А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

ВРД ?

Тривалість    робочого   дня (у хвилинах ) де ПЗ - підготовчо-заключний час, хв.;ОП - оперативний час;

ОМ - час обслуговування робочого місця;

ВОП - нормативний час на відпочинок і особисті потреби.

К врд= (34 + 336 + 30 + 60) хв. / 480 хв. = 460/480=

0,95833=0,96.

Висновок: На основі отриманого значення можна вважати використання робочого дня робітниками ефективним, оскільки значення коефіцієнта Кврд наближується до 1.

 

Задача 4.

На виробництві, в цеху працівник на протязі зміни, тривалість якої дорівнює 480 хвилин, займався виконанням підготовчо-заключних робіт, виконував операційну діяльність, затратив час на обслуговування робочого місця. Нормативний час на відпочинок і особисті потреби дорівнює 60 хв. Визначити коефіцієнт втрат робочого часу з вини працівника (Кврч), якщо перерви, що залежать від працівника складають 85 хвилин.

Розв'язання:

К    =                       ПП - ВОП (у хвилинах )

Тривалість    робочого   дня (у хвилинах )

де ПП - перерви, що залежать від працівника, хв.;

ВОП - нормативний час на відпочинок і особисті потреби, хв.; К врч= (85 - 60) хв./ 480 хв. = 25/480= 0,052083=0,05. Висновок: втрати робочого часу з вини працівника становлять 5% від загального періоду часу, тому керівнику необхідно приділити увагу зменшенню періодів непродуктивного використання часу робітниками впродовж зміни. Задача 5.

На виробництві, в цеху працівник на протязі зміни, тривалість якої дорівнює 480 хвилин, займався виконанням підготовчо-заключних робіт, виконував операційну діяльність, затратив час на обслуговування робочого місця. Нормативний час на відпочинок і особисті потреби дорівнює 60 хв. Визначити коефіцієнт втрат робочого часу, що не залежать від працівника ( КВРЧ), якщо перерви, що не залежать від працівника складають 45 хвилин.

Розв'язання:

К    =                               ПН (у хвилинах )

Тривалість     робочого    дня  (у хвилинах )

де ПН - перерви, що не залежать від працівника, хв.; Тзм - тривалість робочої зміни, хв.

К врч= 45 хв.. / 480 хв. = 45/480= 0,09375=0,09.Висновок: працівник втратив 9% власного робочого часу внаслідок обставин, які від нього не залежать. Керівнику необхідно з'ясувати причини втрат часу працівником та розробити заходи з їх усунення.

 

Задача 6.

На виробництві, в цеху працівник на протязі зміни, тривалість якої дорівнює 480 хвилин, займався виконанням підготовчо-заключних робіт, виконував операційну діяльність, затратив час на обслуговування робочого місця. Нормативний час на відпочинок і особисті потреби дорівнює 60 хв. Визначити коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці за рахунок усунення втрат часу (КППП), якщо перерви, що залежать від працівника складають 85 хвилин, а перерви, що не залежать від працівника складають 45 хвилин. Оперативний час - 370 хвилин.

Розв'язання:

К      = ПП  - ВОП   + ПН

ОП

де ПП - перерви, що залежать від працівника, хв.; ПН - перерви, що не залежать від працівника, хв.; ВОП - нормативний час на відпочинок і особисті потреби, хв.; ОП - оперативний час, хв. К ппп= (85 - 60 + 45) хв.. / 360 хв. = 70/370= 0,189189=0,19.

 

Висновок: якщо начальником цеху будуть розроблені та вжиті заходи, спрямовані на усунення втрат робочого часу робітниками, то це створить можливість підвищення їхньої продуктивності праці на 19%.ПІСЛЯМОВА

 

Ми розпочали та завершуємо нашу книгу роз'ясненням значення результативності та ефективності у роботі менеджерів. Ці два показники дозволяють просто та надійно оцінити здатність людини керувати, визначити сучасний стан організації та передбачити її майбутнє. Здатність людини до управлінської праці визначається її особистісними якостями та професійним досвідом. Особистісні якості притаманні нам від самого народження, ми можемо лише розвинути або погіршити їх з часом. Професійний досвід надається нам життям та самою роботою. Успішні менеджери мають навчитися поєднувати сильні сторони своїх особистісних якостей з професійними знаннями та тримати під контролем свої слабкості.

Люди навколо нас, так само як і ми з вами, можуть бути оптимістами, песимістами або реалістами. Оптимісти зазвичай впевнені у тому, що світ чудовий, тому все має бути добре. Це приємна омана: світ є більш складним, а життя - багатогранним. До того ж, якщо дивитися на організацію та своїх підлеглих крізь «рожеві окуляри», то зв'язок з реальністю буде втрачено доволі швидко. Навпаки, песимісти будуть переконувати вас у тому, що все у світі погано. Навіть якщо це справді є близьким до істини, не поспішайте поділяти їх точку зору -песиміст може вести за собою інших лише у прірву, а це доволі невдалий приклад лідерства.

Спробуйте стати реалістами. Скажіть собі та своїм підлеглим, що світ є недосконалим, але у вас все вийде і мета буде обов'язково досягнута. Це додасть впевненості вам самим та змусить повірити у вас інших людей. Навчіться ставити перед собою цілі та досягати їх. Діліться своїми цілями з іншими. Будьте добрим слухачем, гарним оратором та аналітичним мислителем. Згадайте вислів Бертрана Расселла на перших сторінках цього посібника: «Більшість людей радше помруть, ніж почнуть мислити. Багато хто так і робить». Час від часу нагадуйте собі про це та намагайтеся не належати до «расселівської більшості». Пам'ятайте про риси, які зробили людей успішними керівниками «п'ятого рівня». Формуйте власні цінності, але пам'ятайте про етику управлінської діяльності та етику бізнесу. Останні допоможуть вам, якщо ви дійсно бажаєте досягти вершин у своїй професійній кар'єрі.

Роль менеджера змінюється у сучасній організації, оскільки змінюються засоби та предмет управлінської праці. Управителі вже не можуть відгородитися від світу посадою, титулами та дверима кабінетів. Постійне збільшення обсягів інформації робить керівників більш залежними від свого оточення та змушує більше уваги приділятипідбору правильних людей. Для того, аби ці люди успішно працювали, керівник має бути здатний їх мотивувати, наставляти та підтримувати.

Менеджери в умовах мінливого соціального та економічного середовища не можуть залишатися статистами в організації. Від них вимагають не лише експертних знань (це є необхідною умовою для обіймання керівної посади), але й лідерських та підприємницьких якостей. Зростає значення «внутрішнього підприємництва» в організаціях, яке ми називаємо інтрапренерством. Організації стають більш складними, більш децентралізованими та більш орієнованими на конкретні та вимірювані результати діяльності. Все це призводить до збільшення відповідальності керівників лінійного та управлінського рівнів.

Наприкінці дозвольте нам навести ще одну цитату. Вона звучить так: «Стати героєм на один раз просто. Важко бути порядною людиною все життя, оскільки це потребує щоденних зусиль». Ми бажаємо вам обрати у своєму житті більш важкій шлях та здолати його з гідністю. Будьте інтрапренерами!БІБЛІОГРАФІЯ

1.      Закон України «Про доступ до публічної інформації»// Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011, № 32. - ст. 314.

2.      Айзексон В. Стів Джобс / Волтер Айзексон: Пер. з англ. Н. Гербіш, О. Кравчук, Л. Крупницький, Л. Третяченко-Реннер. -К.: Брайт Стар Паблішинг, 2012. - 608 с. - ISBN 978-966-2665-02­4.

3.   Андрушків Б.М. Основи менеджменту/ Б.М. Андрушків, О.Є.
Кузьмін.
- Львів: Світ, 1995. - 296 с.

4.   Аширов Д.А. Организационное поведение. Учебное пособие /
Д.А. Аширов.
- М. : Юнити-Дана, 2006. - 512 с.

5.   Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навчальний
посібник
/ Л.В. Балабанова, О.В. Сардак - Київ: ВД
«Професіонал»,
2004. - 304 с.

6.             Бирн Джон Л. Мои годы в GE/ Джон Л. Бирн, Джек Уэлч: Пер с англ. Ю.Корнилович. - М.: Манн, Иванов и Фербер - 2007. - 528 с.

7.             Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации / Р. Бланделл. - СПб: Питер, 2000.

 

-   384 с. : ил. - (Серия «Теория и практика менеджмента»). - ISBN

5-272-00173-7.

8.             Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник / В.В. Бойко. - 2-е вид., перероблене і доп. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 528 с. - ISBN 966-8271­87-4.

9.             Большой энциклопедический словарь. [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.vedu.ru/BiaEncDic/

10.         Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Ф.А. Гаєк: Пер. з англ. М. Олійник та А. Королишина. — Львів : Літопис, 2002. — 556 с.

11.         Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення / А. Гальчинський // Економіка України. - 2007. - № 3.

-  С. 11.

12.         Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник / И.Н. Герчикова. - М.:

ЮНИТИ, 2000. - 501 с.

13.         Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. - СПб: Питер, 2001. - 832 с. - ISBN: 5-272-00240-7.

14.         Дзюбко І. С. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко. - К.: Вища школа, 2001. - 415 с.

15.         Друкер П. Энциклопедия менеджмента/ П. Друкер. - М.: Изд. дом "Вильямс", 2004. - 432 с.Друкер П. Труд и управление в современном мире / П. Друкер // США: экономика, политика, идеология. - 1993. - №5. - С.106-

115.

17.         Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Пер. с англ. М. Котельниковой / П. Друкер. - М.: Book Chamber International, 1992. - 352 с.

18.         Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ,

2010.    - 820 с. - ISBN 978-966-619-279-3.

19.                Ивлев А. Организация и стимулирование труда, зарубежный опыт [Електронний ресурс] / А. Ивлев, Ю. Гарайбех // Человек и труд. - 2003. - №12. - Режим доступу до журн. : http://www.chelt.ru/2003/12-03/ivlev 12-03.html

20.                Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний / М. Имаи; пер. с англ. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -274 с. - (Серия «Модели менеджмента ведучих корпорацій»).

 

21.          Задихайло Д.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник/ Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. - Х.:

Еспада, 2003. - 688 с. - ISBN 966-7870-32-4.

22.          Інтернет сторінка Тиждень.иа: Greenpeace: наслідки нафтової
аварії у Мексиканській затоці відчуватимуться ще довго
[Електронний                        документ].-                         Режим доступу:
http://tyzhden.ua/News/21105

23.          Інтернет сторінка: 12 принципов успеха Стива Джобса -миллиардера от Apple [Електронний документ]. - Режим доступу: http://professionali.ru/Soobschestva/kredity investicii i finansy/12 p rincipov uspexa stiva dzhobsa milliardera ot 33294409/

24.        Клаузевиц К. О войне/ К. Клаузевиц [Електронний документ].

-     Режим доступу: http://militera.lib.ru/science/clausewitz/index.html

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник