М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

о      о               К tr

ей       л          д н

но и 2

о      зД     Ч

^              ft о

'О       ^     ей

її                  cP ft      • р

2        м  ft hH

 

 

 

 

m                  ft

н       і wo

cd                  Ч Ю

со             

«               ей g

'^          '^2

&           О Д

н                      ср

,     ^ °°cP

 

Д       ^      Д> н oft

^       "       Ч Д        Д X

_        ей    со ей

ей        р        Ч ^        . „со

о     в     й    а но

 

 

'ft      ^     ^ л «ян5

^     ^        • §          ,Й ° ^

Д       «       К      ^ О 13

 

 

 

 

 

 

 

 

5      S      5 2   S

о в

ей

. и

о ft

IT)

03 о

8 ~ «

ft

^      g '^

^     Ь:     3 2-          о

ft        с

 

X

ей ь ь s

^  в    ft «

О 03  ^  о

tjT     со 3ft  S

• ІЗ    о   ft  н

с- к о    е  ^

В  о   U  ft

*       %       Z о i

 

со

 

 

е 2 з о

^ cd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1987 р. у Звіті Комісії ООН з навколишнього середовища уперше окремий розділ було присвячено проблемам міст та регіонів на тлі процесів урбанізації. І вже у 1992 р. з проголошенням єдиної концепції сталого розвитку у Програмі «Порядок денний на ХХІ століття» застосовано поняття «сталого розвитку населених пунктів», змістом якого визначається подолання економічної та соціальної дивергенції регіонів, підвищення умов життя на основі технічного прогресу, взаємодії державного та приватного секторів, залучення громадян до процесу управління регіоном.

З прийняттям «Порядку денного на ХХІ століття» у подальших документах, включаючи останній Глобальний план дій до 2015 р., пріоритети регіонального регулювання відповідають концепції сталого розвитку.

Таким чином, глобальні принципи, пріоритети та завдання розвитку регіонів, міст та населених пунктів, на які спирається загальносвітове регулювання регіональної економіки, відображено у наступних базових документах ООН: Декларація та План дій першої Конференції ООН з питань регіональної політики і розвитку міст та населених пунктів (1976, Ванкувер) [104]; Декларація та Програма дій другої Конференції ООН з аналогічних питань (1996, Стамбул) [108]; Декларація з питань міст та населених пунктів Саміту тисячоліття (2001, Нью-Йорк) [24].

Як було зазначено раніше, координаційним центром по виконанню задекларованих завдань розвитку є Агенція ООН з питань міст та населених пунктів UN HABITAT. У колі її уваги збереження довкілля та кліматичні зміни, моніторинг соціально-економічного прогресу, захист прав у питаннях землекористування та житла, прогнозування катастроф, інтеграція населення, управління містами, економіка міст та фінансування ЖКГ, очищення води та інфраструктура для задоволення базових потреб людей [112,107].

У Плані дій другої Конференції ООН з питань регіональної політики і розвитку міст та населених пунктів у п.37 підкреслено: «...держави, що беруть участь у Конференції, зобов' язуються впроваджувати План дій за допомогою місцевих, національних, субрегіональних та регіональних планів та іншихдирективних документів, що розробляються та реалізуються за участю усіх зацікавлених сторін...» [108]. Таким чином, глобальні цілі розвитку завжди спиратимуться на завдання, що реалізуються у регіонах.

Розглянемо загальносвітові концепції регулювання розвитку регіонів за останні 35 років, відображені у [24,104,105,108] (рис.1.3, 1.4).

У Ванкуверській Декларації 1976 р. [105] визначено потреби людини, які віднесено до базових. Це зайнятість, житло, здоров'я, освіта та відпочинок. Однак, більшість країн світу страждають від соціальних проблем злиднів, надмірного розриву між багатими та бідними, расової дискримінації, економічних проблем дивергенції міст, безробіття, відсталості сільської місцевості, екологічних проблем погіршення стану природних ресурсів.

Для усунення існуючих проблем політика регулювання регіональної економіки з метою розвитку, вираженого у підвищенні якості життя людей, ґрунтується на пріоритетах справедливого розподілу вигід між регіонами, обачного використання землі, як не поновлюваного обмеженого ресурсу, господарювання на принципах збереження довкілля та управління відходами, ефективного контролю іноземних інвестицій у програми регіонального розвитку, міжнародної співпраці. При цьому усі громадяни, особливо жінки та молодь, незалежно від рівня кваліфікації, повинні мати можливість брати участь у розробці та реалізації політики економічного розвитку регіонів. Для досягнення пріоритетів регіонального розвитку Планом дій, 1976 р. [104] передбачено виконання низки завдань, які мають такі акценти: рівномірний розподіл населення, ресурсів та економічної діяльності по всій території регіону; доступ мешканців до базових послуг; пошук нових джерел ресурсів; розвиток людського потенціалу; врахування цінностей етнічного населення; управління фактичними та потенційними ресурсами; координацію інтересів міст та сіл; моніторинг агломераційних процесів; поліпшення житла та інфраструктури, особливо у селах; розширення та оновлення населених пунктів; прогнозування катастроф.

и 5


 

0        g       С       н         «2 ^м^^

 

£    ,£ ►л й     и д     ° н     и О "б х

 

 

 

 

 

1   іу.5 § І    8 I I я * S-'S

| н  * н § Q | £ g * о I

I g It § I I &5 ё g-e lag §

Ч  CPU   S  со  S 00 00  о U  CPol=tK   С CP


Н О О

ю

є

і

ц н

е г

Аг

 

 

 

 

 

в

,в

і

кт

н у п


о с


 

 

 

G со со   о д


 

 

га о 1>

а т

т

і

м

,в

і

н о

і

г е р

Й  « !=Г

н  & £

н  а &

в   ё I

s   v t

м о га

и  ° s

ку

т и в з о р

^    К   5   га   G s '£.3   й   g   й Л

 

 

 

 

тоДюЕ^^Есооо^^ х

     


• •••     •••   ••• •

И                              д5   >>                        л л і—і

 

^^^^^ -"13^


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 5


 

тл

ьіу

нмб таум

итткта

питС

в з о р


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8]

0


 

 

 

и н и д о р

ут ут

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки