Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

 

 

5.10. Безпека внутрішньоцехового транспорту


 

Внутрішньоцеховий транспорт застосовується для транспортування вантажів між цехами, виробничими дільницями, окремими агрегатами та робочочими місцями згідно з технологічним процесом виробництва, тобто для між операційного переміщення матеріалів та виробів при поточному методі виробництва. Як внутрішньоцеховий транспорт використовують транспортери (конвеєри), рольганги, елеватори, спуски (рис. 5.16).
Транспортери є основними засобами комплексної механізації і автоматизації транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт і поточних технологічних операцій. У технологічних процесах для транспортування вантажів застосовуються стаціонарні і пересувні транспортери різних типів і конструкцій: підвісні, горизонтальні, похилі, ланцюгові, роликові, ковшові, вібраційні та інші.

Для запобігання травмуванню людей рухомі частини транспортерів у зонах робочих місць, до яких можливий доступобслуговуючого персоналу, повинні бути огороджені металевими кожухами або сіткою. Тягарі вертикальних натяжних станцій повинні огороджуватись на висоту не менше 2 м від підлоги.

Органи управління встановлюють у місцях, які забезпечують добрий нагляд за конвеєром під час його роботи. Транспортери обладнуються звуковою та світловою сигналізацією, що попереджує про їх запуск або про аварійну ситуацію.

Транспортери в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками "Стоп" для миттєвої їх зупинки. Дані кнопки також встановлюються при великій довжині транспортера через кожні 10 м і фарбуються в червоний колір.

На транспортерах, які входять до автоматизованих транспортних або технологічних систем, повинні бути передбачені пристрої для автоматичної зупинки в разі виникнення аварійної ситуації.

Транспортери, призначені для транспортування вантажів, які виділяють пил або гази, повинні обладнуватися витяжною вентиляцією для видалення шкідливих речовин.

Швидкість руху стрічки транспортера при ручному розвантаженні штучного вантажу повинна бути не більше:

-    0,5 м/с - якщо маса вантажу не перевищує 5,0 кг;

-    0,3 м/с - якщо маса вантажу перевищує 5,0 кг;

-     1 м/с - при автоматичному завантаженні і розвантаженні поштучного або сипкого вантажу.

Для обслуговування транспортерів допускаються особи, які пройшли навчання з охорони праці.

Для експлуатації та ремонту транспортерів повинні бути передбачені проходи. Ширина проходів повинна бути не менше:

-    0,7 м - для транспортера, що обслуговується з одного боку;

-    1,0 м - для пластинчатого транспортера, що обслуговується з двох боків.

За необхідності, для переходу через транспортери, що мають довжину понад 20 м, у зручних місцях траси обладнують перехідні містки з майданчиками, шириною не менше 0,7 м, що мають поручні висотою не менше 1 м.Рольганги застосовуються при транспортуванні штучних вантажів на невеликі відстані. Рольганги можуть бути з електричним приводом і без приводні. Вантаж укладається на роликову доріжку і переміщується в горизонтальній або похилій площині за рахунок кочення по роликах, що приводяться в дію електроприводом. Для створення безпечних умов експлуатації на кінцях похилих рольгангів встановлюють гальмівні пристрої для обмеження швидкості. Ширина вантажу, що переміщується, не повинна бути більшою за ширину рольганга.

Для знімання важких предметів з рольганга можуть застосовуватися різні пристрої. У місцях повороту роблять запобіжні борти висотою 0,12 - 0,13 м, а по всій довжині - борти висотою не менше 0,06 м. Усі ролики повинні бути зроблені з міцного матеріалу, що запобігає пошкодженню їх несучої поверхні, справними і легко обертатися.

При роботі рольгангів не дозволяється стояти або залазити на його стійки та опори, для зручності обслуговування необхідно передбачити спеціальні майданчики та пристрої.

Спуски використовуються для переміщення вантажів під дією сили тяжіння з вищого рівня на нижчий. Вони розташовуються похило або вертикально. Приймальні люки похилих спусків і завантажувальні отвори, розташовані на рівні підлоги, закриваються щільними кришками і огороджуються з трьох боків перилами висотою від 1 м із суцільною обшивкою знизу на висоту не менше 0,2 м. Розвантажувальні отвори обладнують засувками, що регулюють вихід вантажу і запобігають його виштовхуванню при подачі нової порції вантажу, або підпорками з пружинними амортизаторами для пом'якшення удару вантажу.

Вантажні візки полегшують умови праці під час переміщення вантажів. Основний їх недолік полягає в тому, що працівник, при високо накладеному вантажі, не бачить шляху переміщення. Для запобігання травмування рук водія на рукоятках візків роблять скоби. У візках відсутні гальмівні і сигнальні пристрої, а тому його обслуговування по схилах та на підйом необхідно доручати декільком працівникам. При цьому необхідно слідкувати, щоб візок з вантажем не перекинувся.Питання до теми 5 для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1.    Яким вимогам безпеки повинно відповідати технологічне обладнання?

2.    Яким вимогам безпеки повинні відповідати технологічні процеси?

3.    Назвіть загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.

4.    Які правила будови і безпечної експлуатації котельних установок?

5.    Назвіть основні вимоги до безпечної експлуатації компресорних установок.

6.    Які правила безпеки встановлені при експлуатації трубопроводів?

7.    Які правила безпеки встановлені при експлуатації балонів?

8.    Які загальні вимоги безпеки необхідно виконувати під час вантажно-розвантажувальних робіт?

9.    Які основні правила будови і безпечної експлуатації підіймально-транспортного обладнання?

 

10.   Які основні вимоги безпеки необхідно виконувати під час експлуатації внутрішньозаводського транспорту?

11.   Які вимоги безпеки необхідно виконувати під час експлуатації внутрішньоцехового транспорту?

 

 

 

 

Глосарій до теми 5

 

Автономний паро-перегрівач - пароперегрівач, вбудований у котел чи газохід або який стоїть окремо, пара для перегріву в який надходить від зовнішнього джерела.

Балон - посудина, яка має одну або дві горловини для установки вентилів, фланців або штуцерів, призначена для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів.

Бочка - посудина циліндричної або іншої форми, яку можна перекочувати з одного місця на інше і ставити на торці без додаткових опор, призначена для перевезення, зберігання рідких та інших речовин.

Барокамера - посудина, яка працює під тиском, обладнана спеціальними приладами та устаткуванням, призначена для розміщення в ній людей.Вантажопідіймальність - нетто для гакових кранів та талів, проміжна для стрілових самохідних кранів, корисна для інших кранів. Маса випробувального вантажу зазначається в паспорті крана (таля).

Власник посудини - підприємство, організація, громадянин, у власності якого знаходиться посудина і який несе відповідальність за безпечну її експлуатацію у відповідності з діючим законодавством.

Вікно оглядове - пристрій, який дозволяє вести спостереження за робочим середовищем.

Водогрійний котел - пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка знаходиться під тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самим пристроєм.

Днище - невід'ємна частина корпусу посудини, яка обмежує внутрішню порожнину з торця.

Допустима температура стінки максимальна - максимальна (мінімальна) температура стінки, за якої допускається експлуатація посудини.

Дозволений тиск котла (елемента) - максимально допустимий надлишковий тиск котла (елемента), встановлений за результатами технічного опосвідчення або контрольного розрахунку на міцність.

Економайзер - пристрій, що огрівається продуктами згоряння палива і призначений для підігрівання або часткового випаровування води, яка надходить в паровий котел.

Експертно-технічний центр (ЕТЦ) - організація, яка має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці (або входить у його систему) на право виконання робіт з оцінки технічного стану посудини (діагностика, технічне опосвідчення, випробування і т. д.).

Заглушка - від'ємна деталь, яка дозволяє герметично закривати отвори штуцера або бобишки.

Керування з підлоги - керування вантажопідіймальним краном або машиною за допомогою підвішеного на них кнопкового апарата чи з іншого пульта (стаціонарно закріпленого на вантажопідіймальному крані чи по радіо), під час якого вантаж і (або) вантажопідіймальний кран чи машина супроводжуються працівником, який керує вантажопідіймальним краном або машиною.Котел-утилізатор - паровий або водогрійний котел без топки або з топкою для допалювання газів, в якому як джерело тепла використовуються гарячі гази технологічних або металургійних виробництв або інші технічні продуктові потоки.

Котел-бойлер - паровий котел, у барабані якого розміщено пристрій для нагрівання води, що використовується поза самим котлом, а також паровий котел, у природну циркуляцію якого включено бойлер, який стоїть окремо.

Люк - пристрій, який забезпечує доступ до внутрішньої порожнини посудини.

Мембранний запобіжний пристрій - пристрій, який складається із мембрани запобіжної (однієї або декількох) у складі із затискуючими пристроями та іншими елементами.

Місткість - об'єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленнях номінальними розмірами.

Обмежувач вантажопідіймальності (вантажного моменту) - обмежник, що автоматично вимикає привод механізму підіймання та зміни вильоту в разі перевищення вантажопідіймальності (вантажного моменту).

Обичайка - циліндрична оболонка замкнутого профілю, відкрита з торців.

Опора - пристрій для встановлення посудини в робочому положенні і передавання навантажень від посудини на фундамент або несучу конструкцію.

Пароводогрійний котел - котел, призначений для видачі споживачу пари і гарячої води.

Паровий котел - пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для отримання пари з тиском вище атмосферного, що використовується поза самим пристроєм.

Посудина - герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин. Границею посудини є вхідні та вихідні штуцери.

Покажчик вантажного моменту - пристрій, що забезпечує візуальний контроль допустимого вантажного моменту (вантажопідіймальності, що відповідає встановленому вильоту).

Розрахунковий термін служби котла - термін служби в календарних роках, після закінчення якого слід провести експертне обстеження технічногостану основних деталей котла, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів і умов подальшої експлуатації котла або необхідності його демонтажу; термін служби повинен вираховуватися з дня введення котла в експлуатацію.

Розрахунковий тиск котла - максимальний надлишковий тиск у деталі, на який проводиться розрахунок на міцність при обгрунтуванні основних розмірів, що забезпечують надійну роботу протягом розрахункового ресурсу.

Розрахунковий строк служби посудини - строк служби в календарних роках, по закінченні якого треба провести експертне обстеження технічного стану основних деталей посудин, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів та умов подальшої експлуатації посудини або необхідності її демонтажу; строк служби повинен обчислюватися від дня введення посудини в експлуатацію.

Робочий тиск котла - максимальний надлишковий тиск за котлом (пароперегрівачем) при нормальних умовах експлуатації.

Тиск робочий - максимальний надлишковий тиск за нормальних умов експлуатації.

Тиск розрахунковий - максимальний надлишковий тиск, на який здійснюється розрахунок посудини на міцність.

Температура стінки, розрахункова - температура, за якої визначаються фізико-механічні характеристики, допустиме напруження матеріалів і проводиться розрахунок на міцність елементів посудини.

Температура робочого середовища (тіп, max) - мінімальна (максимальна) температура середовища в посудині при нормальному протіканні технологічного процесу.

Технічний огляд - комплекс робіт із контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких установлено організаційно методичними документами, та випробування устаткування (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно методичними та експлуатаційними документами.

Цистерна - пересувна посудина, постійно встановлена на рамі залізничного вагона,   на   шасі   автомобіля   (причепа)   або   на   інших засобахпересування, призначена для перевезення і зберігання газоподібних, рідких та інших речовин.

Штуцер - елемент, призначений для приєднання до посудини трубопроводів, трубопровідної арматури, контрольно-вимірювальних приладів та ін.

 

 

 

 

Рекомендована література до теми 5

 

Основна

1.            Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. - 4-те вид., випр. і доп. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - К. : Знання, 2008. - 302 с.

2.            Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підручник. - 4-е вид. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 383 с.

3.            Гряник Г. М. Охорона праці : навч. посібник для студ. та викладачів вищих навч. закладів інженерних спец. / Г. М. Гряник, С. Д. Лехман, Д. А. Бутко, В. А. Лущенков, В. І. Работягов. - К. : Урожай, 1994. - 272 с.

4.            Грищук М. В. Основи охорони праці : навч.-метод. посібник / Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2003. - 224с.

5.            Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. -Вид. 3-е, перераб. і доп. - Львів : УАД, 2006. - 336 с.

6.            Зеркалов Дмитро Володимирович. Основи охорони праці : навч. посіб. / Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності. - К. : Науковий світ, 2000. - 278с.

7.            Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Фактор, 2007. - 721 с.

8.            Керб Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л.П. Керб. - К. : КНЕУ, 2005. - 215 с.

9.            Медведев Э. Н. Основы охраны труда : учеб. пособие для студентов вузов / Э. Н. Медведев, Г. Ф. Сорокин. - Донецк : Норд-Пресс, 2006.

Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. - К. : Основа, 2003. - 471 с.Додаткова

1.             Бутко Д. А. Безпека технологічних процесів при ремонті i технічному обслуговуванні машин та обладнання АПК / Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков, М. Т. Воїнов. - Сімферополь : Бізнес-Інформ, 1999. - 326 с.

2.             Гуревич М. Л. Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и трубопроводов / М. Л. Гуревич, Г. Д. Шкуратовский. - К. : Будивэльник, 1990. - 125 с.

3.             Козьяков А. А. Охрана труда в машиностроении / А. А. Козьяков, Л. Л. Морозова. - М. : Машиностроение, 1990. - 225 с.

4.             Конспект лекції "Заходи безпеки при експлуатації посудин, що працюють під тиском" з дисципліни "Охорона праці" : для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / Український держ. ун-т харчових технологій / Анатолій Михайлович Литвиненко (уклад.), Микола Сергійович Карпович (уклад.). - К., 1995. - 15 с.

5.             Лысяков А. Г. Техника безопасности при перемещении грузов на машиностроительных предприятиях / А. Г. Лысяков. - М. : Машиностроение, 1982. - 239 с.

6.             Люманов Е. М. Безпека технологічних процесів та обладнання на машинобудівних підприємствах : навч. посіб. / Е. М. Люманов. -Сімферополь : Сімфероп. міськ. друк., 2008. - 127 с.

7.             Онищенко Н. П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок [Текст] / Н. П. Онищенко. - М. : Стройиздат, 1991. - 398 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці