В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

спинного мозку в ділянці.

7 До кісток черепа безпосередньо прилягає.

8 До речовини головного мозку безпосередньо при-

лягає.

9 Павутинна оболона головного мозку розміщена

між.

10 Тверда оболона головного мозку міцно
пов'язана з.

11У розщепленнях твердої оболони головного мозку, де вона кріпиться до кісток черепа та в місцях відходження відростків утворюються.

12В деяких місцях тверда оболона головного мозку розщіплюється і внутрішній шар проникає в щілини мозку, утворюючи.

13У поздовжню щілину великого мозку проникає.

14У поперечну щілину великого мозку проникає.

15У щілину між півкулями мозочка проникає.

16Над гіпофізарною ямкою турецького сідла натя­гується .

17Пазухи твердої оболони головного мозку є кана­л 14

лами, в яких знаходиться.

18 Верхня стрілова пазуха розміщена.

19 Нижня стрілова пазуха розміщена.

20 У розщіпленні намета мозочка по лінії при­кріплення до нього серпа великого мозку роз­міщена пазуха.

21 Нижня стрілова пазуха впадає.

22 У місці відходження від твердої оболонки голов­ного мозку намета мозочка розміщена.

23 При злитті поперечної, верхньої стрілової, поти­личної та прямої пазух утворюється.

24 Поперечна пазуха продовжується.

25 Сигмоподібна пазуха розміщена.

26 Продовженням сигмоподібної пазухи є.

27 Задній кінець верхньої стрілової пазухи впадає в.

28 Порожнини бічних лакун сполучаються з порож­ниною.

29 Велика мозкова вена (v. cerebri magna) впадає.

30 Позаду пряма пазуха впадає в.

31 Кінці верхньої та нижньої стрілових пазух з'єднує.

32 Верхній кінець потиличної пазухи впадає в.

33 Яка пазуха поділяється на дві гілки, що охоплю­ють великий потиличний отвір?

34 Печериста пазуха розміщена.

35 Через яку пазуху проходять внутрішня сонна ар­терія та деякі черепні нерви?

36 Праву та ліву печиристі пазухи сполучають.

37 Крилотім'яна пазуха впадає.Пазуха, що прилягає до вільного заднього краю малого крила клиноподібної кістки, має назву.

38 Верхня та нижня кам'янисті пазухи з'єднують.

39 Підпавутинна порожнина розміщена.

40 Мозочково-довгастий збірник розміщений.

41 Збірник бічної ямки мозку розміщений.

42 Міжніжковий збірник розміщений.

43 Спинномозкова рідина виробляється.

44 З бічних шлуночків спинномозкова рідина бес-посередньо надходить.

45 З III шлуночка спинномозкова рідина надходить.

46 З IV шлуночка спинномозкова рідина безпосе­редньо надходить.

47 Четвертий шлуночок з підпавутинним простором з'єднується через.

 

49 Відтік спинномозкової рідини у венозне русло здійснюється через.

50 Судинні сплетення шлуночків мозку утворені за рахунок.

51 Яка артерія кровопостачає медіальну поверхню півкулі великого мозку до потилично-тім'яної бо­розни?

52 Яка гілка внутрішньої сонної артерії є найбіль­шою та розміщена в латеральній борозні вели­кого мозку?

53 Які артерії мозку поєднуються за допомогою пе­редньої сполучної артерії?

54 Основна артерія (a. basilars) утворюється.

1 55     Артеріальне коло мозку (circulus arteriosus
cerebri)
розміщене.Як називається I пара черепних нервів?

2 Чим утворюються нюхові нерви?

3 Як проникають нюхові нерви в порожнину чере-

па?

4 Де закінчуються нюхові нерви?

5 Як називається II пара черепних нервів?

6 Чим утворюється зоровий нерв?

7 Де формується зоровий нерв?

8 Як проникає зоровий нерв у порожнину черепа?

9 Як називається III пара черепних нервів?

 

10Які волокна входять до складу окорухового не­рва?

11Де розміщені ядра окорухового нерва?

12Які ядра має окоруховий нерв?

13В якому місці виходить із мозку окоруховий нерв?

14Як проникає окоруховий нерв в орбіту?

15На які гілки розгалужуються окоруховий нерв перед входом в орбіту?

16Які м'язи іннервує верхня гілка окорухового не­рва?

17Які м'язи іннервує нижня гілка окорухового не­рва?

18Як називається IV пара черепних нервів?

19Які волокна входять до складу n. trochlearis?

20Де розміщене ядро n. trochlearis?

21В якому місці виходить із мозку блоковий нерв?

22Як проникає блоковий нерв в орбіту?

23Який м'яз іннервує n. trochlearis?

24Як називається VI пара черепних нервів?

25Які волокна входять до складу відвідного нерва?

26Де розміщене ядро відвідного нерва?

Заняття

1 Як називається V пара черепних нервів?

2 Які волокна входять до складу трійчастого нерва?

3 В якому місці виходить із мозку трійчастий нерв?

4 Скільки корінців має трійчастий нерв при виході із

мозку?

5 Як називаються корінці трійчастого нерва?

6 Скільки ядер має V пара черепних нервів?

 

7    Скільки рухових ядер має V пара черепних нервів?

8    Скільки чутливих ядер має V пара черепних нервів?

9 Яке за функцією середньомозкове ядро трійчасто-

го нерва?

№ 16

27 В якому місці виходить із мозку відвідний нерв?

28 Як проникає відвідний нерв в орбіту?

29 Який м'яз іннервує n. abducens?

30 Як називається VIII пара черепних нервів?

31 Які     волокна      входять     до складу
n. vestibulocochlearis?

32 Скільки ядер має VIII пара черепних нервів?

33 Де залягають ядра VIII пари черепних нервів?

34 Де проекціюються ядра VIII пари черепних нервів?

35 Як називаються завиткові ядра VIII пари?

36 Як називається присереднє вестибулярне ядро VIII пари?

37 Як називають бічне вестибулярне ядро VIII пари?

38 Як називають верхнє вестибулярне ядро VIII па­ри?

39 Як називають нижнє вестибулярне ядро VIII па­ри?

40 В якому місці присінково-завитковий нерв вихо­дить із мозку?

41 З яких частин становитьться VIII пара черепних нервів?

42 Де розміщені тіла нейронів, що утворюють присінкову частину VIII пари черепних нервів?

43 Де розміщені тіла нейронів, що утворюють за­виткову частину VIII пари черепних нервів?

44 Де знаходиться присінковий вузол?

45 Де знаходиться завитковий вузол?

46 В якому місці присінково-завитковий нерв вхо­дить у піраміду скроневої кістки?

47 Де знаходиться внутрішній слуховий отвір?

 

№ 17

10Яке за функцією спинномозкове ядро трійчасто­го нерва?

11Яке за функцією головне ядро трійчастого не­рва?

12Що знаходиться на протязі чутливого корінця трійчастого нерва?

13Чим утворений ganglion trigeminale?

14Де розміщена cavum trigeminale?

15Яку назву мають гілки трійчастого нерва?

16Як називається перша гілка трійчастого нерва?

17Як називається друга гілка трійчастого нерва?

18Як називається третя гілка трійчастого нерва?

19 Звідки відходять гілки трійчастого нерва?Як проникає в орбіту n. ophtalmicus?

20 Яка гілка відходить від очного нерва до його входження в орбіту?

21 На які гілки розгалужується очний нерв в очній ямці?

22 Що іннервують кінцеві гілки сльозового нерва?

24 З   яким   нервом   через   r. communicans
з'єднуються слізний нерв?

25 На які гілки розгалужується n. frontalis?

Заняття

1 Як виходить n. maxillaris із порожнини черепа?

2 Яка гілка відходить від n. maxillaris у порожнині

черепа?

3 На які гілки розгалужується n. maxillaris в крило-

піднебінній ямці?

4 Як проникає n. infraorbitalis в очноямкову порож-

нину?

5 Де проходить n. infraorbitalis?

6 Де виходить в м'які тканини лиця n. infraorbitalis?

7 На які гілки розгалуджується n. infraorbitalis при

виході з canalis infraorbitalis?

8 Які гілки відходять від підочноямкового нерва в

sulcus et canalis infraorbitalis?

Заняття

1 Як виходить з порожнини черепа n. mandibulars?

2 Яка з гілок нижньощелепного нерва не є рухо-

вою?

3 Які з перелічених м'язів іннервуються нижньоще-

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах