В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

 

9    Під час виконання вогневих завдань:

 

-            ураження цілей, розташованих поблизу своїх військ, із пристрілюванням за спосте­реженням знаків розривів;

-            коли поправка на зміщення 5-00 та більше;

-            з пристрілюванням за допомогою спряженого спостереження, вертольота, РЛС ти­пу АРК, підрозділів звукової розвідки, які не мають обчислювального приладу, норми часу виконання вогневого завдання та норми робочого часу збільшуються на 1 хв.

10  Під час виконання вогневих завдань вночі з періодичним освітленням місцевості за командами виконуючого вогневе завдання, норми часу, вказані в таблиці, збільшують на 2 хв.

11  Під час аналітичного визначення вирахуваних (топографічних) даних по цілі (репе­ру) норми часу збільшуються: з мікрокалькулятора на 30 с.; з використанням логарифмічної лінійки, СТМ, ПРК - на 1 хв. 30 с.; за допомогою таблиць на 2 хв.

 

12 Під час стрільби в горах (висота 1500 м та більше) норми часу виконання вогневого завдання та робочого часу збільшуються на 25%.

13 Під час виконання непланових вогневих завдань, коли управління вогнем передаєть­ся з одного командно-спостережного пункту на інший, норми часу збільшуються на 3 хв.

14 Під час ведення вогню на ураження (як бойовими пострілами, так і за ввідними кері­вника) норми часу збільшуються:

 

-        на кожен вогневий наліт (серію вогню), крім першої, при виконанні вогневого за­вдання штатним підрозділом бойовою стрільбою - на 1 хв, а по ввідних керівника - на 30 се­кунд;

-        під час виконанні вогневого завдання нештатним підрозділом та на імітаційних за­собах - на 30 секунд;

-        під час стрільби на зруйнування (у всіх випадках) на кожну гармату в серії методич­ного вогню - на 20 секунд.

15 Виконуючи вогневі завдання в умовах, коли потрібно переставляти станини (опорну
плиту міномета, змінити положення бойової машини РА), норми часу збільшуються:

-            на 1 хв - для систем калібру до 100 мм включно;

-            на 2 хв - для 122- і 152-мм гаубиць, 120-мм мінометів та реактивної артилерії;

16 на 4 хв - для 122- і 152-мм гармат та 152-мм гаубиць-гармат (гармат-гаубиць).Під час виконання вогневих завдань бойовою стрільбою підрозділами РСЗВ на ко­жен снаряд 9М27К, 9М27К2, 9М27КЗ, 9М51, заряджений у пакет напрямних, - на 20 секунд.

17 Під час виконання вогневих завдань бойовою стрільбою обслугою скороченого скла­ду норми часу виконання вогневого завдання збільшуються на кількість процентів, що дорі­внює проценту некомплекту (скорочення) особового складу.

18   Під час виконання вогневих завдань бойовою стрільбою підрозділами, що
укомплектовані не більш як на
30% особовим складом, призваним із запасу (в період
навчального збору або розгортання частини), норми часу збільшуються на
50%.

19 Норми часу збільшуються:

 

-        на 25% - під час дій особового складу в загальновійськових захисних комплектах;

-        на 10% - під час дій особового складу тільки в протигазах;

-        на 20% - коли температура повітря мінус 20°С і нижче, плюс 30°С і вище, під час сильних дощів, снігопадів, густого туману.

Під час виконання вогневих завдань офіцерами-розвідниками зі штатними підрозділами, норми часу передбачені п.п. 18, 23 цього додатка, для підрозділів звукової та радіолокаційної розвідки збільшуються на 3 хв. для ПЗР і на 2 хв для РЛП.

Загальне збільшення часу за п. 16 не може бути більше 50%.

20     Під час виконання вогневих завдань на ураження спостережених цілей без пристрілювання із визначенням установок для стрільби за допомогою ЕОМ норми часу збільшуються на 30 секунд.

21  Під час виконання вогневого завдання на ураження надводної цілі, коли точка зу­стрічі визначається після засічок цілі в проміжок спостережуваного часу, норми часу, вказані в п. 2. збільшуються на 1 хв.

Норми часу, наведені в таблиці, розраховуються відповідно до приміток 5, 14 -16, після їх збільшення (якщо це необхідно) - відповідно до рекомендацій приміток 2 - 4,6 -13.ДОДАТОК 18

НОРМИ ВІДХИЛЕНЬ В ДАЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМКУ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ ВОГНЮ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРІЛЯНИХ ПОПРАВОК

 

 

Оцінки

пор.

Спосіб визначення установок для стрільби на ураження

У дальності

У напрямку

 

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Відмін­но

Добре

Задовільно

Під час бойової стрільби

Для наземної артилерії

1

Пристрілювання спостережених ці­лей за допомогою стереоскопічних далекомірів: а)ДС-1(ДС-09); б)ДС-2

2* 1,5*

3* 2*

4,5* 3*

3 3

6 6

9 9

2

Пристрілювання спостережених ці­лей за допомогою квантового дале­коміра, СС, СЗР

0,8

1

1,5

3

6

9

3

Пристрілювання неспостережених цілей будь-яким способом

1

1,5

2,5

4

8

12

4

Визначення пристріляних поправок за результатами створення (пристрі­лювання) репера

0,5

1

1,5

3

5

7

5

Повна підготовка використання да­них ПГр: а) під час стрільби оскол­ково-фугасними снарядами з ударним підривником та снарядами з радіопідривником по не­рухомих цілях; б) під час стрільби снарядами з дис­танційним підривником (трубкою)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5 7

10 10

15 15

6

Скорочена підготовка з дотриманням вимог ПСіУВ

1,5

3

4,5

7

15

20

7

Перенесення вогню від реперів: а) під час стрільби осколково-фугасними снарядами з ударним під­ривником та снарядами з радіопідри-

вником; * б) під час стрільби снарядами з дис­танційним підривником (трубкою)

1

1,5

1,5 2

2,5 3

4 4

8 8

12 12

Для мінометів

8

Повна підготовка, використання да­них пристрілювального міномета, перенесення вогню від репера

1,5

2,5

3,5

7

15

25

9

Скорочена підготовка (з дотриман­ням вимог ПС і У В)

2,5

3,5

5

11

22

35

10

Пристрілювання будь-яким способом

1,2

2

3

5

10

15

11

Визначення пристріляних поправок за результатами створення (пристрі­лювання) реперів

0,5

1

1,5

4

8

12


 

 

Оцінки

№ пор.

Спосіб визначення установок для стрільби на ураження

У дальності

У напрямку

 

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Відмінно

Добре

Задовільно

Для реактивної артилерії

12

Повна, підготовка

 

3

15

10

20

30

 

 

2

4

6

15

30

45

13

Скорочена підготовка

2,5

5

7,5

15

30

45

 

 

3

6

9

20

40

60

Під час оцінки точності зіставленням установок для стрільби

14

Під час виконання вогневих завдань без бойової стрільби на імітаційних засобах

0,5

1

1,5

3

5

7

15

Визначення пристріляних поправок за результатами створення (пристрілю­вання)репера

0,4

0,8

1,2

3

4

5

 

*Норми відхилень наведені у процентах від дальності спостереження Примітки:

1       Норми відхилень (розрахунку пристріляних поправок за дальністю, крім п. 1) наве­дені в процентах від топографічної дальності стрільби, а за напрямком - у поділках кутомі­ра.

2       Норми відхилень в п. 12-13 у чисельнику наведені для реактивної артилерії серед­нього калібру та середнього калібру далекобійної (середньої дальності) під час стрільби з га­льмовими кільцями, в знаменнику - для великого калібру, а також середнього калібру дале­кобійної (середньої дальності) під час стрільби без гальмових кілець.

3       Під час стрільби із мінометів на дальності до 3 км та із нарізної артилерії до 4 км за­значені норми відхилень збільшуються на 25%.

4       Під час стрільби по рухомих цілях норми відхилень за дальністю збільшуються на 0,5 % дальності, а за напрямком - на 25%.

5       Під час виконання вогневого завдання із штатним підрозділом, якщо пристрілюван­ня цілі проводилось однією (підручною) батареєю з одночасним врахуванням коректур всіма батареями дивізіону, норми відхилень для батарей, що враховують коректури підручної ба­тареї, збільшуються в 1,3 раза.

6       Під час стрільби в горах норми відхилень, зазначені в п. 5-9, 12, 13, збільшуються в 1,5 раза.

7       Підрозділам, що не мають командирських машин управління вогнем, під час вико­нання непланових завдань у ході переміщення командно-спостережного пункту оцінка точ­ності вогню проводиться за нормами скороченої підготовки.

Стосовно п.5б, 76, 14 - якщо помилки не перевищують 1,5 поділки до установки підривника (трубка) і 0-02 до установки рівня (під час стрільби снарядами з дистанційним підривником), оцінка точності виводиться за найменшою із оцінок точності за дальністю або напрямком.ДОДАТОК 19 НОРМИ ВИТРАТИ СНАРЯДІВ ДЛЯ ПРИСТРІЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (СТВОРЕННЯ АБО ПРИСТРІЛЮВАННЯ РЕПЕРА) ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАКРИТИХ ВОГНЕВИХ

ПОЗИЦІЙ

 

№ пор.

Спосіб пристрілювання

Кількість снарядів (мін)

Осколково-фугасними снарядами та снарядами і радіопідривниками

Пристрілювання цілі

1

За допомогою квантового далекоміра

5

2

За допомогою стереоскопічного далекоміра та спряжено­го спостереження

6

3

За допомогою секундоміра

6

4

Спостереженням знаків розривів

5

5

Провішуванням площі стрільби та за допомогою графіка

4

6

Пристрілювання цілі, розташованої на дуже крутих схилах

4

7

За допомогою РЛС типу СНАР

2 сн. та залп

8

За допомогою РЛС типу АРК

3*

9

За допомогою вертольота: а) за виміряними відхиленнями;

3 залпи

 

б) шкалою

2 залпи

10

За допомогою підрозділів звукової розвідки:

а)                         із розв'язувальним пристроєм;

б)                         без розв'язувального пристрою

7 8

Створення (пристрілювання) репера

11

Створення наземного фіктивного репера

6**

12

Пристрілювання дійсного репера

10

Снарядами з дистанційними підривниками (трубками)

13

Пристрілювання цілі

6

14

Створення повітряного репера

7

* За умов пристрілювання цілі за допомогою РЛС з фазовою антенною решіткою витрата та може бути збільшена на 5 снарядів.

** За умов створення репера за допомогою РЛС з фазовою антенною решіткою витрата мо­же бути збільшена на 2 снаряди.

Примітки:

1  У таблиці наведені норми виграти снарядів під час пристрілювання однією батареєю. Під час пристрілювання кожною батареєю дивізіону витрата снарядів збільшується залежно від кількості батарей.

2  Витрата снарядів під час пристрілювання димовими та освітлювальними снарядами від­повідає нормам, зазначеним у п. 1-4.

3  Під час пристрілювання цілей, розташованих поблизу від своїх військ, а також якщо ПЗ 5-00 та більше, норми витрати збільшуються на 1 снаряд.

4  Під час виконання вогневих завдань в умовах обмеженої видимості (опади, туман тощо) та під час стрільби на рикошетах, снаряди, розриви яких не помітили, як той, хто виконує во­гневе завдання, так і керівник (у разі відсутності похибок), або які не дали спостереження за дальністю, під час підрахунку витрачених на пристрілювання снарядів не враховуються.

Під час виконання вогневих завдань офіцерами запасу, призваними на збори або на пері­од розгортання, норми витрати збільшуються на один снаряд.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ОСНОВНА

1.     Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дівізіон, батарея, взвод, гармата. - Київ: 2008. - 255 с.

2.     Курс підготовки артилерії Збройних Сил України. Артилерійська бригада, полк, бригадна артилерійська група, дівізіон, батарея, взвод. - Київ: ЗАТ „Віпол", 2007. - 144 с.

3.     Стрельба и управление огнем наземной артиллерии. Учебник. - Москва: Военное издате­льство МО СССР, 1976.- 542 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії