В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

102.Іннервація м'язів гомілки.

103.Іннервація м'язів стопи.

104.Око. Очне яблуко: оболонки, заломлюючі сере­довища. Камери очного яблука. Утворення і шляхи циркуляції водянистої вологи.

105.Око: додаткові структури ока.

106.Зоровий аналізатор. ІІ пара черепних нервів.

107.Зовнішнє і середнє вухо: частини, будова.

108.Внутрішнє вухо: частини, будова, місце ло­калізації рецепторів слуху і рівноваги.

109.Орган нюху: будова, функції.

1  Орган смаку: будова, функції.ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ ІІІ "Нервова система. Органи чуття"Структурно-функціональною одиницею нервової

системі є.

2  Нейрони з одним відростком мають назву.

3  Нейрони з багатьма відростками мають назву.

4  Чутливі (аферентні) нейрони розміщені.

5  Рухові (еферентні) нейрони розміщені.

6  Асоціативн нейрони містяться.

7  Найменша кількість відростків нейрона може бу-

ти .

8  Найпростіша рефлекторна дуга становитьться.

9  Нервом називається.

 

10 Каудальний кінець спинного мозку міститься.

11 Передача нервового імпульсу від одного нейро­на до другого відбувається.

12 Рецептори, що сприймають подразнення із
зовнішнього середовища, називаються.

13 Де знаходяться екстероцептори?

14 Рецептори, що отримують подразнення при
змінах хімічного складу внутрішнього середови-
ща, називаються.

15 Де розміщені пропріоцептори?

16 Рецептори, що сприймають подразнення в
м'язах, суглобах, зв'язках, фасціях, називаються.

17До центральної нервової системи належить.

18Чим утворена сіра речовина головного та спин­ного мозку?

19Периферичну нервову систему утворюють.

20Що іннервує соматична нервова система?

21Вегетативна (автономна) нервова система ін-нервує.

22Де закінчуєть внутрішня термінальна нитка?

23Зовнішня кінцева нитка закінчується на рівні.

24Внутрішня кінцева нитка - це.

25Нижче рівня S II хребця кінцева нитка - це.

26Місцем виходу із спинного мозку передніх (рухо­№ 1

вих) корінців є.

27 Місцем проникнення в спинний мозок заднього чутливого корінця є.

28 Яка кількість корінців, що виходять із спинного мозку?

29 Яка кількість спинномозкових нервів?

30 Яка кількість сегментів спинного мозку?

31 Кількість шийних сегментів становить.

32 Кількість грудних сегментів становить.

33 Кількість поперекових сегментів становить.

34 Верхні шийні сегменти спинного мозку роз­міщені.

35 Нижні шийні та верхні грудні сегменти спинного мозку розміщені.

36 Середні грудні сегменти спинного мозку роз­міщені.

37 Нижні грудні сегменти спинного мозку роз­міщені.

38 Поперекові сегменти спинного мозку розміщені.

39 Крижові та куприковий сегменти спинного мозку розміщені.

40 Епідуральний простір (cavrtas ерісіигаїіз) роз­міщений.

41 Субдуральний простір міститься між.

42 Підпавутинний простір (cavrtas зиЬагасИпоіСаІів) міститься між.

43 Підпавутинний простір містить у собі.

44 Епідуральний простір містить у собі.

45 Зубчаста зв'язка (Ng. Centjculatum) розміщена в міжоболонковому просторі спинного мозку.

46 Кінський хвіст (cauda eqmna) утворений.

47 Грудні сегменти позначаються.

48 Крижові сегменти позначаються.

49 Поперекові сегменти позначаються.

1   Шийні сегменти позначаються.Передні стовпи сірої речовини спинного мозку

виражені.

2   Задні стовпи сірої речовини спинного мозку ви-

ражені.

3   Бокові стовпи сірої речовини спинного мозку ви-

ражені.

4   Центральний канал спинного мозку розміщений.

№ 2

5 Рухові (еферентні) нейрони розміщені.

6 Яка кількість ядер, що розміщені в передніх рогах

сірої речовини?

7 Які за функцією ядра розміщені в передніх рогах

сірої речовини?

8 У бічних рогах сірої речовини розміщені ядра.

Яке за функцією ядро розміщене в бічних рогахсірої речовини?

10 Які за функцією нейрони утворюють задні ядра сірої речовини.

11 Вставні (кондукторні) нейрони утворюють.

12 Грудне ядро (nucleus thoracis) розміщене.

13 Ретикулярна формація спинного мозку розміще­на.

14 Біла речовина спинного мозку становитьться.

15 Передній   кірково-спинномозковий   шлях за
функцією є.

16Яку назву має передній низхідний шлях свідомих рухів?

17Покрівельно-спинномозковий шлях за функцією є.

18 Яку назву має покрівельно-спинномозковий
шлях?

19 Tractus spinothalamicus anterior проводить ім­пульси.

20 Передній спинномозково-таламічний шлях за функцією є.

21 Пучок Флексіга має назву.

22 Який вид чутливості проводить задній спинно-мозочковий шлях?

23 Який шлях проводить пропріоцептивну чутливість до мозочка?

24 Який шлях проводить пропріоцептивну чутливість до мозочка?

25 Який вид чутливості проводить передній спинно-мозково-мозочковий шлях?

26 Пучок Говерса має назву.

27 Який шлях проводить імпульси больової та тем­пературної чутливості?

28 Латеральний спинномозково-таламічний шлях за функцією є.

29 Tractus spinothalamicus lateralis проводить ім­пульси.

30 Латеральний кірково-спинномозковий шлях за функцією є.

31 Яку назву має латеральний низхідний шлях свідомих рухів?

32 Яку назву має низхідний шлях несвідомих рухів, що розміщений у боковому канатику білої речо­вини?

33 Який за функцією є шлях tr. ruЬrospiпalis?

34 Яку назву має шлях, що безпосередньо прилягає до задньої серединної поздовжньої борозни?

35 Волокна від 19 нижніх сегментів спинного мозку йдуть у складі.

36 Волокна від 12 верхніх сегментів спинного мозку йдуть у складі.

37 Який за функцією шлях утворюють волокна fasciculus gracilis?

38 Який за функцією шлях утворюють волокна fasciculus cuneatus?

39 Тонкий пучок має назву.

40 Клиноподібний пучок має назву.

41 Який шлях несе пропріоцептивні імпульси в кору головного мозку?

42 Шлях, що проводить пропріоцептивну чутливість до мозочка, є.

1   Шлях, що проводить пропріоцептивну чутливість до кори головного мозку, є.У 4-тижневих ембріонів головний мозок стано-

витьться з.

2   Задній мозковий пухирець у 4-тижневих ембріонів

має назву.

3   Середній   мозковий   пухирець  у 4-тижневих ембріонів має назву.

4  У 4-тижневих ембріонів передній мозковий пухи-

рець має назву.

5  Наприкінці 4-го тижня головний мозок ембріонів

становитьться.

6  Кінцевий мозок на стадії розвитку п'яти міхурів

має назву.

7  На стадії розвитку п'яти пухирців проміжний мозок

має назву.

8  Середній мозок має назву.

9  на стадії розвитку п'яти пухирців задній мозок має

назву.

10Довгастий мозок має назву.

11IV шлуночок є порожниною.

12III шлуночок є порожниною.

13Бічні шлуночки розміщені в середині.

14Довгастий мозок знаходиться між.

15Верхня межа довгастого мозку на вентральній поверхні головного мозку проходить.

16Нижня межа довгастого мозку на вентральній поверхні головного мозку відповідає.

17Який відділ головного мозку має назву bulbus cerebri?

18Де знаходяться піраміди?

19Чим утворені піраміди довгастого мозку?

№ 3

20 Між пірамідами та оливами проходить борозна.

21 В білій речовині довгастого мозку залягають яд­ра черепних нервів.

22 З передньобічної борозни довгастого мозку ви­ходять корінці черепних нервів.

23 Корінці XII пари черепних нервів виходять.

24 Із задньобічної борозни виходять корінці череп­них нервів.

25 Корінці IX - XI пар черепних нервів виходять.

26 Корінці IX пари черепних нервів виходять.

27 Корінці X пари черепних нервів виходять.

28 Корінці XI пари черепних нервів виходять.

29 Між тонким та клиноподібним пучками простя­гається борозна.

30 Тонкий пучок розширюється та утворює.

31 Клиноподібний пучок розширюється та утворює.

32 Яку форму має nucleus oNvares mfeNor?

33 Яку назву має IX пара черепних нервів?

34 X пара черепних нервів має назву.

35 XI пара черепних нервів має назву.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах