І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

-           чартерний ланцюг - вид чартеру, при якому фрахтований літак при­буває до пункту початку чартерних перевезень і звідти здійснює чартерні рейси в один або декілька пунктів призначення за схемою "туди - назад". Після закін­чення чартерних перевезень літак використовують на розсуд авіакомпанії. Пе­регін літака в пункт початку чартерних перевезень і з цього пункту замовником не оплачується: ці польоти для авіакомпанії є порожніми прогонами або заван­тажуються нею на свій розсуд.

Виконання формальностей, пов'язаних з виконанням польотів, бере на се­бе перевізник. До них відносяться імміграційні, митні, карантинні, прикордонні питання, а також отримання дозволу авіаційних властей на виконання чартер­ного перевезення. До обов'язків замовника входить забезпечення своєчасної до­ставки пасажирів і багажу в аеропорт відправлення.

В авіації при перевезенні пасажирів застосовується дуже гнучка система тарифів на авіаперевезення. На ціну квитка впливають напрям і клас розміщен­ня в літаку. Вартість авіаквитка залежить в першу чергу від тарифу, який до нього застосований. Розрізняють нормальні й спеціальні тарифи.

Для усіх класів існують нормальні (повні) тарифи, від яких йде відра­хування різного роду знижок. Забронювати квиток на будь-який напрям мо­жна за один рік з відкритою або фіксованою датою вильоту. Час, через який пасажир повертається, на ціну не впливає. Для економічного класу повний тариф може мінятися залежно від терміну перебування в країні. Досить часто повний річний тариф економічного класу дорівнює за вартістю тарифу біз­нес-класу. Окремі авіакомпанії можуть міняти нормальний тариф на пільго­вий залежно від сезону.Квитки, куплені за повним тарифом, підлягають обміну і поверненню без жодних обмежень. Перенести дату зворотного вильоту, поміняти або повернути квиток можна, у тому числі після дати вильоту. Вартість квитка при цьому по­вертається повністю. Бронювання, оплату і оформлення квитків не регламенто­вано. Не існує ніяких вимог щодо мінімального терміну перебування в країні призначення, не обмежено число зупинок на маршруті.

Але за повним тарифом (особливо в економічному класі) літає дуже не­значна кількість пасажирів. Існує цілий ряд знижок, що значно зменшують ва­ртість квитка. Проте чим істотніше знижка, тим більше обмежень для пасажи­ра (термін дії квитка, можливість зміни дати вильоту, повернення квитка або сум по ньому і т. ін.). Спеціальні тарифи не позначаються на якості сервісу. Пасажиру в будь-якому випадку надають місце в салоні літака і відповідне об­слуговування.

Усі спеціальні тарифи (знижки) можна розділити на дві категорії: рекла­мні й спеціальні.

Рекламні знижки надає конкретна авіакомпанія на основі своїх внутрі­шніх правил (безкоштовний квиток пасажирам, що налітали певну кількість кі­лометрів, миль або годин, безкоштовний переліт по якій-небудь дільниці при довгих міжконтинентальних перельотах і т. ін.).

Спеціальні знижки регулюють міжнародні тарифні правила, що діють у всіх авіакомпаніях без винятку. Розглянемо основні різновиди тарифів на авіаперевезення.

Дитячий тариф - діти у віці до 2 років летять за 10% вартості дорослого квитка, якщо їм надається окреме місце. Діти від 2 до 12 років летять за 70% вартості дорослого квитка.

Сімейний тариф - діє при польотах в країни Скандинавії і Фінляндії та з них. 50%-на знижка надається до тарифу економічного класу для супроводжу­ючого пасажира і дітей віком від 2 до 25 років. Термін дії квитка - один місяць.

Додаткові знижки до сімейного тарифу не надають. Умови застосування сімейного тарифу і повернення квитків по ньому регламентовані спеціальними правилами, які залежать від вибраного туристом маршруту і обґрунтовуються при оформленні квитка.

Екскурсійний тариф - термін дії квитка обмежений до шести місяців. На деяких напрямах існує мінімальний термін перебування в країні призначен­ня. Діє так зване правило "неділі", тобто турист повинен провести в країні пе­ребування ніч з суботи на неділю, а відлетіти назад можна тільки в найближчу неділю або в наступні дні.

Можливо зміна дати зворотного вильоту у межах терміну дії тарифу.

Інклюзив-туртариф - квитки можуть бути продані тільки за наявності ваучера, в якому є підтвердження про наземне обслуговування. Спеціально ви­значають умови продажу, терміни мінімального і максимального перебування в країні призначення. Зміна дати вильоту і повернення регламентують спеціальні правила.

Молодіжний тариф - ним можуть скористатися пасажири, як правило, молодше 25 років, які документально підтвердили свій вік. Молодіжна знижкаможе бути застосована до нормальних тарифів економічного класу і за деякими напрямками - до екскурсійних. Для польоту в ряд країн існують спеціальні мо­лодіжні тарифи, що регламентуються особливими правилами.

Тариф для груп школярів застосовують при польотах у деякі країни Єв­ропи для учнів шкіл та інших навчальних закладів у віці до 19 років і супрово­джуючого їх керівника. Мета використання такого тарифу - підвищення рівня освіти й культурний обмін. Мінімальна чисельність групи - 10 дітей плюс один дорослий, який придбає квиток за пільговим тарифом. Знижки для дітей до 2 і до 12 років до пільгового тарифу не надають. Умови застосування тарифу для групи школярів регламентують спеціальні правила.

Подружній тариф застосовують при польотах в обмежене число країн. Одному з подружжя надається 50%-а знижка від тарифу першого, бізнес- або економічного класу. Термін дії квитка - один місяць. Додаткові знижки до да­ного тарифу не надають. Умови застосування і повернення квитка за подружнім тарифом регламентовані спеціальними правилами.

Тариф ПЕКС. Існують два різновиди цього тарифу:

-            РХ6М - термін дії тарифу ПЕКС - 6 місяців. При цьому мінімаль­ний термін перебування за кордоном повинен включати неділю, максималь­ний - 6 місяців. Бронювання і продаж квитків проводять в один день (протя­гом 24 год.). Дати вильоту туди і назад фіксують при продажу і не можуть бути змінені;

-            РХ3М - термін тарифу ПЕКС - 3 місяці. Термін перебування за кор­доном: мінімальний, включаючи неділю, максимальний - 3 місяці. Бронювання і продаж квитків проводять в один день (протягом 24 год.). Дати вильоту туди і назад фіксують при продажу і не можуть бути змінені.

Тариф АПЕКС. Існують три різновиди даного тарифу:

-            АР1М - термін тарифу АПЕКС до одного місяця. При цьому термін перебування за рубежем мінімальний, включаючи неділю, максимальний -один місяць. Бронювання і продаж квитків проводять в один день (протягом 24 год.) і не пізніше певного терміну. Зміна дати вильоту і повернення грошей у разі відмови від польоту можлива тільки до початку подорожі й з утриманням суми штрафу (в межах даного тарифу);

-            АР3М - термін тарифу АПЕКС до 3 місяців. Термін перебування за кордоном: мінімальний, включаючи неділю, максимальний - 3 місяці. Бро­нювання і продаж квитків проводять протягом 24 год. і не пізніше певного тер­міну (залежно від напряму — 7, 14, 28 днів). Дату вильоту «туди і назад» фік­сують при продажу. Зміна дати вильоту, маршруту, а також повернення грошей у разі відмови від польоту можливі тільки до початку подорожі з утриманням суми штрафу (в межах даного тарифу);

-               Super АПЕКС - найдешевший тариф, але з найбільшими обмеження­ми для пасажира. На різних маршрутах встановлюють індивідуально, єдиних правил не має.

Наявність різноманітних класів обслуговування і гнучка тарифна система, розрахована на споживачів з різним рівнем доходів, комфортабельність подо­рожі, швидкість, високий сервіс призводять до того, що авіаційний транспорт єодним з найпопулярніших в даний час. Крім того, турфірма має при роботі з авіакомпаніями нагоду вибору взаємовигідного способу спільної діяльності, що також сприяє їх додатковій мотивації для співпраці з авіакомпаніями. Майже усі авіакомпанії світу (розрізнений тільки рівень доступу) представлені в глоба­льних комп'ютерних системах (Amadeus, Sabre, Worldspan та ін.), що спрощує бронювання авіаквитків для турфірм і дозволяє задовольнити навіть складні за­пити клієнтів за лічені хвилини.

19.5       Інтеграція різних видів транспорту при перевезенні туристів

 

Незважаючи на досить велику кількість видів транспорту, не один з видів транспорту не може повністю задовольнити усі вимоги, що ставляться турист­ськими підприємствами і туристами до транспортного обслуговування при ор­ганізації подорожей.

Аналогічні проблеми виникають не тільки при перевезенні туристів. Су­часні логістичні вимоги до транспортного обслуговування клієнтів транспорт­них підприємств не можуть бути виконані окремим видом транспорту майже при всіх вантажних і пасажирських перевезеннях.

Максимальний ефект транспортного обслуговування досягається при об'єднанні декількох видів транспорту, що дозволяє повністю реалізувати такі концепції доставки вантажів і пасажирів, як "доставка від дверей до дверей", "доставка точно в строк", раціонально організувати роботу кожного з видів транспорту, мінімізувати збитки навколишньому середовищу, що виникають при перевезенні вантажів і пасажирів.

У кінці ХХ ст. для інтеграції роботи різних транспортних підприємств при перевезенні вантажів почали створювати транспортно-експедиційні компа­нії, інтегровані транспортні компанії, логістичні центри.

При організації перевезень туристів інтеграцію різних видів транспорту здійснюють туроператорські й турагентські підприємства на договірній основі.

Інтеграція різних видів транспорту при організації перевезень в туризмі дозволяє максимально задовольнити вимоги туристів до подорожі, оптимізува-ти вартість подорожі, зробити її ефективною і приємною.

19.6       Порядок взаємодії туристських і транспортних підприємств

 

Взаємодія туристських підприємств з усіма транспортними підприємст­вами здійснюється на договірній основі.

 

19.6.1 Договори з автотранспортними підприємствами

Договірні взаємостосунки з автотранспортними підприємствами (АТП) будують на підставі договору оренди транспортного засобу з екі­пажем (водіями).

За договором оренди транспортного засобу з екіпажем орендодавець (АТП) виділяє орендарю (турфірмі) транспортний засіб у тимчасове володіння ікористування за плату і надає своїми силами послуги з керування і технічної експлуатації цього транспортного засобу.

Кваліфікація водіїв автобусів повинна відповідати обов'язковим для сторін правилам і умовам договору або вимогам звичайної практики, оскі­льки водії є працівниками орендодавця і підкоряються розпорядженням ав­тотранспортної компанії, що стосуються керування і технічної експлуатації, а також розпорядженням турфірми, що стосується комерційної експлуатації автобуса. Як правило, витрати на оплату послуг водіїв, а також витрати на їх утримання несе АТП.

Якщо інше не передбачене договором оренди автобуса з екіпажем, обо­в'язок страхувати транспортний засіб і відповідальність за збиток заподіяний екіпажем або третьою особою у зв'язку з експлуатацією автобуса покладається на орендодавця (АТП) в тих випадках, коли таке страхування є обов'язковим за вимогами закону або договору. Наприклад, при організації зарубіжних поїздок необхідне оформлення спеціальної страховки (зеленої карти) і страхування від­повідальності за збиток, заподіяний третім особам. У договорі з АТП слід вка­зати необхідність обов'язкової наявності такої страховки на автобус.

Якщо інше не передбачене договором оренди автобуса з екіпажем, турфі-рма звичайно несе витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією, у то­му числі витрати на оплату палива та інших матеріалів, що витрачаються у процесі експлуатації, а також зборів (дорожніх, зупиночних і т. ін.). Крім того, у договорі з автотранспортним підприємством необхідно вказати наступне:

-           марки автотранспортних засобів, що виділяються для обслуговування туристів (автомашин, автобусів);

-           ціни і тарифи;

-           графіки і терміни роботи автотранспорту;

-           маршрути, на яких використовуватимуть автотранспорт;

-           терміни подачі заявок на виділення автотранспорту;

-           терміни відмови від заявок без пред'явлення штрафних санкцій;

-           матеріальну відповідальність АТП за зрив подачі автотранспорту на обслуговування туристів;

-           матеріальну відповідальність туристської фірми за зрив використання автотранспорту;

-           максимальні терміни очікування автотранспорту при спізненні туристів;

-           максимальні терміни очікування туристів при спізненні (неподанню) автотранспорту;

-           основні права і обов'язки туристів, гідів, екскурсоводів при користу­ванні автотранспортними засобами на обслуговуванні;

-           знижки і пільги (можливі варіанти).

У загальному випадку згідно з договором автотранспортне підприємст­во зобов'язується здійснювати обслуговування туристів, а саме:

-           забезпечувати подачу автобусів марок, відповідних заявкам, технічно справних, з відповідною екіпіровкою;

-           надавати автобуси в обумовлені заявкою час і місце;здійснювати заходи щодо поліпшення якості туристсько-екскурсійного обслуговування туристів;

-           заохочувати кращих водіїв.

У свою чергу, за турфірмами закріплюються такі зобов'язання:

-           використовувати автобуси у повній відповідності з місячним планом;

-           забезпечувати підтримку належного порядку під час посадки і висад­ки туристів, а також під час поїздки;

-           не допускати до перевезення вогненебезпечну ручну поклажу, вибу­хові, отруйливі, отруйні та інші небезпечні речовини, а також вантажі, що за­бруднюють або псують автобус, його обладнання та інвентар;

-           у період обслуговування туристів понад добу надавати водію автобуса нічліг і місце стоянки автобуса із забезпеченням його збереження.

Договором також визначають відповідальність сторін. Автотранспортне підприємство, як правило, несе наступну відповідальність:

-           у разі незабезпечення автобусами в кількості, вказаній у заявці турфі­рми відповідно до місячного плану, а також у прийнятому до виконання разо­вому замовленні, сплачує турфірмі штраф у розмірі 10% вартості користування автобусом, вказаної у заявці або разовому замовленні;

-           надання технічно несправного автобуса прирівнюється до ненадання його зовсім;

-           при спізненні автобуса до пункту його подачі на термін більше 30 хвилин проти узгодженого сторонами часу автотранспортне підприємство сплачує турфірмі штраф у розмірі 10% вартості подорожі;

-           несе матеріальну відповідальність за втрату, нестачу або пошкоджен­ня прийнятого до перевезення багажу;

-           у разі поломки автобуса в дорозі за туристським маршрутом зобов'я­зано у мінімально короткий термін замінити несправний автобус технічно справним;

-           час простою автобуса з вини автотранспортного підприємства у мо­мент виконання заявки не оплачується.

Туристська фірма приймає на себе наступні зобов'язання:

-           при відмові від використання автобусів у кількості, узгодженій сторо­нами відповідно до місячного плану, сплачує автотранспортному підприємству штраф у розмірі 10% вартості користування автобусами, вказаної в заявці або разовому замовленні;

-           у разі псування або пошкодження автобуса, його устаткування та ін­вентарю туристами представник турфірми разом з водієм автобуса складають акт, що засвідчує факт псування або пошкодження автобуса, його устаткування та інвентарю, з метою стягнення з винних заподіяного збитку у встановленому порядку.

Виділення автобусів для турфірм автотранспортним підприємством про­водиться на основі заявок, в яких вказуються: марки автобусів і маршрути про­ходження; кількість туристів (але не більш кількості сидячих місць в автобусі); місце і час подачі автобусів; час початку і закінчення подорожі.Час користування автобусом обчислюють з моменту виїзду його з гаража і до моменту повернення в гараж за вирахуванням часу відпочинку водія, що повинне визначатися при оформленні замовлення. Загальний оплачуваний час за користування автобусом за окремим замовленням при розрахунку із замов­ником округлюється з точністю до 0,5 год. (час менше півгодини вважається за півгодини, більше півгодини - за повну годину).

Для обліку фактичної роботи автобуса і його водія оформляють довідки-наряди, дорожні листи тощо. Дані дорожніх листів і довідок-нарядів служать підставою для виписування рахунку туристському підприємству при остаточ­ному розрахунку за обслуговування туристів.

 

19.6.2 Договори із залізницею

При перевезенні залізничним транспортом договір про виділення місць у поїздах за графіком укладають аналогічно договору з авіакомпаніями на квоту місць або за поточним бронюванням (розглядається далі).

Особливості має договір на оренду спеціалізованого туристсько-екскурсійного поїзду. До цього документу входить наступна інформація:

-       маршрут поїздки з вказівкою пунктів зупинки;

-       вартість оренди вагонів та вагонів-ресторанів;

-       терміни подорожі з вказівкою дат та тривалості зупинок у кожному пункті маршруту;

-       кількість вагонів і місць в них;

-       кількість вагонів-ресторанів;

-       кількість змін постільної білизни на одного пасажира;

-       відстань маршруту й вартість проїзду;

-       терміни відмови від подорожі;

-       послуги в поїзді (чай, чайна продукція сніданок в купе та ін.).

При укладенні договору на перевезення у туристсько-екскурсійному по­їзді для дальніх поїздок з турорганізації стягуються:

-       орендна плата за всі пасажирські вагони, що включаються до потягу на час фактичного користування (оплата оренди вагонів-ресторанів в договір не включається). За оренду вагонів-ресторанів турпідприємства платять підприєм­ствам, які обслуговують вагони-ресторани і включають у вартість харчування туристів;

-       плата за користування постільною білизною;

-       вартість проїзду відповідно до відстані й роду вагонів за тарифом па­сажирського поїзду (визначає фінансова служба управління залізниці), окрім плати за місця, що використовує поїзна бригада для відпочинку, і місця для працівників вагонів-ресторанів.

-       плата за пересилку з однієї залізниці на іншу орендованого пасажир­ського поїзда у порожньому стані від пункту його приписки (формування) до місця посадки туристів, а також за пробіг до пункту приписки від місця звіль­нення його туристами.

-           При укладенні договору на перевезення туристів у турпоїзді приміського сполучення з турорганізації стягуються:плата за час оренди, але не менш ніж за одну добу;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму