О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

Методи лабораторної і інструментальної діагнос-Т


   тикиБіль в серці

   Задишка

   Перебої в ро­боті серця

   Серцебиття

   Головний біль

   Ортопное

   Набряки гомі­лок


     Больовий синдром (болі за грудиною або в ділянці серця)

     Порушення ритму серця (тахікардія, брадикардія, екст­расистолія)

Синдром застійної серцевої недостатності (застій в легенях, периферичні набряки, гепато-мегалія)

     Набряк легенів

     Шум в серці (систолічний або діастолічний шум на верхі­вці, над аортою, в проекції три­стулкового клапана, над леге­невою артерією)

     Кардіомегалія (перкуторно) Синдром артеріальної гіпе­ртензії

     Синдром гострої гіпотензії

     Синдром інтоксикації

     Клінічна картина «раптової

смерті»_____________________

Клінічний аналіз крові Ліпідний профіль Тропоніновий тест Гострофазові показники ЕКГ

Велоергометрія Добове мониторування ЕКГ

Добове мониторування АТ

Рентгенографія грудної клітки Ехо-КГ

Ехо-КГ (стрес-тест) Коронарографія Радіонуклідна вентрику-лографія

Катетеризація порожнин серцяМал. 26. Алгоритм діагностики гострої серцево-судинної недостатностіОцінка симптомів захворювання

І
Проведення ЕКГ, рентгеноскопії (або рентгенографії) ОГК

І

Оцінка скоротливої функції серця

(Ехо-КГ)

І

Серцева недостатністьІ

Оцінка ступеня тяжкості і типу гос-
трої
СН
______________________

Ангіографія,

катетеризація порожнин серця, гемодинамічний моніторинг за-

Мал. 27. Оцінка функції лівого шлуночку серця по величині фракції викиду

Підозра на ГКС: фізикальне обстежен­ня, ЕКГ

 

 

Відсутність елевації сегменту ST

 

 

Аспірин,

клопідогрель, гепа­рин

 

-блокатори, нітрати

Персистуюча елевація сегмен­ту ST

Нокоаррмдаіял ьний рівень тропоніна при госпіта­лізації і через 12 гВнутрішньовенний тромболізис або ангіопластика

Стрес-тести перед і після виписки
Тривалість заняття - 5 академічних годин (225 хв) Оснащення заняття:

- таблиці

- мультимедійні презентації

- електрокардіограми

дані лабораторно-інструментальних методів дослідження.Учбове видання

Біловол Олександр Миколайович, Кравчун Павло Григорович, Кожин Михайло Іванович, Лапшина Лариса Андріївна, Шелест Олексій Миколайович, Бабаджан Володимир Данилович, Шевченко Ольга Станіславна, Сидоров Олександр Петрович, Борзова Олена Юріївна, Ломакіна Ольга Василівна,

 

Тучинська Марина Анатоліївна, Титова Ганна Юріївна, Добровольська Інна Миколаївна, Шумова Наталя Василіївна, Байбакова Юлія Анатоліївна. Кононенко Людмила Георгіївна, Роханська Ела Сергіївна , Ліпєєва Олена Анатоліївна, Шушляпін Олег Іванович,ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ КАРДІОЛОГІЧНИХ ЗА­ХВОРЮВАНЬ Частина ІІ

 

 

 

 

 

Навчальний посібник для студентів V курсу медичних вузів IV рівня акредитації

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск П.Г. Кравчун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2009, поз. 104

Підписано до друку 05.12.2008 Формат А 5. Папір друкарський. Усл. печ л. 17,75. Тираж 300. Замовлення Безкоштовно

 

ХНМУ, 61022, Харків, просп. Леніна, 4

Адреса друкарні

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань