В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Д

ДТ1

дальність цілі топографічна по новій цілі; Т    дальність цілі топографічна по раніше пристріляній цілі; ЛХтис - змінна величина, яка визначає зміну дальності під час зміни прицілу на 1 тисяч-

ну;

- вимірюють з КСП кут між новою ціллю та ціллю, раніше пристріляною, множать його на коефіцієнт віддалення по раніше пристріляній цілі та отримують кут перенесення (знак величини а- визначається положенням цілі Ц2 відносно пристріляної цілі Ці, тобто, як­що Ц2 ліворуч - знак мінус, а якщо праворуч - плюс):

(6.12)

 

- кут перенесення змінюють на крок кутоміра по раніше пристріляній цілі, що відповідає різниці дальності до нової та пристріляної цілей із КСП, та отримують вирахуваний доворот від пристріляної на нову ціль з вогневої позиції:д 1 =а-К. +1 ^ І - Кк.

У100) к


(6.13)де а - кут між напрямком на ціль, раніше пристріляну Ці, та на нову ціль; АД - різниця топографічних дальностей до цілей;

Кв,Кк - коефіцієнти, розраховані для раніше пристріляної цілі.

 

Приклад. Командир батареї 152-мм СГ 2С3М „Псел" закінчив пристрілювання цілі 15 на

прицілі 185, заряд 2-й, Кв= 0,5, Кк= 0-04, АХтис = 22. Підготувати команду на перенесення

Розв'язання:

ЛІТ 600

42 ГТц>

вогню від цілі 15 на ціль 22, піхота. Ціль 22 розташована праворуч 2-00 від цілі 15 і далі 600м, фронт цілі 0-50. Вогнева позиція праворуч.

1)   П42 = П4' + ^ААД- = 185 + 6600 = 185 + 27 = 212;

в       п    АХ 22

ти

2)   ЭВ =а-Кв + [ ^І Кк =+2 -00 0,5 + \ — | 0 - 04 = +1 -00 + 0 - 24 = +1 -24.

в           в   ^100 J    к      ^100 J3) Ів


п


КВ = 0-^550 • 0,5 = 0 - 04. В 6Команда командира батареї: „Псел", ціль 15, піхота, приціл 212, правіше 1-24 віяло 0-04. 3

один снаряд, вогонь"

Вирахувані установки по новій цілі можуть бути розраховані спрощеним способом з використанням пристріляних поправок по цілі. У цьому разі отримані пристріляні поправки дальності і напрямку по старій цілі додають (з урахуванням знаків) відповідно до топографі­чних дальності і довороту по новій цілі й отримують по ній вирахувані дані.

Приклад. Командир батареї 152-мм СГ 2С3 для ураження цілі 17 визначив: Дц = 7480м, (Пр = 232), дЧТ = +1-30, РВ = 30 - 02 . Заряд 2-й.

Ураження цілі закінчив: Пц = 240 (Д1 = 7600), доворот пристріляний: +1-20.

 

Розв'язання:

Визначаємо пристріляні поправки за дальністю та напрямком:

ад: = д: - д: ; лдц = дц - дц;

АДп4 = 7600 -7430 = +170 ;

Аді =+1 - 20 - ( +1 - 30) = -0 -10 .

 

Приклад. Командир батареї 152-мм СГ 2С3 розвідав ціль 21, піхота (26-44, 3170, Гщ=120 м), спостерігається під кутом 0-42. Заряд 2-й, Кв=0,4, Кк=0-06.

Командир батареї прийняв рішення на підготовку установок по цілі 21, використову­ючи пристріляні поправки дальності й напрямку по цілі 17 (наведений вище приклад).

Розв'язання:

1   ДТ по цілі 21 дорівнює 8080м, доворот від основного напрямку дТ- =+0 - 90.

Дц = ДТ ДП ;4

Т + Адп

д4 = д4 + Ад3 Тоді по цілі 21: Дц = 8080 + ( +170) = 8250м;

+0 - 90 + ( -0 -10) = +0 - 80.4 Ів


( Ф


4( П.К )

п


Кв = 0-^42 • 0,4 = 0 - 03 в 6Команда командира батареї: „Псел", ціль 21, піхота, приціл 272, ОН= +0-80, віяло 0-03. 3-й, один снаряд, вогонь".

 

Порядок роботи під час визначення топографічних даних по карті. Визначення вирахуваних установок

Артилерійський круг

Артилерійський круг АК-3 (АК-4) спільно з масштабно-прицільною лінійкою МПЛ-25 або МПЛ-50 призначений для побудови і вимірювання кутів, вимірювання відстаней на карті (планшеті). Крім того, за допомогою АК-4 визначають точки зустрічі під час стрільби по ру­хомих цілях і розподіляють ділянки загороджувального вогню.

Круг АК-3 (рис.6.4 а), як і АК-4 (рис.6.4 б), є целулоїдною пластиною діаметром 22 см з двома зрізаними сегментами.

По зовнішньому зрізу круга нанесена кутомірна шкала з ціною поділок 0-10. Великі поділки ціною 1-00 оцифровані двома рядами цифр.

На верхній половині круга нанесені через 0,5 см лінії червоного кольору, паралельні діаметру 30-00, що використовуються для орієнтування круга на карті (планшеті). Крім того, круг має координатні мірки масштабів 1 : 25 000 і 1 : 50 000, а АК- 4 - 1 : 100 000. Обидві мі­рки зміщено від центра круга вниз (по осі X) на 1 км. У центрі круга укріплена латунна втул­ка для з'єднання круга з масштабно-прицільною лінійкою.

Масштабно-прицільні лінійки МПЛ-25 (рис.6.5) і МПЛ-50 мають однакову будову, але різну довжину. На одному боці кожної лінійки нанесені шкали в масштабі 1 : 50 000, на іншому - аналогічні шкали в масштабі 1 : 25000.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•а

■ '2

 

:■ • ■

те

9 '

 

 

 

 

 

 

- і

 

 

• і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

■ і -

 

 

■ ■ >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ' ■

 

 

 

 

 

 

- -

 

 

 

■ ■

 

2 І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґ

v

 

 

Рисунок 6.4 - Артилерійський круг: а) АК-3, б) АК-4 (1 - координатні мірки; 2 - виріз; 3 шкала дальностей; 4 і 5 - курсові шкали; 6 - шаблон для загороджувального вогню)

 

Вимірювання кута. Якщо напрямки на точки, між якими необхідно зміряти кут, на карті (планшеті) прокреслені, то накладають круг центром на точку - вершину кута і, суміс­тивши нульовий розподіл круга з одним із напрямків, читають значення кута за шкалою кру­га в місці перетину її з напрямком на іншу точку.Якщо напрямки на точки, між якими необхідно виміряти кут, не прокреслені, то необ­хідно:

-   
з'єднавши круг з лінійкою, накласти центр круга на точку, з якої вимірюється кут;

-    сумістивши робочий зріз лінійки з однією з точок і утримуючи лінійку в цьому по­ложенні, повернути круг, підводячи нульову поділку його шкали до зрізу лінійки;

-    не збиваючи встановленого круга, поворотом лінійки сумістити її зріз із другою то­чкою і прочитати за шкалою круга по зрізу лінійки значення вимірюваного кута.

Побудова кута. Для побудови кута до заданого напрямку, прокресленого на карті (планшеті), накладають круг так, щоб центр його збігався з точкою, з якої будують кут, а ну­льовий розподіл шкали круга поєднався з цим напрямком.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії