В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

лепним нервом?

4 Які з перелічених гілок трійчастого нерва не

містять чутливих волокон?

5 Які з перелічених гілок трійчастого нерва містять

парасимпатичні секреторні нервові волокна?

6      Що іннервує оболонна гілка нижньощелепного нерва?

7 Що іннервує щічний нерв?

8 Які  ділянки   шкіри   не   іннервуються гілками

n. auriculotemporalis?

9 Які гілки n. auriculotemporalis містять післявузлові

Заняття

1 Як називається VII пара черепних нервів?

2 Які нерви об'єднує VII пара черепних нервів?

3 Скільки ядер має VII пара черепних нервів?

4 Де залягають ядра VII пари черепних нервів?

5 Як називається рухове ядро VII пари черепних

нервів?

6 Як називається чутливе ядро VII пари черепних

нервів?

7 Для яких пар черепних нервів n. solitarius є спіль-

ними?

8 Яке за функцією n. solitarius у складі VII пари?

9 Як називається вегетативне ядро VII пари?

 

10Які з перелічених нервових волокон не прохо­дять у складі VII пари черепних нервів?

11Де виходять на основі мозку корінці VII пари че­репних нервів?

12В якому каналі скроневої кістки проходить VII пара черепних нервів?

13Через який отвір виходить із черепа n. facialis?

14За рахунок яких клітин утворюється ganglion geniculi?

15Який з перелічених нервів не відходить від VII

 

26 Як виходить із очної ямки n. supraorbitalis?

27 Що іннервує n. supraorbitalis?

28 Що іннервує n. supratrochlearis?

29 На які гілки розгалужується носовійковий нерв?

30 Що  іннервують  nn. ethmoidales  anterior et
posterior?

31 Що іннервують nn. ciliaris longi?

32 Що іннервує n. infratrochlearis?

33 Що іннервують nn. ciliaris breves?

№ 18

очноямкову порожнину

9     Як проникає n. zygomaticus?

10Яка гілка відходить від n. zygomaticus в очноям­ковій порожнині?

11На які гілки розгалужується n. zygomaticus в товщі одноіменної кістки?

12Які волокна проходять у складі r. communicans cum nervo lacrimalis?

13Де розміщений ganglion pterigopalatinum?

14Який нерв не бере участі в утворенні ganglion pterygopalatinum?

15Який нерв не є гілкою крилопіднебінного вузла?

16Який нерв не є гілкою крилопіднебінного вузла?

№ 19

парасимпатичні секреторні нервові волокна?

10Де розміщений ganglion oticum?

11Які ділянки слизової оболонки порожнини рота иннервує n. lingualis?

12Яка гілка VII пари черепних нервів приєднується до n. lingualis?

13Які м'язи іннервуються гілками нижнього комір­кового нерва?

14Де в м'які тканини лиця виходить III гілка трійча­стого нерва?

15Що іннервують чутливі гілки нижнього комірко­вого нерва?

16Що іннервує кінцева гілка нижнього коміркового
нерва                 (підборідний нерв)?

 

№ 20

пари в лицевому каналі?

16Який з перелічених нервів відходить від власне лицевого нерва в лицевому каналі?

17Які волокна проходять у складі n. petrosus major?

18Через який отвір виходить із черепа n. petrosus major?

19Де розміщені hiatus canalis n. petrosi majoris et sulcus n. petrosi majoris?

20З яким нервом об'єднується n. petrosus majoris?

21Який нерв утворюється в результаті об'єднання n. petrosus major et n. petrosus profundus?

22До якого вузла підходить n. canalis pterygoidei?

23Гілкою якого нерва є барабанна струна (chorda tympani)?

24Через який канал скроневої кістки проходить барабанна струна (chorda tympani)?

25Які волокна входять до складу chorda tympani?

26Через яку щілину виходить chorda tympani із че­репа?

27Де закінчуються прегангліонарні парасимпатичні волокна, що проходять у складі chorda tympani?

Де розміщені периферийні відростки (рецепто­ри) смакових нервових волокон барабанної струни (chorda tympani)?

29 До якого нерва приєднується chorda tympani?

30 Що іннервує стремінцевий нерв?

31 Який нерв відходить від лицевого нерва при ви­ході останнього з for. stylomastoideum (до утво­рення pl. parotideus)?

32 Який м'яз не іннервує n. auricularis posterior?

33 Який з перелічених нервів не бере участі в утво­ренні plexus parotideus (великої гусячої лапки)?

34 Які м'язи іннервує plexus parotideus (велика гусяча лапка)?

35 Як називається IX пара черепних нервів?

36 Де залягають ядра IX пари черепних нервів?

37 Як називається рухове ядро IX пари черепних нервів?

38 Як називається чутливе ядро IX пари черепних

Заняття

1 Як називається X пара ЧМН?

2 Як називається XI пара ЧМН?

3 Як називається XII пара ЧМН?

4 Де розміщені ядра X пари ЧМН?

5 Як називається рухове ядро X пари ЧМН?

6 Як називається чутливе ядро X пари ЧМН?

7 Як називається вегетативне ядро X пари ЧМН?

8 Скільки ядер має XI пара ЧМН?

9 Скільки ядер XII пари ЧМН?

 

10Де залягає ядро XII пари ЧМН?

11Де виходять з мозку корінці X пари ЧМН?

12Де виходять з мозку корінці XI пари ЧМН?

13Де виходять з мозку корінці XII пари ЧМН?

14Як виходить з черепа X пара ЧМН?

15Де знаходиться X пара ЧМН по виході з for. jugulare?

16Як проникає в грудну порожнину X пара ЧМН?

17Де розміщується правий n. vagus, потрапивши в

грудну порожнину?

18Де розміщується лівий n. vagus, потрапивши в грудну порожнину?

19Як проникає в черевну порожнину n. vagus?

20Яку назву мають потовщення стовбура n. vagus в

межах for. jugulare?

21Чим утовщені верхні та нижні вузли n. vagus?

22Куди не доходять периферийні відростки псевдо-уніполярних клітин верхнього та нижнього вузлів n. vagus?

23Де розміщується лівий блукаючий нерв у нижніх нервів?

24 Як називається вегетативне ядро IX пари череп­них нервів?

25 Де виходять на основі мозку корінці IX пари че­репних нервів?

26 Як виходить IX пара з порожнини черепа?

27 Де розміщений верхній вузол IX пари черепних нервів?

28 Де розміщений нижній вузол IX пари черепних нервів?

29 Який з перелічених нервів не має відношення до IX пари черепних нервів?

30 Який з перелічених нервів не є гілкою IX пари черепних нервів?

31 Де закінчуються прегангліонарні парасимпатичні волокна, що проходять у складі IX пари черепних нервів?

№ 21

відділах грудної порожнини?

24 Де розміщений правий блукаючий нерв в нижніх

відділах грудної порожнини?

25 Який із відділів не належить до блукаючого не­рва?

26 Яка із перелічених гілок відходить від головного відділу блукаючого нерва?

27 Яка із перелічених гілок відходить від головного відділу блукаючого нерва?

28 В якому каналі скроневої кістки проходить r. auricularis nervi vagi?

29 Що іннервує r. meningeus nervi vagi?

30 Що іннервує r. auricularis nervi vagi?

31 Які із перелічених гілок не належить до шийного відділу блукаючого нерва?

32 Які із перелічених гілок відходять від грудного відділу блукаючого нерва?

33 Яка із перелічених структур не іннервується n. vagus?

34 Яка із перелічених структур не іннервується від n. laryngeus superior?

35 Що огинає лівий n. laryngeus recurrens?

36 Що огинає правий n. laryngeus recurrens?

37 Звідки відходить n. laryngeus inferior?

38 Яка із перелічених структур не іннервується від n. laryngeus recurrens?

Які із перелічених органів черевної порожнини не іннервуються від n. vagus?Заняття № 22

1 Як виходить з порожнини черепа n. accessorius?           6 Як утворюється шийна петля?

2 Куди приєднується r. internus XI пари?              7 Що іннервує шийна петля?

3 Що іннервує ramus externus XI пари?                  8 Де знаходиться ansa cervicalis?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах