Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

 

 

 

тестовий контроль до модуля 2 "основи безпеки праці, пожежної безпеки"

 

 

 

Тестові завдання Варіант 1

 

 

1 рівень (репродуктивний)

1.  У який колір маркується балон з ацетиленом?

а)   червоний

б)  білий

в)  жовтий

г)   блакитний

д)  чорний

 

2.     Коли виникає протікання струму через тіло людини, яке
викликається напругою кроку?

а)   ноги або руки неізольовані засобами захисту

б)  рука торкається корпусу електроустаткування

в)  ноги, на яких одночасно стоїть людина, розставлені не менше,
чи на ширину кроку

 

3.   Що таке горіння?

а) складний фізико-хімічний процес взаємодії горючої речовини і окислювача, що супроводжується виділенням теплоти і світлаб)                                             швидке           екзотермічне  хімічне перетворення
вибухонебезпечного середовища, що супроводжується виділенням
енергії і утворенням стислих газів, здатних виконувати роботу

в)   полум'я, яке вийшло з під контролю і наносить матеріальні
збитки, а також призводить до загибелі людей

 

4.     На скільки ступенів поділяють всі будівлі й споруди за
вогнестійкістю?

а)   2

б)  4

в)  6

г)   8

д)  10

є) 12 ж) 14

5.     Пожежонебезпечна зона - це:

а)  простір, у якому є або може з' явитися вибухонебезпечна суміш

б)  простір, де може виникнути вибух з пожежею

в)  простір, у якому постійно або періодично знаходяться горючі
речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його
порушенні

г)  зона, де раніше була пожежа

д)      простір, у якому знаходиться значна кількість горючої
речовини

 

2 рівень (евристичний)

6.     На які категорії поділяються вантажі за масою одного місця?

а)   масою менше 80 кг

б)  масою 80...500 кг

в)  масою понад 500 кг

г)   масою до 50 кг для жінок і 80 кг для чоловіків

7.     д)      категорії отримують, діленням маси вантажу на 10Вкажіть технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок за нормальними режимами роботи електроустановок

а)  ізоляція струмоведучих частин

б)  заземлення

в)  недосяжність до неізольованих струмоведучих частин

г)  засоби орієнтації та сигналізації

д)  малі напруги

є) вирівнювання потенціалів

ж) занулення

з)   захисне розділення електромереж

8.     Назвіть види горіння

а)   повне

б)  неповне

в)  змішане

г)   гомогенне

д)  комбіноване
є) гетерогенне

9.     Що відноситься до первинних засобів пожежогасіння ?

а)   вогнегасники

б)  пожежний щит

в)  пожежний інвентар (покривала з негорючого
теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики
з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати)

г)   пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо)

 

10.     Які чинники збільшують імовірність ураження людини
електричним струмом?

а)   вологість повітря

б)  запиленість повітря

в)  алкогольне чи наркотичне сп' яніння

г)            інтенсивні фізичні навантаженняд) хворобливий стан організму людини

є) шлях проходження струму через тіло людини

 

3 рівень (творчий)

11.        Технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском, складається з наступних оглядів: ., ., . .

12.            Проходячи через організм людини електричний струм справляє на нього ., ., ., . дію.

13.       Речовини та матеріали за горючістю поділяються на:

 

 

 

14.      Комплекс організаційних заходів і технічних засобів,
направлених на запобігання дії на людей диму, підвищеної
температури і токсичних продуктів горіння називається . .

 

15.          Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні
знаходитись на відстані не менше . м від радіаторів опалення та
інших опалювальних приладів і печей і не менше ніж на . м від
джерел тепла з відкритим вогнем.
Тестові завдання Варіант 2

 

 

1 рівень (репродуктивний)

1.      При укладанні балонів у штабелі висота останніх не повинна перевищувати

а)   0,5 м

б)  1 м

в)  1,5 м

г)   2 м

д)  2,5 м

2.      Коли виникає протікання струму через тіло людини, яке викликається напругою дотику?

а)   ноги або руки неізольовані засобами захисту

б)  ноги, на яких одночасно стоїть людина, розставлені не менше,
чи на ширину кроку

в)  рука торкається корпусу заземленого електроустаткування, на
якому є напруга, а ноги перебувають на землі

г)   рука торкається батареї опалення, а по землі відбувається
розтікання струму

 

3.     На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною
небезпекою поділяють приміщення?

а)   1

б)  2

в)  3

г)   4

д)  5

є) 6

4.     ж) 7На яку висоту повинні розміщуватися пожежні крани?

а)   0,8 м

б)   1 м

в)   1,25 м

г)   1,35 м

д)   1,45 м

є) 1,5 м

5.     Пристрій для формування сигналу про пожежу - це

а)  вогнегасник

б)  спринклер

в)  пожежний сповіщувач

г)  пожежний оповіщувач

д)  дренчер

є) приймально-контрольні прилади 2 рівень (евристичний)

6.     На які групи поділяються вантажі за характером небезпеки, що виникає при вантажно-розвантажувальних роботах?

а)  мало небезпечні вантажі

б)  небезпечні за своїми розмірами

в)  вантажі, що пилять, димлять або перебувають у гарячому стані

г)  вибухові, легкозаймисті, отруйні речовини

д)  небезпечні за своїми властивостями

 

7.     Укажіть основні ізолювальні електрозахисні засоби, які
повинні застосовуватися в електроустановках

а)  діелектричне взуття

б)  діелектричні рукавички

в)  ізолювальні штанги

г)  покажчики напруги

д)  ізолювальні підставки

є) електровимірювальні кліщі ж) плакати і знаки безпекиз) діелектричні килими

8.     Укажіть вірну класифікацію пожежонебезпечних зон

а)   П-І

б)  П-Іа

в)  П-ІІ

г)   П-ІІа

д)  П-ІІІ

є) П-ІІІа

ж) П-ІУ

з)   П-ІУа

9.     Укажіть основні причини пожеж:

а)   порушення технологічних регламентів

б)  несправність виробничого обладнання

в)  іскри електрозварювальних та інших вогневих робіт

г)   підпали

д)  необережне поводження з вогнем

є) порушення правил проведення спортивних змагань ж) порушення  правил  користування  електроінструментом та електронагрівальними приладами

 

10.    Укажіть правильну послідовність дій при наданні першої
допомоги при ураженні електричним струмом.

а)       визначити характер і тяжкість травми потерпілого і
послідовність заходів щодо його врятування

б)   підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття
медичного працівника

в)   викликати швидку медичну допомогу або лікаря чи здійснити
заходи щодо транспортування потерпілого до найближчого
лікувального закладу

г)            виконати необхідні заходи щодо врятування потерпілого
(зробити штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити
кровотечу)д) усунути дію на організм ушкоджуючих факторів, що загрожують здоров'ю і життю потерпілого (визволити від дії електричного струму, загасити одяг, що горить, витягти з води)

 

3 рівень (творчий)

11.     Періодичні технічні огляди кранів проводяться: частковий огляд - раз на ... р., повний огляд - раз на ... р.

12.     Опір захисного заземлення в електроустановках напругою до 1000 В і потужністю понад 100 кВа не повинен перевищувати ... Ом.

13.     Основними небезпечними факторами пожежі, що впливають на людей і матеріальні цінності, є: полум'я і іскри; токсичні продукти горіння і термічного розкладання; ...; ...; ... .

14.        Здатність конструкції зберігати несучі та огороджувальні функції в умовах пожежі називається ... . Будівельна конструкція у вигляді протипожежної стіни, перегородки, перекриття, призначена для запобігання поширенню пожежі у прилеглі до неї приміщення або частини будинків протягом нормованого часу називається . .

15.        За ступенем небезпеки ураження електричним струмом усі приміщення поділяються на три категорії: ., ., . .

 

Відповіді на тести:

 

Варіант 1

Варіант 2

Номер

Відповіді

Номер

Відповіді

питання

 

питання

 

1

б

1

в

2

в

2

в

3

а

3

д

4

г

4

г

5

в

5

в

6

а, б, в

6

а, б, в, д

7

а, в, г, д, є, з

7

б, в, г, є

8

а, б, г, є

8

а, в, г, д


Варіант 1

Варіант 2

Номер питання

Відповіді

Номер питання

Відповіді

9

а, в, г

9

а, б, в, д, ж

10

а, б, в, д, є

10

д, а, г, б, в

11

зовнішній огляд, внутрішній огляд, гідравлічне випробування

11

1; 3

12

термічна, електролітична, механічна, біологічна

12

4

13

горючі, негорючі, важкогорючі

13

дим; знижена концентрація кисню; підвищена температура довкілля

14

протидимний захист

14

вогнестійкість конструкції, протипожежна перешкода

15

1; 5

15

без підвищеної

небезпеки; з

підвищеною

небезпекою;

особливо

небезпечні

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.                 Бондарь П. В. Организация пожарной безопасности в строительстве / П. В. Бондарь, С. Л. Медведенко. - К. : Будивэльнык, 1990. - 136 с.

2.                 Буткевичюс В. Ю. Пожарная безопасность и противопожарная техника : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / В. Ю. Буткевичюс. - М. : Высшая школа, 1981. - 143 с.

3.                 Гажаман В. И. Электробезопасность на производстве / В. И. Гажаман. -К., 1998. - 272 с.

4.                 Гайдунов Н. С. Пожарная безопасность промышленных зданий / Н. С. Гайдунов. - К. : Будивэльнык, 1979. - 168 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці