І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

-   Ф. 252. - Оп. 1. - Спр. 850. - Арк. 1; Там само. - Ф. 252. - Оп. 2. - Спр.

836. - Арк. 33; Архів-Музей УВАН (Нью-Йорк, США). Архів Я. Чижа

(фонд LXXIV); Дослідний центр історії імміграції (Міннеаполіс, шт. Міннесота, США). Архів Я. Чижа (IHRC 446).

3     Макух І. На народній службі. - Дітройт: Укр. Вільної Громади Америки, 1958. - 628 с.

4     Стахів М. Нова Україна в Америці. Національно-громадська ді­яльність української іміграції в З'єднаних Державах Америки на тлі брат­ських організацій // Ювілейна книга УРС. 1910 - 1960. - Скрентон, 1960.

-   С. 113.

5     MacDougall Sally. Language for All // New York World Telegram. -New York, 1944. - November 7. - P. 1; Cartwright Marguerite. People you should know // Courier Magazine. - September. - 1955. - P. 3;

6     Кравченюк О. "Народна Воля" та її редактори // Альманах Українського Братського Союзу (Almanac of the Ukrainian Fraternal Association). 1988. - Scranton, 1987. - С. 105-108.

7     Чиж Я. Автобіографія // Архів-Музей УВАН (Нью-Йорк, США). - Архів Я. Чижа (фонд LXXIV).

8     Народне Слово. - 1953. - 11 червня. - Ч. 22.

9     Світ І. З діяльності комісії для вивчення історії укр. іміграції в Америці (1953 - 1960) // Український історик . - 1971. - Т. 8 . - № 3-4. -

С. 99-105.

10    Український Прометей. - 1956. - Ч. 21.

11    Світ І. З діяльности комісії для вивчення історії української імі-
грації в Америці
// Український історик . - 1971. - Р. VIII. - Ч. 3-4 (31-32).

-   С. 103.

12    Український Технічний інститут в Нью-Йорку. Лист до Йозефіни
Чиж. Нью-Йорк.
15 грудня 1958 р. // Дослідний центр історії імміграції
(Міннеаполіс, шт. Міннесота, США). - Архів Я. Чижа
(IHRC 446). -
Фолдер 1. - 1 арк. - Машинопис.

13    УВАН. Лист до Йосипи Чиж. Нью-Йорк. 22 січня 1959 р. // Там
само. - 1 арк. - Машинопис.
14          УВАН. Лист до Джозефіни Чиж. Нью-Йорк. 6 квітня 1959 р. //
Архів-Музей УВАН (Нью-Йорк, США). - Архів Я. Чижа (фонд LXXIV).

-   1 арк. - Машинопис.

15    Кедрин І. Життя-Події-Люди: Спомини і коментарі. - Ню Йорк:
Червона Калина,
1976. - С. 499.

16    Народна Воля. - 1936. - 10 березня. - Ч. 28. - С. 2, 3.

17    Народна Воля. - 1930. - Ч. 8.

18    Народна Воля. - 1937. - Ч. 33-35.

19    Народна воля. - 1938. - Ч. 33.

20    Народна воля. - 1935. - Ч. 122.

21    The War and the Foreign Language Press // Common Ground. -
New York, 1943. - Spring; Number, Frequency, Distribution and Circulation
of the Foreign Language Press in the United States
// Interpreter Release of the
Common Council for the American Unity.
- New York, 1943. - October 13.

-   Vol. XX. - No. 37; Changes in the Foreign Language Press // Interpreter Release of the Common Council for the American Unity. - 1947. - June 12. -Vol. XXIV. - No. 26; 225 Years of the U.S. Foreign Language Press: Notes on its Influence, History and Present status // Interpreter Release of the Common Council for the American Unity. - New York, 1960. - P. 1-9 (посмертно).

22    Ювілей української преси і книжки в Америці (1886 - 1896 -
1936) // Календар Українського Робітничого Союза на рік 1937. -
Скрентон, Па.,
1936. - С. 134-138; Півстоліття української преси в
Америці // Календар Українського Робітничого Союза на рік 1939. -
Скрентон, Па.,
1938. - С. 117-128;

23    Шахтарський страйк у Пенсильвенії 1902 року // Календар
Українського Робітничого Союза на рік 1937. - Скрентон, Па., 1936. - С.
78-88; Вістки про українців в Америці перед горожанською війною //
Календар Українського Робітничого Союза на рік 1937. - Скрентон, Па.,
1936. - С. 101-111.

24    Федеральна статистика й українці // Календар Українського
Робітничого Союза на рік 1935. - Скрентон, 1934. - С. 137-147; Число і
розміщення українців у Сполучених Державах // Календар Українського
Робітничого Союза на рік 1937. - Скрентон, Па., 1936. - С. 117-126.

25    Українські емігранти на Гаваях // Календар Українського
Робітничого Союза на рік 1936. - Скрентон, Па., 1935. - С. 80-92;
Дубовий А., Чиж Я. Українські колонії в Норт Дакоті // Календар
Українського Робітничого Союза на рік 1936. - Скрентон, Па., 1935. - С.
134-145; Українці на Гавайських островах // Календар Українського
Робітничого Союза на рік 1937. - Скрентон, Па., 1936. - С. 139-142;
Українці в Норт Дакоті і Монтані // Календар Українського Робітничого
Союза на рік 1939. - Скрентон, Па., 1938. - С. 92- 100; Американський
Південний Захід
// Календар Українського Робітничого Союза на рік
1941. - Скрентон, Па., 1940. - С. 109-118.

26          Українські з'їзди в Америці // Календар Українського Робітничого
Союза на рік 1941.- Скрентон, Па., 1940. - С. 42-55; Націнальностеві гру-пи в Америці та їх агенції // Ювілейний Календар Українського Робітничого Союза. - Скрентон, Па., 1941. - С. 77-80.

27    The Ukrainian women and their Organizations // Jubilee Book of
the Ukrainian Women's League of America,1925
- 1940. - New-York:
Ukrainian National Women's League of America,
1940.

28    Перші згадки про Тараса Шевченка в Америці // Шевченко:
Річник
3. - Ню Йорк: УВАН, 1954. - С. 33-35; Шевченко в Негрській
школі
// Шевченко: Річник 4. - Ню Йорк, 1955. - С. 45. - [Видання
Шевченківської конференції
УВАН в США]; A figure in the Ukrainian
past: when was Shevchenko's name first mentioned in this country
// Ukrainian
Life.
- 1941. - March. - 2.3 6-7.

29    На спогад Сави Чернецького // Календар Українського
Робітничого
Союза на рік 1936. - Скрентон, Па., 1935. - С. 112-117.

30    Агапій Гончаренко // Календар Українського Робітничого Союза
на рік
1935. - Скрентон, 1934. - С. 112- 122; Драгоманів про "Споминки"
А. Гончаренка
// Вільна Україна. - Ню Йорк, 1956. - Ч. 11. - С. 35-41;
Андрій Агапій Гончаренко // Календар Свободи на 1957. - УНС: Джерзі-
Ситі,
1957. - С. 73-80.

31    Край і еміграція. Жмут світла на декілька філософських аксіом //
Вільна Україна. - Ню Йорк, 1956. - Ч. 8. - С. 4-8

32    Дослідний центр історії імміграції (Міннеаполіс, шт. Міннесота,
США). - Архів В. Галича (IHRC 16). - Фолдер 32.

33    Дослідний центр історії імміграції (Міннеаполіс, шт. Міннесота,
США). - Архів В. Галича (IHRC 16). - Фолдер 41.

34    Chyz Y., Roucek J. Russian Americans // Our Racial and National
Minorities
/ Editors F. J. Brown and J. S. Roucek. - New York, 1937. - P.
200-210. Also in One America / Editors F. Brown and J. Roucek. - New York,
1945. - P. 120-127. Revised edition; Chyz Y. J., Roucek J. S. Ukrainian
Americans // Our Racial and National Minorities / Editors F. J. Brown and J.
S. Roucek.
- New York, 1937. - P. 210-219. Also in One America / Editors F.
Brown and J. Roucek.
- New York, 1945. - P. 128-135. Revised edition; Chyz
Y. J., Roucek J. S. The Russians in the United States
// Slavonic Review. -
London Univesity. - April 1939. - Vol. XVII. - No. 51. - P. 638-658.

35    Chyz Y., Roucek J. Ukrainian Sociology before 1914: An Outline of
Studies on Ukrainian Socilogy
// Journal ofCentral European Affairs. - April
1941. - Vol. I. - No. 1. - P. 74-87. Reprinted" in Ukrainain Life: A Monthly for
Americans of Ukrainian descent. - Scranton, Pa., 1941. - July. - Vol. II. -

Number 7. - P. 8-10.

36    Wallace S., Chyz Y. Western Ukraine under Polish Yoke (Polonization,
Colonization, Pacification)
// The Ukrainian Review. - New York, 1931.

37    Yaroslav J. Chyz, Read Lewis. Agencies Organized by Nationality
Groups in the United States
// The Annals of the American Academy of
Political and Social Science. - Philadelphia, Pa., 1949. - Vol. 262. Reappraising
Our Immigration Policy (Mar.,
1949): P. 148-158.

38          Стахів М. Нова Україна в Америці. Національно-громадська ді-яльність української іміграції в З'єднаних Державах Америки на тлі брат­ських організацій // Ювілейна книга УРС. 1910 - 1960. - Скрентон, Па., 1960. - С. 112-113.

39    Див. The Ukrainian Immigrants in the United States // Календар
Українського Робітничого Союза на рік 1940. - Скрентон, Па/, 1939. - С.
97-128; окремою відбиткою: The Ukrainian Immigrants in the United States,
Scranton, Pa., Ukrainian Workingmen's Association, 1940.

40    Halich W. The Ukrainian Heritage in America: An Introduction //
The Ukrainian Heritage in America / Ed. Walter Dushnyck, N. L. Fr.-
Chirovsky.
- New York: Ukrainian Congress Committee of America, 1991. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення