М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 98

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

706.          Постанова «Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік» №3358-VI від 13.05.2011 : за станом на 13.05.2011 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-vi

707.          Постанова «Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст» №521 від 17.03.2000 : за станом на 23.08.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=521-2000-%EF

708.          Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» №5271-VI від 18.09.2012 : за станом на 18.09.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5271-17

709.          Постанова «Про розробку проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону» №368 від 24.05.1993 : за станом на 24.05.1993 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. -Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_29/pg_igwjwy.htmПостанова «Про розроблення проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Придніпровського регіону» №838 від 17.10.1995 : за станом на 28.10.1996 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=838-95-%EF

710.          Постанова «Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування» №309 від 02.04.2009 : за станом на 05.08.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=309-2009-%EF

711.          Постанова «Щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України» №782-15 від 15.05.2003 : за станом на 15.05.2003 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=782-15

712.          Потапова Н.А. Кластеризація економічних регіонів України за
показниками інноваційної та наукової діяльності : (стаття) [Електронний
ресурс]
/ Н.А. Потапова // Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». Проблеми економіки та управління. - 2010. - №684. - Режим
доступу          до                               журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/08.pdf

713.          Похилюк В.В. Державне регулювання економіки та дія вмонтованих стабілізаторів в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / В.В. Похилюк. -Донецьк, 2002. - 17 с.

714.          Похильченко О.А. Концепція кластеру у формування конкурентоздатності деревообробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка ті управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. А. Похильченко. -Ужгород, 2011. - 23 с.

Притула Х.М. Стабілізаційні механізми розвитку економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01«Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Х.М. Притула. -

Львів, 2004. - 21 с.

719.          Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району): [монограф. / за ред М.І.Карліна]. -Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. - 332 с.

720.          Проблеми та ризики запровадження двопалатного парламенту в Україні : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/august08/11.htm

721.          Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Відкритість, дієвість, результативність» від 17.03.2003 : за станом на 17.03.2003 : (текст) [ Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001120-03

722.          Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» від 20.12.2008 : за станом на 20.12.2008 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0005120-08

723.          Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Послідовність. Ефективність. Відповідальність» від 12.03.2004 : за станом на 01.12.2004 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0002120-04

724.          Програма діяльності Кабінету Міністрів України №n0002120-02 від 05.06.2002 : за станом на 05.06.2002 : (текст) [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0002120-02

725.          Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa reform FINAL 1.pdfПрограмма ООН по окружающей среде : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.un.org/ru/ga/unep/

726.          Проект «Електронне село» у Дніпропетровській області : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://village.dp.ua/node/82

727.          Проект Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України» : (текст) [Електронний ресурс] / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. -Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/71304

728.          Проект Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України» : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=1881

729.          Проект Закону України «Про внесення змін до закону України «Про
зайнятість населення»
№10497 від 21.05.2012 : (текст) [Електронний ресурс] /
Верховна       Рада України.        -                              Режим     доступу :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=43470

730.          Проект Закону України «Про Загальнодержавну програму
«Електронна Україна» на
2005 - 2012 роки» : (текст) [Електронний ресурс] /
Верховна       рада  України.        -                              режим     доступу :
http://gska2 .rada.gov.ua:7777/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=5414&skl=5

731.          Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики» : за станом на 08.10.08 : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dbn.at.ua/publ/3-1-0-7

732.          Проект Закону України «Про концепцію державної регіональної економічної політики» №1213 від 09.07.1998 : за станом на 09.07.1998 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=4219

733.          Проект Закону України «Про основи державної регіональної політики» від 7.12.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. -Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=1919Проект Закону України «Про сприяння продуктивній зайнятості населення» : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.ekonprof.narod.ru/Proekt.doc

734.          Проект Закону України «Про стратегію сталого розвитку України» від 10.11.2004 / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. - К., 2004. - 24 с.

735.          Проект Закону України «Про території перспективного розвитку» №6352 від 28.04.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна рада України. -Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=37616

736.          Проект Концепції державної регіональної політики від 27.02.2008: (текст)        [Електронний        ресурс].        -        Режим        доступу : www.obladmin.poltava.ua/politics/data/.../konc_derd_region_polit.doc; www.adm.gov.te.ua/.../toda_p51_Proekt%20konsepsiiregion%20politikї.doc;

737.          Проект Концепції переходу України до сталого розвитку від 15.03.2012    :    (текст)    [Електронний    ресурс].    -    Режим    доступу : http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyu-ta-zmi/gromadske-obgovorennya/7552

738.          Проект Концепції переходу України до сталого розвитку №3234-1 від 19.12.01 / Ю.І. Самойленко, С.І. Курикін, В.Б. Хазан. - К., 2001. - 38 с.

739.          Проект Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України від 2008 р.: (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=865

740.          Проект Концепції сталого розвитку України / [С.І. Дорогунцов, В.Я. Шевчук та ін.]. - К., 1997. - 17 с.

741.          Проект нової системи моніторингу та рейтингової оцінки стану здоров'я населення і діяльності регіональних систем охорони здоров'я, яка здійснюється МОЗ України та КМУ від 2011 р. : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://moz.gov.ua/docfiles/New_rating.pdfПроект Стратегії інноваційного розвитку України на 2009 - 2018 роки та на період до 2039 року : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://arch.ukrproject.gov.ua/files/content/strat_razvut.pdf

742.          Проект Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 - 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : (текст) [Електронний ресурс] / Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України. - Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718

743.          Прожиточный минимум Российской Федерации : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://afga.ru/?p=48

744.          Промышленность Украины. Отдыхаем с «Социсом» : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukr-industry.blogspot.com/2008/11/blog-post_742.html

745.          Простотіна С.В. Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / С. В. Простотіна. - Харків, 2010. -

22 с.

749.          Пруненко Д.О. Удосконалення організаційно-економічного механізму формування кластерів нерудних будівельних матеріалів в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Д.О. Пруненко. - Харків, 2009. - 24 с.

750.          Пухир С.Т. Стратегічне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / С.Т. Пухир. - Львів, 2005. - 16 с.

751.          Пятак В.А. Фактори та механізми інтенсифікації економічного розвитку регіону (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.А. Пятак. - Львів, 2006. - 24 с.Радник. Український юридичний портал. Цивільний кодекс України. Стаття 89 «Державна реєстрація юридичної особи» : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://radnuk.info/komentar/chky/chky-knuga1/chky-knuga1-pozd2/101-tsk-glava7/1808--89-—.html

752.          Радченко Я.Ю. Знання як стратегічний ресурс сталого економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Я.Ю. Радченко. - Харків, 2004. - 18 с.

753.          Разумовський С.О. Механізм регулювання бюджетно-кредитної діяльності регіону в умовах підвищення рівня економічної самостійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / С.О. Разумовський. - Харків, 2000. - 14 с.

754.          Рамазанов С.К. Моделі і інформаційні технології еколого-економічного управління виробничою системою в нестабільному середовищі: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / С.К. Рамазанов. - Донецьк, 2008. - 40 с.

755.          Рачинський                 О.С.               Економіко-прогностична модель
природокористування урбанізованого регіону
: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня к-та. екон. наук
: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і
охорони навколишнього середовища»
/ О.С. Рачинський. - Київ, 2010. - 27 с.

756.          Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития / [монограф. / ред. А.П. Голиков]. - Х. : 1994. - 275 с.

757.          Регіональна політика та механізми її реалізації / [монограф. / ред. М.І. Долішній]. - К. : Наук. думка, 2003. - 503 с.

758.          Регіональна політика: методологія, методи, практика / [М.І. Долішній, П.Ю. Бєлєнький, Є.І. Бойко та ін.]. - Львів. : ДПА Друк, 2001. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки