О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

єпитимія

епитимия

єпитрахіль

епитрахиль

Єрусалим

Иерусалим

Жиронда

Жиронда

Жорж Занд

Жорж Санд

Жуль Верн

Жюль Верн

жуль-вернівський

жюль-верновский

журі

жюри

Збройні сили України

Вооруженные силы Украины

Земський собор

Земский Собор

зиґзаґ

зигзаг

Зиновій-Богдан

Зиновий-Богдан

Івано-Франківськ

Ивано-Франковск

івано-франківський

ивано-франковский

інтермецо

интермеццо


1

2

Йоркшир

Йоркшир

Кабінет Міністрів України

Кабинет Министров Украины

камиловка

камиловка

карабаський

карабахский

Кім Ір Сен

Ким Ир Сен

кімірсенівський

кимирсеновский

Китай

Китай

Козьолецький

Козелецкий

конвеєр

конвейер

Конституційний Суд України

Конституционный Суд Украины

Коран

Коран

Кордильєри

Кордильеры

Корсика

Корсика

Крит

Крит

Куусінен

Куусинен

Лейпциг

Лейпциг

лейпцизький

лейпцигский

лібрето

либретто

Лісабон

Лиссабон

Луб'янцев

Лубянцев

Мавританія

Мавритания

Мадрид

Мадрид

майя (народність)

майя

Мао Цзедун

Мао Цзэдун

Масниця

Масленица

Мексика

Мексика

митра

митра

митрополит

митрополит

Міністерство юстиції України

Министерство юстиции Ураины

міська рада

городской совет

міський голова

городской голова

Мйодович

Миодович

Національна гвардія

Национальная гвардия

Національний банк України

Национальный банк Украины

Нетудихата

Нетудыхата

Нойбауер

Нейбауэр


1

2

Нойбранденбург

Нейбранденбург

Нортгайм

Нортгейм

обласна державна адміністрація

областная государственная администра

обласна рада

областной совет

Овідій

Овидий

орден Вітчизняної війни

орден Отечественной войны

орден Почесного легіону

орден Почетного легиона

Осман-паша

Осман-паша

Пакистан

Пакистан

Палестина

Палестина

Панібудьласка

Панибудьласка

параноя

паранойя

парашут

парашют

Париж

Париж

парфумерія

парфюмерия

парфуми

духи

Пйотровський

Пиотровский

піанісимо

пианиссимо

піваркуша

пол-листа

півогірка

пол-огурца

пів'яблука

пол-яблука

піцикато

пиццикато

Покрова

Покров

Пом'яловський

Помяловский

Псалтир

Псалтырь

Пуща-Водиця

Пуща-Водица

Рига

Рига

Рим

Рим

Рівне

Ровно

Різдво

Рождество

Россіні

Россини

Рум'янцев

Румянцев

Сан-Мартін

Сан-Мартин

Сан-Франциско

Сан-Франциско

Сардинія

Сардиния

секвоя

секвойя


1

2

Сен-Сімон

Сен-Симон

Сирія

Сирия

Сиракузи

Сиракузы

Сицилія

Сицилия

Сіверськодонецьк

Северодонецк

Скандинавія

Скандинавия

Спасівка

Спасовка

стакато

стаккато

Сунь Ятсен

Сунь Ятсен

Тибет

Тибет

Тимчасовий уряд

Временное правительство

Тиціан

Тициан

Тоомінг

Тооминг

Турсунзаде

Турсунзаде

Федерація незалежних профспілок України

Федерация независимых профсоюзов Украины

феєрверк

фейерверк

фін

финн

Флорида

Флорида

фортисимо

фортиссимо

фойє

фойе

хобі

хобби

хокей

хоккей

хол

холл

ДОДАТОК В

Лексичний мінімум. Особливості української лексики

 

Особ-

 

 

ливо­сті

Приклади

Рекомендації

1

2

3

Лек-

Рахувати до ста, я вважаю що... (рос. считать)

При перекладі за до-

сична

Особовий склад, особистий вчинок (рос. личный)

помогою комп'ютера

сино-

Суспільний лад, громадський порядок (рос. общественный)

або словника врахову-

німія

Здатність до чогось, розумова здібність, купівельна спроможність (рос. способность)

Загроза (чого?) війни, погроза (кому, чому?; чим?) війною (рос. угроза)

Застава майна, запорука успіху (рос. залог) Знаряддя праці, технічні засоби, кошти (рос. средства) Обличчя людини, юридична особа (рос. лицо) Теперішній час дієслова, сьогодні загострилися проблеми (рос. настоящее время, в настоящее время) Утворення слів, вища освіта (рос. образование) Вирішувати питання, долю; рішати (убивати); ухвалювати рішення; задумувати справу; зважувати на викладене; розв'язувати задачу (рос. решать) Екземпляри продукції; три примірники договору (про рукопис, друковану продукцію) (рос. экземпляр)

вати контекст

Між-

Завдання держави, розв 'язати задачу (рос. задача)

Знати значення

мовна

Неділя - вихідний, на цьому тижні (рос. воскресенье, неделя)

омонімів і паро-

омоні-

Любий друже, будь-яке питання (рос. дорогой, любой)

німів, вибираючи

мія і

Наступне (а не слідуюче) питання (рос. следующий)

точний україн-

паро-

Міжнародні відносини (а не відношення) (рос. отношения);

ський відповідник

німія

стосунки

для певного кон-

 

Зварювання (а не сварка, що значить скандал) металу

тексту

 

(рос. сварка)

 

 

Сфера діяльності, галузь виробництва, Донецька

 

 

область (рос. область)

 

 

Органи державного управління, керівництво

 

 

підприємством (рос. управление, руководство)

 

 

Навчальний заклад (але учбовий літак) (рос. учебный)

 

 

Спільне (а не сумісне) підприємство (рос. совместное)

 

 

Місцевий погляд, міський бюджет (рос. местный, городской)

 

Вели-

За фахом - економіст, за спеціальністю - облік і аудит

1. Інтернаціона-

ка

(рос. специальность);

лізація термінології,

кіль-

поставити крапку, точка зору (рос. точка);

якщо термін ввійшов

кість

озброєний луком, цибуля до страви (рос. лук);

до загального вжитку,

лек-

брак у виробництві, вступити до шлюбу (рос. брак);

і перевага українсько-

сич-

мета дипломної роботи, влучити у ціль (рос. цель);

му (слов'янському)

них і

процент якості, низький відсоток продуктивності

варіанту, якщо він

стилі-

(рос. процент);

\узвичаєний (менед-

стич-

гелікоптер вертоліт (рос. вертолет);

жмент, космос, маркет

них

цирульня перукарня (рос. парикмахерская);

але:

варі-

позитивний, негативний (рос. положительный,

вертоліт, кут, розчин,

антів

отрицательный)

кисень, водень тощо);


ДОДАТОК Г

Лексичний мінімум. Конструкції мовного етикету при ділових контактах

 

СИТУАЦІЇ ДІЛОВОГО КОНТАКТУ

КОНСТРУКЦІЇ СЛУЖБОВОГО МОВНОГО ЕТИКЕТУ

1

2

Знайомство без посередника

-   Я хотів би з Вами познайомитися.

-   Мені хотілося б з Вами познайомитися.

-   Дозвольте з Вами познайомитися.

-   Дозвольте відрекомендуватися...

-   Мене звуть Володимир, моє прізвище Шевченко.

Знайомство через посередника

-   Я хочу познайомити Вас з...

-   Дозвольте познайомити Вас з...

-   Дозвольте відрекомендувати Вам...

-          Познайомтеся.     Микола     Іванович, Володимир Володимирович.   У Вас є багато спільного,  ви швидко знайдете, про що розмовляти.

-      Іване  Петровичу! Дозвольте  відрекомендувати Вам молодого, талановитого аспіранта Петренка.

Засвідчення знайомства

-   Дуже приємно!

-   Я радий з Вами познайомитися.

-   Мені дуже приємно з вами познайомитися.

-   Дуже радий, що знайомство нарешті відбулося.

Ви не розібрали імені нового знайомого

- Пробачте, погано розібрав (почув) Ваше ім 'я по батькові, прошу, повторіть ще раз!

Встановлення анонімного контакту

-   Пробачте! Скажіть, будь ласка...

-   Пробачте, Ви не скажете...

-   Пробачте, ви не могли б сказати...

-   Пробачте за турботу! Ви не знаєте...

-   Будьте так люб 'язні, скажіть...

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця