М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

На відміну від Плану дій 1976 р., у Програмі дій 1996 р. передбачено національний та глобальний рівень завдань (див. рис.1.4), кожен з яких містить заходи зі сталого розвитку населених пунктів. Розглянемо їх більш детально.

На рис.1.5 видно, що глобальний сталий розвиток населених пунктів в умовах урбаністичного світу містить всеохоплюючі глобальні завдання, які повторюються або уточнюються у завданнях національного рівня. Так, однаковими для глобального та національного рівня регулювання регіональної економіки є питання сталого використання землі та енергоресурсів, сталого функціонування транспорту та комунікацій, підтримки сільських районів, збереження історичної спадщини, нарощення потенціалу запобігання катастрофам. Наприклад, глобальне завдання зі створення екологічно сталих міст трансформується на національному рівні в охорону довкілля, водопостачання, видалення відходів, скорочення використання важких металів.

Глобальне завдання соціального розвитку передбачає налагодження інфраструктури та надання послуг, будівництво житла, моніторинг соціальних зрушень. Завдання сталого землекористування полягає у врегулюванні конкуруючих запитів на землю різних сфер господарства.

 

 

 

 

 

и 5

ас о о

 

 

 

 

 

 

 

 

:нн

О

 

Он нС

о

Он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

и m

нн Рч


 

 

 

 

 

 

 

 

 

е та

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я н н

е

іш

рі

иа

вл вт

ляит

длж

івту ріит

тц еіц

нф

и

м

е л б о

про

хе

ихд

,а ,к ро утін

S3 и о с


ів рі

е

н іо сі

н

е

п


руо тд

ь

от ніс ьні

лт іау ціс

оід

Сві , ія

,тіац стра огр нег ідте біін

яа нн

ньн

ел

ініа ріці

оо кс

и,

вь

в: ц :кіс

омі тм

их

ви

озчи


в о

м у

нн

е р о в т

С


оо рб йо ир

о р о

д

з

я

л д

вія

лиття

яти

рия пл

сд

,ліні

о к

S о

о и W

талатн стид

ор нп а т

и н и

д

ю

л

 

 

 

 

 

 

 

иць

ниц

біс

ром

увичих уо яб но нр

 

 

 

 

 

 

 

ві

в

,я л іл кі

в о

д

я н н

е л а д и в


 

 

 

 

 

е та

С


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

о

ад

л в з ія

ац

р г

е

інт

а н

ь

ці о

С

 

 

 

 

 

 

у р о

кт

е с

 

 

 

 

 

н я н н а н

з

и

т а т ої

н ч и р о т іс

а н о р о х о

а т

нн

еже

е р е б

со


 

ев Н

мві

иіт кк

номікпукн

онх

ки ен е

ял не нс еа

іплн

рі

к

>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

ку

т и в з о р

оя гн лон

ле

таш

су

йр ійз гіі ені

е з

е

н в и т к е

ф

атльн тріал

сці

уо

вс иа

лпн

в а к ін ці

О ціїа

ф

о

тр

с а

аат

к

ів кі

ді лі

ас

н

ід ві

ік лі

а т

анн

іг бі

о п а

з

ці н

е т о

С

 

 

 

 

 

 

 

м

е

ів

та

е

мих

жка в

ді ві

а в о

м ід

ц

іс

м

чимко

чоін

боожа

тиві

уікі

бві ео жл оо моч

рта

и т

у б

же

еля кдл яд

о

,о л т и

м

 

 

 

м и н д о

ир

р п

ев Н

 

 

 

 

 

н а

анн

іг бі

о

ап

со у т

і

в с

ха

н

ї

у

у к т и в з о р

о г о

ат с

їа р к

а:

З о

.5 ел У завданні з викорінення бідності, забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції виділялись такі програмні напрямки, як продовольча безпека, освіта, зайнятість, охорона здоров' я, питна вода, санітарія, житло, зелені зони, соціальна інтеграція та подолання нерівності, підтримка родини як соціального інституту, зниження рівня злочинності. Завдання регулювання регіональної економіки для розбудови екологічно сталих населених пунктів включало охорону здоров' я та довкілля; створення умов для репродукції родини; навчання особистому та колективному здоров'ю; скорочення відходів; розробку нових екологічних моделей «виробництво-споживання». Під завданням сталого використання енергоресурсів розумілось енергозбереження; використання альтернативних видів енергії та масовий транспорт. У коло питань сталого функціонування транспортних і комунікаційних систем входили: пошук альтернативних засобів пересування та видів палива; забезпечення мобільності людей з особливими потребами; зменшення перевантаження дорожньої мережі; розробка екологічних технологій. Завдання збереження історичної та культурної спадщини полягало у збереженні, у першу чергу, цілісності історичної структури міст. Зміцнення міської економіки вбачалось у зміні технологій виробництва, споживання і торгівлі, які спричинять структурні зрушення, розвиток сфери обслуговування та соціально-економічний розвиток. Тому потрібні були географічно збалансовані комплексні моделі регулювання регіональної економіки з особливою увагою до малого та середнього бізнесу. У сільських районах досягнення збалансованого розвитку передбачалось шляхом диверсифікації діяльності; підготовки кадрів для підприємництва та опанування нових технологій; впровадження принципів сталого землеробства. Завдання по запобіганню стихійним лихам у центр уваги ставило будівництво з аналізом природних та техногенних загроз; переселення мешканців у небезпечні райони; перевірку міцності систем життєзабезпечення.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки