В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

4.     Теоретические основы стрельбы наземной артиллерии. Учебник. - Москва: Военное из­дательство МО СССР, 1976.- 346 с.

5.     Таблицы стрельбы 122-мм гаубицы Д-30. - Москва : Военное издательство МО СССР,

1984. - 224 с.

6.     Таблицы стрельбы 152-мм самоходной гаубицы 2С3. - Москва: Военное издательство МО СССР, 1976. - 192 с.

7.     Ляпа М.М. Балістична підготовка стрільби, метода і засоби її удосконалення: навчальний посібник/ Ляпа М.М. та ін. - Суми: Видавництво СумДУ, 2008. - 160 с.

8.     Стрельба и управление огнем артиллерийских подразделений. Учебник. - Москва: Воен­ное издательство МО СССР, 1987.- 440 с.

9.     Стрельба наземной артиллерии. Учебник кн. 1. - Москва: Военное издательство МО СССР, 1969. - 368 с.

10. Прибор для расчета коректур ПРК-69. Описание и инструкция по эксплуатации. - Моск­ва: Военное издательство МО СССР, 1976. - 35 с.

11. Прибор управлкния огнем. Описание и инструкция по эксплуатации. - Москва: Военное издательство МО СССР, 1986. - 58 с.

12. Указания по работе метеорологического поста артиллерийского дивизиона. - Москва: Военное издательство МО СССР, 1981. - 32 с.

 

 

 

 

ДОДАТКОВА

13.Посібник по вивченню Правил стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дівізіон, батарея, взвод, гармата. - Київ: 2008. - 405 с..

14.Свідлов Ю.І. Збірник таблиць для розрахунку ймовірностей, підготовки й оцінки ефективності стрільби та прийняття рішень у військовій справі: методичний посібник

/ Свідлов Ю.І. та ін. - Суми: Видавництво СумДУ, 2005. - 164 с.

15.Колесніков В. О. Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час / Колесніков В.О. та ін. - Суми: Видавництво „Слобожанщина", 2001. - 484 с.

16.Ляпа М. М. Бойова робота протитанкових підрозділів артилерії: навчальний посібник / Ляпа М.М. та ін. - Суми: Видавництво СумДУ, 2008. - 125 с.

17.Таблицы стрельбы 122-мм самоходной гаубицы 2С1. - Москва: Военное издательство МО СССР, 1984. - 256 с.

18.Збірник нормативів з бойової підготовки для спеціалістів і підрозділів артилерії. - Київ:

„Варта", 2004. - 72 с.

Словник ракетних і артилерійських термінів. - Суми: Видавництво СумДУ, 2001. - 264 с.Навчальне видання

 

 

 

 

 

Макеєв Василь Ілліч Петренко Валентин Миколайович Житник Віктор Євгенович

 

 

 

 

 

 

Стрільба артилерії

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Художнє оформлення обкладинки В.Є. Житника Редактор Н. А. Гавриленко Комп' ютерне верстання Л. В. Петренко

 

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 33,02. Обл.-вид. арк. 29.10. Тираж 300 пр. Зам. №

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет вул.Римського-Корсакова,2,м.Суми,40007 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Доцент   кафедри   військової підготовки Сумського державного університету Має понад 40 наукових праць та навчально-методичних посібників

Jrt -

Доцент кафедри військової підготовки Сумського державного університету

ПЕТРЕНКО Валентин Миколайович Має понад 30 наукових праць та навчально-

методичних посібників і підручників


Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник підполковник запасу щ ЖИТНИК Віктор Євгенович


полковник запасу

Старший викладач кафедри військової підготовки Сумського державного університету

Має понад 20 наукових праць та навчально-

методичних посібників

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії