Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

8.             Охрана труда в машиностроении / Е. Я. Юдин, С. В. Белов. - М. : Машиностроение, 1983. - 432 с.

9.             Полтев М. К. Охрана труда в машиностроении / М. К. Полтев. - М. : Высшая школа, 1980. - 294 с.

 

 

 

 

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці до теми 5

       ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

       ГОСТ   12.3.002-75   "ССБТ.   Процессы   производственные. Общие требования безопасности".ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

       ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии".

       ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки".

       ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

       СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию".

       НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

       НПАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів".

       НПАОП 0.00-1.13-71 "Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів.

       НПАОП 0.00-1.01-07 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

       НПАОП 0.00-1.02-08 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів".

НПАОП 0.00-1.31-99 "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин".ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 "КОЛЬОРИ БЕЗПЕКИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ"

 

 

 

Мета роботи: ознайомитися з кольорами безпеки, знаками безпеки праці, розпізнавальним зафарбуванням трубопроводів; набути навички орієнтування в кольорах та знаках безпеки праці.

Порядок виконання роботи

1.     Ознайомитися з темою та метою лабораторно-практичної роботи.

2.     Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторно-практичної роботи, яка містить наступні питання:

 

-      кольори безпеки;

-      знаки безпеки праці (заборонні знаки, попереджувальні знаки, приписувальні знаки, вказівні знаки);

-      кольорове розпізнавальне пофарбування трубопроводів.

3.     Виконати практичну частину, яка містить два варіанти тестів. Номер варіанта тестів визначає викладач.

Кожний варіант тестів включає 15 завдань за трьома рівнями складності (репродуктивний, евристичний, творчий). Кількість балів за правильну відповідь на завдання тестового контролю складає 1 бал.

4.     Оцінювання лабораторно-практичної роботи, підведення підсумків.

5.     Оцінювання результатів виконання лабораторно-практичної роботи здійснюється на основі підрахунку суми набраних балів за кожну правильну відповідь таким чином:

 

                високий рівень (умовна оцінка "5") - 13-15 балів,

                достатній рівень (умовна оцінка "4") - 10-12 балів;середній рівень (умовна оцінка "3") - 7-9 балів;

                початковий рівень (умовна оцінка "2") - 0-6 балів.

 

Теоретична частина

 

 

4.1. Кольори безпеки

 

Колір безпеки - установлений колір, призначений для привертання уваги працівника до окремих елементів виробничого обладнання i (або) будівельної конструкції, які можуть бути джерелами небезпечних i (або) шкідливих виробничих факторів, а також до засобів пожежогасіння i знаків безпеки.

Відповідно до ГОСТ 12.04.026-76. "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" визначені наступні кольорі безпеки:

                Червоний;

                Жовтий;

                Зелений;

                Синій.


Для підсилення контрасту кольорів безпеки їх необхідно застосовувати на фоні контрастних кольорів. Основне змістове значення кольору безпеки та його контрастний колір наведені у табл. 4.1.
Так, червоний колір безпеки слід використовувати для позначення місць, обладнання, приладів, де може виникнути аварійна ситуація, різних видів пожежної техніки, інструментів, інвентарю, протипожежних засобів, пристроїв вимкнення (у тому числі аварійних), сигнальних лампочок (рис. 4.1). Основне змістове значення червоного кольору безпеки - це заборона, безпосередня небезпека, позначення пожежної техніки.Жовтий колір безпеки використовується для позначення
елементів будівельних конструкцій, що можуть спричинити
отримання травм; елементів виробничого обладнання, що можуть
бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників;
елементів внутрішньо- та міжцехового транспорту, підйомно-
транспортного                           обладнання;                          робочих поверхонь


сільськогосподарських машин; внутрішніх поверхонь кришок, дверцят, кожухів та інших огороджень, що закривають місця розташування рухомих елементів виробничого устаткування. Для більшої помітності застосовують чергування жовтих або чорних смуг (рис. 4.2). Основне змістове значення жовтого кольору безпеки - це попередження, можлива небезпека.
Синій колір безпеки використовується для приписувальних знаків. Основне змістове значення синього кольору безпеки - це припис, знаки пожежної безпеки, інформація.


Зелений колір безпеки застосовують для світлових табло (напис білою фарбою на зеленому фоні) евакуаційних і запасних виходів, сигнальних лампочок, які сповіщають про нормальний режим роботи, а також для вказівного знаку "Виходити тут" (рис. 4.3). Основне змістове значення зеленого кольору безпеки - це безпека.4.2. Знаки безпеки праці

Знак безпеки праці - знак, призначений для попередження працівників про можливу небезпеку, заборону або припис певних дій, а також для інформування про розміщення об'єктів, використання яких пов'язано із унеможливенням або зниженням наслідків дії небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників.

Відповідно до ГОСТ 12.04.026-76. "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" встановлені чотири групи знаків безпеки:

                Заборонний

                Попереджувальний

                Приписувальний

                Вказівний


Форми знаків безпеки праці наведені на рис. 4.4.4.2.1. Заборонні знаки

Заборонні знаки призначені для заборони працівникам певних дій у місці встановлення знака. Розглянемо детальніше змістове значення, зображення і місце встановлення заборонних знаків.

 

Заборонний знак "Заборонено користуватись відкритим вогнем" встановлюється на зовнішній стороні дверей складів із легкозаймистими і вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, усередині цих складів; при вході на ділянки, де проводять роботи з вказаними матеріалами і речовинами; на устаткуванні, що представляє небезпеку вибуху або займання.

 

Заборонний знак "Заборонено курити" встановлюється на зовнішній стороні дверей складів із легкозаймистими і вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, усередині цих складів; при вході на ділянки, де проводять роботи з вказаними матеріалами і речовинами; на устаткуванні, що представляє небезпеку вибуху або займання; у місцях наявності отруйних речовин.

 

Заборонний знак "Вхід (прохід) заборонено" встановлюється при вході в небезпечні зони, а також в приміщення і зони, в які закритий доступ для сторонніх осіб.

Заборонний знак "Заборонено гасити водою" встановлюється при вході в приміщення і місця, які призначені для зберігання і роботи з матеріалами, гасіння яких водою, у разі їх спалаху, заборонено (лужні метали і ін.).
Заборонний знак "Забороняється користуватися електронагрівальними приладами" встановлюється при вході в зони (приміщення), де з міркувань пожежної безпеки користуватися електронагрівальними приладами заборонено.4.2.2. Попереджувальні знаки

 

Попереджувальні знаки призначені для попередження працівників про можливу небезпеку. Розглянемо детальніше змістове значення та місце встановлення даних знаків.

Попереджувальний знак "Обережно! Легкозаймисті речовини" встановлюється на вхідних дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, перед входами на ділянки робіт із легкозаймистими речовинами.

 

 

 

 

Попереджувальний знак "Обережно! Небезпека вибуху" встановлюється на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, перед входами на ділянки робіт із вибухонебезпечними матеріалами і речовинами.

Попереджувальний знак "Обережно! Їдкі речовини" встановлюється на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з їдкими речовинами.
Попереджувальний знак "Обережно! Отруйні речовини" встановлюється на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з отруйними речовинами.

 

 

 

 

Попереджувальний знак "Обережно! Електрична напруга" встановлюється на опорах повітряних ліній, корпусах електроустаткування і електроапаратури, на дверях електроприміщень, камер вимикачів трансформаторів, на сітчастих і суцільних обгороджуваннях струмоведучих частин, розташованих у виробничих приміщеннях, на електротехнічних панелях, дверцятах силових щитків і ящиків, на шафах з електроустаткуванням різних машин і верстатів.

Попереджувальний знак "Обережно! Випромінювання лазера" встановлюється на дверях приміщень, де проводять роботи з лазером, усередині цих приміщень у місцях роботи з лазером, на лазерних установках і поблизу небезпечних зон лазерного випромінювання.

Попереджувальний знак "Обережно! Працює кран" встановлюється поблизу небезпечних зон на будівельних майданчиках, ділянках і в цехах, де використовують підйомно-транспортне устаткування.

 

 

 

Попереджувальний знак "Обережно! Можливість падіння" встановлюється перед входом на тимчасово небезпечні ділянки і місця, де можливе падіння. Застосовується разом із табличкою з пояснюючим написом (наприклад, "Обережно! Слизько", "Обережно! Відкритий отвір").

 

 

Попереджувальний знак "Обережно! Інша небезпека" встановлюється у місцях, де необхідне попередження про можливу небезпеку, а передача інформації за допомогою сигнальних кольорів або символу утруднена. Застосовується разом з табличкою з пояснюючим написом (наприклад, "Висока температура!", "Обережно! Мікрохвильове випромінювання" та ін.).4.2.3. Приписувальні знаки

 

Приписувальні знаки призначені для дозволу на виконання певних дій працюючих лише за умови виконання ними конкретних вимог безпеки праці, вимог пожежної безпеки та для вказування шляхів евакуації. Розглянемо більш детально змістове значення та місце встановлення приписувальних знаків.

 

Приписувальний знак "Працювати в касці!" встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, де існує можливість падіння предметів зверху.

 

 

 

 

 

Приписувальний знак "Працювати в захисних рукавицях!" встановлюється на ділянках робіт, пов'язаних з небезпекою травмування рук.

 

 

 

 

 

Приписувальний знак "Працювати в захисному одязі!" встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, пов'язані з небезпекою дії на тіло людини небезпечного і (або) шкідливого чинника.

Приписувальний знак "Працювати в захисному взутті!" встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, пов'язані з небезпекою травмування ніг.
Приписувальний знак "Працювати із застосуванням засобів захисту органів слуху!" встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт із підвищеним рівнем шуму.

 

 

 

Приписувальний знак "Працювати в захисних окулярах!" встановлюється при вході на ділянки робіт, пов' язані з небезпекою травмування очей.

 

 

 

 

 

 

Приписувальний знак "Працювати із застосуванням засобів захисту органів дихання!" встановлюється при вході у виробничі приміщення, зони або ділянки робіт, пов' язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, аерозолів.

 

 

 

 

Приписувальний знак "Працювати в захисному поясі!" встановлюється у місцях виконання робіт на висоті.4.2.4. Вказівні знаки

 

Вказівні знаки призначені для вказівки місцезнаходження різних об'єктів і пристроїв, пунктів медичної допомоги, питних пунктів, пожежних постів, пожежних кранів, гідрантів, вогнегасників, пунктів сповіщення про пожежу, складів, майстерень. Змістове значення та місце встановлення вказівних знаків наведено нижче.
Вказівний знак "Вогнегасник" встановлюється у виробничих приміщеннях і на територіях для вказівки місцезнаходження вогнегасників.

Вказівний знак "Пункт оповіщення про пожежу" встановлюється у виробничих приміщеннях і на територіях для вказівки місцезнаходження пункту сповіщення про пожежу.

 

 

 

 

 

 

Вказівний знак "Місце для куріння" встановлюється у виробничих приміщеннях і на територіях для вказівки місця куріння.

Вказівний знак "Пожежне вододжерело" встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження пожежного водоймища або пірсу для встановлення пожежних машин.
Вказівний знак "Пожежний кран" встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження пожежного крану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказівний знак "Пожежний сухотрубний стояк" встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження приєднання для подачі води в пожежний сухотрубний стояк.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказівний знак "Місце розтину конструкції" встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження ділянок будівельних конструкцій, призначених для розтину при пожежі.

 

 

 

 

 

 

Вказівний знак "Дозволяється користуватися електронагрівальними приладами" встановлюється біля місця і у напрямку до приміщень, де допускається користуватися електронагрівальними приладами.Вказівний знак "Органи управління систем димо- і тепло видалення" встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження органів управління систем димо- та тепло видалення.

 

 

 

 

 

Вказівний знак "Виходити тут" встановлюється на дверях евакуаційних виходів, на шляхах евакуації.4.3. Кольорове розпізнавальне пофарбування трубопроводів

Розпізнавальне зафарбування та цифрове позначення груп трубопроводів  встановлюються  ГОСТ   14202-69 "Трубопроводы

промышленных      предприятий.________________ Опознавательная окраска,

предупреждающие знаки и маркировочные щитки".

Відповідно до даного документа з метою швидкого визначення вмісту трубопроводів і полегшення управління виробничими процесами, а також забезпечення безпеки праці встановлено десять груп речовин, якими вони транспортуються:

                вода;

                пара;

                повітря;

                гази горючі;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці