Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

в)  Категорія С - вибухопожежонебезпечна

г)   Категорія В - пожежонебезпечна

д)  Категорія Г - пожежонебезпечна
є) Категорія Д
- пожежонебезпечна
ж) Категорія Е
- пожежонебезпечна

Завдання № 2

До якого класу пожеж відносяться пожежі газів?

а)   Клас А

б)  Клас В

в)  Клас С

г)   Клас Д

д)  Клас Е

Завдання № 3

Назвіть марку порошкового вогнегасника?

а)  ВВ - 5

б)  ВВП - 6в)    ВВПА - 400

г)  ВВК - 5

д)  ВП - 5

Завдання4

Що означає цифра, яка стоїть після позначення типу вогнегасника?

а)   Масу вогнегасника

б)  Масу вогнегасної речовини в кілограмах

в)  Час дії вогнегасника за годину

Завдання5

На яку площу об' єкту встановлюється один протипожежний щит?

а)  1000 м2

б)  2000 м2

в)  2500 м2

г)  3000 м2

 

д)  3500 м2
є) 5000 м2

ж)  5500 м2

з)   6000 м2

Завдання6

Назвіть основні показники вибухопожежонебезпечності рідин?

а)   Група горючості

б)  Температура спалаху

в)  Температура спалахування

г)   Температура самоспалахування

д)           Концентраційні межі поширення полум' я
є) Температурні межі поширення полум' я
ж) Температура тління
Завдання № 7

В якому випадку можна використовувати піну для гасіння пожежі?

а)   Для гасіння легкозаймистих рідин

б)  Для гасіння пожежі в спорудах

в)  Для гасіння творів мистецтва, які горять

г)   Для гасіння пожежі на воді

Завдання8

Назвіть марку вуглекислотного вогнегасника?

а)   ВВ - 5

б)  ВВП - 6

в)  ВВПА - 400

г)   ВВК - 5

д)  ВП - 5

Завдання9

Вихідні даніДля виробничого приміщення, де відбувається певний технологічний процес, визначити: 1) необхідну кількість пожежних стендів, пожежного інвентарю та інструменту; 2) зробити вибір типів і визначити необхідну кількість переносних та пересувних вогнегасників для оснащення приміщення. Вихідні дані наведені у табл. 5.1.


Номер варіанта

Назва речовини, яка знаходиться у приміщенні

Розміри приміщення, м

 

 

довжина

ширина

11

Бензол

95

60

12

Чай (аерозоль)

85

65

13

Деревина (аерозоль)

70

50

14

Вугілля кам'яне

40

30

15

Масло трансформаторне

45

30

16

Елеваторний пил

90

45

17

Ацетон

95

50

18

Спирт етиловий

65

40

19

Алюміній (аерозоль)

70

50

20

Скипидар

45

30

 

Вказівки до розв язання задачі за варіантом1

Згідно з варіантом 1 запишемо умови завдання у табл. 5.2.

 

Таблиця 5.2

Умови завданняНомер варіанта 1


Назва речовини, яка
знаходиться у приміщенні
Бензин                                           

Розміри приміщення, м

довжина_____________ ширина

65        і 45Характеристика речовиниЗгідно з додатком 5.1 запишемо значення показників пожежовибухонебезпечності бензину (табл. 5.3).

Визначимо вид речовини за властивостями горючості і вибухонебезпечності. На основі теоретичних відомостей встановлено, що бензин - легкозаймиста рідина (особливо небезпечна ЛЗР), так якз температурою спалаху від -18°С і нижче в закритому тиглі або від -13°С і нижче у відкритому тиглі.

Відповідно до ОНТП 24-86 "Общесоюзные нормы технологического проектирования. Опеределение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (додаток 5.2) визначимо категорію приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою та встановимо клас пожежі згідно із ГОСТ 27331-87 "Пожарная техника. Классификация пожаров" (додаток 5.3). Дані запишемо у табл. 5.4.

 

 

 

Категорія приміщення, клас пожежі

Рекомендації щодо оснащення приміщення первинними засобами пожежогасінняВідповідно до НАПБ А.°1.°°1°2°°4 "Правила пожежної безпеки в Україні" на підставі вимог щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння (додаток 5.4) визначимо площу приміщення та кількість пожежних стендів, а також кількість одиниць пожежного інвентарю та інструменту, які необхідні для укомплектування одного стенда (над рискою) та розрахункові кількості стендів (під рискою). Дані запишемо у табл. 5.5.На основі Типових норм належності вогнегасників (додаток 5.5), враховуючи категорію приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою, клас пожежі та площу об'єкта здійснимо вибір необхідної кількості переносних та пересувних вогнегасників.


Відповідно до табл. 1 (додаток 5.5) пункту 1.7 числові значення кількості порошкових вогнегасників на першу 1000 м вибираємо згідно з пунктом 1.6 таблиці 1, на кожні наступні 1000 м - згідно з пунктом 1.6 таблиці 1. Дані запишемо у табл. 5.6.

Необхідна кількість водопінних вогнегасниківЗдійснимо вибір необхідної кількості водопінних вогнегасників. На основі табл. 2 (додаток 5.5) пункту 1.7 числові значення кількості водопінних вогнегасників на першу 1000 м вибираємо згідно з пунктом 1.6 таблиці 2, на кожні наступні 1000 м - згідно з пунктом 1.6 таблиці 2. Дані запишемо у табл. 5.7.Гранична захищувана площа, м2 Усього вогнегасників як для площі S = 3000 м2


 

Мінімальна кількість водопінних вогнегасників

 

Переносний

 

 

Пересувний

 

5

6

9

12

20

50

100

150

-

-

-

36

18

12

9

6

Здійснимо    вибір    необхідної    кількості вуглекислотних вогнегасників. На основі табл. 3 (додаток 5.5) пункту 1.7 числові значення кількості вуглекислотних вогнегасників на першу 1000 м вибираємо згідно з пунктом 1.6 таблиці 2, на кожні наступні 1000 м -згідно з пунктом 1.6 таблиці 2. Дані запишемо у табл. 5.8.

 

Таблиця 5.8

Необхідна кількість вуглекислотних вогнегасниківГранична захищувана


Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
Додаток 5.1

Значення показників пожежовибухонебезпечності речовин, сумішей та технічних продуктів

 

Речовина, продукт, суміш

Характеристика речовини Температура, 0С

Нижня

 

спалаху

(1с)

спалахування

(1сп)

само-спалахування

(W

концентрацій­на межа

поширення полум'я

(НКМ) г/м3

1

2

3

4

5

Алюміній (аерозоль)

 

 

725

58


Речовина, продукт, суміш

Характеристика речовини Температура, 0С

Нижня

 

спалаху

Ос)

спалахування

Осп)

само-спалахування

(W

концентрацій­на межа поширення полум' я

(НКМ) г/м3

Амілацетат

25

 

379

 

Анілін

73

 

 

61

Ацетон

- 18

 

465

48

Бензин

- 36

 

300

137

Бензол

- 12

 

 

 

Вазелін

150

 

 

 

Вугілля кам'яне (аерозоль)

 

330

500

40-100

Гліцерин

198

 

400

 

Горох

 

255

 

25,2

Деревина (аерозоль)

 

 

275

більше 65

Дизельне палеве

35

 

 

 

Ебоніт (аерозоль)

 

 

360

7,6

Елеваторний пил

 

 

250

250

Житнє борошно

410

 

 

50

Керосин освітлювальний

42

 

250

40,3

Крохмаль

 

640

 

44

Мазут

80

 

 

 

Масло мінеральне

150

 

340

 

Масло

трансформаторне

150

 

300

0,906 % об.

Нафталін

81

 

 

 

Скипидар

34

 

300

41,3

Спирт бутиловий

38

 

410

 

Спирт етиловий

13

 

404

50

Спирт метиловий

8

 

464

 

Сухе молоко

 

 

 

7,6

Тютюн (аерозоль)

 

 

205

84

Уайт-спірит

33

 

 

 

Формалін технічний

67

 

435

 

Чай (аерозоль)

 

 

 

32,8

Цинк

 

 

600

800

Цукор (аерозоль)

 

 

540

8,9

Поділ виробництв за категоріями з вибухової та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)А

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці