І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Таким чином, її інтеграція і асиміляція в англо-канадське суспіль­ство була настільки глибока, що вона не відділяє себе від канадської літератури і саме їй присвячує велику частину своїх наукових дослі­джень, оскільки об'єктивно сприймає її як "свою". Можна згодитися зі словами Максима Тарнавського про те, що Д. Кулик Кіфер не "є части­ною суспільства, про котре вона пише", оскільки її проза "типово ка­надська". В даному випадку ми спостерігаємо один з проявів канад­ського мультікультуралізму: література меншини перестає бути такою, вливаючись в національний літературний контекст. Твори письменни­ці важко співвідносити з якимсь одним певним типом літератури: вона може бути інтерпретована в категоріях етнічної літератури або літера­тури етнічної меншини27. У її ідентичності англо-канадський елемент запанував над українським. Сама вона позиціонує себе як канадськуписьменницю28.

В такій ситуації питання про Дж. Кулик Кіфер як українську автор­ку не стоїть. Дженіс Кулик Кіфер - англомовна дослідниця та письмен­ниця українського походження, зв'язок котрої з канадською україн­ською громадою, не дивлячись на всю щирість і наївність її книг, слабкий, поверхневий і нерозвинений. Дженіс Кулик Кіфер почала шукати свою Україну в зрілому віці. Роман Д. Кулик Кіфер - роман феміністський, а не український. Саме фемінізмом, бажанням затвер­дити вільний вибір жінки, яка вольна у визначенні своєї власної іден­тичності, він програє романам інших авторів українського походжен­ня.

Романи Дженіс Кулик Кіфер демонструють нам зв'язок мови на­писання з тими уявленнями про батьківщину, які ця мова формує. Така ситуація стала результатом того, що і Дж. Кулик Кіфер сама, не віддаю­чи собі в цьому звіту, створювала свої українські наративи в рамках по-стколоніального контексту. Україна, яку вона описує - колонізована українська реальність, яку вона намагається деколонізувати: з одного боку, ментально її осмислити, представити як своє велике "місце пам'яті", а, з іншого, зрозуміти її і, тим самим, звільнити. Набір україн­ських дискурсів, який ми спостерігаємо в романах англомовних пись­менників українського походження, є постколоніальним через мову їх описання.

Перед тим, як поставити останню крапку в статті, хотілося б згада­ти своєрідну дихотомію, співіснування двох образів-символів (Ukraine і Україна), яка характерна для романів Дж. Кулик Кіфер. Визначаючи чим є (чи була) "стара батьківщина" для сучасних англомовних пись­менників українського походження, тим, що англійською називається Ukraine або тим, як вона звучала для їх батьків Україна, ми змушені констатувати, що друге прочитання, розуміння позбавлене для них ве­ликої актуальності. Така англомовна перцепція Ukraine розвивається навколо декількох сюжетів, характерних і для україномовних інтелек­туалів, що підтверджує доцільність звернення до їх творчості як до джерела для вивчення української історичної пам'яті в ХХ столітті в інтелектуальній традиції української діяспори.

Примітки:

1     Mukherjee A.P. Canadian Nationalism, Canadian Literature and Racial Minority Women // Floating the Borders: New Contexts in Canadian Criticism / ed. N. Aziz. - Toronto, 1999. - P. 151-172.

2           Clayton Ch. Finding the Other Family: A Profile of Janice Kulyk Keefer // Books In Canada. - 1998. - Vol. 27. - No 8; Clayton Ch. Interview with Janice Kulyk Keefer // Journal of Commonwealth Literature. - 1999. -Vol. 34. - P. 183-197; Divided Loyalties: Janice Kulyk Keefer's Travels Through Life and Literature Prove that you Can Come Home Again // Books In Canada. - 1990. - Vol. 19. - No 6. - P. 18-21; Howells C. A. Janice KulykKeefer's Travelling Ladies (for Simone Vauthier) // British Journal of Canadian Studies. - 1992. - Vol. 7. - No 2. - P. 415-425; Nicholson C. Grain of the Actual: Janice Kulyk Keefer and Her Writing // British Journal of Canadian Studies. - 1992. - Vol. 7. - No 2. - P. 397-414; Marald E.A. In Transit: Aspects of Transculturalism in Janice Kulyk Keefer's Travels. Dissertation. - Umea University, 1996; Tuchynska N. From ethnic towards transnational: "The Green Library" by Janice Kulyk Keefer. Master's thesis. - Ontario: Lakehead University, 2002.

3     Zhurzhenko T. Ukrainian Feminism(s): Between Nationalist Myth and Anti-Nationalist Critique. - Vienna, 2004.

4     Kulyk Keefer J. White of the Lesser Angels. - Charlottetown, 1986; Kulyk Keefer J. The Paris; Napoli Express; Ottawa, 1986; Kulyk Keefer J. Constellations. - Toronto, 1987; Kulyk Keefer J. Traveling Ladies. - Toronto, 1992; Kulyk Keefer J. Rest Harrow. - Toronto, 1992.

5     Kulyk Keefer J. Under Eastern Eyes: A Critical Readings in Maritime Fiction. - Toronto, 1988; Kulyk Keefer J. Reading Mavis Gallant. - Toronto,

19896.

6     Kulyk Keefer J., Pavlychko S. Kyiv, of Two Lands: New Visions, an Anthology of short fiction from Ukraine and Canada. - Coteau, 1998; Kulyk Keefer J. Dark Ghost in the Corner: Imagining Ukrainian-Canadian Identity.

-   Saskatoon, 2005.

7     Kulyk Keefer J. The Green Library. - Toronto, 1996; Kulyk Keefer J. Honey and Ashes: the Story of Family. - Toronto, 1998.

8     Тучинська Н. Мова і національна свідомість. Канадсько-український варіянт // І. Незалежний культурологічний часопис. - 2004.

-   Т. 35.

9     Kulyk Keefer J. Coming Across Bones: Historiographic Ethnofiction // Writing Ethnicity: Cross-Cultural Consciousness in Canadian and Quebecois Literature. - Quebec, 1996. - P. 84-104.

10    Carson N. Canadian Historical Drama: Playwrights in the Search of
the Myth
// Studies in Canadian Literature. - 1977. - Vol. 2. - № 2.

11    Hulan R. Who's There ? // Essays in Canadian Writing. - 2000. - №

71. - P. 61-69.

12    Kulyk Keefer J. The Green Library. - Toronto, 1996.

13    The Ukrainian Weekly. - 1996. - Vol. LXIV. - №. 45.

14    Дженіс Кулик Кіфер не самотня в поєднанні англійської мови з
неанглійськими лексичними елементами. Див. по даній проблемі:
Tiesen
H.F. Mother Tongue as Shibboleth in the Literature of Canadian Mennonites
// Studies in Canadian Literature. - 1988. - Vol. 13. - № 2; Aponiuk N. The
use of Ukrainian names by three contemporary Canadian writers
// The
Ukrainian experience in Canada: Reflections
/ Ed. J. Rozumnyj, O. Gerus, M.
Marunchak.
- Winnipeg, 1994. - P. 304-311.

15          Максим Тарнавський у зв'язку з цим пише: "Anyone who believes
that Ukrainians has no equivalent for the F word has a very sanitized notion of
Ukrainian culture"
- Tarnawsky M. "What is Told" in "The Green Library".History, Institutions, Language. A Paper presented at the conference Cross-Stitching Cultural Borders: Comparing Ukrainian Experience in Canada and the United States. October 29-31, 1998. Toronto // Canadian Ethnic Studies.

-   Vol. 31. - № 3. - P. 104-113.

16    Тучинська Н. Мова і національна свідомість. Канадсько-
український варіянт // І. Незалежний культурологічний часопис. - 2004.

-   Т. 35; Kulyk Keefer J. Coming Across Bones: Historiographic Ethnofiction // Writing Ethnicity: Cross-Cultural Consciousness in Canadian and Quebecois Literature. - Quebec, 1996. - P. 84- 104.

17    Thomas B. The New Historicism and the Other Old-Fashioned
Topics.
- Princeton, 1991; Kulyk Keefer J. The Sacredness of Bridges: Writing
Emigrant Experience // Literary Pluralities / Ed. C. Verduyn. - Peterborough,
1998. - P. 97-110.

18    Про цю проблему див.: Verduyn C. Memory Work / Migrant
Writing // Intersexions: Issues in Race and Gender in Canadian Women
Writing.
- New Delhi, 1996. - P. 106-115; Pivato J. Effects on Italian
Communities of Migration to Canada: A Literary Perspective // Migration
and the Transformation of Culture. - Toronto, 1992. - P. 253-265.

19    The Ukrainian Weekly. - 1996. - Vol. LXIV. - №. 45.

20    Canadian Ethnic Studies. - Vol. 31. - № 3. - P. 104-113.

21    Eksteins M. Walking Since Daybreak: A Story of Eastern Europe and
the Heart of Our Century.
- Toronto, 1999; Karafilly I. Ashes and Miracles: A
Polish Journey.
- Toronto, 1998; Hoffmann E. Exit into History: A Journey
Through New Eastern Europe.
- Toronto, 1993.

22    Kulyk Keefer J. Honey and Ashes: the Story of Family. - Toronto,
1998; Kostash M. A Journey into Eastern Europe. - Toronto, 1993; Diakunchak
Y. A New Memoir by Ukrainian Canadian Kulyk Keefer
// The Ukrainian
Weekly.
- 1999. - Vol. LXVII. - № 9; Kroller E.-M. How Do You Go Back To
Where You've Never Been // Canadian Literature. - № 164.

23    The Ukrainian Weekly. - 1996. - Vol. LXIV. - №. 45.

24    Про ситуацію з українською мовою і її використовування серед
нащадків українських переселенців в Канаді див.:
Chumak-Horbatsch R.
Language in the Ukrainian Home: Its Use in Ten Toronto Families Attempting
to Preserve their Mother Tongue. PhD Dissertation.
- Toronto: University of
Toronto, 1984; Kulyk Keefer J. Gender, Language, Genre // Language in Her
Eyes: Views on Writing and Gender by Canadian Woman Writing in English
/
Ed. L. Scheier, S. Sheard, E. Wacel. - Toronto, 1990. - P. 164-172.

25    Blodgett E.D. Literary History in Canada: The Nation and Identity
Formation. - P. 33-47; Perkins D. Is Literary History Possible? - Baltimore,

1992. - P. 7.

26          Kulyk Keefer J. Recent Maritime Fiction: Women and Words //
Studies in Canadian Literature.
- 1986. - Vol. 11. - № 2; Kulyk Keefer J. Loved
Labour Lost: Alistair MacLeod's Elegaic Ethos // Aliataire MacLeod: Essays
on his Works
/ Ed. I. Guilforf. - Toronto, 2001. - P. 72-83; Kulyk Keefer J.
Home Comings / Border Crossing: Travels through Imagined and ActualWorlds
// Dangerous Crossings: Papers in Transaggression in Literature and Culture / Ed. M. Loeb, G. Porter. - Uppsala, 1999. - P. 15-30; Kulyk Keefer J. Personal and Public Records: Story and History in the Narration of Ethnicity // Tricks with a Glass: Writing Ethnicity in Canada / Ed. R.G. Davis, R. Baena.

-   Amsterdam, 2000. P. 1-8; Kulyk Keefer J. The Sacredness of Bridges: Writing Emigrant Experience // Literary Pluralities / Ed. C. Verduyn. - Peterborough, 1998. - P. 97-110; Kulyk Keefer J. From Dialogue to Polylogue: Canadian Transcultural Writing during the Deluge // Difference and Community: Canadian and European Cultural Perspectives / ed. P. Easingwood, K. Gross,

L. Hunter. - Amsterdam, 1996. - P. 59-70.

27    Про ці процеси в рамках мультікультуралізму див.: Aponiuk N.
Ethnic Literature, Minority Writing, Literature in Other Languages,
Hyphenated-Canadian Literature - Will It Ever Be "Canadian"? // Canadian
Ethnic Studies.
- 1996. - Vol. 28. - № 1. - P. 1-7; Curtis L., Gupta D., Straw
W. Culture and Identity: Ideas and Overviews. - P. 10; Tarnawsky M. "What
is Told" in "The Green Library"
// Canadian Ethnic Studies. - Vol. 31. - № 3.

-   P. 104-113.

28    У одному з інтерв'ю вона призналася, що "do not know the
language. I see myself as
а Canadian-Ukrainian writer". Див.: The Ukrainian

Weekly. - 1996. - Vol. LXIV. - №. 45.Українська Церква та її провідні діячі

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення