В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

тення іннервує шкіру лобка та пахвинної ділян-

18 Що іннервує поверхнева гілка променевого не­рва?

19 Що іннервує променевий нерв на плечі?

20 Що іннервує n. cutaneus brachii posterior (гілка n. radialis)?

21 Що іннервує n. cutaneus antebrachii posterior (гілка n. radialis)?

22 Що іннервує глибока гілка променевого нерва?

№ 26

ки?

30 Який із перелічених нервів поперекового спле-

тення іннервує у чоловіків шкіру кореня статево­го члена та передніх відділів калитки?

31 Який із перелічених нервів поперекового спле-

тення інневрує у жінок шкіру великих соромітних

губ?

32 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення розміщується по передній поверхні вели­кого поперекового м'яза?

33 Яка із перелічених гілок нервів поперекового сплетення заходить у пахвинний канал?

34 Яка із перелічених гілок від нервів поперекового сплетення іннервує у чоловіків m. cremaster та tunica dartos?

35 Яка із перелічених гілок від нервів поперекового сплетення розгалужується у жінок у круглій мат­ковій зв'язці та шкірі великих соромітних губ?

36 Яка із перелічених гілок від нервів поперекового сплетення іннервує шкіру верхньої частини стег­нового трикутника Скарпи?

37 Яка із перелічених гілок нервів поперекового сплетення виходить на стегно через судинну за­току?

38 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення прямує до spina iliaca anterior superior?

39 Який із перелічених нервів (гілок) поперекового сплетення іннервує шкіру задньонижньої по­верхні сідниць та бічної поверхні стегна?

40 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення заходить у порожнину малого таза?

41 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення забезпечує іннервацію капсули кульшово­го суглоба?

42 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення забезпечує іннервацію привідних м'язів стегна?

43 Який із перелічених нервів (гілок) поперекового сплетення забезпечує іннервацію шкіри присе­редньої ділянки стегна?

44 Через який із перелічених утворів затульний нерв

виходить на стегно?

45 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення знаходиться в борозні між m. psoas major et m. iliacus?

46 Який із перелічених нервів поперекового спле­тення виходить на стегно через м'язеву затоку?

47 Який із перелічених нервів іннервує м'язи пе­редньої групи стегна?

48 Який із перелічених нервів (гілок) забезпечує іннервацію шкіри передньої поверхні стегна?

49 Який із перелічених нервів (гілок) заходить у при-

відний канал?

Який із перелічених нервів (гілок) іннервує шкіруприсередньої поверхні гомілки та присереднього


1  краю стопи?Чим утворене крижове сплетення?

2  В утворенні крижового сплетення бере участь.

3  Що утворюють передня гілка V поперекового

спинномозкового нерва та частина передньої гілки IV спинномозкового нерва?

4  Яка із перелічених нервових структур з'єднує по-

перекове та крижове сплетення?

5  Яку геометричну фігуру нагадує своєю формою

крижове сплетення?

6  Через який із перелічених отворів крижове спле-

тення виходить з порожнини малого таза?

7  Що знаходиться позаду крижового сплетення?

8  Що прилягає до передньої поверхні крижового

сплетення?

9  На які групи поділяються гілки крижового сплетен-

ня?

10 Де закінчуються короткі гілки крижового спле­тення?

11 Куди прямують довгі гілки крижового сплетення?

12 Який із перелічених нервів не належить до ко­ротких гілок крижового сплетення?

13 Який із перелічених нервів не належить до ко­ротких гілок крижового сплетення?

14 Який із перелічених нервів належить до довгих гілок крижового сплетення?

15 Який із перелічених нервів належить до довгих гілок крижового сплетення?

16 Через який із перелічених отворів n. gluteus superior виходить із порожнини малого таза?

17 Який із перелічених коротких гілок крижового сплетення не проходить через for. infrapiriformis?

18 Який із перелічених м'язів тазового пояса не іннервує n. gluteus superior?

19 Через який із перелічених отворів n. gluteus mferior виходить із порожнини малого таза?

20 Який із перелічених м'язів тазового пояса ін-нервує n. gluteus inferior?

21 Через який із перелічених отворів n. pudendus покидає порожнину малого таза?

22 Через який із перелічених отворів n. pudendus входить у сіднично-відхідникову ямку?

23 Які із перелічених нервів іннервують зовнішній м'яз-замикач відхідника та шкіру ділянки відхідника?

24 Які із перелічених гілок соромітного нерва ін-нервують м'язи промежини?

25 Які із перелічених гілок соромітного нерва є тіль­ки у чоловіків?

26 Які із перелічених гілок соромітного нерва є тіль­ки у жінок?

27 Яку назву має кінцева гілка соромітного нерва у чоловіків?

28 Яку назву має кінцева гілка соромітного нерва у жінок?

29 Через який із перелічених отворів n. cutaneus femoris posterior виходить із порожнини таза?

30 Який із перелічених нервів іннервує шкіру зад-ньоприсередньої поверхні стегна?

31Який іх перелічених нервів крижового сплетення містить у своєму стовбурі лише чутливі нервові № 27

волокна?

32 Який із перелічених нервів крижового сплетення віддає нижні нерви сідниць?

33 Який із перелічених нервів крижового сплетення є найбільш товстим нервом у тілі людини?

34 Через який із перелічених отворів n. ischiadicus виходить із порожнини таза?

35 Де знаходиться початковий відділ n. ischiadicus?

36 Як називаються кінцеві гілки сідничного нерва?

37 Який із перелічених м'язів стегна не отримує рухових гілок від n. ischiadicus?

38 Який із перелічених м'язів стегна іннервують рухові гілки сідничого нерва?

39 Який із перелічених нервів нижньої кінцівки про­ходить у гомілково-підколінному каналі?

40 Які із перелічених нервів нижньої кінцівки є при­кінцевими гілками великогомілкового нерва?

41 Де знаходиться n. ti^aNs після його виходу з canalis cruropopliteus?

42 Які із перелічених нервів є прикінцевими гілка­ми великогомілкового нерва?

43 Де проходить n. plantaris medialis?

44 Які із перелічених нєрвів є кінцевими гілками n. plantaris medialis?

45 Що іннервують власні підошвові пальцеві нерви-гілки спільних підошвових пальцевих нервів -від n. plantaris medialis?

46 Які із перелічених м'язів підошви стопи не ін­нервує n. plantaris medialis?

47 Де проходить n. plantaris lateralis?

48 Яку назву мають прикінцеві гілки n. plantaris lat­eralis?

49 Що іннервує поверхнева гілка бічного підошво-вого нерва?

50 Які із перелічених м'язів підошви стопи не ін-нервує глибока гілка бічного підошвового не­рва?

51 Які із перелічених м'язів підошви стопи іннерву-ють м'язові гілки бічного підошвового нерва?

52 Який із перелічених нервів відходить від n. t^aNs в підколінній ямці?

53 Який із перелічених нервів відходить від n. fibularis communіs в підколінній ямці?

54 Яку назву мають кінцеві гілки литкового нерва?

55 Які із перелічених м'язів гомілки не іннервує n. tibialis?

56 Які із перелічених м'язів гомілки іннервує n. tibialis?

57 На які нерви розгалужується загальний мало­гомілковий нерв?

58 Куди прямує поверхневий малогомілковий нерв?

59 Яку назву мають кінцеві гілки поверхневого ма­логомілкового нерва?

60 Які із перелічених м'язів гомілки іннервують м'язеві гілки поверхневого малогомілкового не­рва?

61 Куди прямує глибокий малогомілковий нерв?

62 Яку назву мають кінцеві гілки глибокого мало­гомілкового нерва?

Які із перелічених м'язів гомілки не іннервуєn. fibularis profundus? п. fibularis profundus?

1  64 Які   із   перелічених   м'язів   стопи   іннервує      65 Що іннервують nn. anococeigei?Вегетативна нервова система не іннервує.

2  Вегетативна нервова система не забезпечує.

3  Вегетативна нервова система координує.

4  Вегетативна нервова система регулює.

5  До особливостей будови вегетативної нервової

системи не належить.

6  До центрального відділу вегетативної нервової

системи не відносять.

7  До периферийного відділу вегетативної нервової

системи не належить.

8  До симпатичної частини вегетативної нервової

системи належить.

9  До симпатичної частини вегетативної нервової

системи належить.

10 До симпатичної частини вегетативної нервової системи належать.

11 До симпатичної частини вегетативної нервової системи належать.

12 До симпатичної частини вегетативної нервової системи відносять.

13 Де розміщені центри симпатичної частини веге­тативної нервової системи?

14 Скільки вегетативних вузлів входить до складу симпатичного стовбура?

15 Які із перелічених нервових гілок з'єднують між собою вузли симпатичного стовбура?

16 Які із перелічених нервових гілок підходять до вузлів симпатичного стовбура?

17 Які із перелічених нервових гілок виходять із вузлів симпатичного стовбура на всьому його протязі?

18 Що входить до складу білих сполучних гілок?

19 Що входить до складу сірих сполучних гілок?

20 Які із перелічених спинномозкових нервів не мають білих сполучних гілок?

21 Якого із перелічених відділів не має симпатич­ний стовбур?

22 Який із перелічених відділів належить до симпа­тичного стовбура?

23 Скільки вузлів, як правило, входить до складу шийного відділу симпатичного стовбура?

24 Де розміщені вузли шийного відділу симпатично­го стовбура?

25 Де розміщений верхній шийний симпатичний вузол?

26 Що знаходиться на передній поверхні верхнього шийного вузла?

27 Які із перелічених гілок (нервів) не відходять від верхнього шийного вузла?

28 Які із перелічених гілок (нервів) не відходять від верхнього шийного вузла?

№ 28

29 Через який канал скроневої кістки внутрішнє
сонне сплетення проникає в порожнину черепа?

30 Який із перелічених нервів відходить від
внутрішнього сонного сплетення в порожнині
черепа?

31 Які із перелічених нервів, об'єднуючись між со­бою, утворюють нерв крилоподібного каналу?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах