В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

4 Як виходить XII пара ЧМН із черепа?                9 В утворенні якого трикутника шиї бере участь XII

5 Що іннервує XII пара ЧМН?                                      пара ЧМН?

1  Заняття № 23Скільки пар спинномозкових нервів утворюється у

людини?

2  Скільки пар спинномозкових нервів утворюють

шийні сегменти спинного мозку?

3  Скільки пар спинномозкових нервів утворюють

грудні сегменти спинного мозку?

4  Скільки пар спинномозкових нервів утворюють

поперекові сегменти спинного мозку?

5 Скільки пар спинномозкових нервів утворюють

крижові сегменти спинного мозку?

6 Скільки пар спинномозкових нервів відходить від

куприкового відділу спинного мозку?

7 Чим утворений передній корінець?

8 Чим утворений задній корінець?

9 Яка гілка відсутня у I - VII спинномозкових нервів?

10  Яка із перелічених гілок спинномозкових нервівмістить тільки рухові нервові волокна?

11Що іннервують спинномозкові нерви?

12Що входить до складу білих сполучних гілок спин­номозкових нервів?

13Що входить до складу сірих сполучних гілок спин­номозкових нервів?

14Які із перелічених анатомічних структур не ін-нервуються задніми гілками спинномозкових нервів?

15Як називається задня гілка I шийного спинно­мозкового нерва?

16Яка із перелічених задніх гілок спинномозкових нервів розгалужується, у свою чергу, на r. medialis et r. lateralis?

17Як називається задня гілка II шийного спинно­мозкового нерва?

18Де проходить n. occipitalis major?

19Що інервує довга гілка великого потиличного не­рва?

20Як називаються бічні гілки (від задніх гілок) трьох

верхніх поперекових спинномозкових нервів?

21Яку назву мають бічні гілки трьох верхніх задніх гілок крижових спинномозкових нервів?

 

22   Що іннервують передні гілки спинномозкових нервів?

23   Що іннервують передні гілки спинномозкових нервів?

 

24 Які із перелічених передніх гілок спинномозкових

нервів зберігають метамерну будову?

25 Які із перелічених гілок спинномозкових нервів утворюють соматичні нервові сплетення?

26 Яке із перелічених сплетень не належить до со­матичних нервових сплетень?

27 Яке із перелічених сплетень є соматичним не­рвовим сплетенням?

28  Чим утворюється шийне сплетення (plexus
cervicalis)?

29 Де розміщується шийне сплетення?

30 З якими із перелічених черепних нервів має зв'язок шийне сплетення?

31 Яких гілок немає у складі шийного сплетення?

32 Що іннервують рухові (м'язові) гілки шийного сплетення?

33 Що являє собою шийна петля (ansa cervicalis)?

34 Де розміщена шийна петля?

35 Що іннервує шийна петля?

36 Який із перелічених нервів не належить до шкір­них (чутливих) гілок шийного сплетення?

37 Який із перелічених нервів є мішаною гілкою шийного сплетення?

38 Що іннервує n. auricularis magnus?

39 Що іннервує n. occipitalis minor?

40 Який із шкірних нервів шийного сплетення розга­лужується по своєму ходу на rr. superiores et inferiores?

41 Що іннервує n. transversus colli?

42 Що іннервують nn. supraclavicularis?

43 Де розміщується n. phrenicus?

44 Як проникає в грудну порожнину n. phrenicus?

45 Що знаходиться попереду n. phrenicus при його проходженні через apertura thoracis superior?

46 Що знаходиться позаду n. phrenicus при його проходженні в cavum thoracis?

47 Що іннервують рухові волокна n. phrenicus?

48 Що іннервують чутливі волокна n. phrenicus?

49 Що іннервують чутливі гілки n. phrenicus, що про­никають у черевну порожнину (nn. phrenicoabdominales)?

50 Де розміщується n. phrenicus у межах середнього

1 середостіння?Чим утворене плечове сплетення?

2 Яка із перелічених передніх гілок грудних нервів

бере участь у формуванні плечового сплетення?

3 Яка із перелічених гілок передніх верхніх шийних

спинномозкових нервів бере участь у фор­муванні плечового сплетення?

4 Де формуються стовбури плечового сплетення?

5 Яку назву мають стовбури плечового сплетення?

6 Які частини виділяють у плечовому сплетенні?

7 Яку назву мають пучки плечового сплетення?

8 На які групи поділяються гілки плечового сплетен-

ня?

9 Який із перелічених нервів плечового сплетення

не належить до його коротких гілок?

10 Який із перелічених нервів плечового сплетення
№ 24

не належить до його коротких гілок?

11Який із перелічених нервів плечового сплетення не належить до його коротких гілок?

12Що іннервує n. dorsalis scapulae?

13Що іннервує n. thoracicus longus?

14Що іннервує n. subclavius?

15Що іннервує n. suprascapularis?

16Що іннервує n. suprascapularis?

17Що іннервує n. subscapulars?

18Що іннервує n. thoracodorsal?

19Що іннервує n. pectoralis medialis?

20Що іннервує n. pectoralis lateralis?

21Де проходить n. axillaris?

11Які із перелічених м'язів верхньої кінцівки ін­нервує n. axillaris?Який із перелічених нервів бере початок від біч-

ного пучка плечового сплетення?

2 Який із перелічених нервів починається від зад-

нього пучка плечового сплетення?

3 Який із перелічених нервів починається від при-

середнього пучка плечового сплетення?

4 Який із перелічених нервів формується за рахунок

корінців бічного та присереднього пучків плечо­вого сплетення?

5 Що іннервують м'язові гілки n. musculocutanes?

№ 25

6 Як називається чутлива гілка м'язово-шкірного

нерва?

7 Що іннервує чутлива гілка м'язово-шкірного не-

рва?

8 Що іннервують м'язеві гілки n. medianus?

9 Які  із  перелічених  м'язів  кисті  не іннервує

n. medianus?

10Що іннервують власні долонні пальцеві нерви (гілки n. medianus)?

11Які із перелічених м'язів іннервує n. ulnars?Що іннервує r. dorsalis від n. ulnaris?

12Що іннервують власні долонні пальцеві нерви (гілки ліктьового нерва)?

13Що іннервує глибока гілка ліктьового нерва на кисті?

14Що іннервує n. cutaneus brachii medialis?

15Що іннервує n. cutaneus antebrachii medialis?

16Де проходить на плечі n. radialis?

Заняття

1 Скільки пар грудних нервів?

2 Як називаються передні гілки грудних нервів?

3 Яку назву має передня гілка XII грудного нерва?

4 Де проходять міжреброві нерви?

5 Що прилягає до верхнього краю міжребрового

нерва в його задніх відділах?

6 В якій    послідовності    розміщені компоненти

міжребрового судинно-нервового пучка (зверху-донизу)?

7 Як називаються кінцеві гілки верхніх 6-ти міжреб-

рових нервів?

8 Як називаються кінцеві гілки нижніх 5-ти міжреб-

рових нервів?

9 Де розміщені 5 нижніх міжребрових нервів, вий-

шовши на передню стінку живота?

10Який із перелічених м'язів не іннервують м'язеві

гілки міжребрових нервів?

11Який із перелічених м'язів не іннервують м'язові

гілки міжребрових нервів?

12Який із перелічених м'язів не іннервують м'язові

гілки міжребрових нервів?

13Який із перелічених м'язів не іннервують м'язові

гілки міжребрових нервів?

14Яку назву мають бічні гілки IV, V та VI міжребро-

вих нервів?

15Яку назву мають передні гілки II, III та IV міжреб-

рових нервів?

16Чим утворене поперекове сплетення?

17Що утворюють перші гілки IV та V поперекових спинномозкових нервів?

18Де розміщене поперекове сплетення?

19Яких ділянок (органів) не досягають гілки попере-

кового сплетення?

20Які   із   перелічених  м'язів   не іннервуються

м'язовими гілками поперекового сплетення?

21Які із перелічених м'язів іннервуються м'язовими

гілками поперекового сплетення?

22Який із перелічених нервів не є гілкою попереко-

вого сплетення?

23Який із перелічених нервів не є гілкою попереко-

вого сплетення?

24Який із перелічених нервів поперекового спле-

тення проходить паралельно n. subcostalis?

25Який із перелічених нервів поперекового спле-

тення іннервує шкіру верхньобічної ділянки сте­гна та сідничної ділянки?

26Який із перелічених нервів поперекового спле-

тення іннервує шкіру над лобковим симпфізом?

27Який із перелічених м'язів живота не іннервує

n. iliohypogastricus?

28Який із перелічених нервів поперекового спле-

тення заходить в пахвинний канал?

29Який із перелічених нервів поперекового спле-

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах