В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

- з головного мозку (encephalon) - з обох боків від вуздечки верхнього мозкового паруса (frenulum veli medullaris superioris), проходячи з бічної сторони ніжок мозку (facies lateralis pedunculorum cerebri);

- з черепа (cranium) - через верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

- п'ята пара, трійчастий нерв [V] (nervus trigeminus [V]), змішаний, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - на межі між мостом (pons) і середніми мозочковими ніжками (pedunculi cerebellares medii);

- з черепа (cranium) виходить трьома гілками:

- очний нерв [Va; V1] (nervus ophthalmicus [Va; V1]), чутливий, через верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

- верхньощелепний нерв [Vb; V2] (nervus maxillaris [Vb; V2]) чутливий, - через круглий отвір (foramen rotundum);нижньощелепний нерв [Vc; V3] (nervus mandibularis [Vc; V3]), змішаний, - через овальний отвір (foramen ovale);

- шоста пара, відвідний нерв [VI] (nervus abducens [VI]), руховий, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - між мостом (pons) і пірамідами довгастого мозку (pyramides medullae oblongatae);

- з черепа (cranium) - через верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

- сьома пара, лицевий нерв [VII] (nervus facialis [VII]), змішаний, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - у мосто-мозочковому куті (angulus pontocerebellaris);

- з черепа (cranium) - через шило-соскоподібний отвір (foramen stylomastoideum);

- восьма пара, присінково-завитковий нерв [VIII] (nervus vestibulocochlearis [VIII]), чутливий, що вихо­дить:

- з головного мозку (encephalon) - у мосто-мозочковому куті (angulus pontocerebellaris), позаду сьомої пари (nervus facialis [VII]);

- з черепа (cranium) - через внутрішній слуховий отвір (porus acusticus internus);

- дев'ята пара, язико-глотковий нерв [IX] (nervus glossopharyngeus [IX]), змішаний, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - із задньобічної борозни довгастого мозку (sulcus posterolateralis medullae oblongatae);

- з черепа (cranium) - через яремний отвір (foramen jugulare);

- десята пара, блукаючий нерв [X] (nervus vagus [X]), змішаний, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - із задньобічної борозни довгастого мозку (sulcus posterolateralis medullae oblongatae) позаду дев'ятої пари (nervus glossopharyngeus [IX]);

- з черепа (cranium) - через яремний отвір (foramen jugulare);

- одинадцята пара, додатковий нерв [XI] (nervus accessorius [XI]), руховий, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - із задньобічної борозни довгастого мозку (sulcus posterolateralis medullae oblongatae) і задньобічної борозни спин­ного мозку (sulcus posterolateralis medullae spinalis), нижче десятої пари (nervus vagus [X]);

- з черепа (cranium) - через яремний отвір (foramen jugulare);

- дванадцята пара, під'язиковий нерв [XII] (nervus hypoglossus [XII]), руховий, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) - між оливою та пірамідою довгастого мозку (oliva et pyramis medullae oblongatae);

- з черепа (cranium) - через канал під'язикового нерва (canalis nervi hypoglossi).

На нижній поверхні півкулі великого мозку (facies inferior hemispherii cerebri); основи головного мозку, ззаду наперед розміщені:

- довгастий мозок; цибулина (myelencephalon; medulla oblongata; bulbus);

- міст (pons);

- у боки від моста відходять середні мозочкові ніжки (pedunculi cerebellares medii);

- спереду  від  моста  проходять ніжки мозку (pedunculi cerebri), між ними міститься міжніжкова ямка (fossa interpeduncularis), на дні якої є задня пронизана речовина (substantia perforata posterior);

- спереду від ямки розміщені сосочкові тіла (corpora mamillaria);

- спереду від сосочкових тіл розміщений сірий горб (tuber cinereum), від якого відходить лійка (infundibulum), на останній розміщений гіпофіз (hypophysis), складовими якого є аденогіпофіз; пе­редня частка (adenohypophysis; lobus anterior) та нейрогіпофіз; задня частка (neurohypophysis; lobus posterior);

- по боках від сірого горба містяться зорові шляхи (tractus optici), які наближаються один до одного і переходять у зорове перехрестя (chiasma opticum);

- зорові нерви (nervi optici);

- нюхові трикутники (trigona olfactoria), на дні яких розташована передня пронизана речовина (substantia perforata anterior);

- нюхові шляхи (tractus olfactorii);

- нюхові цибулини (bulbi olfactorii).

На присередній поверхні півкулі великого мозку (facies medialis hemispherii cerebri) розміщені:

- півкулі великого мозку (hemispheria cerebri), які сполучаються між собою мозолистим тілом (corpus callosum).

Мозолисте тіло має спереду коліно (genu), яке переходить донизу в дзьоб (rostrum). Дзьоб продов­жується в дзьобову пластинку (lamina rostralis), яка, у свою чергу, закінчується кінцевою пластинкою (lamina terminalis).

Ззаду мозолисте тіло закінчується валиком (splenium).

Під мозолистим тілом (corpus callosum) проходить склепіння (fornix), яке ззаду закінчується ніжками (crura), а спереду переходить у стовпи (columnae);

Між мозолистим тілом (corpus callosum) і стовпа­ми склепіння (columnae fornicis) натягнута пластин­ка прозорої перегородки (lamina septi pellucidi);

Під склепінням (fornix) розміщений таламус; горб (thalamus);

Позаду таламуса (thalamus) розміщені пластинка покрівлі; чотиригорбкова пластинка (lamina tecti; lamina quadrigemina), яка складається з верхніх гор­биків (colliculi superiores) та нижніх горбиків (colliculi inferiores);

Між ніжками мозку (pedunculi cerebri) та покрів­лею середнього мозку (tectum mesencephali) прохо­дить водопровід середнього мозку; водопровід моз­ку (aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri), або Сільвієв водопровід, який сполучається:

- ззаду з четвертим шлуночком (ventriculus quartus);

- спереду з третім шлуночком (ventriculus tertius). Четвертий шлуночок (ventriculus quartus) обме-

жований:

-  вгорі і знизу верхнім мозковим парусом (velum medullare superius);

-  знизу нижнім мозковим парусом (velum medullare inferius).

Дном четвертого шлуночка є ромбоподібна ямка (fossa rhomboidea), яка займає дорсальну поверхню моста та довгастого мозку (facies dorsalis pontis et medullae oblongatae).По боках від довгастого мозку містяться півкулі мозочка [HII-HX] (hemispheria cerebelli [HII-HX]), які з'єднані між собою черв'яком мозочка [I-X] (vermis

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах