В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

36 Яку назву має XII пара черепних нервів?

37 VIII пара черепних нервів має назву.

38 VII пара черепних нервів має назву.

39 Яку назву має VI пара черепних нервів?

40 Яку назву має V пара черепних нервів?

41 IV пара черепних нервів має назву.

42 III пара черепних нервів має назву.

43 Яку назву має II пара черепних нервів?

1 Яку назву має I пара черепних нервів?Задній мозок має назву.

2 З яких частин становитьться задній мозок?

3 IV шлуночок є порожниною.

4 Міст є частиною.

5 Мозочок - це частина.

6 Зверху (попереду) міст межує з.

7 Знизу (позаду) міст межує з.

8 У латеральному напрямку міст звужується і пере-

ходить.

9 Середні мозочкові ніжки від мосту прямують.

 

10Міст та мозочок з'єднуються за допомогою.

11У борозні між мостом та пірамідами виходять корінці.

12Корінці VI пари черепних нервів виходять.

13V пара черепних нервів з'є.

14Межею між середньою мозочковою ніжкою та мостом є місце виходу.

 

15    З  мосто-мозочкового кута  виходять корінці нервів.

16    Корінці  VII  та  VIII   пар   черепних нервів з'являються.

17 Основна борозна помітна.

18 На  вентральній  поверхні  мосту посередині
помічається?

19Поперечний пучок волокон у центрі зрізу моста -це.

20Трапецієподібне тіло моста - це.

21Міст поділяється на покришку та основну частину за допомогою.

22Трапецієподібне тіло має ядра.

23Кірково-мостові волокна закінчуються на ядрах моста .

24Поперечні волокна моста прямують від ядер мо­ста до.

25Яке місцеположення мозочка в порожнині чере­па?

26Горизонтальна щілина поділяє мозочок.

27Яка поверхня мозочка має долинку мозочка?

№ 4

28Дорзальна поверхня довгастого мозку прилягає до.

29До neocerebellum відносять.

 

30        Філогенетично    стара    частина мозочка (paleocerebellum) це.

31        Найбільш    древньою    частиною мозочка (archicerebellum) вважають.

 

32 До вентральної поверхні середньої мозочкової ніжки прилягає.

33 За допомогою довгої ніжки жмуток з'єднується з часточкою черв'яка.

34 Вузлик черв'яка мозочка за допомогою довгої ніжки з'єднується.

35 Нижні мозочкові ніжки з'єднують мозочок з.

36 Довгастий мозок за допомогою нижніх мозочко-вих ніжок з'єднується з.

37 Верхні мозочкові ніжки з'єднують мозочок з.

38 Середній мозок за допомогою верхніх мозочко-вих ніжок з'єднується з.

39 Картина розрізу через черв'як мозочка отрима­ла назву.

40 Яку назву має наймедіальніше ядро мозочка?

41 Найбільше та латерально розміщене ядро мо­зочка - це.

42 Між верхніми мозочковими ніжками та мозоч­ком знаходиться.

43 По боках від вуздечки верхнього мозкового па­руса з'являються корінці.

44 Попереду трикутник петлі обмежований.

45 Ручка нижнього горбика обмежовує трикутник петлі.

46 Позаду і зверху трикутник петлі обмежований.

47 Верхня мозочкова ніжка обмежовує трикутник петлі.

48 Верхні мозочкові ніжки розміщені між мозочком та.

49 Від середнього мозку до мозочка простягаються.

1  У глибині трикутника петлі залягають.Ромбоподiбна ямка обмежована з 6оків у верх-

ньому відділі.

2  З боків у нижньому відділі ромбоподібна ямка

обмежована.

3  Задньонижній кут ромбоподібної ямки продовжу-

ється.

4  Передньоверхній кут ромбоподібної ямки продо-

вжується.

5  Бокові кути ромбоподібної ямки утворюють.

6  У верхніх відділах медіального підвищення ромбо-

подібної ямки є.

7      Серединне підвищення ромбоподібної ямки в нижніх відділах утворює.

8 Межею між довгастим мозком та мостом з боку

ромбоподібної ямки є.

9 Засувка IV шлуночка знаходиться.

 

10Передні відділи ромбоподібної ямки утворені.

11Задні відділи ромбоподібної ямки утворені.

12Покрівля IV шлуночка утворена.

13Судинне сплетення IV шлуночка розміщене в ділянці.

14Отвір Маженді знаходиться.

15На задньонижній стінці IV шлуночка є непарний № 5

отвір.

16 На задньонижній стінці IV шлуночка в бокових відділах є парний отвір.

17 Отвір Лушки розміщений.

18 Отвори Маженді та Лушки сполучають порожнину IV шлуночка з.

19 Верхній мозковий парус натягнутий між.

20 Нижній мозковий парус натягнутий між.

21 У сірій речовині ромбоподібної ямки залягають ядра черепних нервів.

22 У ділянці верхнього трикутника ромбоподібної ямки залягають ядра черепних нервів.

23 У ділянці нижнього трикутника ромбоподібної ямки залягають ядра черепних нервів.

24 Яку кількість ядер має трійчастий нерв?

25 Яку назву має рухове ядро трійчастого нерва?

26 Мостове ядро V пари черепних нервів за
функцією.

27Ядро спинномозкового шляху трійчастого нерва за функцією.

28Ядро середньомозкового шляху V пари черепних нервів за функцією.

29 VI пара черепних нервів має такі ядра.Ядро відвідного нерва за функцією.

30 Ядро відвідного нерва залягає.

31 Яку кількість ядер має VII пара черепних нервів?

32 Ядро лицьового нерва за функцією.

33 Ядро лицьового нерва залягає.

34 Ядро одинокого шляху за функцією.

35 Чутливе ядро лицьового нерва має назву.

36 Ядро одинокого шляху загальне для черепних нервів.

37 Загальне ядро для VII, IX, X пар черепних нервів.

38 Верхнє слиновидільне ядро належить до.

39 Верхнє слиновидільне ядро за функцією.

40 VIII пара черепних нервів має кількість ядер.

41 Проекція ядер VIII пари на ромбоподібну ямку в ділянці.

42 Переднє та заднє завиткові ядра належать до.

43 Латеральне присінкове ядро має назву.

44 Верхнє присінкове ядро має назву.

Заняття

1 По боках від вуздечки верхнього мозкового паруса

з'являються корінці.

2 Порожниною середнього мозку є.

3 Покрівля середнього мозку розміщена.

4 Покрівля середнього мозку становитьться з.

5 Ручка верхнього горбика з'єднує його з.

6 Ручка нижнього горбика покрівлі з'єднує його з.

7 Верхні горбики та латеральні колінчасті тіла вико-

нують функцію.

8 Корінці III пари черепних нервів із мозку виходять.

9 Чорна речовина розміщена.

Заняття

1 Яку частину проміжного мозку можна побачити на

основі мозку?

2 Залози внутрішньої секреції - гіпофіз та епіфіз

еалежать до.

3 З дорзального боку межа між кінцевим мозком та

проміжним мозком відділена.

4 Задній кінець таламуса має назву.

5 Верхня поверхня таламуса відділена від медіаль-

ної поверхні .

6 Міжталамічне зрощення знаходиться між.

7 Функцію підкіркового чутливого центра виконує.

8 Гіпоталамічна борозна відділяє таламус від.

9 Червоне ядро продовжується з покришки ніжок

мозку і закінчується.

10Чорна речовина продовжується з ніжок мозку і закінчується.

11Субталамічне ядро (Люїсове тіло) знаходиться.

12Латеральні та медіальні колінчасті тіла належать.

13Підкіркові центри зору розміщені.

14Підкіркові центри слуху розміщені.

15Латеральне колінчасте тіло за допомогою ручок зв'язане з.

16Медіальні колінчасті тіла за допомогою ручок зв'язані з.

17 Шишкоподібне тіло за допомогою поводків
з'єднується з.

18Між епіталамічною спайкою та спайкою повод­ків знаходиться.

19Зорове перехрестя утворене волокнами.

 

46 Нижнє присінкове ядро має назву.

47 Медіальне присінкове ядро має назву.

48 Подвійне ядро належить до черепних нервів.

49 Подвійне ядро за функцією.

50 Подвійне ядро проекціюється на ромбоподібну ямку.

51 Нижнє слиновидільне ядро належить до.

52 Нижнє слиновидільне ядро за функцією.

53 Ядро сірого крила належить до черепних нервів.

54 Заднє ядро блукаючого нерва за функцією.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах