Автор неизвестен - Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка педагогічні науки 2009 квітень № 7 (170) частина 1 - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

7 (170) КВІТЕНЬ 2009

2009 квітень 7 (170)

ВІСНИК

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Частина 1

Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ 14441-3412ПР,

видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

Друкований орган Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 8 від 27 березня 2009 р.) Виходить 2 рази на місяць

ЗМІСТ

1. Пономарьова О. М. ВІДКРИТТЯ ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ „ФОРМУЛА ТВОРЧОСТІ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ".............................................................6

2. Азарова Л.Г., Сіренко Т.М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ВОЛІ У СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ...........................7

3. Алдакімова В.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ НА КУБАНІ(20-30-ті рр. ХХ

ст.)......................................................... 11

4. Бахов І.С. ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЛІНГВІСТІВ...... 15

5. Бодрова Т.О. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ......21

6. Бойко І.О., Крашенинников В.М. ПРИНЦИПИ ГРАФІЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ................................................

26

7. Бірюков М. Ю. РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО

ОБРАЗУ У СВОЄРІДНИХ ВИДАХ ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА -ПЛАКАТ, КАРИКАТУРА ТА КНИЖКОВА

ІЛЮСТРАЦІЯ........................................................................29

8. Брежнєва О.Г., Щербакова К.Й. КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВНІ ТЕСТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.........35

9. Ван Чжен Цюан. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ .......................................................44

10. Вейда С.В. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ

МОЛОДІ...........................52

11. Вербицький В.В. ВПЛИВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ............................................................56

12. Вороніна М.В. ВПЛИВ ІНТЕГРАЛЬНОЇ

ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-МОДЕЛЬЄРІВ ОДЯГУ........................................61

13. Гаврилова Л.Г. ІНТЕГРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ „ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ „МИСТЕЦТВО" ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.................66

14. Гервас О.Г. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ВИГОТОВЛЕННЮ ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ ТЕХНІКОЮ «ІЗОНИТКА».........................................................................72

4

15. Гоголева О.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ.......................................77

16. Горбунова Н.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

З ЛІТЕРАТУРНИМИ ТВОРАМИ................................................81

17. Гречина О.М. ФОРМУВАННЯ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

(НА ПРИКЛАДІ ЛІТЕРАТУРИ).................................................91

18. Губар Я.В. ПОНЯТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦІННОСТІ

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ........................................................95

19. Дубова Н.В. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО

ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ.................. 100

20. Зайцева А.В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.................. 104

21. Ірдиненко К.О. ТВОРЧІ ПОШУКИ ФРАНЦУЗЬКИХ ЕСТЕТИКІВ-ПОЗИТИВІСТІВ НА ПОЧАТКУ XX СТ....................110

22. Калашник М.П. ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КОМПОЗИТОРА..................................................................114

23. Каминін В.Є. РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВІЗАЖИСТА.........119

24. Клещерова І.М. ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-СЛУХОВИХ УЯВЛЕНЬ У МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ..............................................................126

25. Козир А.В. АКМЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТІВ МИСТЕЦТВ.......................................................130

26. Корнєєва О.Л. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ....................................................137

27. Крашенинников В.М., Криворучкін В.І. ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ.................................... 143

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа