А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

D.   Падінні величини пропозиції.

10.    Якщо зменшення ціни товару на 5% призводить до скорочення величний пропозиції на 3%, то така пропозиція:

 

A.   Еластична;

B.    Нееластична;

C.    Абсолютно еластична;

D.   Абсолютно нееластична.

11.    Скорочення пропозиції товару веде до збільшення:

 

A.  Попиту на доповнюючи товари;

B.  Попиту на цей товар;

C.  Попиту на замінні товари;

D.  Загальної виручки продавця в тому випадку, якщо попит є нееластичним.

12.    Еластичність пропозиції залежить головним чином від:

 

A.   Кількості товарів замінників;

B.    Періоду часу, на протязі якого виробники можуть пристосуватись до змін;

C.    Того, чи являється даний товар, товаром першої необхідності;

D.   Того, чи є даний товар, товаром довготермінового користування.

 

Завдання

Вірні чи невірні твердження

1 . Величина пропозиції прямо залежить від ціни, тому крива пропозиції

має вигляд низхідної кривої. 2. Зменшення попиту на пиріжки з картоплею може бути викликано

зростанням цін на картоплю. 3.Зміщення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники

пропонують більшу кількість продукту за кожну з можливих цін. 4. При інших рівних умовах поганий врожай картоплі приведе до

зростання цін на чіпси.5. 3 часом пропозиція м'яса стане еластичнішою за умови, що ціна на нього зросла.

 

Задачі

1.     Визначити еластичність пропозиції товару за умови, що ціна на нього зросла з 17 до 20 грош. од., а величина пропозиції збільшилась із 15 до 20 одиниць.

2.     Визначити еластичність пропозиції товару за умови, що ціна на нього зросла з 5 до 15 грош. од., а величина пропозиції збільшилась із 120 до 125 одиниць.

Відповіді до практикуму

Тести:

1.С; 2.А; ЗХ>; 4.С; 5.С; 6.С; 7.В; 8.D; 9.С; 10.В;11.С; 12.В. Завдання

Вірні чи невірні твердження

1. Невірно. Дійсно, величина пропозиції прямо залежить від ціни, але крива пропозиції має вигляд висхідної кривої.

2. Невірно. Це скоріше викличе зменшення пропозиції.

3.   Вірно.  Із  збільшенням  пропозиції  крива  пропозиції зміщується
праворуч.

4.Вірно. Це відбудеться в результаті зменшення пропозиції чіпсів, для

яких картопля є сировиною. 5.Вірно. Виробники зможуть збільшити виробництво м'яса, з часом використовуючи інтенсивні та екстенсивні методи.

 

Задачі

1.   ES= 1,75. Пропозиція товару еластична.

ES = 0,044. Пропозиція товару нееластична.Глава 10. Взаємодія попиту та пропозиції

1.     Взаємодія попиту та пропозиції: ринкова рівновага.

2.  Виникнення надлишку та дефіциту на ринку.

 

1. Взаємодія попиту та пропозиції: ринкова рівновага

 

Послідовно розглядаючи поняття попиту та пропозиції, ми умовно вважали, що і споживач, і фірма приймають свої рішення ізольовано, орієнтуючись на ціну (за інших рівних умов). Але споживач хоче купити товар, а фірма - його продати. Для того, щоб це відбулося, має існувати якийсь певний рівень цін, який задовольнив би обох. Ринковий механізм передбачає, що кожен акт обміну здійснюється в результаті добровільної згоди покупця з продавцем по ціні, яка влаштовує обох, і ведуть вони себе раціонально, намагаючись отримати максимальну вигоду. Якщо порівняти рішення, які приймають споживач і фірма, то, очевидно, існує лише одна ціна (РЕ), коли ці рішення збігаються. Тоді на ринку реалізується (купується) продукція в обсязі Qe.

Для детальнішого розгляду вищеназваних положень візьмемо умовні дані про попит та пропозицію на якусь продукцію.

Таблиця 4.Величина попиту, тис. Тонн 8 6 4


Попит та пропозиція

Ціна за тонну, тис. Величина
грош. од.                  пропозиції, тис.

Тонн

2 4 4 6 6 8


Надлишок (+) або нестача (-)

 

-4

0

+4Проаналізувавши таблицю, ми бачимо, що саме при ціні на ринку, яка дорівнює 4 тис. грош. од., величина попиту та величина пропозиції рівні між собою. Тобто можна зробити висновок, що це і буде ціна рівноваги, а рівноважна кількість продукції дорівнюватиме 6 тис. тонн.
Зображені на рисунку 6 ціна РЕ та кількість Qe відповідають рівновазі на ринку, тобто стану ринку, коли для продажу пропонується саме така кількість товару, яку споживач готовий купити. Ціна ре, яка встановлюється на ринку, називається ціною ринкової рівноваги, а кількість одиниць реалізованого (придбаного) товару Qe - рівноважним обсягом продукції.

РЕ - ціна рівноваги - це та ціна, за якою продавці готові запропонувати певну кількість товару, а покупці за цією ціною - купити цю ж саму кількість товару на протязі якогось часу.

 

2. Виникнення надлишку та дефіциту на ринку

 

Ціни на ринку перебувають в постійному русі внаслідок змін попиту і пропозиції на товари. За умов вільної конкуренції ціна вирівнюється до рівноважного рівня автоматично. Проте механізм вільного ринкового ціноутворення може бути порушений діяльністю монополій або втручанням держави.

Внаслідок змін попиту і пропозиції на ринку формується нова рівноважна ціна і новий обсяг виробництва.

Якщо ринкова ціна перевищить рівноважну, то в такому разі частина покупців не зможе придбати товар, адже вони обмежені власним доходом. Відповідно частина продавців не зможе продати товар. Величина пропозиції перевищить величину попиту, і, як наслідок, на ринку виникає надлишок товару.

Якщо ринкова ціна буде встановлена нижче рівноважної, величина попитуперевищить величину пропозиції, і, як наслідок, на ринку виникне дефіцит товару.

Механізм вільної ринкової конкуренції в його "чистому" вигляді, не зважаючи на періодичні відхилення ціни від рівноважної, повертає ціну до рівня, який урівноважує попит і пропозицію, а отже узгоджує інтереси виробників і споживачів.

 

Висновки

    На основі взаємодії попиту і пропозиції складається ринкова рівновага, яка має тенденцію до стійкості.

     Параметри ринкової рівноваги можуть змінюватись під впливом нецінових чинників попиту та пропозиції.

     Рух цін та обсягів продукції може відбуватись шляхом рівномірних коливань навколо положення рівноваги. При цьому, якщо ціна на ринку буде вищою за ціну рівноваги, то на ринку буде утворюватись надлишок продукції, а якщо ж ціна на ринку буде нижчою за ціну рівноваги, то на ринку буде утворюватись дефіцит продукції.

 

        Для підтримання стійкої рівноваги держава може застосовувати фіксування цін. Встановлення фіксованих цін приводить до утворення стійкого надлишку або ж дефіциту.

        Зміна параметрів на одному з ринків викликає відповідні зміни рівноважного стану на взаємопов'язаних ринках.

 

Практикум

Тести:

1.   Ринок товарів та послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо:

 

A.   Попит дорівнює пропозиції;

B.    Ціна дорівнює витратам плюс прибуток;

C.    Рівень технологій змінюється поступово;

D.   Обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції.

2.   Якщо ринкова ціна вища за рівноважну, то:

 

A.   Заявляються надлишки товарів;

B.    Виникає дефіцит товарів;

C.    Формується ринок покупця;

D.   Знижується ціна ресурсів.

A.   Якщо пропозиція та попит на товар зростають, то:Ціна підвищиться;

B.    Збільшиться загальна кількість товару;

C.    Ціна залишиться незмінною;

d.  Добробут суспільства зросте.

4.   Якщо ціна товару нижча від точки перетину кривої попиту та кривої пропозиції, то:

 

A.    Виникає надлишок;

B.    З'явиться дефіцит;

C.    Зросте безробіття;

d.  Всі варіанти невірні.

5.   Попит та пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі цін:

 

A.   На товарному ринку;

B.    На ринку ресурсів;

C.    На валютному ринку;

d.  На будь-якому ринку.

6.   Ціни в ринковій економіці:

 

A.    Влаштовують продавців, але не влаштовують покупців;

B.    Змінюються внаслідок зміни попиту та пропозиції;

C.    Стабільні;

d.  Диктуються державою.

7.   Якщо величина пропозиції бобів у країні з ринковою економікою більша за величину попиту, то:

A. Виробництво бобів збільшиться;

b.  Ціни на боби зменшаться;

C.  Попит на боби зросте;

d.  Ціни на боби зростуть.

8.       В якому випадку рівноважна ціна повинна збільшитись з одночасним зменшенням рівноважної кількості?

A. Попит залишається незмінним, пропозиція зростає;

b.  Попит залишається незмінним, пропозиція зменшується;

C.  Пропозиція залишається незмінною, попит зростає;

d.  Пропозиція залишається незмінною, попит зменшується.

9.       Якщо функція попиту на яблука Qd = 400 - 70P, а функція пропозиції Qs = 80Р - 50, то встановлення ціни на рівні 4 грн. за кг призведе до:

B.    А. Дефіциту 120 кг;Дефіциту 150 кг;

C.    Надлишку 120 кг;

D.   Надлишку 150кг.

10. Встановлення державної "стелі" цін, як правило, супроводжується:

A.   Покращанням якості товарів;

B.    Покращанням життєвих умов малозабезпечених верств населення;

C.    Появою дефіциту і пожвавленням діяльності "тіньового" ринку.

D.   Покращанням життєвих умов всього населення країни.

 

Завдання

Вірні чи невірні твердження

1.    Якщо уряд встановлює верхню межу зростання цін, то обсяг попиту та пропозиції даного товару завжди рівні.

2.    Якщо ціна на якийсь товар стійка, значить вона встановлюється на рівні перетину кривої попиту та пропозиції.

 

3.         Зростання попиту, яке супроводжується розширенням пропозиції, приведе до збільшення рівноважного обсягу виробництва, але не до зростання рівноважних цін.

4.         Урівноважуюча функція ціни проявляється в ліквідації товарних надлишків і дефіцитів.

 

5.   Якщо ринкова ціна нижча від рівноважної, то вона буде знижуватись, бо в таких умовах попит буде падати, а пропозиція рости.

6.     Якщо одночасно зростуть пропозиція товару і споживчі доходи, можливо, ціна на нього не зміниться.

7.     Будь-яка зміна ціни на ресурси приведе до зрушення точки рівноваги попиту та пропозиції вверх або вниз по кривій попиту.

 

Відповіді до практикуму

Тести:

1.D; 2.А; З .В; 4.В; 5.D; 6.В; 7.В; 8.В; 9.D; 10.С. Завдання

Вірні чи невірні твердження

1.    Невірно. В цьому випадку на ринку виникне дефіцит продукції.

2.    Вірно. В цьому випадку встановлюється ціна рівноваги на ринку.

Вірно. В цьому випадку можна стверджувати про зростання рівноважної кількості продукції, але це не обов'язково спричинить зростання ціни. Це залежить, в якій мірі зміниться попит та пропозиція.4.            Вірно. Якщо ціна не фіксується на рівні, відмінному від рівня
рівноважної ринкової ціни,
то з часом надлишок продукції або ж її дефіцит
зникають.

5.   Невірно. Величина попиту буде перевищувати величину пропозиції. На ринку утвориться дефіцит продукції.

6.   Вірно. Це може мати місце у тому випадку, коли пропозиція товару і попит на товар зростатимуть пропорційно, тобто в однаковій мірі.

7.   Невірно. Зміна ціни на ресурси приведе до зменшення пропозиції, а отже точка рівноваги зміститься вверх по кривій попиту.

 

 

 

 

 

Глава 11. Конкуренція в ринковому механізмі

1.      Конкуренція і монополія. Типи конкурентних ринків.

2.      Ринок досконалої (чистої) конкуренції.

3.      Ринки недосконалої конкуренції.

 

 

 

1. Конкуренція і монополія. Типи конкурентних ринків

 

Рушійною силою, тою „невидимою рукою", яка спонукає виробників виробляти і реалізувати товари по рівноважним ринковим цінам, є конкуренція.

Економічна роль конкуренції в ринковому механізмі полягає у встановленні та підтриманні ринкової рівноваги. Без конкуренції не діє механізм вільного ринкового ціноутворення, не діють закони попиту і пропозиції.

Конкуренція (від лат. „concurere" - зіштовхуюсь, змагаюсь) - це

економічне суперництво між суб'єктами ринкового господарства за найбільш вигідні умови виробництва та збуту товарів, контроль над ринками з метою отримання максимальних прибутків.

Конкуренції на ринках протистоїть монополія.

Монополія (від грецьк. „monos" - єдиний і „poleo" - продаю) - це

абсолютне переважання на ринку єдиного виробника (продавця) товарів та послуг, що дозволяє йому отримувати монопольний прибуток шляхом встановлення монопольних цін.Відсутність конкурентів дозволяє монополісту контролювати ринок, встановлювати свій диктат над покупцями.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник