О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

4. Інтерпретація електрокардіограм при різних клінічних формах ІХС, гіпертонічної хворобі серця, міокардиту, порушеннях ритму і прові­дності серця.

Інтерпретація результатів ультразвукового, допплер-Ехо-КГ, радіонуклідних досліджень
1. У хворого 49 років з діагнозом стабільної стенокардії, протягом останніх 2-х днів значно почастішали напади загрудинного болю, сьогодні раптово виникли типові стенокардіатичні болі, що не знялися нітрогліцерином. Об'єктивно: АТ - 120/80 мм рт.ст., Ps - 104/хвил, одиничні екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС - 104/хвил, рідкісні лівошлуночкові екс­трасистоли, депресія сегменту S-T на 2 мм в I, aVL і високі, загострені зубці Т в V2, V3, V4 відведеннях. Тропоніновий тест у нормі. Який найбільш вірогідний діагноз?

1. Інфаркт міокарду

2. Стабільна стенокардія, II ФК

3. Стабільна стенокардія, IV ФК

4. Нестабільна стенокардія

5. Стенокардія варіантна

 

2. Хвора 60 років, скаржиться на відчуття посиленого серцебиття і перебоїв в діяльності серця, задишку при ходьбі, стискаючі болі в ділянці серця, пастозність гомілок. Захворіла гостро 2 діб назад після значного фізичного навантаження. На ЕКГ: різні інтервали R-R, різ­на висота зубців R, відсутні зубці Р, косонизхідна депресія сегменту ST і негативний зубець Т у відведеннях V5-V6. ЧСС - 120-180/хвил. Активність МВ-фракції креатінфосфокінази, рі­вні міоглобіну, тропоніну Т і I в нормі. Ваш діагноз?

1. Пароксизм трепетання передсердя, неправильна форма 2:1-3:1, ішемічні зміни в бічній ділянці лівого шлуночку

2. Гострий інфаркт міокарду із зубцем Q в бічній ділянці лівого шлуночку, фібриля­ція передсердя

3. Пароксизм фібриляції передсердя, ознаки перевантаження лівого шлуночку, се­рцева недостатність

4. Гострий інфаркт міокарду без зубця Q, в задньобоковій ділянці лівого шлуночку, надшлуночкова тахікардія

5. Синусова тахікардія, синусова аритмія, рубцеві зміни в бічній ділянці лівого шлу­ночку

 

3. Хворому 50 років, 15 років хворіє на гіпертонічну хворобу, не лікується. АТ -220/140 мм рт. ст., Ps - 80/хвил, ритмічний. Перкуторно: ліва межа серця на 2 см зовні від лівої серединноключичної лінії. I тон помірно ослаблений. Акцент II тону над легеневою артерією. Які зміни будуть характерні при ультразвуковому дослідженні серця?

1. Регургітація крові через мітральний клапан

2. Гіпертрофія і дилятація лівого шлуночку

3. Дилятація і гіпертрофія правого шлуночку

4. Регургітація крові через аортальний клапан

5. Дилятація лівого передсердя

 

4. У хворої 45 років через 2 тижні після перенесеної пневмонії з'явилися задишка при ходьбі, постійні ниючі болі в прекардіальній ділянці, набряки на гомілках. Об'єктивно: t°=37,2°Q межі серця не змінені, I тон на верхівці ослаблено. ЕКГ: АВ-блокада I ступеня, інверсія зубця Т в V2-V6. У крові: Hb - 124 г/л, лейк. - 9,68 * 109/л, ШОЕ - 35 мм/год. Пози­тивні гострофазові показники, тропоніновий тест в нормі. Який найбільш вірогідний діаг­ноз?

1. Інфекційний ендокардит

2. Гострий міокардит

3. Тромбоемболія легеневої артерії

4. Метаболічна кардіопатія

5. ІХС: нестабільна стенокардія

 

5. 25-річний хворий госпіталізований у зв'язку з випотним перикардитом. Скар­житься на задишку, слабкість, стиснення в грудях. Погіршення стану 2 тижні тому, після простуди. Яка з особливостей, виявлених при обстеженні, указуватиме на хронічний хара­ктер ураження перикарду?

1. Значне розширення серцевої тіні, ослаблення пульсації

2. Приглушення тонів серця

3. Ознаки кальцифікації перикарду

4. Зменшення вольтажу електрокардіограми

5. Ознаки застою по великому колу

6. У чоловіка 59 років, хворого на ХОЗЛ, емфіземою легенів, з дихальною недостат­ністю      ступеня, скарги на періодичні болі в ділянці серця. АТ - 150/100 мм рт. ст. На ЕКГ: зареєстровано різке відхилення електричної осі управо; SI=6 мм і RIII=8 мм, QRS - 0,09 з, депресія ST      до 1,5 мм та інверсії Тіі-iii, зубця Pii-iii =3 мм. Яке ваше трактування ЕКГ?

 

1. Гіпертрофія лівого шлуночку і лівого передсердя

2. Блокада лівої ніжки пучка Гиса

3. Блокада правої ніжки пучка Гиса

4. Гіпертрофія правого шлуночку і правого передсердя

5. Гіпертрофія правого і лівого шлуночків

 

7. Хворий 70 років скаржиться на слабкість, запаморочення, короткочасні періоди
втрати
свідомості, біль в ділянці серця. Об'єктивно: ЧСС - 35/хвил, тони ритмічні. 1-й тон
глухий,
періодично значно посилений. АТ
150/90 мм рт.ст. Яка найбільш вірогідна причи-
на
гемодинамічних порушень?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань