В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

ТРАЄКТОРІЯ СНАРЯДА - траєкторія центра мас снаряда після вильоту його із кана­лу ствола гармати. Т.с. з кутами піднесення до 20° називається положистою , а стрільба -настильною, більше ніж 20° - крутою, а стрільба - навісною (до 45°) або мортирною (більше ніж 45°), 18.

 

 

 

Ф

 

 

ФРОНТ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БАТАРЕЇ - пряма, що з'єднує правофлангову з ліво­фланговою гарматою (бойовою машиною). Відстань між сусідніми гарматами по фронту на­зивається інтервалом, а у глибину - уступом, 10.

 

 

 

Ц

 

 

ЦЕНТРУВАЛЬНЕ ПОТОВЩЕННЯ СНАРЯДА - ділянка циліндричного потовщен­ня на корпусі снаряда, що має діаметральний розмір на 0,1-0,2 мм менший калібру гармати. Призначається для спрямування руху снаряда по напрямній частині каналу під час пострілу. На корпусі снаряда може бути одне або два центрувальних потовщення.

ЦЕНТР РОЗСІЮВАННЯ - точка перетину середньої траєкторії снаряда (міни та ін.) з горизонтом зброї (поверхнею перешкоди), 24.

ЦЕЛЕВКАЗАННЯ - повідомлення даних про характер, місцезнаходження і дії цілі. Здійснюється командирами, штабами, органами розвідки і спостереження. Цілевказання мо­же виконуватися від орієнтирів (місцевих предметів), наведенням на ціль приладу або зброї, в полярних, прямокутних або географічних координатах, за картою, аерофотознімком, роз­ривами артилерійських снарядів і т. ін., 139.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ ВІД ОРІЄНТИРА - спосіб повідомлення про місцезнаходження ці­лі іншій особі шляхом передачі величини кута між орієнтиром і ціллю, дальності щодо оріє­нтира (більше, менше) і перевищення цілі. Розрізняють випадки, коли той, хто передає, і той, хто приймає Ц.в.о., знаходяться на одному СП або на різних СП. У другому випадку той, хто передає Ц.в.о., трансформує дані тому, хто приймає цілевказання, 133.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ ЗА ВІДЛІКОМ ПРИЛАДУ - спосіб повідомлення про місцезнахо­дження цілі іншій особі шляхом передачі величин відліку, знятих з приладу (кут, дальність і перевищення). Прилади того, хто дає, і того, хто приймає, повинні бути зорієнтовані на ос­новний напрямок, 133.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ ПОЛЯРНИМИ КООРДИНАТАМИ - спосіб повідомлення про мі­сцезнаходження цілі (об' єкта) шляхом передачі кута (дирекційного кута, геодезичного ази­мута), дальності і кута місця (перевищення) цілі. Цей спосіб застосовується артилерійськими командирами і розвідувальними підрозділами, 133.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ ПРЯМОКУТНИМИ КООРДИНАТАМИ - спосіб повідомлення

про місцезнаходження цілі (об' єкта) шляхом передачі тому, хто приймає цілевказання, зна­чень х, у і висоти цілі, 133.

ЦІЛЬ - об'єкт противника, намічений для ураження. Ц. розділяють: за розташуванням у просторі - на наземні, підземні, повітряні, надводні і т.н.; за складом - поодинокі (танк, корабель, літак і т.ін.), групові і складні; за розмірами - на точкові, площинні, лінійні; за ха­рактером діяльності - на активні, пасивні, рухомі, у тому числі маневрові, нерухомі і на та­кі, що з'являються; за ступенем захищеності - на відкриті, укриті, броньовані; за умовами спостереження - на спостережені і неспостережені; за специфічними відмітними ознаками, напр.; за оптичною, тепловою, радіолокаційною контрастністю. Ц. можуть поділятися за ва­жливістю, швидкістю руху (маневровістю) та іншими ознаками, 70.

 

 

 

Ч

 

 

ЧАС ПОЛЬОТУ - проміжок часу від моменту вильоту (пуску) до моменту досягнення снарядом (ракетою) точки траєкторії, що розглядається, 21.

 

 

 

Ш

 

 

ШВИДКИЙ ВОГОНЬ - ведення вогню з однієї або декількох гармат з максимальною швидкострільністю без порушення режиму вогню. Під час ведення швидкого вогню кожна гармата здійснює постріл за готовністю, 116.

ШВИДКІСТЬ ВІТРУ - шлях, пройдений повітрям за одиницю часу. Одиниця вимірю­вання швидкості вітру: метр за секунду (м/с), кілометр за годину (км/год), 40.

ШВИДКІСТЬ ЗВУКУ - швидкість поширення звукових хвиль у пружних середови­щах (газах, рідинах та твердих тілах ). Ш.з. у повітрі залежить від температури повітря. Коли табличні температури повітря, швидкість звуку дорівнює 340,9 м/с, 41.

ШВИДКІСТЬ СВІТЛА - у вільному просторі (вакуумі) - швидкість поширення будь-яких електромагнітних хвиль (у тому числі світлових). Ш.с. у вакуумі дорівнює 299792±0,4 км/с.

ШВИДКІСТЬ СНАРЯДА - одна з основних характеристику руху снаряда (міни), що чисельно дорівнює відстані, яку проходить центр мас снаряда за одиницю часу. Вимірюється в м/с. Початкова Ш.с. становить (м/с): мінометів - 100-250; безвідкатних гармат - 300-500; гаубиць - 300-800; пушок наземної артилерії - 800-1500; ПТА - 700-1800; РСЗВ ( у кінці ак­тивної ділянки траєкторії) - до 1000, 19.

ШИРИНА ВИЛКИ - різниця дальностей, відповідних двом кутам підвищення, під час стрільби на яких отримана вилка (див. Вилка), 104.

ШКАЛА ПРИЦІЛУ - шкала для відліку кутів, установлених на прицілі гармати.

ШКАЛА РОЗСІЮВАННЯ - чисельне вираження закону розсіювання снарядів (мін,ракет). Ш. р. показує зв' язок відхилення снарядів, вираженого у серединних відхиленнях, від центра розсіювання й імовірність їх отримання, 25.

ШТАБНА КУЛЬТУРА офіцера - сукупність якостей, необхідних для успішної управ­лінської діяльності. Полягає у високій організованості, оперативності та ініціативній ретель­ності, здатності у найбільшій послідовності і якісно виконувати великий обсяг різноманітних завдань, грамотно, стисло і чітко оформлювати усі штабні документи; в умілому застосуван­ні математичних моделей операцій і методики, наукової організації штабної роботи, 157.

 

 

 

Щ

 

 

ЩІЛЬНІСТЬ ВОГНЮ АРТИЛЕРІЇ - кількість снарядів (мін), що витрачаються за 1 хв на 1 га площі або 100 м фронту цілі, 73.ДОДАТКИДОДАТОК 1


ТАБЛИЦІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ НАБЛИЖЕНОГО БЮЛЕТЕНЯ „МЕТЕОСЕРЕДНІЙ"
ДОДАТОК 2

БЛАНК ДЛЯ СКЛАДАННЯ НАБЛИЖЕНОГО БЮЛЕТЕНЯ „МЕТЕОСЕРЕДНІЙ"


Дата і час вимірювання
Висота метеорологічного поста Имп
=
Дані вимірювання: ДОДАТОК 3

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ВІТРУ НА СКЛАДОВІ

Кут вітру: дирекційний кут цілі

швидкість вітру, м/с

мінус

дирекційний кут вітру:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Знаки складових вітру Поздовжня (Wr) Бокова (Wz)

 

 

 

 

 

 

Чисельник поздовжня складова, м/с

 

 

 

 

 

 

+

+ +

+

 

 

 

 

 

 

> 11 <і м 11111111\ -

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

60

1

0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11

0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

1

29

31

59

1

0

2 0

3 0

4 0

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10

1

11 1

12 1

13

1

14 1

15 2

16 2

17 2

18 2

19 2

20 2

2

28

32

58

1

0

2 0

3

1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 2

9 2

10 2

11

2

12 2

13 3

14

3

15 3

16

3

17 4

18 4

19 4

20 4

3

27

33

57

1 0

2 1

3

1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10

3

10

3

11 4

12 4

13 4

14

5

15 5

16 5

17 6

18 6

19 6

4

26

34

56

1 0

2 1

3

1

4

2

5 2

5 2

6 3

7 3

8 4

9 4

10 4

11

5

12 5

13 6

14 6

15 7

16 7

16 7

17 8

18 8

5

25

35

55

1 1

2 1

3 2

3 2

4

3

5 3

6 4

7 4

8 5

9 5

10 6

10 6

11 6

12 7

13 8

14

8

15 9

16 9

16 9

17 10

6

24

36

54

1 1

2 1

2 2

3 2

4

3

5 4

6 4

6 5

7 5

8 6

9 6

10 7

11

8

11

8

12 9

13 9

14 10

15 11

15 11

16 12

7

23

37

53

1 1

1 1

2 2

3 3

4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії