О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

-   Пробачте, можна Вас запитати?

-   Дозвольте Вас запитати?

-   Пробачте, можна Вас на хвилинку?

Засвідчення      контакту при позитивній відповіді

-   Слухаю Вас.

-   Прошу!

-   Будь ласка!

-   Добре, що ми про все домовилися.

-   Дякую за цінні поради, за нову для мене інформацію.

-   Дякую, що вислухали мене.

-   Дякую, що знайшли час зустрітися зі мною.

Засвідчення      контакту при негативній відповіді

-   На жаль, не можу... Дозвольте порадити Вам...

-   Шкода, але ...Чи можу я дати вам пораду...

-   Я б з радістю, але...Я дуже раджу Вам...

-   Шкодую, що не зміг... Може, вам слід було б...

-   З задоволенням би, але,.. Я порадив би Вам...

-   Я радий би дозволити, але...

-   Мені незручно відмовляти, але...

Наголошення   на позитивних якостях ділового партнера при повідомленні       про власні досягнення

-   Дякуючи Вам, ми змогли...

-   Ви мали рацію тоді, коли...

Наголошення     на спільних помилках     при негативних результатах

- Мені здається, що ми припустилися помилки, коли вирішува справу.


1                              І ~2

 

-   Спасибі, але Ви явно перебільшуєте!

-   Я радий це чути.

-   Мені приємно почути це від Вас.

-   Я це саме можу сказати про Вас.

Висловлення вдячності через подарунок і побажання

-   Прийміть мій скромний подарунок.

-   Ось мій тобі подарунок.

-   Це Вам від мене.

-   Це тобі на згадку.

-   З нагоди Вашого весілля дозвольте подарувати...

-   Бажаю ам (усього кращого, успіхів, щастя...).

-   Прийміть мої найкращі (щирі, теплі, сердечні...) побажання

-   Дозвольте побажати вам успіхів (перемоги, щастя...)!

Лексичний мінімум. Практика вживання багатозначних слів, омонімів,

синонімів, антонімів і паронімів

 

Слова і словосполучення

Основні значення

Типові помилки

Причини помилок

1

2

3

4

Адрес (вітальний, на честь ювіляра від колективу)

Адреса (поштова, домашня)

Письмове,     переважно ювілейне, привітання,    звернене    до особи, установи.

Місце проживання чи перебування особи; місце знаходження установи; напис на конверті.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів під впливом рос. багатозначного слова адрес

Брак (виробничий) Шлюб (вдалий)

Неправильно або невдало вироблені деталі, предмети. Реєстрація факту одруження.

Взаємозаміна слів

Міжмовна омонімія під   впливом рос.

брак

Будівельний, рідко будівний

(найпередовіший будівельний досвід; суднобудівний, домобудівний) Будівничий (будівнича енергія, сила)

Пов'язаний       з будівництвом, спорудженням чогось.

Пов'язаний із творчістю, створенням чогось.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Відносини (дружні, міжнародні, погані)

Відношення (математичні, об 'єктивні)

Стосунки (між людьми)

Взаємини, зв'язки між кимсь, між державами.

Зв'язок між поняттями у математиці, мовознавстві,  філософії, архітектурі тощо.

Стосунки між кимось.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. отношения

Військовий (командир, службовець, лікар)

Воєнний (блок, союз, альянс)

Який стосується війська. Який стосується війни.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. военный

Виборний      (виборна агітація, посада; виборність правлінь) Виборчий      (виборча компанія, виборчий бюлетень, виборче право)

Рос. выборный. Рос. избирательный.

Взаємозаміна слів

Паронімічне збли­ження слів

Виділяти (найважливіші функції організму)

Відокремлювати (уточнювальні члени речення)

Акцентувати    увагу    на чомусь головному.

Відділяти від основного.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. выделять

Вигляд (загальний, зовнішній, урочистий)

Вид (праці; вид на море; доконаний, недоконаний; серйозний на виду; вид на донецький степ)

Сукупність зовнішніх ознак, вираз.

Окрема галузь чогось; граматична ка­тегорія,    що    характеризує дію; обличчя, краєвид.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. вид

Виклик (суспільству) Викликання (на збори)

Зневажання. Запрошення.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. вызов

Виключно (для членів правління) Винятково    (це    питання має виняткове значення)

Лише, тільки.

Дуже, особливо, надзвичайно.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від       рос. ис­ключительный)

Вираз (обличчя) Вираження (алгебраїчне) Висловлювання, вислів (образне) Виявлення (грошове) вартості Відбиття (дійсності)

Зовнішній вигляд.

Формула, що виражає математичні відношення. Зворот мовлення. Зовнішній прояв чогось. Віддзеркалювання.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. выражение

Вирішення (проблеми, питання) Рішення   (про   виділення коштів; правильне рішення)

Висновок; знаходження відповіді. Спосіб     вирішення, зображення, розв'язання чого-небудь; розпорядження організації; продуманий намір зробити щось.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів під впливом рос. реше­ние

Витрати     (бюджетні, воєнні, транспортні, позапланові; виробництва; на заробітну плату, на освіту)

Кошти,   гроші,   витрачені   на що-небудь. Гроші, матеріальні цінності, енергія, сила, праця, що затрачені на що-небудь.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів


Затрати      (великі, капітальні, матеріальні; засобів праці; на одну гривню    продукції; скорочувати, збільшувати)

 

 

 

У кінці села Наприкінці століття

Про територію, предмет. Про час.

Поширене вживання першого варіанту

Міжмовна полісемія від рос. в конце

Гармонійний  (гармонійна людина, гармонійне поєднання) Гармонічний (ряд, аналіз)

Злагоджений, милозвучний, стрункий. Заснований на принципах гармонії.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. гармонич­ный

Громадський (громадські інтереси, організації, доручення) Громадянський (громадянські права;       громадянська війна, свідомість)

Від  „громада".  Не  державний, не

службовий, добровільний.

Від „громадянин"; що належить до

держави.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Дипломант (конкурсу) Дипломник (студент) Дипломат (з Німеччини)

Переможець конкурсу. Автор дипломної роботи. Працівник  посольства, представник іншої держави.

Неправильне вживання слів

Паронімічне зближення слів

Дільниця (виборча, виробнича) Ділянка (фронту, дослідна)

Адміністративно самостійний об'єкт або виробничий вузол на залізниці, шахті, будівництві.

Частина      якої-небудь поверхні, земельної площі; частина фронту.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. участок

Додержувати     (тиші, порядку, дисципліни)

Додержуватися    (поглядів, ідей, класифікації)

Виконувати          щось точно, забезпечувати наявність чогось. Бути  прихильником  якоїсь думки, поглядів,    переконань; керуватися ними у своїх діях.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Дружний (народ, колектив, виступ, дружна бригада)

Дружній   (тон,    клімат, жарт, шарж; дружня країна)

Згуртований,     одностайний, який відбувається злагоджено. Доброзичливий, прихильний, дружелюбний.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Завдання (важке, складне, бойове, політичне, економічне) Задача (важка,  складна задача з математики, тригонометрії)

Те, що заплановано для виконання.

Питання,  переважно математичного характеру,    яке    розв'язується за допомогою обчислень.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. задача

Загальноприйнятий (за­гальноприйнята норма поведінки) Загальноприйнятний

(загальноприйнятна пропозиція)

Визнаний усіма, узвичаєний.

Такий,   що   всі   можуть визнати, прийняти.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Загроза (війни) Погроза (війною)

Можлива небезпека.

Потенційна агресивність до когось.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. угроза

Запитання (учнів) Питання (складне питання)

Пряме значення.

Переносне     значення (проблема, справа).

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія від рос. вопрос

Зараз (зроблю)

Тепер,   нині,   сьогодні   (колись -тепер; Тепер переходимо)

Момент розмови (цієї миті, секунди). У наш час, останнім часом.

Уживання варіантів У

теперішній час, тепер

Нерозрізнення зна­чень, вплив рос. в

настоящее время

Засвоювати      (науку, теорію, погляди; вуглекислий газ)

Освоювати   (багатства природи, навколоземний    простір, кошти, гроші; виробництво, нові професії)

Сприймати щось нове, робити його звичним; вбирати в себе.

Робити   придатним   для народного господарства,   використовувати; за допомогою навчання опанувати щось.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія під   впливом рос.

осваивать (осваивать науку, богатства)

Засіб (спілкування, технічні засоби; виробництва; простий засіб) Знаряддя (праці)

Знаряддя,   прийом   для досягнення чого-небудь.

Знаряддя    для    здійснення якоїсь діяльності.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія під   впливом рос.

средство (способ)


Кошти (грошові)

Спосіб      (вирішення проблеми, найпростіший спосіб)

Гроші, кредити.

Система дій для виконання якоїсь роботи.

 

 

Заснований (університет) Оснований (на реальних фактах)

Створений, розпочатий.

Той,    що    базується   на чомусь.

Взаємозаміна слів

Міжмовна полісемія під   впливом рос.

основанный

Застава (майна, грошей)

Запорука        (успіху, дружби, відродження)

Забезпечення обов'язків, позики під щось.

Доказ, забезпечення чого-небудь.

Уживання слова застава у значенні

запорука

Міжмовна полісемія під впливом рос. за­лог: Залог имущества, успеха

Заступник (директора) Замісник (чергового)

Посада у штатному розкладі. Тимчасово виконуючий обов'язки.

Уживання слова замісник у значенні

заступник

Міжмовна полісемія під   впливом рос.

заместитель

Зумовлювати (ці процеси зумовлені появою нових виробничих відносин) Обумовлювати (спеціальним пунктом угоди)

Бути причиною чогось. Обмежувати якоюсь умовою.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Зупинятися, спинятися (автобус зупиняється, спиняється) Спинятися  (спинимося  на цьому питанні,   він   не   перед   чим не спиняється)

Пряме значення.

Тільки переносне значення.

Уживання в прямому і переносному значеннях

Нерозрізнення значень

Керівництво (загальне, колективне, організаційне; обласне, місцеве) Управління (управління приватизації;   органи державного управління,)

Спрямування     чиєїсь діяльності, очолювання чогось; керівний склад установи.

Діяльність органів державної влади; великий підрозділ установ.

Взаємозаміна слів

Нерозуміння понятійних синоні­мів

Навчальний      (заклад, процес, посібник,       корпус; навчальна аудиторія, установа) Учбовий (літак, плац).

Пов'язаний з процесом навчання.

Предмет,   на   якому здійснюється навчання (розмовне, рідко).

Поширене вживання стилістичного синоніма

учбовий

Міжмовна омонімія під   впливом рос.

учебный

На  протязі  (біля  дверей сидіти холодно)

Протягом (хвилини, години, доби)

Різкий струмінь повітря, що продуває.

Час тривання, існування якоїсь дії, процесу.

Поширене вживання словоспо­лучення на

протязі

Паронімічне зближення слів під впливом   рос. на

протяжении

Належати    (до    певного класу, розряду)

Ставитися (приязно до когось) Стосуватися     (чогось, якогось питання)

Торкатися       (чогось, якогось питання)

Входити до складу чогось.

Проявляти відношення. Мати відношення.

Мати відношення.

Уживання в усіх випадках слова відно­ситься

Міжмовна синонімія від рос.

относиться

Наступний      (день, тиждень, зупинка)

Подальший,    дальший (життя, доля, робота)

Конкретні, визначені поняття. Абстрактні, процесуальні поняття.

Уживання слова

слідуючий

Міжмовна синонімія від рос.

следующий

Область (Донецька область)

Сфера (постачання, послуг)

Галузь (виробництва, хімічна галузь)

Певна адміністративна територія.

Те,     що     стосується напрямку

постачання або виробництва.

Уживання слова область в усіх випад­ках

Міжмовна полісемія від рос. область

Освічений      (освічена людина, освічене суспільство) Освідчений (у коханні)

Який має освіту, культурний.

Який зробив пропозицію одружитися.

Взаємозаміна слів

Паронімічне зближення слів

Особистий       (особисті речі; особистий підпис, кабінет, досвід, внесок)

Особовий        (склад, рахунок, займенник; особова справа) Особливий (вчинок, день, особлива дата)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця