Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

                гази негорючі;

                кислоти;

                луги;

                рідина горюча;

рідина негорюча;    інші речовини.


Розпізнавальне зафарбування та цифрове позначення трубопроводів вказані у табл. 4.2.

Розпізнавальне зафарбування трубопроводів проводиться по всій їх довжині або на окремих ділянках залежно від місця розташування, освітленості, розмірів.

Для позначення найбільш небезпечних за властивостями речовин, що транспортуються, на трубопроводи слід наносити сигнальні кольорові кільця. Кольори пізнавального забарвлення для сигнальних кілець наступні:

-      червоний - для легкозаймистих, вибухо- і вогненебезпечних речовин;

-      жовтий - для шкідливих і небезпечних речовин (отруйні, токсичні, радіоактивні);

зелений - для безпечних і нейтральних речовин.Практична частина

Варіант 1

 

 

Завдання № 1

Які кольори належать до кольорів безпеки?

а)   червоний, жовтий, білий, синій

б)  червоний, жовтий, зелений, чорний

в)  червоний, жовтий, зелений, синій

г)   червоний, жовтий, білий, чорний

д)  червоний, жовтий, білий, зелений
є) червоний, жовтий, синій, чорний

Завдання № 2

Яке змістове значення має жовтий колір безпеки?

а)   безпосередня небезпека

б)  попередження, можлива небезпека

в)  припис

г)   безпека

Завдання № 3

Яке змістове значення має зелений колір безпеки?

а)   безпосередня небезпека

б)  попередження, можлива небезпека

в)  припис

г)   безпека

Завдання № 4

Яка речовина транспортується по трубопроводу синього кольору пізнавального забарвлення?

а)  вода

б)  пара

в)  повітря

г)  гази горючі

д)  гази негорючі
є) кислоти

ж) лугиз)           рідина горюча

и)  рідина негорюча

Завдання № 5

Яка речовина транспортується по трубопроводу червоного кольору пізнавального забарвлення?

а)  вода

б)  пара

в)  повітря

г)  гази горючі

д)  гази негорючі
є) кислоти

ж)  луги

з)   рідина горюча

и)  рідина негорюча

Завдання № 6

Яка речовина транспортується по трубопроводу фіолетового кольору пізнавального забарвлення?

а)  вода

б)  пара

в)  повітря

г)  гази горючі

д)  гази негорючі

є) кислоти

ж)  луги

з)   рідина горюча

и)  рідина негорюча

Завдання № 7

Що означає цей знак?а)          заборонено курити

б)  заборонено користуватись відкритим вогнем

в)  заборонено гасити водою

Завдання № 8

Що означає цей знак?

а)   пожежне вододжерело

б)  пожежний кран

в)  пожежний сухотрубний стояк

Завдання № 9

Що означає це знак?

а)   захисне взуття

б)  одягти ЗІЗ

в)  працювати в захисному взутті
Завдання № 10

Який із нижче наведених знаків безпеки праці означає: "Обережно! Випромінювання лазера"?Завдання № 11

Який із нижче наведених знаків безпеки праці означає: "Заборонено користуватись відкритим вогнем"?

 

Завдання № 12

Який із нижче наведених знаків безпеки праці означає: "Пожежне вододжерело"?

 

Завдання № 13

Який знак безпеки праці необхідно встановити при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, де існує можливість падіння предметів зверху?Завдання № 14

Який знак безпеки праці необхідно встановити при вході в зони (приміщення), де з міркувань пожежної безпеки користуватися електронагрівальними приладами заборонено?

 

 

Завдання № 15

Який знак безпеки праці необхідно встановити на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з отруйними речовинами?Варіант 2

 

 

Завдання № 1

Яке змістове значення має синій колір безпеки?

а)   безпосередня небезпека

б)  попередження, можлива небезпека

в)  припис

г)   безпека

Завдання № 2

Який колір використовується для позначення елементів будівельних конструкцій, що можуть спричинити отримання травм?

а)   червоний

б)  жовтий

в)  синій

г)   зелений

д)  білий

Завдання № 3

Який колір застосовується для позначення пристроїв вимкнення механізмів і машин?

а)  червоний

б)  жовтий

в)  синій

г)  зелений

д)  білий

Завдання № 4

Яка речовина транспортується по трубопроводу зеленого кольору пізнавального забарвлення?

а)  вода

б)  пара

в)  повітря

г)  гази горючі

д)  гази негорючі
є) кислотиж)     луги

з)   рідина горюча

и)  рідина негорюча

Завдання № 5

Яка речовина транспортується по трубопроводу жовтого кольору пізнавального забарвлення?

а)   вода

б)  пара

в)  повітря

г)   гази горючі

д)  гази негорючі
є) кислоти

ж)  луги

з)   рідина горюча

и)  рідина негорюча

Завдання № 6

Яка речовина транспортується по трубопроводу коричневого кольору пізнавального забарвлення?

а)   вода

б)  пара

в)  повітря

г)   гази горючі

д)  гази негорючі
є) кислоти

ж)  луги

з)   рідина горюча

и)  рідина негорюча

Завдання № 7

Що означає цей знак?

а)  Обережно! Їдкі речовини

б)  Обережно! Випромінювання лазера

в)  Обережно! Легкозаймисті речовини

г)  Обережно! Отруйні речовини

Завдання № 9

Що означає цей знак?

а)  Пожежне вододжерело

б)  Органи управління систем димо- і тепло видалення

в)            Пункт оповіщення про пожежуг) Місце розтину конструкції Завдання № 10

Який із нижче наведених знаків безпеки праці означає: "Заборонено гасити водою"?

 

 

Завдання № 11

Який із нижче наведених знаків безпеки праці означає: "Обережно! Легкозаймисті речовини"?

 

 

Завдання № 12

Який із нижче наведених знаків безпеки праці означає: "Пожежний кран"?Завдання № 13

Який знак безпеки праці необхідно встановити перед входом на тимчасово небезпечні ділянки і місця, де можливе падіння?

 

Завдання № 14

Який знак безпеки праці необхідно встановити біля місця і у напрямку до приміщень, де допускається користуватися електронагрівальними приладами?

 

Завдання № 15

Який знак безпеки праці необхідно встановити при вході у виробничі приміщення, зони або ділянки робіт, пов'язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, аерозолів?
Висновки до лабораторно-практичної роботи: під час виконання лабораторно-практичної роботи ознайомилися з кольорами безпеки, знаками безпеки праці, розпізнавальним зафарбуванням трубопроводів; навчилися орієнтуватися в кольорах та знаках безпеки праці, розпізнавати кольорове пофарбування трубопроводів.ТЕМА 6. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА План теми 6

6.1.    Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини

6.2.    Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом

6.3.    Класифікація    приміщень    за    ступенем    небезпеки ураження електричним струмом

6.4.    Умови ураження людини небезпечним струмом

6.5.    Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

6.6.    Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок

6.7.    Система електрозахисних засобів

6.8.    Організація безпечної експлуатації електроустановок

6.9.    Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 

 

 

Зміст

 

 

6.1.  Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини

 

 

6.1.1. Особливості електротравматизму та його причини

 

Відповідно до ГОСТ 12.1.009-76. "ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения" електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.Електротравма - це травма, викликана дією електричного струму або електричної дуги.

Електротравматизм - явище, що характеризується сукупністю електротравм.

Причини електротравматизму поділяють на технічні, організаційно-технічні, організаційні, організаційно-соціальні.

Технічні причини - невідповідність електроустановок, засобів захисту вимогам безпеки й умовам вживання, пов'язане з дефектами конструкторської документації, виготовлення, монтажу і ремонту; несправності установок, засобів захисту і пристосувань, що виникають у процесі експлуатації.

Організаційно-технічні причини - недотримання технічних заходів безпеки, які повинні здійснювати споживачі на стадії експлуатації (обслуговування) електроустановок; невчасна заміна справного або застарілого устаткування і використання установок, не прийнятих в експлуатацію в установленому порядку.

Організаційно-соціальні причини - робота в понаднормований час; невідповідність роботи спеціальності; порушення трудової дисципліни; допуск до роботи на електроустановках осіб молодше 18 років; залучення до роботи осіб, не оформлених наказом про прийом на роботу в організацію; допуск до роботи осіб, що мають медичні протипоказання.

При розгляді причин елктротравматизму необхідно враховувати і людські чинники: психофізіологічні, особисті чинники (відсутність у людини необхідних для даної роботи індивідуальних якостей, порушення його психологічного стану), соціально-психологічні (незадовільний психологічний клімат у колективі, умови життя).

Електротравми найчастіше виникають за наступних обставин:

- випадковому дотику до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, у результаті помилкових дій при виконанні робіт поблизу або безпосередньо на частинах, що знаходяться під напругою; несправності захисних засобів, якими постраждалий торкається   до   струмоведучих   частин;   відсутність   чіткого іправильного маркування електроустаткування; самовільному знятті обгороджувань, переносних захисних заземлень, блокувань;

-    появі напруги на металевих частинах електроустаткування (корпусах, кожухах), які не повинні знаходитися під напругою. Напруга на цих частинах утворюється в результаті пошкодження ізоляції струмоведучих частин електроустаткування, падінні дроту на частини електроустаткування, що знаходиться під напругою, замиканні фаз мережі на землю;

-    виникненні напруги кроку на ділянці землі, де знаходиться людина, у результаті замикання фази на землю;

-    появі напруги на відключених струмоведучих частинах, на яких проводиться робота, у результаті помилкового включення установки під напругу або унаслідок зворотної трансформації.

Необхідно зазначити, що в порівнянні з іншими видами травматизму, електротравматизму характерні такі особливості:

-        відсутність зовнішніх ознак небезпеки. Людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначити наявність напруги, а тому дія струму, зазвичай, є раптовою, і захисна реакція організму проявляється тільки після потрапляння під напругу;

-    мимовільне скорочення м' язів. Так, струми промислової частоти величиною понад 20 мА можуть викликати інтенсивні судоми м'язів, внаслідок чого відбувається так зване "приковування" до струмоведучих частин. Людина в цьому випадку не може самостійно звільнитися від дії електричного струму;

-    можливість подальшого механічного травмування;

-    можливість електротравмування без дотику людини до струмоведучих частин - внаслідок утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку між струмоведучими частинами, або між струмоведучими частинами і людиною, чи землею;

тяжкість електротравм. Втрата працездатності в результаті електротравм буває довгою, можливий смертельний наслідок.6.1.2. Дія електричного струму на організм людини

 

Дія електричного струму на живу тканину має своєрідний та різносторонній характер. Проходячи через тіло людини, електричний струм виявляє термічну, електролітичну, механічну, біологічні дію.

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, які перебувають на шляху струму, що викликає в них суттєві розлади.

Електролітична дія струму виявляється в розкладі (електролізі) органічної речовини та крові, що супроводжується значними змінами їх складу, а також тканини в цілому.

Механічна дія струму виявляється в розшаруванні, розриві та інших подібних пошкодженнях різних тканин організму, у тому числі м' язової тканини, стінок кровоносних судин та судин легеневої тканини тощо, у результаті електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої струмом рідини та крові.

Біологічна дія струму проявляється у подразненні і збуренні живих тканин організму, у тому числі і на клітинному рівні. При цьому порушуються внутрішні біоелектричні процеси, що відбуваються в організмі. Збурення, спричинене подразнюючою дією струму, може проявлятися у вигляді мимовільного непередбачуваного скорочення м' язів.

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці