В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Пристріляні поправки   АД* —__________________________________ ,         Ад * —           .к =       п* =__________________ . До перенесення вогню готовий. Я „__________ ".

Т

 

Перенесення вогнюКоманда КД: „ПСЕЛ". Стій. ВН. Ціль №____ .__________ . Х—           , У—

Н—____ . ______ на______ . Витрата______ . Я „ДНІПРО".

 

дТ _________ ,   д Т

Розрахунки:

адц = к 0,01 дт , адц =____ 0,01_________

Дц = ДТ +АДц . Дц =________ +_____ =_______ , Пр ______ , АХтис =____ , z=

Н - Н -
Рв
30 - 00 + ------- —, Рв — 30-00 + -------

0,001 дТ 0,001____________________

AZ = Хц - Z*,    AZ =________ -________ =

дц ц +Ад * Х , дц =             +          +~ тис

г- ,   Стр 3 3 ахт„„ 3


     ,
ДОДАТОК 12 БЛАНК ПРИСТРІЛЮВАННЯ ДІЙСНОГО РЕПЕРАКоманда   командира  дивізіону:   „ПСЕЛ".   Пристріляти   дійсний  репер снарядами

підривник__________ ,

партія___________ , заряд__ , у районі (у квадраті)__________ . Я „ДНІПРО".

------------ 1

Т

кк —

Двц

дк_______ , а _________ , мц (Нц)

АХтис—

+

дТ ________ , д т _______ , пз :

кв

Двц = ДТц + АДд в Т +Адц


дц


+


А
„_______ ". Пристріляв R-1H  о ______ год, снарядами ________ , підривник                ,

партія_____________ на заряді___ , t3___ .

Пристріляні установки: Пр________ ,     Рв_______ ,    Э R = ОН_______

Координати репера Х =________ ,     У =_______ ,            hR =______ .

Топографічні дані: ДТ* =________ , Э R = ОН______ , AhR =_____ . Д* =________ .

Пристріляні поправки   АД* =_________ ,                     АЭR =_______ .

АДК

К =----- П—г =_____ . До перенесення вогню готовий. Я __________ ".

0.01 Д*

 

 

Перенесення вогню

 

Команда КД: „ПСЕЛ". Стій. ВН. Ціль №_____ ._______________ . Х=_______ , У=

h=____________ .      на        . Витрата        . Я „ДНІПРО".ДТ =  , Э


цРо ;ра\\нки:

АДц = К 0,01 ДТ, АДц =_____ • 0,01_________ =_______________

Дц = ДТ +АДц . Дц =_______ +_____ =________ , Пр =______ , АХтис =____ , Zu=_____

h - h -

Рв = 30 - 00 + ----- ^, Рв = 30-00 + ---------  —= =

0,001 ДТ 0,001____________________

AZ = Zu - Zr ,    AZ =_______ -________ =

Эв Т + АЭR , Эц =__________ +___________ +___________ =__________

ГЦ ________________

Стр =------ — ,   Стр = ^= =_______________ ,

3 АХ 3

тис --------------------

І    =      Фц (М )                =  фц (п,к,} *

в      n*0,001 Дц ,        1в       n         ^   ІВ =---------------

NcH =

Команда КБ:

„_________ Стій. Ціль____________________ Пр_______ ,    Стр______ , Рв________

ОН            , віяло            , уст.   . По     сн. Швидкий вогонь.

 

Сигнали:

Відкрити вогонь - „Грім", серія червоних ракет. Зайняти ВП - „Ураган".

Припинити вогонь - „Стій", серія зелени\ ракет. Змінити ВП - „Перекат".

Умовні позначення:

9   - номер орієнтира;

1 0   - дальність до орієнтира (у сотнях метрів); ДПП - дальність прямого пострілу; з-*- - основний сектор обстрілу; - додатковий сектор обстрілу.

 

 

Командир гармати_______________________________

( військове звання, підпис )ДОДАТОК 14 СХЕМА ПРОТИТАНКОВОГО ВОГНЮ 1 ПТАБАТР НА РУБЕЖІ РОЗГОРТАННЯ

 

Сигнали:

Відкрити вогонь - „Грім", серія червоних ракет. Зайняти ВП -„Ураган".

Припинити вогонь - „Стій", серія зелених ракет. Змінити ВП - „Перекат".

Умовні позначення:

^ РВВ - рубіж відкриття вогню; І\8     - номер орієнтира;

^- 20    - дальність до орієнтира (у сотнях метрів); - поле невидимості.

 

Командир батареї________________________________

( військове звання, підпис )
„         "           20        р.ДОДАТОК 15 СХЕМА ВОГНЮ 3 батр ПРЯМОЮ НАВОДКОЮ

 

Сигнали:

Відкрити вогонь - „Грім", серія червоних ракет. Зайняти ВП - „Ураган".

Припинити вогонь - „Стій", серія зелених ракет. Освітити рубіж - „Промінь".

Умовні позначення:

Ц 2 3 - основна ціль гармати; Ц 2 6 - додаткова ціль гармати;

44   - дальність до орієнтира (у сотнях метрів); . 9   - номер орієнтира.

 

 

Командир батареї__________________________

(військове звання, підпис )
„          "           20_ р.ДОДАТОК 16 СХЕМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ОХОРОНИ ТА САМООБОРОНИ ВОГНЕВИХ ВЗВОДІВ НА ПОЗИЦІЇ

 

 

 

 

 

 

9Умовні позначення:

- місця освітлювачів;. /\~ - спостережний пост;

4-   - позиція гранатометника;

«і-о-^ - патруль;

- майданчик для стрільби прямою наводкою;

- номер орієнтира, -6— - дальність до орієнтира (в сотнях метрів).

13

Старший офіцер батареї__________________________

(військове звання, підпис)
Примітки: 1 У чисельнику вказані норми часу виконання вогневих завдань, зокрема і під час проведення занять з управління вогнем на імітаційних засобах із залученням штатних вогне­вих підрозділів.

2  У знаменнику - норми робочого часу і норми виконання вогневих завдань під час проведення контрольних занять з управління вогнем на імітаційних засобах без залучення штатних вогневих підрозділів.

3  Під час визначення установок для стрільби на КСП батареї норми часу, що вказані в п.п. 1, 2, 3, 4, збільшуються на 30 секунд.Під час створення репера снарядами з дистанційним підривником (трубкою) норми часу виконання вогневого завдання збільшуються на 3 хв, а робочий час - на 2 хв.

4  Під час перенесення вогню від повітряного репера норми часу, вказані в п. 19, збі­льшуються на 30 секунд.

5  Оцінюючи час виконання вогневого завдання (робочий час), коли установки для стрільби на ураження визначаються перенесенням вогню від репера, потрібно керуватися но­рмами часу, вказаними в п. 19.

6  Під час ураження непланової цілі дивізіоном із пристрілюванням кожною батареєю норми виконання вогневого завдання збільшуються на 3 хв на кожну батарею, крім підручної, а робочий час - відповідно на 1 хв. Під час пристрілювання цілі за спостереженням знаків розривів збільшуються тільки норми робочого часу на 2 хв.

7  Під час стрільби із закритих вогневих позицій норми робочого часу збільшуються:

 

-        на 50% - для курсантів 1-го та 2-го курсів, студентів цивільних вузів, офіцерів запа­су, призваних на збори або на період розгортання;

-        на 25% - для курсантів 3-го курсу, офіцерів, призваних із запасу або висунутих із прапорщиків (у період першого року після призову або після присвоєння офіцерського зван­ня), командирів бригад (полків, БрАГ) та вище під час виконання завдань дивізіоном та бата­реєю, начальникам артилерії полків, офіцерам штабів частин, з'єднань та об'єднань, виклада­чів, слухачів, офіцерів управління військових навчальних закладів та кафедр цивільних вузів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії