А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

 

Українські сайти новин http: //www. interfax .kiev.ua

Сайт Інформаційного Агентства "Інтерфакс-Україна". http://www.korrespondent.net http://www.podrobnosti.com.ua http://www.elvisti.com.ua

 

Пошукові сайти та каталоги

українські:

http://www.a-counter.kiev.ua http://www.meta-ukraine.com http://www. gala.net

- російські: http://www.rambler.ru http://www.yandex .ru

- англомовні:http://www.vahoo.com

http://www.altavista.com

http://www.infoseek.com

 

Інформаційно-аналітичні сайти

http://www.business.kiev.ua/ Щотижневе видання - газета "Бізнес".

На сайті подані аналітичні матеріали та сайти, що публікуються у газеті.

Основні рубрики: Держава та економіка. Фінанси. Промисловість. Практика підприємництва, менеджмент, маркетинг та технології, торгівля, податки.

http: //www.kontraktv .com.ua/

Український діловий щотижневик "Галицькі контракти" подає ділові новини, статті та матеріали з фінансів, економічної теорії і практики тощо. http://www.investgazeta.net/

Українська інвестиційна газета "Інвестгазета" - всеукраїнський фінансово-економічний тижневик. Це професійне ділове видання, що висвітлює питання та проблеми вітчизняного бізнесу, світових ринків, перспектив залучення інвестицій. Подає новини фінансового та фондового ринків, інформацію про діяльність компаній, банків, аналітичні огляди, рейтинги, практичні рекомендації з менеджменту та маркетингу.

http: //www.intellect. org .ua/

Інтернет-портал аналітичних центрів України надає аналітичним центрам право публікувати свої матеріали (новини, аналітичні огляди, прогнози). За матеріалами сайту проводяться дискусії; відвідувачі сайту мають можливість залишити свої коментарі.

http://www.finance.com.ua/

На сайті подається огляд валютного та аграрного ринків, фондового ринку України, Росії та країн дальнього зарубіжжя, готівкових та офіційних курсів валют, фінансові результати діяльності банків, українські та світові індекси фондового ринку, динаміка, графіки та таблиці, є можливість підписатись на розсипки.

http: //www.ier.kiev.ua/

Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій наводить місячний економічний моніторинг України, моніторинг інфраструктури України, наукові матеріали, книги.

http://www.ueplac.kiev.ua/

Українсько-європейський консультативний центр. http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/publications.shml#teamlЧасопис "Тенденції української економіки", який фінансується Європейською Комісією та програмою Тасіс, видається з 1994 року. Метою часопису є проведення та широке розповсюдження щомісячного аналізу економічного розвитку України та висновків щодо економічної політики. Часопис користується великим авторитетом в Україні та за її межами.

http://www.liga.kiev.ua/

Сайт пропонує бізнес-новини, нормативні документи та законодавчі акти й коментарі до них, юридичний та бухгалтерський клуб, огляд валютного, кредитного та фондового ринків, форуми, посилання на ресурси Інтернет.

 

Сайти з навчальними матеріалами з економічної теорії

http://www.econ.pu.ru/edu/courses/html/4501/index.html

На сторінках подані програми курсів "Економічна теорія" економічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету: план занять та література з кожної з тем.

http://www.vfengec.vbu.ru/econ lek/20/Index/html

Надано конспект лекційних матеріалів з економічної теорії. Є питання до самостійного контролю, список термінів та понять до курсу, екзаменаційні питання.

(Виборзька філія Санкт-Петербурзького інженерно-економічно-го університету).

http://ngo.org.ru/ngoss/get/id130666.html

На сайті запропонований курс економічного коледжу "Економіка" -"Основи ринкової економіки" для учнів 8 - 9 класів. В книзі запропоновані теоретичні матеріали, тести, завдання, питання для самостійного контролю та обговорювання, література.

 

Інші сайти

http://www.tax.com.ua/

Сайт про податкову систему України.

 

http://www.ucci. org .ua/

Торговельно-промислова Палата України.

http://www.ufs.kiev.ua/

Український Фінансовий Сервер.

http://www.ingfn.com.ua/

Фінансові новини.Рекомендована література

1.      Базилевич В. Економічна теорія: Політекономія/Підручник. - К.:Знання,

2004.

2.      Джуніор Ечивмент. Прикладна економіка. - К., 2001.

3.      Долгов С.В. Глобализация экономики. - М., 2001.

4.      Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. - М., 1999.

5.      Економічна теорія: політекономія. За ред. В.Д. Базилевича. - К., 2001.

6.      Загальна економіка. Підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. - Кам'я-нець-Подільський, 2002.

7.      Кириленко Л.М., Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Тимченко І.Е. Моя економіка. - К., 2001.

8.      Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Міроекономіка: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 416 с.

9.      Курс переходной экономики. Под ред. Л.И. Абалкина. - М., 1997.

10. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. В 2-х т. - М., 1992.
11
.Міцкевич А. А. Экономика в задачах и тестах. - М., 1996.
12.Мочерний С.В.
Політекономія.Підручник.К., "Вікар", 2003. - 386 с.
13.
Основи економічної теорії За ред. А.А. Чухна. - К., 2001.
14.
Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди. За ред. С.В.

Мочерного. - К., 1999.

15.  Панчишин С.Макроекономіка./Навч.посібник. - К.:Либідь - 2001.- 614 с.

16.  Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - К., 1996. 77.Політична    економія:    навч.посіб./    Г.А.Оганян,    В. О.Паламарчук,

А..Румянцев та ін.; За заг.ред. Г.А.Оганяна. - К.:МАУП,2003. - 520 с.

18.  Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія/Під редакцією Предборського В. А. - К.:Кондор,2003.- 492 с.

19.  Савченко Л. Макроекономіка. - К., 1999.

20.  Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: уроки для

України. - К., 1997.

21.  Семюелсон, Пол А., Нордгауз, Вільям Д. Мікроекономіка /Пер. з англ. -К.: Основи, 1998. - 676 с.

22.  Семюелсон, Пол А., Нордгауз, Вільям Д. Макроекономіка /Пер. з англ. -К.: Основи, 1995. - 544 с.

23.  Сизоненко В.А. Підприємництво. Підручник. - К., 1999.

24.  Словарь современной экономической теории Макмиллана. - М., 1997.

25. Стігліц Дж. Економіка державного сектору. - К., 1998.
26.Эрхард Людвиг. Благосостояние для всех. - М., 1998.
27.Ястремський
О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки/ Підручник. - К.:

Товариство "Знання", КОО, 1998. - 714 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник