М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

И К                         ^ S pa 4

о С___________________

« и                .__________ .

•л Л             I--------------- 1

     о ^      ! ш           л     2          «

^32^^  !   § s |          д.£     &

§ g § щ          я |       If

У g R | :s            §                 &

« ?9 .3   .fl   £      '5      £   І  Л          Е* "     3

я ч « и Й-*1         £Э 5   ° 2     3

1«g і   : §          й ~ю§   * «   ^

Я В „ Ч ьх к<иКЯ«2

§ I § 81 : J          ts §   *        g

? ё         ь s

О .3  О   Н о

g н       Ч ЙЧ

g ч   g Ц g

й Й g 1

ер 2   я о и

« S 3 ч "

Я  о д  д

S3 ?3     Ч X

Я «   2 ч w
^ о

03 §           §

a w я 3 ^   1 г-.     a  S ю    о

 

 

о '

д

 

у. —

 

2 & ^ ^2 ^ ^

е о л и и н ч

Й   Я   J2   8   F   К

о а« s о я      ^ о я S

/     \              ^     ^ |_ -----------------

О

Н

О

 

t^ к "* ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ,      / ^ ^ ^ 5 ^ ^^^||^

 

 

 

 

 

2 <и   о  к. Q та   G

2  S3        М    Й    Q

«     ^     ^  В §

^ « 2  ^ 2

н ч я          н

^ я 2  S

^ « f3          ^

та       м

Я    н о  «  "   я       н

Я    сЗ Н     ч    Я         та

лн  я    «        ^          ^          ч

°  п   % & I  §  ^

а      и  я      и


о     <я      Я х

^      ни    ^ ш

о     ДЙ

is я     s ч з

Я о В       Ч ^

 

■з * § | § і s „ ^ ^ ^  ^ ^

^^^^^^ ^^

у п

S

т д

і

в

о н

ж

е за

S

н

р к

Ук

чо     а    ч ^

 

=     ta д я

2 а ^ ^ я я я Ц

^ ^ g- ^ Э ^ о ^^^^^^^^

 

 

 

 

:-       Н  Я        ^ '     5

MjsB.^lflt^Be   g

^^^^^^^^          S

^^^^^^^^  ^     ^

^     ^ я            ^       О

 

 

я я ср

а

я

5 ^ s s a u ^

И о є К я я ^^^^

4

.3. .с

и

^     ^ „ ^ ^ м о н « я     о й

н  ь о       а      2 тВідмітимо, що з метою поглиблення змісту бюджетного регулювання на
основі трансфертно-варіативного підходу та розширення його предмету, в усіх
чотирьох групах бюджетних надходжень доцільно виокремити такі, що
відносять до доходів загального та спеціального фонду обласного бюджету
згідно ст.68,
69 БКУ [203], Державного та бюджетів інших рівнів бюджетної
системи. Тоді сукупність послідовних локальних оптимальних управлінь дещо
розшириться                           і                       являтиме                          собою вираз

Такий розподіл має значення під час регулювання процесу складання бюджетів усіх рівнів на принципах трансфертно-варіативного регулювання з урахуванням балансу між стратегією підтримки існуючих соціально-економічних процесів на території бюджетного регулювання та стратегією розвитку. Це пов'язано з тим, що надходження загального фонду бюджету обумовлюють здійснення відповідних видатків, які призначені для реалізації основних функцій та завдань держави, органів місцевого самоврядування на певній території, які стосуються підтримки належних стандартів якості життя громадян та забезпечення рівних умов проживання незалежно від регіону.

Навпаки, надходження до спеціального фонду бюджету передбачають здійснення у подальшому таких витрат та видатків, які сприяють стратегічному розвитку території. Наприклад, до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів віднесено надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів, ст.69 БКУ, капітальні видатки з якого згідно ст.71 БКУ спрямовуються на «соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); ... будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням» [203], що пов'язано з довгостроковою перспективою економічного зростання регіону та підвищення

у подальшому рівня життя громадян.

Так, якщо у комплексі локальних оптимальних управлінь варіативного регулювання щодо  бюджетних надходжень на певному кроці плановогоперіоду, розподілених на загальний та спеціальний фонди, превалюють
управління, які складаються зі збільшення надходжень до загального фонду, а
надходження до спеціального фонду у своїй більшості зменшуються або
залишаються  не змінними,
N

£

t=1


N

£ (Пt t at;Нt t at;К3 t at; Г3

7 =1

N   с        с      с с

Vt=1

 

 

,то можна констатувати, щоті процеси у регіоні, які забезпечують доходи спеціального фонду місцевого бюджету розвиваються слабко або знаходяться у стадії спаду, внаслідок чого стратегією бюджетного регулювання на даному кроці є підтримка існуючого рівня соціально-економічного відтворення.

У протилежному випадку, коли у варіації управлінь певного кроку планового періоду спостерігається збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету темпами, що перевищують приріст надходжень до загального

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки