В П Харченко - Вісник національного авіаційного університету, філософія, культурологія - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Харченко Володимир Петрович

проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор

Заступники голови:

Гудманян Артур Грантович

директор     Гуманітарного     інституту     Національного авіаційного

університету, доктор філологічних наук, професор Дротянко Любов Григорівна

завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного

авіаційного університету, доктор філософських наук, професор Онопрієнко Валентин Іванович

завідувач відділу методології і соціології науки Центру дослідження

науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН

України, доктор філософських наук, професор

Члени оргкомітету:

Козачок Ярослав Вікторович

проректор   з  навчально-виховної  роботи  Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, професор Полухін Анатолій Васильович

проректор з навчальної роботи Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, професор

Лях Віталій Васильович

завідувач відділу зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор

Ягодзінський Сергій Миколайович

в.о. заступника директора Гуманітарного інституту з науково-методичної роботи Національного авіаційного університету, кандидат філософських наук, доцент

Суходуб Тетяна Дмитрівна

співголова Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, професор Центру гуманітарної освіти НАН України, кандидат філософських наук, доцент

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

корпус 8, аудиторія 204 Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8)

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1002, 1004, 1007)

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв Виступ на засіданні секції та на «круглому столі» - до 10 хв Участь в обговоренні - до 5 хв

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

Міжнародний науковий журнал «НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО»

Збірник наукових праць «ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

ПРОГРАМА

21 березня,середа

1000-1300

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

біля аудиторії 204

Національного авіаційного університету (пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8)

1330-1500

Відкриття конференції ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

корпус 8, аудиторія 204

Національного авіаційного університету

1515-1830

РОБОТА СЕКЦІЙ Кафедра філософії Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1002, 1004, 1007)

(у перерві кава-брейк)

З 1845 обмін досвідом

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1005)

22 березня, четвер

1000-1200

КРУГЛИЙ СТІЛ

«ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» кафедра філософії Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1005)

1200-1300

Обідня перерва

1330-1630

РОБОТА СЕКЦІЙ

кафедра філософії Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1002, 1004, 1007)

(у перерві кава-брейк)

1630-1730

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

корпус № 8, поверх 10, ауд. 1005

21 БЕРЕЗНЯ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

1330-1350

ГУДМАНЯН Артур Грантович

директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, професор

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1350-1500

Головують:

ДРОТЯНКО Любов Григорівна ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович

Доповідають:

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович

завідувач відділу методології і соціології науки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, доктор філософських наук, професор, м. Київ

Потребительская цивилизация: пределы роста в условиях глобализации

ГЕРАСИМОВА Ельвіра Миколаївна

професор кафедри філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, доцент, м. Київ

Сучасний економіко-антропологічний механізм: політичні та економічні витоки великої трансформації

ЛЯХ Віталій Васильович

завідувач відділу зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор, м. Київ

Ціннісні виміри інформаційного суспільства

ДРОТЯНКО Любов Григорівна

завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філософських наук, професор, м. Київ

Мультикультуралізм комунікативних процесів в глобалізованому

світі

21 БЕРЕЗНЯ 2012 р. РОБОТА СЕКЦІЙ

151

Секція 1

Антропологічні аспекти глобалізації

Кафедра філософії Національного авіаційного університету

(корпус № 8, поверх 10, ауд. 1002)

-1830

ГОЛОВУЮТЬ:

Сластенко Євгеній Федорович

кандидат філософських наук, професор Матюхіна Олександра Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент

1. БАБЕНКО Андрій Євгенійович, аспірант,

молодший науковий співробітник Національного авіаційного університету, м. Київ.

Глобалізаційний вимір міжнародних контактів у галузі авіації (філософський аспект)

2. БЛАГАЯ Людмила Володимирівна, аспірант,

асистент кафедри АНС ІАН Національного авіаційного університету, м. Київ.

Особливості інтелектуальних здатностей людино-машинної системи в інтелектуальних інформаційних технологіях

3. БОНДАР Олександр Вікторович, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Кароль Войтила (Іоанн Павло ІІ) про питання людської ідентичності в світі, що змінюється

4. БУКАТКІНА Юлія Михайлівна, асистент кафедри вищої математики і логіки Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава.

Аналітичні уміння суб'єкта як необхідна умова екзистенції у глобалізованому суспільстві

5. БУЯШЕНКО Вікторія Василівна, доктор філософських наук, професор, виконуючий обов'язки ректора Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України, м. Київ.

Трансформація теоретичних і практичних проблем в системі «суспільство-природа»: антропологічний вимір

6. ВАКУЛІНА Вікторія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава.

ПОНОМАРЬОВ Юрій Юрійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава. Метанарратив глобалізації як нова міфологія

7. ВОЛИК Наталія Григорівна, старший викладач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного университета імені Юрія Кондратюка, м. Полтава.

Моральні аспекти глобалізації

8. ВОЛОШКО Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри безпеки життєдіяльності Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава.

Антропологічні виміри сучасної біоетики

9. ВОРОПАЄВА Віра Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Кіровоградської льотної академії НАУ, м. Кіровоград.

Антропологічні засади дослідження людини у глобалізованому світі

10. ГЕЙКО Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Культурно-антропологічні виміри глобалізації

11. ГОРДА Ірина Михайлівна, старший викладач кафедри вищої математики і логіки Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава.

Організація моніторингу якості математичної підготовки студентів-аграріїв в умовах глобалізації

12. ГРОМІВЧУК Іванна Михайлівна, аспірант,

викладач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин

Національного авіаційного університету, м. Київ.

Тенденції розвитку прав людини в умовах глобалізованого світу

13. ІГНАТЕНКО Ірина Володимирівна, аспірант кафедри філософії Національного авіаційного університету, м. Київ.

Криза приватності та самотність у глобалізованому суспільстві

14. КАЛІЧАК Людмила Юріївна, аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Засади реалізації особистості в умовах глобалізації суспільства

15. КАНЧУРА Віктор Юрійович, головний спеціаліст з питань внутрішньої політики апарату Любарської райдержадміністрації.

Філософія космізму про антропологічні аспекти глобалізації

16. КАРМАДОНОВА Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри філософії Національного технічного университету України «КПІ», м. Київ.

Особливості соціальної адаптації в умовах глобалізації

17. КИЧКИРУК Тетяна Василівна, здобувач кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Нелінійна модель особистості в контексті глобалізованого світогляду

18. КОВТУН Наталія Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.

Деструктивність як елемент соціальної активності індивіда і суспільства

19. КОЗАЧИНСЬКА Вікторія Ва.ісрмвна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ.

Тілесність у сучасних дискурсах маскультури і спорту

20. КОМЛЕНКО Олена Вікторівна, аспірант кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Київ. Соціальна доктрина ісламу в контексті глобалізаційних змін

21. КРАВЧЕНКО Петро Анатолійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, завідувач кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава. Світ буття людини в екзистенціальній антропології С. Кіркегора

22. КРАТЮК Ольга Петрівна, асистент кафедри філософії Прикарпатського Національного педагогічного університету імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ. Життя як самостворення філософіїЖ.-П. Сартра

23. КУЦУРУК Вікторія Михайлівна, аспірант КНУБА, м. Київ. Антропологічні ідеї Івана Франка у світлі глобалізації

24. ЛАРІОНОВА Вікторія Костянтинівна, доктор філософських наук, професор, Завідувач кафедри філософії та соціології Прикарпатського Національного педагогічного університету імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ. Мораль і глобальні проблеми сучасності

25. ЛІТВІН Юрій Ігорович, аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ. Людиновимірність науково-екологічного дослідження впливу важких металів на природне середовище

26. МАТЮХІНА Олександра Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ.

Християнські коріння культури сучасної Європи

27. МАЦИК Катерина Василівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

28. MELNYK Valentyna, assistant professor of Marketing Department at Waikato Management School at University of Waikato, New Zealand.

Anthropological Factors of Economic Processes in the Context of Globalization

29. МИРГОРОДСЬКИЙ Андрій Олександрович, здобувач ступеня кандидата філософський наук Центру гуманітарної освіти НАН України.

Концепт любви в философии Эпохи Возрождения

30. МОЗГОВА Наталія Григорівна, доктор філософських наук,

професор кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

Культурно-антропологічні трансформації сучасної людини у глобалізованому світі

31. НАКОНЕЧНА Ольга Павлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

«Естетична людина» епохи глобалізації: виміри та виклики

32. НЕГРЕБЕЦЬКИЙ Ігор Станіславович, старший викладач кафедри вищої математики і логіки Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава. Біоаспекти глобальних проблем людства

33. ОСИПОВ Анатолій Олександрович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Чорноморського державного університету, м. Миколаїв. Антропологія духовності в умовах глобалізаційних процесів

34. ПЯТИШЕВА Інна Петрівна, пошукувач кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ. Екологія педагогічної діяльності здоров 'язбережувальний контекст

35. ЧАБАН Наталія Володимірівна, пошукувач кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ. Формування конкурентноздатної особистості учня в умовах глобалізації

Секція 2 ГОЛОВУЮТЬ:

Соціокультурні виміри Броннікова Лариса Володимірівна

інформаційної епохи кандидат філософських наук,

доцент

Кафедра філософії Абисова Марія Анатоліївна

Національного авіаційного університету кандидат філософських наук

(корпус № 8, поверх 10, ауд. 1004)

1. АБИСОВА Марія Анатоліївна, кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ.

Індивідуалізований світ: вибух можливостей

2. АНТІПОВА Ольга Петрівна, аспірант кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ.

Соціокультурна обумовленість трансформацій природної мови в умовах інформаційної ери

3. АШИТОК Надія Іванівна, доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицього державного педагогічного університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич.

Мовна картина світу як феномен культури інформаціної доби

4. БЕНЕСЮК Ольга Ігорівна, аспірант,

молодший науковий співробітник Національного авіаційного університету,м. Київ. Культурний аспект створення штучного інтелекту в інформаційну епоху

5. БОЙКО Анжела Іванівна, доктор філософських наук, доцент,

професор кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси.

Соціокультурна глобалізація освітнього середовища

6. БОЙКО Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава.

Паралімпійський спорт як сучасний соціокультурний феномен

7. БОГДАНОВСЬКИЙ Ігор Валерійович кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри релігієзнавства філософського факультету

КНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ

Розвиток нетрадиційної релігійності в Україні в контексті глобального мультикультурного синтезу

8. БРОННІКОВА Лариса Володимірівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Чорноморського державного університету, м. Миколаїв.

Специфіка форм, каналів і засобів наукової комунікації в інформаційному суспільстві

9. ВОЛИНКА Григорій Іванович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ. Особливості комунікації в освітній сфері інформаційного суспільства

10. ГОЛОВІНА Наталя Ігорівна, кандидат філософських наук,

доцент кафедри етики та естетики, доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава. Формування соціокультурної компетентності особистості в сучасній Україні

11. ГРИГОР'ЄВ Володимир Йосипович, кандидат філософських наук, професор, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України, професор Київського економічного інституту менеджменту, м. Київ.

Спосіб життя як самовизначення і самовиправдання в умовах постлюдської реальності

12. ГУТІЙ Вікторія Іванівна, студентка 4 курсу Юридичного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ.

Правове регулювання процесів глобалізації

13. ДЖЕЛАЛІ Володимир Іванович, директор Українського центру збереження і активізації нових ідей, м. Київ.

КУЛІНІЧЕНКО Валентин Леонідович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ. Инновационно-нравственная сфера современного общества

14. ДІДЕНКО Галина Михайлівна, доцент кафедри філософії Київського національного лінгвістичного університету, м. Київ.

Особливості філософського підходу до вирішення глобальних проблем сучасності

15. ЖИВАГА Оксана Василівна, молодший науковий співробітник центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва, м.Київ.

Вища освіта в процесах глобалізації

16. КОНОНЕНКО Ольга Володимірівна, аспірант кафедри філософії Національного авіаційного університету, м. Київ.

Повсякденність як культурно-філософське явище

17. КЛЕШНЯ Ганна Миколаївна, асистент КТУ ІПН Національного авіаційного університету, м. Київ.

Проектування соціальної дійсності в інформаційну добу

18. КЛИМАНЬ Сергій Вікторович, здобувач кафедри філософії науки та культурології Центру гуманітарної освіти НАН України, м. Київ.

До питання про історичність особи Христа (Міркування про релігійні основи сучасної культури)

19. КОЗИНЦЕВА Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Сумського державного університету, м. Суми.

Проблема верифікації наукового знання в глобалізованому світі

20. КРАВЧЕНКО Алла Петрівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Полтава.

Правовий процес регулювання суспільного буття в антропологічному вимірі

21. КУДА Павло Анатолійович, аспірант кафедри філософії Донецького національного університету, м. Донецьк.

Суспільна свідомість як ключовий вимір інформаційної епохи

22. КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент    кафедри    філософії    Національного    університету    біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

Українські культурно-політичні реалії сьогодення

23. ЛУЦЕНКО Наталія Юрівна, аспірант кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. Мережевий простір як результат інформатизації суспільства

24. ЛЬОВКІНА Олена Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри історії філософії філософського факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ

Тектологія О.О.Богданова як складова практичної філософії

25. МИРОШНИЧЕНКО Сергій Аркадійович, старший викладач кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.

Соціокультурні детермінанти саморозпаду соціальних систем в інформаційну епоху

26. ПРИЙМАК Ольга Володимірівна, аспірантка кафедри політичних наук Чорноморського державного університету, м. Миколаїв.

Політична кон 'юктура в Україні: проблема збереження стандартів освіти

ГОЛОВУЮТЬ:

Секція 3

Міжкультурна комунікація у глобалізованому світі

Кафедра філософії Національного авіаційного університету (корпус № 8, поверх 10, ауд. 1007)

Ороховська Людмила Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент

Кошетар Уляна Петрівна

кандидат історичних наук, доцент

1. АНТОНЕЦЬ Анатолій Вікторович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики і логіки Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава.

Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів як фактор стабільності у глобалізованому світі

2. БЕРЕГОВА Галина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету, м. Херсон.

Соціокультурна динаміка цінностей в умовах глобалізованого світу

3. БЛОХА Ярослав Євгенійович, асистент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава. В.Г. Короленко про комутацію ціннісних орієнтацій західноєвропейського та українського суспільства кінця 19 — початку 20 століття.

4. БОГУНЕНКО Микола Миколайович, доцент кафедри аеронавігаційних систем ІАН Національного авіаційного університету, м. Київ.

Основні теорії масових комунікацій за результатами досліджень Дж. Брайанта і Д. Мірон (США) та С. Квіта (Україна)

5. БРОННІКОВ Віктор Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету, м. Миколаїв.

Глобальна міграція як шлях до діалогу цивілізацій

6. ВОЛЧКОВА Марія Іванівна, старший викладач кафедри вищої математики і логіки Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава.

Якісна однорідність студентських академічних груп в умовах глобалізованого світу

7. ДЕМЧЕНКО Вікторія Леонтіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Миколаївської філії Європейського університету, м. Миколаїв.

Практичні аспекти міжнародного менеджменту в сучасних економічних відносинах України

8. ДОВГАНЬ Анатолій Олександрович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри українознавства і філософії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, м. Тернопіль.

Дизгармонія як дзеркало соціальності сучасного європейського середовища буття людини

9. ДОВГАНИЧ Марина Іванівна, студент Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, м. Київ

Комунікативні стратегії в інформаційну еру

10. ЄРМАКОВ В'ячеслав Володимирович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава.

Сучасний георелігійний простір: антропологічні аспекти міжконфесійної взаємодії

11. ZHOLDOKOV Vladimir, Ph.D. of Philosophy,

a member of the staff of the UNO, Geneva, Switzerland Religious Factor ofInter-Ethnic Relations in Era of Globalization.

12. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Ігор Васильович, студент Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава.

Концепція «інтегрального католіцизму» Рене Ґенона в контексті етно-конфесійних викликів глобалізації

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В П Харченко - Аерокосмічні системи моніторингу та керування

В П Харченко - Вісник національного авіаційного університету, філософія, культурологія

В П Харченко - Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві

В П Харченко - Моделювання в середовищі netcracker professional 4 1 передачі ads-b повідомлень через супутниковий канал комунікації irіdіum

В П Харченко - Імовірнісні характеристики відхилень повітряних кораблів