О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

 

Ендоміокардіальна біопсія

 

Рекомендується для підтвердження діагностики захворювань, для яких відома ефективна терапія, у випадках неможливості постановки діагнозу без проведення біопсіїсерця (гіпертрофічна кардіоміопатія). її проведення не рекомендується хворим з дилата-ційною кардіоміопатією оскільки терапевтична користь від постановки діагнозу не пере­вищує ризик можливої перфорації серця; при підозрі на міокардит із-за низької частоти вдалих діагностичних пунктатів і недостатності даних для вирішення питання про прове­дення імуносупресивної терапії.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОКОРЕКЦІЇ РІВНЯ ЗНАНЬ

 

Завдання 1. Хвора Д., 45 років, протягом декількох років 1-2 рази на місяць в ніч­ний час, частіше між 4 і 5 год. ранку, відзначає напади стискаючого болю за грудиною, що продовжуються 5 - 15 хв., зникають після прийому нітрогліцерину. У денний час відчуває себе здоровою, добре переносить фізичне навантаження. Пульс 78 в 1 хв. Межі серця не змінені. Тони серця звучні, чисті. АТ 140/90 мм рт. ст.. Иа знятій у спокої і після наван­таження (велоергометрія) ЕКГ змін не виявлено. Аналіз крові: Hb 130 г/л, л. 5 тис./мл, ШОЕ 4 мм/год, ЛПНЩ 8 ммоль/л. Вночі виник описаний вище напад, який продовжував­ся близько 15 хв. ЕКГ: підйом сегменту S у відділеннях I, II, aVL, V2-V6 на 4 мм. Після прийнятих заходів біль зник. Стан хворої і показники ЕКГ повністю нормалізувалися.

Питання 1. Ваш попередній діагноз? 2. Які заходи були проведені для ліквідації на­паду болю? 3. Ваша подальша лікарська тактика?

 

Завдання 2. Хворий Р., 51 року, звернувся до лікаря з приводу загрудинного болю стискаючого характеру, який виникав після стресу, продовжувалася 1 год., не іррадуював, пройшов після повторного прийому нітрогліцерину. Подібний напад був 1 тиждень назад. Стан задовільний. Пульс 85 в 1 хв., АТ 140/80 мм рт.ст. Межі серця розширені вліво на 1 див. Тони серця звучні, чисті. Аналіз крові: Hb 130 г/л, ер. 3 млн/мл, л. 9 тис/мл, э. 1%, п. 4%, с. 60%, лімф. 20%, м. 6%, ШОЕ 21 мм/год. ЕКГ: левограмма, високі загострені зубці Т в V2-V4 відведеннях; одиничні шлуночкові екстрасистоли.

Питання

1. Ваш попередній діагноз?

2. Які необхідні додаткові методи дослідження?

3. Якою повинна бути подальша лікарська тактика?

 

Завдання 3. Хворий В., 55 років, доставлений у важкому стані зі скаргами на різкий роздираючий біль за грудиною, слабкість. Шкірні покриви бліді, вологі, покриті крапель­ками холодного поту. Пульс на сонних артеріях 160 в 1 хв., слабкого наповнення. АТ 60/40 мм рт. ст. При огляді хворий знепритомнів, пульс і АТ не визначаються, зіниці розширені, на світло не реагують, одиничні дихальні рухи, наростає ціаноз. ЕКГ в 1 стандартному від­веденні має вид хвилястої лінії.

Питання:

1. Ваш діагноз?

2. Якими невідкладними реанімаційними заходами необхідно доповнити лікуван­ня, що проводиться?

 

Завдання 4. Хворий Т.,48 років, доставлений з скаргами на різкий біль за грудиною, що іррадіює в обидві руки, під ліву лопатку, що не припиняється нітрогліцерином і лише злегка зменшується після введення промедолу. Протягом останніх 10 днів відзначає пері­одично виникаючий біль за грудиною меншої інтенсивності і тривалості. Стан важкий, шкірні покриви бліді, покриті холодним потім. Пульс 120 в 1 хв., слабкого наповнення і на­пруги, аритмічний, АТ 80/40 мм рт.ст. Тони серця глухі. У легенів везикулярне дихання. Аналіз крові: Hb 136 г/л, ер.4,5 млн/мл, лейк. 10,2 тис/мл, еоз.0%, пал.12%, сегм. 58%, лімф. 23%, мон. 3%, СОЕ 10 мм/год, тропоніновий тест позитивний. ЕКГ: у I, II, аУІ_, V2-V6відведеннях дугоподібний підйом сегменту S-T вгору на 10 мм з переходом в позитивний зубець Т.

Питання:

1. Ваш попередній діагноз?

2. Які невідкладні заходи необхідні для порятунку хворого?

 

Завдання 5.Хворий В., 60 років, надійшов зі скаргами на біль в надчеревній ділянці. Протягом багатьох років страждає виразковою хворобою, впродовж 2 тижнів біль почав виникати значно частіше, носить інтенсивний характер, супроводжується загальною слаб­кістю, виникає як вдень так і вночі, не пов'язаний з їдою. Стан середньої тяжкості. Пульс 80 в 1 хв., з екстрасистолами. Тони серця ослаблені. У легенях хрипів немає. Живіт м'який, хворобливий в надчеревній ділянці та у ділянці верхньої третини правого прямого м'язу живота. Вночі повторився напад болю, який супроводжувався різкою слабкістю, холодним потом, зниженням АТ до 80/40 мм рт.ст. Хірург хірургічної патології не виявив. Аналіз кро­ві: Hb 130 г/л, еритр. 4,2 млн/мл, лейк. 12,6 тис/мл, еоз. 0%, пал. 12%, сегм. 56%, лімф. 28%, мон. 4%, ШОЕ 12 мм/год, тропоніновий тест позитивний. Діастаза сечі по Вольгемуту 64 ед. ЕКГ: у III, II і аVF відведеннях куполоподібний підйом (елевація) сегменту S-T, двофа­зний зубець Т і патологічний зубець Q.

Питання:

1. Ваш діагноз?

2. Які невідкладні заходи необхідні для порятунку хворого?

 

Завдання 6. Хвора З., 31 року, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, загальну слабкість, серцебиття, запаморочення, непритомність, стискаючі болі в серці. Хворіє 3 роки, спостерігалася з приводу ревматизму. При огляді: хвора зниженого году­вання, набряків немає. Пульс 60 /хв.. , слабкого наповнення. АТ 110/70 мм рт. ст. ЧД 24 /хв. Виражена пульсація в ділянці верхівки серця. Пальпаторно - над аортою систолічне тремтіння. Межі серця розширені вліво на 2,5 см. верхівці серця I тон ослаблено, шум систоли. аорті систолічний шум більшої інтенсивності. При клінічному і біохімічному дослідженні крові відхилень не виявлено, ревмопроби негативні. Дані Ехо-КГ: асиммет­рична гіпертрофія лівого шлуночку, перш за все його перегородки. М'язова частина пере­городки прикриває вхід в аорту, створюючи обструкцію тракту серця, що виносить. Спів­відношення перегородки до задньої стінки 3:1. Порожнина лівого шлуночку збільшена. Відносна недостатність мітрального клапана.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань