О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

Питання:

1. Ваш діагноз?

2. Чим обумовлені нападоподібна задишка, непритомність і серцебиття?

3. Ваша лікарська тактика. Чи показані нітропрепарати?

 

Завдання 7. Хворий К., 34 років, направлений в клініку з приводу вираженої задиш­ки в положенні лежачи. Початок захворювання пов'язує з перенесеним грипом. Поступив в клініку з діагнозом "інфекційно-алергічний міокардит". При огляді: положення хворого вимушене - сидить з опущеними ногами, нахиливши вперед тулуб, обличчя одутле, ціано-тичне, набряклі шийні вени. Пульс 100 /хв., ритмічний. Тони серця глухі. Верхівковий по­штовх не визначається. Межі серця різко розширені вліво і вправо. Рентгенологічне вияв­лено значне збільшення розмірів серцевої тіні в обидві сторони ("кулясте серце"), значне зменшення амплітуди рухів контуру серцевої тіні. ЕКГ: зниження вольтажу зубців у всіх ві­дведеннях. Аналіз крові: нейтрофільний лейкоцитоз, ШОЕ 36 мм/год.

1. Питання:Ваш діагноз? Яка етіологія захворювання?

2. Які необхідні додаткові методи дослідження?

3. Ваша лікарська тактика?

 

Завдання 8. Хвора H., 26 років, скаржиться на колючий біль в грудній клітинні, сер­цебиття, перебої в діяльності серця, задишка при фізичному навантаженні не турбує. 5 ро­ків спостерігалася ревматологом з приводу діагнозу "ревматизм, мітральна вада серця", направлена в клініку з діагнозом "вроджена вада серця". При огляді: хвора астенічної ста­тури. Ціанозу, набряків немає. Пульс 88 /хв. АТ 110/70 мм рт. ст. Перкуторно межі серця в нормі. Аускультативно I тон збережено, спостерігається систолічне "клацання", м'який си­столічний шум на верхівці серця, що посилюється у вертикальному положенні хворого. ЕКГ без патології. Ехо-КГ: прогиб обох стулок мітрального клапана в порожнину лівого пе­редсердя в систолу на 5 мм.

Питання:

1. Ваш діагноз?

2. Ваша лікарська тактика?

3. Які можливі ускладнення?

 

Завдання 9. Хворий В., 60 років, доставлений у важкому стані - блідий, холодний піт, акроцианоз, 9 років страждає нападами стенокардії напруги. За день до цього після тривалого больового нападу (більш 2-х годин) була виявлена виражена брадикардія що супроводжувалася втратою свідомості (непритомністю). Тони серця глухі, пульс 30 /хв. ЕКГ: ритм правильний, ЧСС 30 / хв., передсердні і шлуночкові комплекси слідують незале­жно один від одного. У відведеннях III, aVF - комплекс qS, куполоподібний підйом ST на 5 мм.

Питання:

1. Ваш діагноз? Чому хворий знепритомнів?

2. Ваша лікарська тактика?

 

Завдання 10. Хвора К., 25 років, поступила в терапевтичне відділення з приводу ре­вматизму в активній фазі, активність 2 ст., рецидивуючий ендокардит, мітральний стеноз 3 ст. по А.Н.Бакулєву. Дві години тому стан раптово погіршав: з'явилася задишка, ціаноз слизистих оболонок, пінява мокрота рожевого кольору. АТ 130/80 мм рт. ст. Пульс 150 /хв., аритмічний. При аускультації на всьому протязі легенів велика кількість різнокалібер­них вологих хрипів. ЕКГ: ритм неправильний, частота шлуночкових скорочень 112-152 в 1 хв., зубець P відсутній, хвиля f.

Питання:

1. Ваш діагноз (обгрунтуйте його) ?

2. Які екстрені заходи необхідні?

 

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ Відповідь 1.

1.ІХС. Нестабильна стенокардія. Спонтанна (варіантна) стенокардія Прінцметала.

2.Нітрати (нітрогліцерін 1таб. 0,5 мг під язик).

3.Антагоністи кальцію (амлодипін по 5 мг 1 раз на день), нітрати пролонгованої дії (изосорбіда мононітрат 10 мг 2 рази на день). Метаболічні препарати (триметазидін по 30 мг 2 рази на день, статіни (симвастатін 10 мг/добу).

 

1. Відповідь 2.ІХС. Нестабильна стенокардія. Вперше виникла стенокардія напруги.

2. ЕКГ в динаміці, дослідження рівня МВ-фракції креатінфосфокінази, тропоніновий тест, міоглобін крові.

3. Госпіталізація в терапевтичне (кардіологічне) відділення. Дієта 10. Нітрати про­лонгованої дії (ізосорбіда мононітрат (ретард) по 40 мг 1 раз на день або нітросорбід по 10 мг 3 - 4 рази на день), селективні (Зі-адреноблокатори (бісопролол 5 мг 1 раз на день), ме­таболічні препарати (триметазидін по 30 мг 2 рази на день, статіни (симвастатін 10 мг/добу).

 

Відповідь 3.

1.ІХС. Гострий інфаркт міокарду. Фібриляція шлуночків.

2.Укласти хворого. Здійснити удар кулаком середньої сили в ділянку серця. Hепрямой масаж серця і штучне дихання. Провести електричну дефібриляцію. Після від­новлення синусового ритму внутрішньовенно ввести натрію гідрокарбонат 5% - 100 мл, лідокаїн 50-100 мг, каліє- глюкозо-інсулінову суміш (глюкоза 5% - 400мл, інсулін 6 Од., ка­лію хлорид 10% - 20 мл). У випадку, якщо синусовий ритм не відновився провести нову дефібриляцію, а потім внутрішньосерцево ввести 80-120 мл лідокаїну, 5-10 мл панангіну, 1 мл 0,1% розчину адреналіну). Госпіталізувати хворого в палату інтенсивної терапії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань