І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Використання орендованого транспорту позбавлено недоліків, пов'язаних з придбанням і обслуговуванням власних туристських автобусів. Оренда най­більш ефективна для починаючих туристських компаній, які не досягли знач­ного обігу коштів. Оренда туристських автобусів здійснюється на підставі до­говорів оренди, що укладаються між туристським і транспортним підприємст­вами. Застосування орендованих туристських автобусів дозволяє туристському підприємству вибрати найбільш відповідного партнера за вимогами до переве­зення туристів. При цьому туристська фірма не нестиме прямих витрат на ре­монт, обслуговування і підтримку технічного стану транспортного засобу.

Незважаючи на цілий ряд переваг автобусів, їх застосування має і обме­ження, одним з яких є обмеження кількості туристів, що перевозяться. Застосу­вання автобусів найбільш ефективно для перевезень туристів на невеликі від­стані і забезпечення різного роду програмних заходів. Організація туристських подорожей на середні й великі відстані вимагає ретельної додаткової організа­ції маршруту, місць стоянок, нічлігів, харчування. Тривале перебування у тран­спортному засобі (особливо по дорозі назад) може негативно позначитися на загальному сприйнятті якості відпочинку.

Використання особистого автомобільного транспорту туриста є особли­вим видом туристських подорожей, що називаються автотурами.Автотуризм досить широко розвинутий у всьому світі. Це пов'язано з його відносною дешевизною і свободою у виборі маршруту, готелю, про­грами і т. ін.

У багатьох випадках туристи не хочуть пересуватися по конкретному ма­ршруту. Вони вважають спонтанне пересування привабливішим: переїздити з мотелю до мотелю або з кемпінгу до кемпінгу, заїжджати в різні міста, огляда­ти визначні пам'ятки і т. ін.

Найпоширеніші подорожі з використанням особистого транспорту тури­стів - поїздки вихідного дня. За видами туризму найпопулярнішим є оздоровчі (виїзд на природу або до місць відпочинку) і пізнавальні (поїздки до історичних або культурних пам'ятників).

Розвиток готельної інфраструктури, зокрема мотелів пов'язаний з автоту­ризмом. У різних країнах за традиційними туристськими трасами побудовані цілі ланцюги малих готелів і кемпінгів, орієнтованих перш за все на обслуго­вування туристів, які подорожують на особистих автомобілях.

Процес підготовки автомобільної подорожі включає:

-            розробку маршруту;

-            розробку графіка руху;

-            оформлення маршрутної документації.

У дорозі туристу будуть потрібні такі документи: паспорт (при подоро­жах за кордон - іноземний паспорт з візами відповідних країн), посвідчення на право керування автомобілем, талон попереджень, довіреність на право керу­вання автомобілем або договір про його оренду (якщо подорож здійснюється не на своєму автомобілі).

Туристи, які виїжджають за кордон на власному транспорті, повинні мати права водіїв міжнародного зразка, транспортний засіб повинен бути застрахо­ваний, власник транспортного засобу повинен мати поліс страховки страху­вання цивільної відповідальності, а також належним чином оформлені докуме­нти на автомобіль. Туристське підприємство як організатор подібного роду ту­рів повинне сприяти у правильному оформленні вказаних документів. Крім цього, туристу повинні бути надані карта з нанесеним маршрутом руху, місця­ми заправок, кемпінгами, мотелями, пунктами технічного обслуговування, а та­кож документи, що підтверджують замовлення обслуговування в цих місцях, або міжнародні сервісні книжки, що дозволяють розміщуватися або одержувати обслуговування у вказаних пунктах за попередньою оплатою.

Специфічним видом послуг, що використовують у туристському обслуго­вуванні, є прокат автомобілів, індустрія якого розвивається практично з тих ча­сів, коли був створений автомобіль.

Великі фірми з прокату автомобілів мають представництва і в містах, і в передмістях, але велика їх частина дотепер сконцентрована в аеропортах, де вони мають свої стоянки. Цим фірмам доводиться враховувати при розра­хунку вартості оренди автомобіля досить високу плату за оренду місця в ае­ропорту. У результаті вартість прокату в таких компаній вище, ніж у тих, що не мають представництва в аеропорту. Незважаючи на це, споживачі цінуютьзручності від того, що можуть відразу при виході з літака підійти до стоянки прокату автомобілів.

Процедура оренди досить проста. Від туриста вимагається, щоб його вік був не менше за 21 рік і не перевищував 70 років (у деяких фірмах Великобри­танії - 25 і 75 років відповідно). Турист повинен пред'явити службовцю компа­нії паспорт і посвідчення водія (міжнародного зразка). До моменту укладення договору посвідчення повинне бути дійсним не менше 2 років ( у Великобрита­нії - 1 рік, а для водіїв молодше 25 років необхідний стаж збільшується на 1 рік). У деяких країнах обслуговування клієнта проводиться тільки за наявності кредитної картки, в більшості ж країн оплата за послуги здійснюється готівкою.

Туристу, який відправляється у подорож з діловою, оздоровчою, пізнава­льною чи іншою метою, перш, ніж орендувати автомобіль, необхідно поцікави­тися умовами паркування і цінами на таксі. Можливо, поїздка на таксі виявить­ся більш вигідною як у фінансовому, так і у моральному відношенні.

 

19.2.2 Перевезення залізничним транспортом

Залізничні перевезення є ефективним інструментом транспортного забез­печення в туризмі. Достатньо високий комфорт подорожі, висока швидкість і можливість компактного розміщення групи туристів при помірних цінах роб­лять цей вид транспорту конкурентоспроможним при пересуванні на малі від­стані. Найбільше застосування залізничний транспорт знаходить при організації внутрішнього і прикордонного туризму, а також пізнавальних, екскурсійних турів і туризму вихідного дня.

Свого часу поява залізниць провела справжню революцію в подорожах, запропонувавши більш дешеве й швидке перевезення у порівнянні з кіньми і кораблями. Великі мережі залізниць Північної Америки і Європи зробили за­лізничні станції центрами районів. Залізниця замінила не тільки диліжанс, але і таверни, які з 1790 р. стали називати французьким словом "готель". Ці­лком природно, що для зручності готелі будувалися поряд із залізничними станціями.

Залізниці встановили зразок мобільності й зробили можливим зв'язок між віддаленими частинами країн. Будівництво залізниць стало великим бізнесом після сільського господарства.

Курорти, що були видалені від населених пунктів, виявилися доступними завдяки залізницям. Гірські курорти першими відчули вплив залізниць на тури­стські подорожі. Залізничні компанії побудували готелі в Європі, Канаді й США. Залізниці Canadian Pasific і Canadian National дотепер керують великою кількістю готелів і курортів.

У подальші роки поїзди стали більш безпечними, швидкими й комфорта­бельними. У кінці ХХ ст. залізниці могли запропонувати всі зручності сучасно­го побуту, включаючи електричне освітлення, парове опалення, спальні вагони, вагони-ресторани і навіть ванні кімнати.

У сучасному світі туристичні поїзди в побуті називають "готелями на ко­лесах". При цьому часто поїздки залізницями використовують як основну мету подорожі. Для такої подорожі є усі умови.Залізничні подорожі - достатньо популярний вид відпочинку за кордо­ном. Найяскравішими прихильниками цього виду туризму вважаються німці, англійці й швейцарці. Причому якщо мешканці Великобританії і Швейцарії вважають за краще подорожувати своїми країнами, то німці об'їхали усю Євро­пу навіть дісталися до Росії. Особливо престижним серед німецьких туристів вважаються паровозні подорожі. Найпопулярнішим в усіх без винятку прихи­льників залізничного туризму є "Orient Ехр^"("Східний експрес"), стилізова­ний під знаменитий поїзд кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Останніми роками спостерігається зростання інтересу до залізничного ту­ризму і на американському континенті, де є три тривалі маршрути: "Транс­Канада" (десятидобовий поїзд з Ванкувера до Монреаля через Вінніпег і Отта­ву), "Транс-Америка" (12 діб з Вашингтона в Лос - Анжелес через Чарльстон, Новий Орлеан, Сан-Антоніо, Ель-Пасо та ін.) і "Транс-атлантика" (з Манагуа в Пуерто-Монт через Гуаякиль, Ліму і Сантьяго).

В Америці ці туристські поїзди ще називають «Orient Express».

У Норвегії популярні туристські маршрути на спеціальному поїзді з огля­дом найбільших і красивих фьордів у світі.

Залізничні маршрути є в Індії і Індонезії. Для туристів, які відвідують Ін­донезію, пропонується унікальний тур - "Парові локомотиви Індонезії" з огля­дом самої великої колекції діючих локомотивів і вагонів вузької колії.

У системі пасажирських перевезень, поїзди розділяють на нерейсові (чар­терні), комплектовані при необхідності, і рейсові, що курсують за жорстко встановленим маршрутом і строгим дотримуваним графіка руху.

Нерейсові (чартерні) поїзди - це замовлені поїзди, що призначаються по­за регулярним розкладом. До спеціальних відносяться туристсько-екскурсійні поїзди, що прямують за спеціально для них прокладеними нитками маршрутів і графіками руху, складеними з урахуванням "вікон" у регулярному розкладі, а також туристсько-екскурсійної мети.

Рейсові поїзди підрозділяють на приміські, місцеві й дальні.

Приміські поїзди прямують за твердим розкладом у межах приміських зон великих міст. Склад звичайно вміщує до 1500 пасажирів, причому сидячих місць до 1000. Поїзди здійснюють часті зупинки на місцевих станціях. Місця у вагонах не нумеровані.

Місцеві поїзди прямують між станціями однієї залізниці (в Європі може бути в межах однієї держави) звичайно вони курсують на відстані в межах до

700 км.

У ряді випадків відмінність між приміськими і місцевими поїздами до­сить умовна і істотно залежить від географічних характеристик місцевості й країни в цілому, за винятком швидкісних маршрутів, поїзди місцевого сполу­чення здійснюють зупинки практично на всіх станціях.

Дальні поїзди прямують на відстані понад 700 км.

Залежно від сезонності поїзди підрозділяються на поїзди цілорічного кур­сування і поїзди сезонного курсування (в основному літні).

В Україні поїзди й вагони підрозділяються на різні категорії.Розрізняють такі категорії поїздів: пасажирський (швидкість до 100 км/год), швидкий (до 120 км/год), прискорений (до 120 км/год), швидкісний (понад 140 км/год).

Категорії вагонів: сидячий, плацкартний, купейний, спальний, вагон-ресторан, поштово-багажний вагон.

За рубежем існує інше розмежування вагонів на класи (перший, другий, туристський), а купе діляться на чоловічі, жіночі, сімейні, для тих, хто палить, некурящих, люкс, одно-, двох-, трьох-, чотиримісні і туристські (до 6 місць).

В Європі прийнята наступна класифікація поїздів:

-            ТБ - міжконтинентальний експрес;

-            1С - міжнародний експрес;

-            1СЬ - швидкісний суперекспрес;

-            ТЕЕ - фірмовий експрес;

-            ЕС - швидкісний експрес;

-            Е - швидкий поїзд;

-            RSB - приміський поїзд та ін.

Стандартні залізничні тури умовно можна розділити на три самостійні категорії:

-            одноденні;

-            нетривалі (2-3 діб);

-            багатоденні (від 5 днів і більш).

Одноденні тури починаються вранці і закінчуються ввечері того ж дня. Туристів довозять до конкретної станції, де для них підготовлена спеціальна програма. Це може бути екскурсійна поїздка або пікнік на природі.

Нетривалі тури, як правило, пропонують розміщення туристів в окремих купе. Поїздки традиційно складені з таким розрахунком, щоб вночі, коли всі сплять, поїзд знаходився у дорозі.

Багатоденні тури відрізняються великою різноманітністю. Залежно від маршруту і екскурсійної програми туристи часто знаходяться у дорозі і в ден­ний час.

Організація залізничних перевезень здійснюється установами залізнично­го транспорту. Туристська фірма на підставі заявки купує залізничні квитки для перевезення туристів. Ці квитки можуть бути індивідуальними або груповими.

Крім цього залізниці надають широкий спектр знижок і пільг для різних категорій пасажирів.

Як було вказано раніше, туристські перевезення залізничним транспортом в основному здійснюються швидкими й пасажирськими поїздами регулярного прямування і спеціальними туристськими поїздами. Останнім часом для пере­везень туристів в Японії, Бразилії, Південній Кореї, Росії, країнах Європи вико­ристовують швидкісні залізниці.

Для перевезень туристів застосовують удосконалені поїзди з похилим ко­рпусом і поїзди на магнітній підвісці.

У даний час у світі спостерігається тенденція збільшення числа туристів, які вважають за краще замість авіаперельотів поїздки швидкісними поїздами.Перевезення пасажирів на залізничному транспорті здійснюються за кви­тками, які купуються наперед. В Україні існують разові квитки для одного па­сажира і для групи пасажирів. Крім того для поїздок у приміському сполученні продають постійні квитки на поїздки протягом певного часу зі знижкою. Існує система пільгових квитків для певних категорій населення

Значний інтерес представляє існуюча в Європі система оплати проїзду пасажирів на залізничному транспорті.

На квитках за кордоном відсутня дата поїздки і номер місця, оскільки у країнах Європи продаж квитків на конкретну дату і конкретне місце вважається окремою послугою залізниці. Крім того, поїзди рідко заповнені навіть наполо­вину, тому бронювати наперед дату і місце не прийнято. На квитках, як прави­ло, ставиться дата придбання. Пасажир може скористатися даним квитком, по­ки не закінчився термін його дії (як правило, 2 місяці).

Крім разових квитків в Європі поширені проїзні квитки, що надають пра­во необмеженого пересування протягом певного часу у вказаному регіоні. Кви­тки бувають різні за терміном дії і широтою географічного простору. Розгляне­мо деякі системи пільгових квитків.

Система пільгових квитків "Еurailраss" діє у 17 країнах Європи при пря­муванні залізницями:

-            квиток без ліміту відстані (для першого класу) діє до 15 днів або до 3 місяців;

-            квиток для молоді (за наявності посвідчення міжнародної студентсь­кої організації) без ліміту відстані діє до 15 днів, один місяць або два місяці;

-            для пасажирів, які їдуть удвох (або в більшій кількості) та ін.

Така система діє при проїзді території Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Нідерландів і ряду інших європейських країн.

Система "Inter Rаil" - це узгоджені пільгові тарифи на залізничному тра­нспорті, що діють на території 27 країн Європи і Африки. Квитки підрозділя­ються за віковими категоріями пасажирів і сферами дії. Залежно від віку паса­жира квитки розподіляються на " Ішег Rаil under 26" (для тих, хто молодше 26 років) і (для " Inter Rаil 26+" для всіх інших).

Для пасажирів з квитками " ішєг Rаil under 26" нижньої вікової межі не існує. Звичайно такими квитками користується молодь віком 18—25 років. Для них сфера дії квитка " Inter Rаil under 26" розбита на сім зон. Можна купити квиток на одну, дві й більше зон. Квиток на одну зону дійсний 15 днів, а на бі­льшу кількість зон - 30 днів.

Квитки " Inter Rаil 26+" призначені для пасажирів старше 26 років, і їх можна купити на 15 або 30 днів без розбиття на зони.

У кожній країні існують також свої національні тарифи, що передбача­ють додаткові пільги. Так, у Великобританії можна купити пільговий іменний квиток з великою знижкою на проїзд без обмеження відстані в окремі періоди часу (система "British Rail System"), Крім того, на англійських залізницях мо­жна придбати проїзний квиток ("British pass") для туристів і гостей, а також для молоді зі значними знижками, діючими тільки у вагонах другого класу. Тут же встановлений самий пільговий ліміт перевезення багажу без додатко­вої оплати: в першому класі - 70 кг, в другому - 50 кг (в інших європейських країнах такий ліміт складає 20-35 кг). На залізницях Великобританії можна провозити безкоштовно чотирьох дітей віком до 5 років, для дітей з 5 до 16 років діє 50%-на знижка.

У Німеччині діти до 4 років мають безкоштовну пільгу на проїзд, з 4 до 11 років - 50% від повної вартості квитка. Молодь від 12 до 26 років одержує знижку по шкільних або студентських квитках у вагоні другого класу.

Для туристів у Німеччині продаються пільгові квитки на 5, 10, 15 днів і на один місяць. Такі квитки, окрім залізничного транспорту, дійсні на деяких ав­тобусних і річкових маршрутах.

Туристам при реалізації залізничних турів у великих міста (наприклад, Лондон, Стокгольм) продаються пільгові квитки на всі види міського транспор­ту ("Common carrier" ).

Значні пільги туристам надаються на залізницях Австрії. Тут продається відкритий квиток, що діє 15, 30 і 60 днів, вартістю на 20% нижче, ніж з фіксо­ваною датою.

Вищеперелічені пільги для туристів за кордоном є важливим стимулом розвитку подорожей на залізничному транспорті.

 

19.3 Подорожі водним транспортом

 

Водні туристські подорожі мають такі переваги:

-            високий рівень комфорту;

-            значний обсяг одноразового завантаження (1000 пасажирів і більше);

-            можливість реалізації різних видів туризму (пізнавальний, бізнес-туризм, навчальний туризм, шоп-туризм, паломницький та ін.);

-            можливість повноцінного відпочинку;

-      повний комплекс життєзабезпечення. Недоліками водних туристських подорожей є:

-            невисока швидкість руху транспортних засобів;

-            обмежена мобільність;

-            синдром "замкнутого простору";

-            схильність частини людей до "морської хвороби";

-            у ряді випадків високі тарифи та ін.

Морські й річкові перевезення туристів здійснюються, як правило, у ви­гляді пасажирських перевезень, екскурсійних подорожей, подорожей на паро­мах і круїзів. Забезпечення морських і річкових перевезень проводиться спеціа­льними компаніями (пароплавствами, круїзними компаніями), які в більшості випадків виступають у ролі туроператорів.

Звичайно для перевезення туристів використовують швидкохідні суда, що забезпечують більш високу швидкість доставки. Частіш за все річкові або мор­ські суда застосовують для доставки туристів на острови архіпелагів або за від­сутності інших транспортних засобів. Перевезення туристів пасажирськими рейсовими судами здійснюють на підставі попереднього бронювання квитків.Як і інші транспортні організації, судноплавні компанії надають знижки і піль­ги залежно від кількості мандрівників і категорій туристів.

Основним видом морських і річкових перевезень в туризмі є круїзи.

Під круїзом розуміється організована морська або річкова подорож з від­відуванням портових міст декількох країн. Різні форми круїзного туризму є ча­стиною приморського туризму і відпочинку.

Круїзи поєднують в собі морський і береговий відпочинок, у тому числі екскурсії. Залежно від програми берегового відпочинку прийнято розрізняти дві системи організації круїзних поїздок: європейську і американську.

Європейська система передбачає подорож по морю із заходом в різні порти і надання в них екскурсійної програми, причому можуть навіть практи­куватися поїздки на 1-2 дні в інші міста. Ця система круїзних поїздок охоплює в даний час до 60% усіх круїзів.

Разом з європейською системою організації круїзів все більшу популяр­ність завойовує американська система, яка передбачає надання можливості круїзним пасажирам відпочивати і загоряти на пляжах в пунктах заходу по маршруту.

У даний час для круїзного бізнесу характерне підвищення якості й кіль­кості послуг на борту судна. Якість послуг забезпечується достатньою кількіс­тю обслуговуючого персоналу (співвідношення - одна людина на двох-трьох пасажирів) і їх високою кваліфікацією.

На сучасних круїзних судах окрім традиційних послуг, таких як басейн, ліфт, кіно, відео, ресторани, сауна, солярій і т. ін., передбачені також майданчи­ки для волейболу і гольфу, тенісні корти та ін.

За технічною оснащеністю і комфортабельністю флоту, рівнем сервісу на борту, розмірами базових тарифів і рядом інших показників круїзні компанії підрозділяються на чотири категорії: стандартні (їх звичайно позначають ***), першокласні(****), престижні (*****), суперлюкс (******).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму