В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

-    посилювати холості постріли сторонніми предметами (пижами).

Загальний сигнал припинення вогню подається, якщо розриви снарядів (мін) небезпе­чно близькі до своїх військ, або в заборонених зонах, з появою літаків і вертольотів у пло­щині стрільби, під час виникнення пожежі і під час отримання з постів оточення сигналу про небезпечність продовження стрільби. Дії за загальним сигналом припинення вогню негайно виконуються всіма учасниками навчання.

Якщо виявлені нерозірвані снаряди, міни та інші вибухонебезпечні предмети, то той, хто їх виявив, повинен доповісти своєму командирові, який організовує їх охорону та огоро­дження та доповідає про це за командою керівнику навчання.Заходи безпеки на вогневій позиції під час стрільби Із 122-мм СГ2С1 та 152-мм СГ2СЗ

1  Допустимий інтервал між стріляючими гарматами повинен бути не менше ніж 30 м.

2  Усі види робіт з гарматами виконувати в суворій відповідності з правилами експлуа­тації гармати.

3  Перед стрільбою перевірити справність блокувань електроспуску гаубиці та механіз­му повороту башти, щільність закривання кришки люка водія, кришки оглядового скла во­дія, кормових дверей (у 2С1), установку і кріплення оглядових приладів механіка-водія та їх захисного екрана, укладання стопора ствола гаубиці „по-похідному" і надійність його стопо­ріння, закриття кришок моторного та трансмісійного люків, кришки люка над ФВУ-200, кришки вентиляційного люка трансмісійного відділення, а також дверей, які ведуть до мо­торного відділення механіка-водія та бойового відділення.

4  Під час стрільби екіпаж повинен працювати тільки в шоломофонах, безпосередньо перед пострілом члени екіпажу повинні зайняти стійке положення, не торкатися виступаю­чих частин.

5  Для запобігання опіків рук під час викидання гільз заряджаючому необхідно користу­ватися тканинними рукавицями.

6  Під час стрільби вести спостереження за станом і роботою механізмів гаубиці та шасі. Якщо виявлені несправності, припинити стрільбу та усунути їх.

7  Під час стрільби двигун, як правило, має працювати на середніх обертах. Допускаєть­ся короткочасна стрільба (до 20 пострілів), якщо повністю заряджені акумулятори, з непра­цюючим двигуном 2С1. Витяжний вентилятор, як правило, повинен бути ввімкнений або відкрито вентиляційний отвір, а за необхідності (залежно від загазованості), рекомендується увімкнути ФВУ-200 в режимі вентиляції. Під час стрільби на заражених ділянках гаубиця повинна бути герметизованою, увімкнуті обидві ФВУ, підпір повітря в середині гаубиці по­винен бути не менше 1,2 атм.

8. Витягнуті пучки пороху (під час комплектування заряду) складати тільки у спеціаль­ні ящики або вилучати з бойового відділення.

9 Розряджання гаубиці проводити тільки пострілом.

10 Установку підривника проводити тільки на лотку механізму досилання.

11 Під час чищення ствола розчином РЧС необхідно враховувати, що розчин отруйний, тому слід берегти очі від бризок, а після чищення ретельно вимити руки.

12 Заряджаючий під час стрільби і роботи з механізмом досилання повинен знаходити­ся за огородженням, не висовуватися в площину руху відкотних частин гармати. Після заря­джання і до пострілу йому забороняється брати з бойового укладення снаряди і класти їх на лоток досилача.

13 Під час заряджання гаубиці вручну, особливо коли великі кути підвищення, доси­лання снаряда в камору проводити енергійно, забезпечуючи надійне врізання його ведучого пояска в нарізи камори ствола, запобігаючи осіданню снаряда на гільзу.

14 Під час перевірки роботи досилача вручну, за допомогою ручки, електроживлення повинно бути вимкнене.

15 Якщо розстопорений ствол гармати, стопор ствола повинен бути укладений на пове­рхню корпуса та застопорений.

16 Категорично забороняється:

 

-    під час перевірки тиску в накатнику знаходитися в зоні руху відкотних частин;

-    особовому складу знаходитися на гарматі та поблизу неї під час стрільби;

-    висовуватись з люків командира та заряджаючого під час стрільби;

-    розстопорювати і відкривати покривку люка та покривку оглядового скла водія, від­кривати захист оглядових приладів та виймати їх із шахт під час стрільби;

стрільба із застопореним по-похідному стволом або, якщо піднятий ствол та неукла­деним стопором;

-    стрільба з жорсткого упору на найбільших кутах вертикального наведення;

-    стрільба з увімкнутою передачею коробки перемикання передач;

-    усувати несправності і проводити огляд гаубиці під час руху та під час зарядження гаубиці;

-    висовуватися за огородження в зону руху відкотних частин ствола під час зарядження гаубиці та під час стрільби;

-    здійснювати марш із незакріпленим по-похідному або зарядженим стволом;

-    залишати снаряди або заряди на лотку механізму досилача, якщо гаубиця в похідному положенні, а також у момент пострілу;

-    від'єднувати противідкотні пристрої від люльки та випускати повітря з накатника га­убиці, якщо кути підвищення ствола більше 0°;

-    вигвинчувати пробки заливних отворів гальма відкоту після інтенсивної стрільби з гаубиці до його охолодження;

-    знаходитись особовому складу під час стрільби за площиною кормового листа башти ближче 2-3 м від нього;

-    стрільба з бортів та корми під час відчинених дверей заряджаючого (152-мм СГ) та дверях кормового люка (122-ммСГ);

-    встановлення заглушки без допомоги досильника;

-    робити постріл ручним спуском без попередження водія;

-    стрільба з малим лотком, якщо кути підвищення більше 11° (184 тис.);

-    стрільба без обмежувачів напрямку і кутів підвищення.

17. Під час стрільби з гаубиці з подачею пострілів з ґрунту забороняється:

-    стрільба, якщо курсові кути більше + 60°;

-    робота без шоломофонів;

-    подавання наступного снаряда і заряду перед пострілом і в момент пострілу;

-    знаходження снаряда або заряду на лотку в момент пострілу.

 

Із 122-мм гаубиці Д-30 Під час стрільби необхідно дотримуватися таких правил

1  Перед обертанням ствола гаубиці за дульне гальмо на великі кути за умови ввімкне­ного поворотного механізму насамперед переконатися, що немає нікого з гарматної обслуги між станинами та щитком огородження.

2  Перед стрільбою переконатися, що домкрат піднятий уверх до відказу, а ручки закрі­плені в лірках.

3  Під час заряджання гаубиці, особливо під час стрільби на великих кутах підвищення, досилання снаряда в камору ствола проводити енергійно, з метою попередження осідання снаряда на гільзу.

4  Під час стрільби обслуга не повинна знаходитися поблизу ствола, який відкочується, та в зоні екстракції гільзи.

5  Під час стрільби обслузі рекомендується користуватися шоломофонами.

6  Перед стрільбою на мінусових кутах (від до - 5°), за умови знаходження казенної частини над станинами, необхідно переконатися, що лемеші забиті повністю, до упору в об­межувач.

7  Розряджання гаубиці проводити тільки пострілом.

8  Перевіряти надійність з'єднання противідкотних пристроїв зі стволом та люлькою.

9  Перед стрільбою не забувати знімати чохол з дульної частини ствола.

11 10      Спостерігати, щоб на шляху снаряда не було ніяких предметів (гілок, маскувального
матеріалу і т. ін.), які можуть викликати передчасний розрив снаряда.
Під час інтенсивної стрільби стежити, щоб були відчинені вікна на люльці для охо­лодження противідкотних пристроїв, а в перервах між пострілами був відкритий замок для охолодження ствола.

12 Під час витягання гільзи із зарядом із камори ствола, у разі осічки або невходження гільзи в камору, перевірити, чи не залишилися пучки пороху, і тільки після їх вилучення із камори вкласти в камору другу гільзу із зарядом.

13 Для попередження запалювання від іскор пучків пороху, вилучених з гільз, під час складання зменшених зарядів їх необхідно зразу ж вкладати в пакувальні ящики і щільно за­кривати.

14 Якщо підготовлені для стрільби підривники (трубки) залишилися невитраченими, необхідно знову повернути їх у вихідну установку, щільно нагвинтити на них запобіжні ков­паки і змастити стик ковпака з корпусом мастилом ПП.-95/5 або гарматним мастилом. Сна­ряди з такими підривниками (трубками) витрачаються в першу чергу.

15 Категорично забороняється:

 

-    стрільба над лемешами, якщо кути від -5° до -7°;

-    обертати ствол, беручись за щиток огородження;

-    знаходитися попереду щитового прикриття і поблизу від нього (праворуч або ліво­руч), а також біля плато станин;

-    після інтенсивної стрільби з гаубиці до охолодження противідкотних пристроїв ви­гвинчувати заливну пробку гальма відкоту;

-    досилати снаряд зарядом;

-    стріляти з недосланим зарядом;

-    залишати снаряди, які споряджені вибуховою речовиною типу А-ІХ-2, у стволі, розі­грітому інтенсивною стрільбою, більше 3 хвилин;

-    стріляти, якщо є недокоти і довжина відкоту більше граничного;

-    стріляти кумулятивним снарядом на повному і зменшеному змінним зарядах;

-    стріляти снарядами з підривниками, мембрана яких розірвана або проколота;

-    стріляти снарядами з трубками Т-7, підривниками В-90 та Д-1-У, які мають пошко­дження дистанційних кілець;

-    стріляти снарядами з трубками Т-7, які мають наліт білої солі між дистанційними кі­льцями;

-    стріляти снарядами, які мають витікання вибухової речовини;

-    стріляти пострілами, які мають тріщини на дні та корпусі гільзи незалежно від кіль­кості і розміру тріщин;

-    стріляти снарядами з підривниками без ковпачків під час дощу, граду та снігопаду;

-    стріляти снарядами, спорядженими вибуховою речовиною, в яких замість підривника вгвинчена холоста пробка з дерева або пластмаси;

-    стріляти пострілами, у яких відсутнє маркування.

 

Із 100-мм протитанкової пушки \11-12

 

Під час стрільби необхідно дотримуватися таких правил:

1  Стрільбу вести тільки зі справних пушок з перевіреними і відрегульованими механіз­мами та прицільними пристроями.

2  Перед заряджанням пушки перевірити, чи знято чохол з дульної частини ствола, і пе­реконатись (особливо після переміщення вогневої позиції або великої перерви в стрільбі) у тому, що в каналі ствола пушки немає піску, бруду і т. ін.

3  Перед заряджанням пушки пострілом з бронебійним підкаліберним снарядом необ­хідно переконатись у тому, що перед гарматою в зоні розльоту секторів ведучого кільця сна­ряда немає особового складу та техніки, які не знаходяться в укритті.

4  Під час стрільби необхідно постійно стежити за правильною роботою і справністю всіх механізмів пушки, щоб не допустити нещасних випадків та пошкоджень самої пушки.Для кращого охолодження ствола під час перерви в стрільбі залишати замок відкри­тим, а під час інтенсивних режимів стрільби, крім того, відкривати покривки на кожусі лю­льки зверху та знизу.

5  Стежити за характером відкоту, його довжина не повинна перевищувати граничну, помічену написом „Стоп" на лінійці покажчика відкоту. За умови ненормального відкоту, а також під час недокоту, стрільбу припинити, виявити причини несправності й усунути їх. Якщо це неможливо, то гармату відправити до майстерні.

6  У зимовий період під час сильних морозів (нижче - 20° С) для прогрівання пушки пе­рші два постріли проводити бронебійними підкаліберними снарядами.

7  Під час стрільби стежити за тим, щоб лемеші щільно прилягали до ґрунту (брусів). Після першого пострілу перевірити, чи щільно прилягають лемеші до ґрунту. Якщо один із лемешів буде прилягати нещільно, то підбити під нього ґрунт.

8  Під час стрільби, коли кути підвищення більше 15°, стежити, щоб під час відкоту ствола казенник не ударявся в ґрунт, якщо необхідно - підкопати ґрунт під казенником (зро­бити рівчак глибиною 15-30см).

 

10  У разі відхилення розриву снаряда більше норми перевірити прицільні пристрої та наведення.

11  У разі прориву газів між каморою ствола і зовнішньою поверхнею гільзи оглянути ствол і гільзу.

12  У разі осічки звести ударник ручкою повторного зведення (замок не відкривати) і зробити повторний спуск ударника. У разі повторної осічки знову звести ударник (затвор не відкривати) і зробити третій спуск ударника. Якщо після третього спуску пострілу не було, то необхідно зачекати одну хвилину, розрядити гармату і замінити постріл, і не допустити, щоб постріл, який виймають із ствола, ударився об лафет підривником або капсульною втул­кою.

13  У разі заклинення пострілу вийняти його ручним екстрактором А72930-25. Якщо під час вилучення пострілу вийнялася тільки гільза, а снаряд залишився в каналі ствола, необ­хідно пушку розрядити пострілом.

14  Для зменшення дії звукової хвилі від пострілу обслуга гармати під час стрільби по­винна надягати шоломи або опускати клапани шапок.

15  Після закінчення стрільби оглянути пушку, змастити канал ствола, клин замка та клиновий проріз казенника.

Категорично забороняється:

-    возити пушку зарядженою або із залишеним у стволі снарядом;

-    знаходитися позаду відкотних частин пушки під час її розряджання після осічки;

-    розряджати пушку холостим пострілом, призначеним для імітації звуку бойового по­стрілу;

-    усувати несправності та проводити огляд, якщо заряджена пушка;

-    заряджати пушку пострілами, які не очищені від мастила, піску та бруду;

-    ставити постріли на дно гільзи;

-    стріляти снарядами, у яких вигвинтилися підривники;

-    стріляти кумулятивно-осколковими й осколково-фугасними снарядами з підривника­ми ГПВ-2 та В-429Е, які мають пошкоджену мембрану (проколота, тріснута, продавлена, зі­рвана);

-    стріляти кумулятивно-осколковими й осколково-фугасними снарядами під час дощу, граду з підривниками без ковпачка;

-    стріляти пострілами з гільзами, які мають тріщини на дні й нижній частині корпусу;

-    стріляти бронебійними підкаліберними снарядами з пом'ятими, погнутими або хит­ними балістичними наконечниками;

-    стріляти пострілами, на гільзах яких є погнутості, які заважають заряджанню;

-    стріляти пострілами з перекосами снаряда в гільзі, які заважають заряджанню;

стріляти пострілами з кумулятивно-осколковими та осколково-фугасними снарядами,в яких замість підривника вгвинчена холоста пробка з дерева або пластмаси;

-    стріляти, коли кути підвищення ствола більше 15° без підкопу рівчака під казенну ча­стину ствола;

-    стріляти, якщо величина відкоту більше граничного, позначеного написом „Стоп", та під час наявності недокоту ствола;

-    стріляти бронебійними підкаліберними снарядами під час знаходження своїх військ та техніки попереду гармати на відстані до 1000 м в секторі ± від напрямку стрільби;

-            стріляти пострілами, які не мають маркування.

 

Заходи безпеки під час роботи на командирських машинах 1В13,1В14,1В15,1В16, РРП-4

 

До роботи на виробах допускаються особи, які вивчили будову та інструкцію з експлу­атації виробів.

Заходи протипожежної безпеки

1  Механік-водій зобов'язаний стежити за станом паливних приводів та своєчасно усу­вати підтікання палива і мастила з агрегатів та днища виробу.

2  Вогнегасники ОУ-2 повинні бути справними, зарядженими та закріпленими у встано­влених місцях.

3  Перед заняттям на виробі провести протипожежний розрахунок. З вогнегасниками у разі пожежі працюють:

-    у відділенні управління - оператор-топогеодезист;

 

-    у приладовому відділенні - старший радіотелефоніст. Категорично забороняється:

-    паління та користування відкритим вогнем у виробі;

-    зберігання у машині промащеного ганчір'я та сторонніх предметів.

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії