В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

42 Тіла других нейронів слухового провідного шляху розміщені.

43 Відростки клітин передніх слухових ядер пряму­ють на протилежний бік і утворюють.

44 Волокна від заднього слухового ядра виходять на поверхню ромбоподібної ямки й утворюють.

45 Через яку частину внутрішньої капсули проходять волокна слухового шляху, що прямують від медіального колінчастого тіла?

Кірковий центр слуху знаходиться в.РОЗПОДІЛ БАЛІВ

 

за поряд­ком

Модуль 3 (поточне тестування)

Кількість балів

Кількість практичних занять

1

Змістовий модуль 10

12

2

 

Тема 1

-

-

 

Тема 2

12

2

2

Змістовий модуль 11

70

11

 

Тема 3

21

3,5

 

Тема 4

21

3,5

 

Тема 5

12

2

 

Тема 6

6

1

 

Тема 7

10

1

 

Змістовий модуль 12

32

5

3

Тема 8

-

-

 

Тема 9

12

2

 

Тема 10

12

2

 

Тема 11

8

1

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивіду-

6

 

альні заняття)

 

 

 

Разом змістові модулі

120

18

Підсумковий контроль засвоєння модуля 3 "Центральна нервова система і органи чуття"

80

1

РАЗОМ сума балів:

200

 

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюються в процесі поточного конт­ролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях).

 

Практичні заняття

Індивідуальна робота

"5"       6 балів

100%

"5"

6 балів

"4"       4,8 бала

80%

"4"

4,8 бала

"3"       3,6 бала

60%

"3"

3,6 бала

"2"       0 балів

 

"2"

0 балів

 

Поточна успішність

Підсумковий контроль

Разом III модуль

"5"      96 - 120 балів

"5"

80 балів

"5"

170 - 200 балів

"4"     85 - 95,5 бала

"4"

64 бали

"4"

140 - 169,9 бала

"3"     72 - 84,9 бала

"3"

48 балів

"3"

120 - 139,9 бала

"2"     0 - 71,9 бала

"2"

0 балів

"2"

0 - 119,9 бала

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.      Анатомія людини / [Головацький А.С., Черкасов В.Г., Федонюк Я.І., Сапін М.Р.] - Вінниця: Нова книга, 2006 - Т. 1, 2, 3.

2.      Анатомія людини / [Ковешніков В.Г., Бобрик     Головацький А.С.та ін.]; за ред. В.Г.Ковешнікова - Лу­ганськ: Віртуальна реальність, 2008. - Т.3. - 400 с.

3.      Анатомія людини з клінічним аспектом /[Федонюк Я.І., Ковешніков В.Г., Пикалюк В.С. та ін.] за ред. Я.І.Федонюка та В.С.Пикалюка. - Тернопіль; Богдан, 2009. - 920 с.

4.      Атлас анатомии человека / Р.Д.Синельников, Я.Р.Синельников. - Москва: Медицина, 1996. - Т.4. -

320 с.

5.      Міжнародна анатомічна номенклатура / за редакцією І.І.Бобрика, В.Г.Ковешнікова. - Київ: Здоров'я,

2001. - 327с.

6.      Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Френк Неттер [пер. з англ. А.А.Цегельський]. - Львів: Наутілус,

2004. - 592с.

7.      Привес М.Г. Анатомия человека /М.Г.Привес, Н.К.Лысенков, В.И.Бушкович - Санкт-Петербург: Изда­тельский дом СПб МАПО, 2004. - 720с.

8.      Сапин М.Р. Анатомия человека. / М.Р.Сапин, Г.Л.Билич. - Москва: ГЭОТАР - Медицина, 2002. - Т.2. -

520 с.

9.      Свиридов О.І. Анатомія людини. / О.І.Свиридов. - Київ: Вища школа, 2000. - 399с.

10. Черкасов В.Г. Функціональна анатомія переферійної нервової системи / В.Г.Черкасов. - Київ, 2005.

- 136 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах