, їх топогра­фія, ділянки іннервації. Описати і продемонст­рувати на препаратах.

95.     Короткі гілки крижового сплетення: соромітний нерв, склад волокон, його топографія, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

96.     Довгі гілки крижового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

97.     Довгі гілки крижового сплетення: сідничний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації. Описати і продемонструвати на препаратах.

98.     Великогомілковий нерв, його утворення, топо­графія, гілки, ділянки іннервації. Описати і про­демонструвати на препаратах.

99.     Загальний малогомілковий нерв: його утворен­ня, топографія, гілки, ділянки іннервації. Описа­ти і продемонструвати на препаратах.

100.Куприкове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.

101.Іннервація м'язів спини.

102.Іннервація м'язів грудей.

103.Іннервація м'язів живота.

104.Іннервація м'язів плечового пояса.

105.Іннервація м'язів плеча.

106.Іннервація м'язів передпліччя.

107.Іннервація м'язів кисті.

108.Іннервація м'язів таза.

109.Іннервація м'язів стегна.

110.Іннервація м'язів гомілки.

111.Іннервація м'язів стопи.

112.Іннервація суглобів пояса верхньої кінцівки.

113.Іннервація плечового суглоба.

114.Іннервація ліктьового суглоба.

115.Іннервація променево-зап'ясткового суглоба.

116.Іннервація кульшового суглоба.

117.Іннервація колінного суглоба.

118.Іннервація надп'ятково-гомілкового суглоба.

119.Іннервація пальців кисті ( тильна і долонна по­верхні).

120.Іннервація I пальця кисті ( тильна і долонна по­верхні).

121.Іннервація пальців стопи ( тильна і піпідошвова поверхні ).

122.Іннервація шкіри верхньої кінцівки.

1. Іннервація шкіри нижньої кінцівки.Змістовий модуль 17. Органи чуттяОрган нюху: будова, функції.

2. Орган смаку: будова, функції.

3. Око: частини, топографія.

4. Очне яблуко: розвиток, аномалії розвитку, зовніш-

ня будова.

5. Очне яблуко: оболонки, назвати і продемонстру-

вати на препаратах.

6. Очне яблуко: волокниста оболонка, її частини, бу­і продемонструвати на

дова, функції. Описати препаратах.

7. Очне яблуко: судинна оболонка, її частини, будова,

функції. Описати і продемонструвати на препа­ратах.

8. Очне яблуко: сітківка, її частини, будова, функції.

Описати і продемонструвати на препаратах.

Заломлюючі середовища очного яблука: назвати,описати і продемонструвати на препаратах.

10.Камери очного яблука: межі, сполучення.

11.Утворення і шляхи циркуляції водянистої вологи камер очного яблука.

12.Додаткові структури ока: назвати, їх функції, про­демонструвати на препаратах.

13.Додаткові структури ока: кон'юнктива, її частини, функції, склепіння.

14.Додаткові структури ока: зовнішні м'язи очного яблука, їх характеристика та функції.

15.Сльозовий апарат: частини, топографія, функції; шляхи відтоку сльози.

16.ІІ пара черепних нервів: утворення, топографія.

17.Провідні шляхи зорового аналізатора.

18.Вухо, його частини. Назвати і продемонструвати на препаратах. Розвиток частин вуха в ембріо­генезі, аномалії і варіанти розвитку.

19.Зовнішнє вухо, його частини і будова. Описати і продемонструвати на препаратах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах