А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

 

 

 

 

253 252 253 249 249 249

59, 249, 252, 253 274, 275

 

290, 300, 303, 306

 

31, 32, 144

32

214

 

27 28 28 28 262ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф


Організація

брунькова

децентралізована

централізована

 

Підхід

кількісний системний процесний ситуаційний

Повноваження

Політика

Потреби

первинні вторинні

 

Рішення Роль

Командна

 

Система

відкрита

закрита

управління

Стиль

автократичний

демократичний

ліберальний Стимулювання

жорстке

ліберальне

 

Функція менеджменту аксіологічна аналітична методична методологічна описова

23

201, 202

208

207

 

 

64 65 69 71

183, 184, 185, 186, 187, 190, 191

173

213

214, 226, 227, 228, 230, 231 214, 226, 227, 228, 230, 231

 

129, 130, 133, 134

28

319

 

 

66 66 68

 

302, 304

302

302

 

222 223

 

 

98 98 99 98 98Бардась А.В., Бойченко М.В., Дудник А.В. Менеджмент Х

Харизма 297

Ц

Цілевизначення 124

Ш

Школа

наукового управління 55 класична 59 неокласична 63Навчальне видання

 

 

 

 

 

Бардась Артем Володимирович Бойченко Микола Вікторович Дудник Алла Вікторівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

Друкується у редакційній обробці авторів.

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 26.09.2012. Формат 30x42/4 Папір офсет. Ризографія. Ум. друк. арк. 21,4. Обл.-вид. арк. 21,4. Тираж 100 пр. Зам. №

 

 

Підготовлено до друку та видрукувано у Державному ВНЗ «Національний гірничий університет». Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК1842 від 11.06.2004.

 

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник