Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Вибухопожежо­небезпечна


Характеристика речовин і матеріалів,

____________________ що є у виробництві______________________

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 0С в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні паро-, газоповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.Б

Вибухопожежо-небезпечна

 

 

 

 

В

Пожежонебезпечна


Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28 0С та горючі рідини в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує

5 кПа.______________________________________________________

Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться або використовуються, не належать до категорії А та Б.Г

 

 

 

Д


Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які

спалюються або утилізуються як паливо.________________________

Негорючі речовини та матеріали в холодному стані.Класифікація пожеж (ГОСТ 27331-87)Клас пожежі

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В


Характеристика класу

 

 

 

 

 

Горіння твердих речовин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горіння рідких речовин


Підклас пожежі

 

 

 

А1

 

 

 

 

 

А2

 

 

 

 

 

В1


Характеристика підкласу Горіння твердих речовин, що супроводжується тлінням (дерево, папір, солома, вугілля,

текстильні вироби)_________

Горіння твердих речовин, що не супроводжується тлінням (пластмаса) Горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді (бензин, ефір, нафтове паливо), а також зріджуваних твердих речовин (парафін)В2


Горіння рідких речовин, що розчиняються у воді (спирти, метанол, гліцерин)С

 

 

D


Горіння газоподібних

речовин

Горіння металів


 

 

 

D1

 

 

 

D2

 

 

 

D3


Побутовий газ, водень, пропан

Горіння легких металів, за винятком лужних (алюміній, магній та їх сплави)

Горіння лужних та інших подібних металів (натрій, калій)

Горіння металомістких
сполук (металоорганічні
сполуки, гідриди
металів)
          ВИМОГИ

щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння (Витяг з Правил пожежної безпеки України (наказ 19.10.2004 № 126)

1.    До первинних засобів пожежогасіння відносяться:

вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

2.    Для визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також розміри площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок.

3.    Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок.

Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

4.    Покривала (з матеріалів, вказаних у пункті 1 цього додатка) повинні мати розмір не менш як 1 х 1 м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР та ГР розміри покривал можуть бути збільшені до величин: 2 х 1,5 м, 2 х 2 м. Покривала слід застосовувати для гасіння пожеж класів "A", "B", "D", (E).

5.    Бочки з водою встановлюються у виробничих, складських та інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього протипожежного водогону та за наявності горючих матеріалів, а також на території об' єктів, у садибах індивідуальних жилих будинків, дачних будиночках тощо. Їх кількість у приміщеннях визначається з розрахунку установки однієї бочки на 250 - 300 м захищуваної площі.

6.     Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" повинні мати місткість не менше 0,2 м і бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше 0,008 м .

7.    Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з
розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м .

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на ньому, слід включати: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт.,гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.

8.   Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м та бути
укомплектованими совковою лопатою.

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного стенда, повинні бути місткістю не менше 0,1 м . Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання опадів.

9.        Склади лісу, тари та волокнистих матеріалів слід забезпечувати збільшеною кількістю пожежних щитів з набором первинних засобів пожежогасіння, виходячи з місцевих умов.

10.    Будівлі та споруди, які зводяться та реконструюються, мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку:

 

-     на 200 м площі підлоги - один вогнегасник (якщо площа поверху менша 200 м - два вогнегасники на поверх), бочка з водою, ящик з піском;

-     на кожні 20 м довжини риштування (на поверхах) - один вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м довжини риштування -бочка з водою;

-     на 200 м площі покриття з утеплювачем та покрівлями з горючих матеріалів груп Г3, Г4 - один вогнегасник, бочка з водою, ящик з піском;

-     на кожну люльку агрегату для будівництва градирень - по два вогнегасники;

-     у місці встановлення теплогенераторів, калориферів - два вогнегасники та ящик з піском на кожний агрегат.

У вищезазначених місцях слід застосовувати вогнегасники пінні чи водяні місткістю 10 л або порошкові місткістю не менше 5 л. Місткість бочок з водою та ящиків з піском, а також їх укомплектованість інвентарем (відрами, лопатами) - має відповідати вимогам пунктів 6 та 8 цього додатка.

На території будівництва в місцях розташування тимчасових будівель, складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди) та бочки з водою.

11.     Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників
здійснюється відповідно до Типових норм належності вогнегасників,
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
02.04.2004 N 151 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.04.2004 за N 554/9153.

12.      Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального призначення
на об' єктах захисту вогнегасниками визначаються відповідно до Правил
експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004
N 152 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за
N 555/9154.Таблиця 1

НОРМИ

належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств (Витяг з Типових норм належності вогнегасників (наказ 02.04.2004 № 151)

 

 

N

з/п

 

 

 

1


 

Гранична захищувана площа, кв. м

 

 

 

2


5І6 І 8  І 9 І 12   20І50 І 100 І 150 3       І 4 І 5І6І7 І 8 І  9   І 10 І 11|г2~

1.1

до 25 включно

А, В, С, (Е)

2

2

1

1

1

-

-

-

-

1.2

більше 25

до50

включно

А, В, С, (Е)

3

3

2

2

2

 

 

 

 

1.3

більше 50

до150

включно

А, В, С,

(Е)

4

4

3

3

2

1

 

 

 

1.4

більше 150 до 250 включно

А, В, С,

(Е)

6

6

4

4

3

2

1

 

 

1.5

більше 250 до 500 включно

А, В, С,

(Е)

8

8

6

6

4

3

2

1

 

1.6

більше 500 до 1000 включно

А, В, С,

(Е)

16

16

12

12

8

4

3

2

1

1.7

більше 1000

А, В, С, (Е)

На першу 1000 кв. м площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 1.6 таблиці 1, на кожні наступні: 50 кв. м -згідно з пунктом 1.2 таблиці 1, 150 кв. м -згідно з пунктом 1.3 таблиці 1, 250 кв. м -згідно з пунктом 1.4 таблиці 1, 500 кв. м -згідно з пунктом 1.5 таблиці 1, 1000 кв. м -згідно з пунктом 1.6 таблиці 1


11і12

 

2.1

до 50 включно

А, (Е)

2

2

1

1

1

-

-

-

-

2.2

більше 50 до 100 включно

А, (Е)

3

3

2

2

2

-

-

-

-

2.3

більше 100 до 300 включно

А, (Е)

4

4

3

3

2

1

 

 

 

2.4

більше 300 до 500 включно

А, (Е)

6

6

4

4

3

2

1

 

 

2.5

більше 500

до1000

включно

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці